Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 107 Mércores, 6 de xuño de 2018 Páx. 27765

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 18 de maio de 2017, pola que se regulan as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

De conformidade co disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 17 de xuño, de subvencións de Galicia, e tendo en conta o disposto no artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas coa expresión da convocatoria, o programa, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Así e conforme coa normativa indicada, procédese á seguinte publicación:

Convocatoria: Orde do 18 de maio de 2017 pola que se regulan as subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Programa: para actividades de voluntariado dos distintos programas presentados polas entidades de carácter privado sen ánimo de lucro, sempre que desenvolvan proxectos de acción voluntaria no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia nas seguintes áreas: sensibilización, para o fomento do voluntariado; formación, de carácter permanente do seu persoal e coordinación, a través do fomento do traballo en rede das diferentes entidades.

Crédito orzamentario: un total de 137.080,32 € (cento trinta e sete mil oitenta euros con trinta e dous centimos) da aplicación orzamentaria 12.05.312F.481.0, para as entidades de acción voluntaria de carácter privado.

Finalidade: fomentar e realizar actividades de voluntariado, das que se subvencionarán os gastos correntes derivados destas entre os que se inclúen: a contratación de persoal técnico, de persoal experto, de material funxible, dos servizos telefónicos, postais e telegráficos e dos seguros das persoas voluntarias. A contía máxima da axuda non superará os 4.000 € nin o 75 % do orzamento total do proxecto presentado.

Entidades beneficiarias e contías: as entidades beneficiarias e os importes concedidos relaciónanse no anexo á resolución.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2018

Cecilia Vázquez Suárez
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Beneficiario: entidades de acción voluntaria de carácter privado de Galicia.

Aplicación orzamentaria: 12.05.312F.481.0.

Orzamento: 137.080,32 € (crédito orzamentario establecido pola Orde do 18 de maio de 2017, DOG nº 103, do 1 de xuño).

Nº de exped.

Entidade

NIF

Provincia

Nome do proxecto

Orzamento concedido

2017/081

Asociación Proxecto Máscaras

G70401518

A Coruña

Xornadas e actividades de fomento da acción voluntaria. Arte e a pedagoxía en código aberto

1.291,22 €

2017/079

Asociación Gallega para la Cooperación, Solidaridad Internacional

G36833648

A Coruña

Voluntariado, que quere, pode e sabe

1.375,43 €

2017/068

Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela, APSSC

G15041551

A Coruña

Voluntariado xordo rompendo barreiras

617,54 €

2017/069

Asociación de Dano Cerebral de Compostela, Sarela

G15775604

A Coruña

Voluntariado entre tod@s

814,03 €

2017/034

Asociación Unidade de Tratamento do Alcol e Condutas Adictivas (UTACA) Luis Miguel Moras

G15116239

A Coruña

Voluntariado e alfabetización dixital

589,47 €

2017/084

Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down, Down Galicia

G15665144

A Coruña

Voluntariado e adestramento en habilidades complementarias ao posto de traballo para persoas coa síndrome de Down

1.656,13 €

2017/088

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

Tempo para dar. Campañas de voluntariado e sensibilización para mozos e mozas de 16 a 30 anos

1.500,00 €

2017/087

Aspronaga, Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia

G15028855

A Coruña

Somos cidadáns. Voluntariado e re-creación social

1.684,20 €

2017/036

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol

G15121676

A Coruña

Signacomigo: proxecto de introdución á lingua de signos e ás novas tecnoloxías

1.684,20 €

2017/027

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, FAXPG

G15068091

A Coruña

Servizo de voluntariado para a eliminación do illamento social e comunicativo das persoas xordocegas e persoas xordas en situación de exclusión social

1.768,41 €

2017/097

Asociación Xuvenil, Recreativa, Cultural e Deportiva Porta da Vila

G70337407

A Coruña

Proxecto: voluntariado e custodia do territorio

1.515,78 €

2017/092

Cruz Roja Española, Comité Autonómico de Galicia

Q2866001G

A Coruña

Proxecto formativo motivándonos

1.207,01 €

2017/071

Grupo de Persoas con Discapacidade de A Coruña, Grumico

G15038797

A Coruña

Proxecto de voluntariado somos e sumamos

926,31 €

2017/055

Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA) da Provincia da Coruña, Aspanaes

G15048937

A Coruña

Proxecto de voluntariado na rede de centros de Aspanaes 2017

1.347,36 €

2017/077

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

A Coruña

Proxecto de voluntariado club inclusivo Enki

982,45 €

2017/043

Agrupación Xuvenil, Socio Cultural, Recreativa e Deportiva Brigantium

G15404403

A Coruña

Proxecto de voluntariado Asoc. Brigantium 2017

1.628,06 €

2017/070

Asociación Socio Cultural ASCM

G15161573

A Coruña

Proxecto de voluntariado

842,10 €

2017/056

Asociación Socioeducativa para a Educación, Aseduc

G70067830

A Coruña

Proxecto de promoción e formación do voluntariado 2017

1.333,33 €

2017/095

Arquitectos sin Fronteras España, ASF-Demarcación Galicia

G60192614

A Coruña

Proxecto de mellora da xestión do voluntariado, das emocións e dos coidados a través do fortalecemento do grupo de traballo voluntariado e formación e mediante a formación do voluntariado de Arquitectura sen Fronteiras-Galicia

1.312,50 €

2017/076

Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Fagal

G15656739

A Coruña

Proxecto de actividades: encontro de voluntariado no día mundial do Alzhéimer

1.375,43 €

2017/032

Asociación Xuvenil, Cultural, Deportiva e de Promoción da Saúde Integrad@S

G15973357

A Coruña

Proxecto de actividades de voluntariado 2017

1.150,87 €

2017/052

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

Proxecto de acción voluntaria Acompáñanos

1.880,69 €

2017/021

Asociación Itinera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

Programa Heracles para a formación e difusión do voluntariado

1.164,91 €

2017/025

Asociación Síndrome de Down da Coruña

G15731466

A Coruña

Programa de voluntariado 2017

954,38 €

2017/023

Asociación Galega de Fibrose Quística, AGFQ

G15088396

A Coruña

Programa de voluntariado para persoas con fibrose quística

1.571,92 €

2017/035

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia, Amicos

G15747678

A Coruña

Programa de voluntariado Amicos 2017

1.628,06 €

2017/005

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

Programa de sensibilización e voluntariado Vagalume: móvete xa!

1.050,00 €

2017/037

Asociación de Familiares e Amigos de Enfermos Psíquicos Porta Nova, Afaes

G15524614

A Coruña

Programa de formación e promoción do voluntariado en saúde mental

112,50 €

2017/050

Asociación Mirabal

G70312954

A Coruña

Programa de actividades de voluntariado. Voluntarios Mimosa 2017

1.038,59 €

2017/067

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

Plan divulgativo e formativo voluntariado 2017 Fundación Abrente

814,03 €

2017/075

Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional

G15052434

A Coruña

Plan de voluntariado 2017

1.487,71 €

2017/091

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

R1500294B

A Coruña

O teu compromiso mellora a túa comunidade

1.628,06 €

2017/060

Asociación de Padres, Profesionales y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual Special Olympics Galicia

G15771777

A Coruña

O envellecemento nas persoas con discapacidade intelectual

382,50 €

2017/018

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, Adisbismur

G15052137

A Coruña

Novas tencoloxías dentro do voluntariado

954,38 €

2017/030

Asociación Mestura para la Integración Social de los Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

Mesturanda

1.389,47 €

2017/024

Fundación Ronsel

G15752660

A Coruña

Mentor voluntario

1.431,57 €

2017/006

Fundación Amigos de Galicia

G15859911

A Coruña

Loita contra a pobreza e a exclusión social en 22 concellos

1.571,92 €

2017/014

Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector, IGAXES3

G15784978

A Coruña

Incorporación de novas tecnoloxías ao proxecto Referentes

1.543,85 €

2017/105

Asociación Erasmus Compostela

G70306394

A Coruña

Incorporación de novas tecnoloxías para o fomento, integración, planificación, coordinación e calidade de actividades vencelladas ao voluntariado

1.852,62 €

2017/078

Asociación de Voluntarios para Ayuda a Necesitados, AVAN

G15512502

A Coruña

Igualdade para todos

926,31 €

2017/058

Asociación Barbancesa de Axuda e Solidariedade, ABAS

G70443247

A Coruña

I xornadas de voluntariado e terceiro sector da comarca da Barbanza

1.010,52 €

2017/066

Cooperación Internacional

G80829641

A Coruña

Friday revolution

1.628,06 €

2017/057

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

Formando o futuro. Voluntariado 2017

1.375,43 €

2017/016

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo, Acopros

G15048762

A Coruña

Formación especializada en deficiencia auditiva para voluntariado

1.557,89 €

2017/038

Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

G70180807

A Coruña

Formación do voluntariado da reserva de biosfera para a identificación de áreas susceptibles de declaración como espazos naturais de interese local

1.824,55 €

2017/051

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, Cogami

G32115941

A Coruña

Cogami. Rede de voluntariado 2017

1.852,62 €

2017/085

Asociación Viraventos

G70136429

A Coruña

Catavento, proxecto para fortalecer Viraventos a través da capacitación do seu equipo humano

1.599,99 €

2017/011

Asociación Protectora de Animais do Camiño

G70459045

A Coruña

Camiño sensible e solidario: Programa de sensibilización no Camiño de Santiago

1.403,50 €

2017/080

Xeración Asociación Cultural

G70385091

A Coruña

Asociación 4.0

421,05 €

2017/090

Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco

G15229057

A Coruña

O voluntariado fala de ti

1.500,00 €

2017/083

Asociación Protectora de Animais Gatocan

G70047881

A Coruña

Campañas de esterilización felina 2017

1.291,22 €

2017/047

Fundación Down Compostela

G70040258

A Coruña

¿Queres colaborar?, nós tamén!

1.571,92 €

2017/013

Acción Familiar Ferrol

G15745466

A Coruña

Tempo de lecer

1.347,36 €

2017/009

Asociación Tesouros de Galicia

G94065000

A Coruña

Meu mundo, miña responsabilidade

968,42 €

2017/103

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

Sensibilización do voluntariado

1.235,08 €

2017/104

Asociación Cultural Xaquedrum

G27336353

Lugo

Xóvenes en movemento

1.614,03 €

2017/072

Asociación Síndrome de Down de Lugo

G27202043

Lugo

Taller de novas tecnoloxías a través do voluntariado: socialízate coa rede

1.824,55 €

2017/022

Asociación Escuela Shantidi

G27477744

Lugo

Sensibilización e promoción do voluntariado

589,47 €

2017/054

Fundación Juan Soñador

G24452435

Lugo

Proxecto Contigo somos máis 2017. Promoción do voluntariado social

1.796,48 €

2017/028

Aspnais, Asociación de Padres o Tutores de Personas con Discapacidad Intelectual de Lugo

G27018365

Lugo

Proxecto Colegas de ocio

1.515,78 €

2017/098

Asociación Juvenil y Cultural Ateibo

G27013309

Lugo

Promoción do voluntariado para a animación e a educación no tempo libre

1.529,82 €

2017/065

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

Promoción da inclusión social a través dun voluntariado transformador. Proxecto de fortalecemento e formación de voluntariado de Aliad Ultreia 2017

1.684,20 €

2017/033

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo, Cogami Lugo

G27219773

Lugo

Programa de fomento do voluntariado para persoas con discapacidade 2017

1.375,43 €

2017/029

Club Emeve

G27041490

Lugo

O voléibol como medio para educar, socializar e integrar mozos e mozas en idade escolar nos valores do deporte

926,31 €

2017/004

Asociación de Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

G27262799

Lugo

Formación do voluntariado en saúde mental

1.543,85 €

2017/017

Cáritas Diocesana de Lugo

R2701016D

Lugo

Formación do voluntariado-Xornada formación específica

814,03 €

2017/061

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias, Afamon

G27272483

Lugo

O valor do voluntariado

1.207,01 €

2017/012

Asociación Lucense de Axuda a Enfermos Mentais-Alume

G27198977

Lugo

Coñece a enfermidade mental

1.192,98 €

2017/099

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Ourense

Xuntos...sumamos +

1.417,54 €

2017/102

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

Voluntari@s polo rural. Proxecto socioambiental

1.908,76 €

2017/107

Asociación de Viudas María Andrea de Ourense

G32014334

Ourense

Proxecto de apoio e fomento do voluntariado para o proxecto de acompañamento a mulleres anciáns soas

1.473,68 €

2017/096

Asociación Amigos da Terra Galicia-Xuventude

G32242422

Ourense

Proxecto de actividades voluntariado

1.796,48 €

2017/053

Fundación Hospital Asilo de Nuestra Señora de Los Ángeles

G32008633

Ourense

Intercambio xeracional

1.277,19 €

2017/007

Club Fluvial Allariz

G32102899

Ourense

Iniciación ao piragüísmo-Navegación polo Arnoia

870,17 €

2017/002

Asociación del Centro de Desarrollo Rural O Viso

G32122376

Ourense

Implícate na acción voluntaria: O teu veciñ@, a túa mellor obra

1.838,59 €

2017/003

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense, Afaor

G32198970

Ourense

Consolidación das redes sociais de Afaor

1.698,24 €

2017/073

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)/Xunta Provincial de Ourense

G28197564

Ourense

Actividade carriño Don Amable no hospital comarcal do Barco de Valdeorras

1.585,96 €

2017/001

Asociación Autismo Ourense

G32249484

Ourense

Achégate a nós

1.094,73 €

2017/010

Asociación Down Ourense

G32311870

Ourense

Acción voluntaria Contigo sumamos

1.557,89 €

2017/015

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

A Mezquita é voluntaria

1.557,89 €

2017/093

Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, Renacer

G32306623

Ourense

Voluntariado e DCA, novo ámbito de participación

1.445,61 €

2017/041

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

Medrando en solidariedade propostas de compromiso social á mocidade cara a unha cultura solidaria a través dun voluntario comprometido

1.094,73 €

2017/086

Asociación Xuvenil Abertal

G36633394

Pontevedra

Voluntarízate

1.347,36 €

2017/008

Down Vigo, Asociación para el Síndrome de Down

G36697324

Pontevedra

Voluntariado para a inclusión

1.698,24 €

2017/019

Asociación Gallega contra las Enfermedades Neuromusculares, Asem Galicia

G36925691

Pontevedra

Proxecto voluntariado Asem Galicia 2017

1.150,87 €

2017/048

Asociación San Xerome Emiliani

G36018802

Pontevedra

Proxecto voluntariado 2017: non hai corazón máis forte neste mundo que o corazón dun voluntario

1.291,22 €

2017/074

Porriño Industrial Fútbol Club

G36144095

Pontevedra

Proxecto de voluntariado O Porriño industrial

1.094,73 €

2017/026

Down Pontevedra Xuntos, Asociación Síndrome de Down

G36164887

Pontevedra

Proxecto de voluntariado Camiñando

1.389,47 €

2017/045

Asociación Filantrópica. Inclusión Social Activa. Boa Vida

G94056215

Pontevedra

Proxecto de fomento e capacitación da acción voluntaria Boa Vida

1.431,57 €

2017/044

Asociación Cultural O Castro

G36116879

Pontevedra

Proposta para a creación dunha unidade de voluntariado para atención a persoas maiores

1.459,64 €

2017/040

Asociación pola Igualdade e a Coeducación, Apico

G94088549

Pontevedra

Promoción e divulgación do voluntariado corporativo. Apoio integral ás vítimas de violencia de xénero

1.375,43 €

2017/108

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra (Cogami-Pontevedra)

G36704195

Pontevedra

Programa de voluntariado Cogami-Pontevedra 2017

1.557,89 €

2017/101

Asociación Acción Solidaria de Galicia, Asdegal

G27727593

Pontevedra

Formación do voluntariado e incorporación de novas tecnoloxías

1.543,85 €

2017/039

Asociación Xaruma

G27746486

Pontevedra

Forma parte: proxecto de dinamización sociocultural e integración social para o fomento do voluntariado

2.021,04 €

2017/106

Asociación Xuvenil Xentenova

G36636538

Pontevedra

Fomentando e coidando ao equipo de voluntarios

1.347,36 €

2017/031

Asociación Comarcal de Educación Especial Santísimo Cristo del Amor, Aceesca

G36021970

Pontevedra

Enrédate con Aceesca

982,45 €

2017/063

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Galicia, Afaga

G36776920

Pontevedra

Campaña de captación de voluntariado a través da sensibilización na área de actuación de Afaga: Xuntos gañamos

757,89 €

2017/094

Asociación Galega Amarante Setem para o Ecodesenvolvemento

G36352359

Pontevedra

Cada persoa como motor de cambio no consumo responsable

1.403,50 €

2017/049

Fundación Amigos de los Mayores

G83625509

Pontevedra

Amigos dos maiores Stop soidade

1.291,22 €

2017/089

Apamp, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

Voluntariado Apamp, 40 anos en movemento

1.459,64 €

2017/100

Asociación Bata-Bayón, Asociación para el Tratamiento del Autismo

G36105567

Pontevedra

Son cidadán, son voluntario.Voluntariado no Parque Nacional das Illas Atlánticas 2017 dirixido a persoas con autismo e discapacidade intelectual

954,38 €

2017/042

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

G36639896

Pontevedra

II Proxecto de formación e participación do voluntariado en proxectos de acción social

1.431,57 €

2017/062

Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valladares

G36617082

Pontevedra

Para voluntari@s n@s (trebellando coa tecnoloxía da comunicación)

1.263,15 €

103

137.056,78 €