Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Xoves, 7 de xuño de 2018 Páx. 28037

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomea e se fai pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo).

En cumprimento do sinalado na base sétima da Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo) pola que se convocan os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Nomear os tribunais que figuran no anexo, ante os cales deberán actuar as persoas aspirantes admitidas á realización das probas do proceso selectivo. Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de cinco días, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

Os presidentes ou presidentas adoptarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros dos tribunais que necesiten desprazarse da súa residencia oficial para o exercicio de tal función, que terán dereito a percibir axudas de custo e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente.

Os medios de locomoción usados serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio, corrección de erros do 1 de xuño), e deberá entenderse que queda expresamente autorizado o uso de vehículos propios, de acordo co citado decreto.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2018

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Primaria

Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG do 21 de marzo)

Servizo primaria

597-Mestres

597031-Educación Infantil

TRIBUNAL 1 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****3151*

Loureiro Bargiela, Susana

Vogal titular 1

****2370*

Pascual Fidalgo, Marcos Antonio

Vogal titular 2

****6849*

Martín-Esperanza González, María

Vogal titular 3

****5437*

Varela Tourís, Rosa María

Vogal titular 4

****8228*

Obelleiro Hermida, Olalla

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1905*

Ferreiro Rodríguez, María Lucía

Vogal suplente 1

****4586*

Sotelo Cal, Adrián

Vogal suplente 2

****1290*

Pereiro Dono, María José

Vogal suplente 3

****5544*

Redondo Grela, Paula

Vogal suplente 4

****1792*

Torres Rey, Adriana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0861*

Castro Casas, Iván

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 2

****9077*

Teijeiro Teijeiro, María

Vogal segundo/a suplente 3

****9130*

Rial Riveiro, Beatriz

Vogal segundo/a suplente 4

****7130*

García Peixoto, María Carmen

TRIBUNAL 2 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6186*

Mosquera González, Rocío

Vogal titular 1

****7778*

Laredo Rivas, Juan Carlos

Vogal titular 2

****4660*

González Cuenca, Isabel María

Vogal titular 3

****7691*

Pampín Basso, Marilina Ayelén

Vogal titular 4

****0292*

Domínguez Cores, Andrea

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9334*

Cartelle González, Mª Portal

Vogal suplente 1

****5641*

Troitiño Tarín, Agustín

Vogal suplente 2

****4397*

Porral Escalonio, Luisa

Vogal suplente 3

****2295*

Gómez López, María Cristina

Vogal suplente 4

****1554*

Bemposta Lusquiños, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5667*

Rodríguez Vila, David

Vogal segundo/a suplente 2

****3071*

Oubiña Feijoo, Susana

Vogal segundo/a suplente 3

****6634*

Varela Sieiro, Clara

Vogal segundo/a suplente 4

****4516*

Vilaboa Mourenza, Ana Belén

TRIBUNAL 3 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8819*

Piñeiro Vila, Francisco Javier

Vogal titular 1

****6552*

Ruibal Pereira, Rafael

Vogal titular 2

****3876*

Ameal Güimil, Bárbara

Vogal titular 3

****2570*

Estévez Parada, Ana María

Vogal titular 4

****9880*

Rodríguez Rico, Beatriz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7226*

González Laceiras, Milagros

Vogal suplente 1

****0888*

Martínez Lale, Jesús

Vogal suplente 2

****3564*

García Rodiño, Cristina María

Vogal suplente 3

****9846*

Abeijón Ces, Montserrat

Vogal suplente 4

****0871*

Güimil Barreiro, María Teresa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0860*

Álvarez Ensá, Antonio

Vogal segundo/a suplente 2

****0017*

López Campos, María Jesús

Vogal segundo/a suplente 3

****1993*

Santiago Portas, María

Vogal segundo/a suplente 4

****7472*

Sotelino Blanco, María Elena

TRIBUNAL 4 VIGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4308*

Barreiro Noguerol, Cristina

Vogal titular 1

****9410*

Pazos Giráldez, Jorge

Vogal titular 2

****2452*

Paz Puime, María Teresa

Vogal titular 3

****3619*

Piñeiro González, Jennifer

Vogal titular 4

****1671*

Cuñarro Mosteiro, Patricia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4709*

Calviño Moure, María Jesús

Vogal suplente 1

****5936*

Álvarez López, Rubén

Vogal suplente 2

****2462*

España Casares, Noelia

Vogal suplente 3

****5225*

Ibarretxe Martínez, Estíbaliz

Vogal suplente 4

****1102*

Suárez Conde, María Fátima

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4106*

Vicente Rodríguez, José Antonio

Vogal segundo/a suplente 2

****5334*

Carballo Iglesias, María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****1145*

Fernández Rodríguez, Sheila

Vogal segundo/a suplente 4

****1528*

Iglesias Vilachá, María Esperanza

TRIBUNAL 5 VIGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2046*

Iglesias García, María Jesús

Vogal titular 1

****8048*

Solla Freire, Alberto

Vogal titular 2

****2102*

Rodríguez Rodríguez, Sonia

Vogal titular 3

****1463*

Bouzas Iglesias, Beatriz

Vogal titular 4

****4244*

Cabaleiro Martínez, Lucía

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3642*

Filgueiras Grela, María Dolores

Vogal suplente 1

****8015*

Alemán Alfonso, Moisés

Vogal suplente 2

****3484*

González González, María Concepción

Vogal suplente 3

****9734*

Padrón González, Rebeca

Vogal suplente 4

****4221*

Fernández Carnero, Tania

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5017*

Gil Castro, Santiago

Vogal segundo/a suplente 2

****0082*

Estévez Álvarez, Lorena

Vogal segundo/a suplente 3

****4609*

Estévez Ruiz, Jennifer

Vogal segundo/a suplente 4

****3903*

González Pérez, Elvira

TRIBUNAL 6 VIGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****3636*

Iglesias Cortés, Estela

Vogal titular 1

****8640*

Cibeira Estévez, Tomás

Vogal titular 2

****7971*

Rodríguez Rodríguez, Claudia Camila

Vogal titular 3

****1756*

Montenegro Martínez, Eva

Vogal titular 4

****1309*

Pallares González, Dolores

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0490*

Pereiro Pérez, Beatriz

Vogal suplente 1

****1419*

Rodríguez Fernández, Abraham

Vogal suplente 2

****4014*

Moledo Nieto, María Dolores

Vogal suplente 3

****5205*

Torrado Pousa, María

Vogal suplente 4

****4493*

Fariña Vila, Judit

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3749*

Becerra Lage, Alberto

Vogal segundo/a suplente 2

****1982*

Crespo García, Marina

Vogal segundo/a suplente 3

****5165*

López Piñeiro, Froila

Vogal segundo/a suplente 4

****3753*

García Vázquez, Yanira

TRIBUNAL 7 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4872*

Varela Vieites, Gregorio

Vogal titular 1

****2065*

Ramos Varela, Juan Manuel

Vogal titular 2

****2948*

Sousa Dopazo, María Rosario

Vogal titular 3

****5610*

Barreiro Rodríguez, Isabel

Vogal titular 4

****4281*

Vázquez Pacio, María Teresa

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3855*

Baña Rial, María del Carmen

Vogal suplente 1

****0573*

Pena Sánchez, Iván

Vogal suplente 2

****2223*

Álvarez Linares, Beatriz

Vogal suplente 3

****3462*

Pereira Fontán, Nuria

Vogal suplente 4

****0685*

Mayoral Míguez, María Elvira

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8706*

Ríos Liz, Yago

Vogal segundo/a suplente 2

****2892*

Pazos Muíño, Sandra

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****6042*

Arias Mosteiro, Serafina

Vogal segundo/a suplente 4

****2116*

Beiroa Fraga, Consuelo

TRIBUNAL 8 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6965*

Doval Pociña, María Beatriz

Vogal titular 1

****8229*

Lombardía Díaz, Rafael

Vogal titular 2

****7107*

Prieto Félix, Eugenia

Vogal titular 3

****8520*

De Miguel Miró, María

Vogal titular 4

****6324*

Moscoso Río, Begoña

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8205*

Mosquera Silva, María Begoña

Vogal suplente 1

****8356*

Robles Sobrino, José Manuel

Vogal suplente 2

****5957*

González Pérez, María Jesús

Vogal suplente 3

****1856*

Ríos Grueiro, Ana María

Vogal suplente 4

****5957*

Carballo Rey, Noelia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5131*

Castro Lago, Álvaro

Vogal segundo/a suplente 2

****1916*

González Díaz, Iria María

Vogal segundo/a suplente 3

****1195*

Frontela Fulgueira, Beatriz

Vogal segundo/a suplente 4

****7456*

Rodríguez Carballada, Rosa María

TRIBUNAL 9 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9316*

Fafián Porto, María Nilda

Vogal titular 1

****6237*

Hernando Santalla, Roberto Manuel

Vogal titular 2

****2328*

Alen Álvarez, María Montserrat

Vogal titular 3

****6910*

Pérez López, Ilenia

Vogal titular 4

****8509*

García González, Saida

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9085*

Naveira Freire, Susana

Vogal suplente 1

****8929*

Agulló López, José Daniel

Vogal suplente 2

****3187*

Lema Fernández, María

Vogal suplente 3

****5998*

Rodríguez Senín, María Pilar

Vogal suplente 4

****0530*

Louriño Vázquez, Úrsula

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4233*

Agilda Pedreira, Diego Gabriel

Vogal segundo/a suplente 2

****9344*

Yáñez Fernández, Ruth María

Vogal segundo/a suplente 3

****5556*

Pailos Montáns, Carmen

Vogal segundo/a suplente 4

****8336*

Fernández Faraldo, Ana Isabel

TRIBUNAL 10 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9694*

Pérez Yáñez, Juan Manuel

Vogal titular 1

****3708*

Pérez Amor, Álvaro

Vogal titular 2

****1996*

García Reboredo, Paula

Vogal titular 3

****6249*

Rilo Prieto, Ana M.

Vogal titular 4

****1657*

Toirán Silvosa, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0032*

Álvarez Fernández, Inés

Vogal suplente 1

****2798*

Pardo Costa, Gutier

Vogal suplente 2

****2417*

Sánchez Rivas, Cira

Vogal suplente 3

****9309*

Sanfiz Pérez, Celia

Vogal suplente 4

****4926*

Sánchez López, Diana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3333*

Meijide Cao, Manuel Ángel

Vogal segundo/a suplente 2

****4034*

Silva Méndez, Rosa María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****7318*

Canosa Prego, Margarita

Vogal segundo/a suplente 4

****8986*

Maceira Míguez, Raquel

TRIBUNAL 11 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6048*

Rodríguez Pérez, Celia

Vogal titular 1

****9299*

Freiría Tato, Antonio

Vogal titular 2

****5406*

Rodríguez González, María Dolores

Vogal titular 3

****1789*

Pena Bascoy, Estefanía

Vogal titular 4

****0908*

Calvo Chorén, María del Pilar

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9791*

Maneiro García, Sara Xoana

Vogal suplente 1

****4735*

Figueiras Martínez, Baltasar

Vogal suplente 2

****0071*

De Dios Recamán, Marta

Vogal suplente 3

****9623*

Sánchez Martínez, María del Pilar

Vogal suplente 4

****2437*

Chaves González, Esperanza

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6598*

Del Río Bolón, Rafael

Vogal segundo/a suplente 2

****0515*

Furelos Dios, María José

Vogal segundo/a suplente 3

****9176*

Sobrino Busto, Vanesa

Vogal segundo/a suplente 4

****1193*

García Sexto, Eva

TRIBUNAL 12 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6028*

Diéguez García, Inmaculada

Vogal titular 1

****0032*

Álvarez Vázquez, José Ángel

Vogal titular 2

****5402*

Raviña Díaz, Rosa María

Vogal titular 3

****5901*

Señorís Rodríguez, Lucía

Vogal titular 4

****8265*

Beiras Hombre, María Victoria

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1167*

Oanes Mato, Patricia

Vogal suplente 1

****5702*

Cotelo Paz, José Antonio

Vogal suplente 2

****2877*

Pérez Fernández, Sonia María

Vogal suplente 3

****8096*

Otero Otero, María del Carmen

Vogal suplente 4

****9553*

Abeijón Arnejo, María Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9001*

López Maceiras, Marcos Luis

Vogal segundo/a suplente 2

****6258*

Abella Gil, María Teresa

Vogal segundo/a suplente 3

****6637*

Dieste Sánchez, Faustina

Vogal segundo/a suplente 4

****4159*

Lareo Sánchez, Mercedes

TRIBUNAL 13 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2725*

Ferro Fojo, Anunciación

Vogal titular 1

****3031*

Rodríguez Orol, Ramón Xosé

Vogal titular 2

****7864*

Rodríguez Eiroa, Fátima

Vogal titular 3

****9412*

López Abelairas, María Jesús

Vogal titular 4

****3411*

Neira López, Vanessa María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7231*

Vázquez López, Xalo

Vogal suplente 1

****9657*

Sambade Vara, Francisco

Vogal suplente 2

****3949*

Vázquez López, Mercedes

Vogal suplente 3

****8874*

Lamas Sánchez, Mª Lorena

Vogal suplente 4

****8512*

Furelos Ben, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7816*

Signiorini Míguez, Carlos

Vogal segundo/a suplente 2

****0922*

Maceira Castro, Sandra María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****7522*

Filgueiras Rodríguez, Noelia

Vogal segundo/a suplente 4

****0907*

Vidal Puga, María del Pilar

TRIBUNAL 14 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0369*

Quintián Agrafojo, Vanessa

Vogal titular 1

****9745*

Domínguez Valcárcel, José Carlos

Vogal titular 2

****0147*

Moreno Trigo, Celia

Vogal titular 3

****1599*

Sánchez Casais, María de la Fe

Vogal titular 4

****9443*

Rivas Antelo, Rosa M. Pilar

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4663*

Mejuto Sánchez, Pilar

Vogal suplente 1

****3799*

Garaboa Manteiga, José Luis

Vogal suplente 2

****4700*

Sanmartín Castro, Sabela

Vogal suplente 3

****9689*

Noya Pumar, Iria

Vogal suplente 4

****1024*

Cutrín Regueira, Mª Jesusa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2209*

Pérez Lago, Rodrigo

Vogal segundo/a suplente 2

****6920*

Quintáns García, Eva María

Vogal segundo/a suplente 3

****5418*

Fernández Castedo, Alba María

Vogal segundo/a suplente 4

****5677*

Boo Martínez, Verónica

TRIBUNAL 15 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****3448*

Casanova Díaz, María Luisa

Vogal titular 1

****6360*

Suárez Becerra, Adrián

Vogal titular 2

****6934*

Rodríguez Fernández, María José

Vogal titular 3

****8248*

Vilares Álvarez, María Fe

Vogal titular 4

****6268*

Novelle Pérez, María Montserrat

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8255*

Veiga Cando, Consuelo

Vogal suplente 1

****5518*

Moreda Núñez, José Francisco

Vogal suplente 2

****1925*

Justo Villar, María José

Vogal suplente 3

****9265*

González Eiroa, María Remedios

Vogal suplente 4

****4649*

Pardo Rodríguez, Cesarina

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4456*

Fernández Mosquera, Rogelio

Vogal segundo/a suplente 2

****2294*

Sanjurjo Pérez, María Concepción

Vogal segundo/a suplente 3

****0173*

Villasante Méndez, María de la Paz

Vogal segundo/a suplente 4

****0719*

Álvarez Oreiro, Rocío

TRIBUNAL 16 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9305*

Ferreiro Maseda, Carmen

Vogal titular 1

****4328*

Riveira Cabaleiro, José Ángel

Vogal titular 2

****1976*

López Andón, Ana María

Vogal titular 3

****8721*

Carreira López, María José

Vogal titular 4

****8682*

Gómez Corbeira, Mª Isabel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3671*

Rivera Rodríguez, Teresa

Vogal suplente 1

****8268*

Gallardo Amiama, Óscar

Vogal suplente 2

****8570*

Gil Basanta, Mónica

Vogal suplente 3

****4638*

López Abel, Eva

Vogal suplente 4

****6679*

Álvarez Ares, María Elena

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7045*

Sánchez Sierra, Miguel Ángel

Vogal segundo/a suplente 2

****8480*

Lorenzo López, Aurora

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****6743*

Méndez Salgado, Elena

Vogal segundo/a suplente 4

****4219*

Mera Núñez, Elena María

TRIBUNAL 17 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8891*

Piñeiro Adrio, Noa

Vogal titular 1

****7395*

García Lorenzo, Xoán Bieito

Vogal titular 2

****1622*

Arias Díaz, Ana María

Vogal titular 3

****9877*

Fernández Saavedra, María del Carmen

Vogal titular 4

****5799*

García Cuadrado, Socorro

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1686*

Sanjurjo Gayoso, María Remedios

Vogal suplente 1

****1237*

Vijande Lombardía, Eduardo

Vogal suplente 2

****6893*

Vázquez Fraga, María del Pilar

Vogal suplente 3

****4621*

Conde Rodríguez, María Inmaculada

Vogal suplente 4

****1868*

Fernández Amor, María Josefa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4673*

Pedre Otero, Bruno

Vogal segundo/a suplente 2

****0684*

Vidal Vegas, María Teresa

Vogal segundo/a suplente 3

****6326*

López Reigosa, Silvia

Vogal segundo/a suplente 4

****0661*

Jato Rodríguez, Ana María

TRIBUNAL 18 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9618*

Mon Delgado, Ana María

Vogal titular 1

****0257*

Vázquez Rodríguez, Modesto

Vogal titular 2

****5849*

Aspera Carreiro, Concepción

Vogal titular 3

****2171*

Fernández Vázquez, María Carmen

Vogal titular 4

****8946*

Limia Dapoza, Patricia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8852*

Rego García, José Manuel

Vogal suplente 1

****6625*

Vázquez Somoza, Julio

Vogal suplente 2

****6201*

González Masid, Rocío

Vogal suplente 3

****0987*

González Rodríguez, Ana

Vogal suplente 4

****0426*

Barge Bello, Hortensia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5012*

Iglesias González, Elisa

Vogal segundo/a suplente 2

****3156*

Pousada Calvo, Ana Belén

Vogal segundo/a suplente 3

****9526*

Domínguez Gómez, María

Vogal segundo/a suplente 4

****6772*

Vázquez Santos, María Rosa

TRIBUNAL 19 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6608*

Lamelas Fernández, María Asunción

Vogal titular 1

****3405*

Fernández Álvarez, Roberto

Vogal titular 2

****7007*

Fernández Gil, María Cristina

Vogal titular 3

****6932*

Vázquez Fernández, Mónica

Vogal titular 4

****1229*

Ricoy Nogueira, Argentina

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8304*

Fidalgo Laínez, María Elena

Vogal suplente 1

*

Vogal suplente 2

****2953*

Rúa Aguiar, Encarnación

Vogal suplente 3

****9356*

Bastos Rodríguez, Rosa Pilar

Vogal suplente 4

****1820*

Domínguez García, Diana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5786*

Doval Gestal, Luz María

Vogal segundo/a suplente 2

****2211*

González de Prado, Marta

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****9487*

Rivera Fernández, María Isabel

Vogal segundo/a suplente 4

****1406*

Rodríguez Novoa, Ana

TRIBUNAL 20 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1689*

Rodríguez Novoa, Marta

Vogal titular 1

****6967*

Iglesias Pérez, Francisco Javier

Vogal titular 2

****2243*

Lorenzo Menor, María Luisa

Vogal titular 3

****6820*

Corredoira Varela, Eva María

Vogal titular 4

****4083*

Rodríguez Robledo, Ana Belén

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2361*

Casado Peleteiro, María Teresa

Vogal suplente 1

****1847*

Esteves de Sousa, Rosa María

Vogal suplente 2

****7578*

Fernández Núñez, María Esther

Vogal suplente 3

****4933*

Diz Rodríguez, Susana

Vogal suplente 4

****7864*

Ballester Rodríguez, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7268*

Pérez González, Cristalina

Vogal segundo/a suplente 2

****0476*

Martínez López, Carmen

Vogal segundo/a suplente 3

****8131*

Fernández Pérez, María Begoña

Vogal segundo/a suplente 4

****6022*

Sousa Pascual, Mª de los Remedios

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

TRIBUNAL 1 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****3176*

Gómez Fernández, María del Mar

Vogal titular 1

****3568*

Rodríguez Noya, Paula

Vogal titular 2

****8645*

Piedras García, Germán

Vogal titular 3

****6626*

García Quiben, María del Carmen

Vogal titular 4

****8075*

Mansilla Lage, Eladio

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3223*

Márquez Caneda, Rafael

Vogal suplente 1

****4334*

Real Goenaga, Laura

Vogal suplente 2

****0744*

Cruces García, José Fernando

Vogal suplente 3

****7766*

Rivas Rivas, Pilar

Vogal suplente 4

****7569*

Carral Ferradas, José Manuel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8946*

Tubío Martínez, María Mar

Vogal segundo/a suplente 2

****2233*

Viéitez de la Fuente, Manuel

Vogal segundo/a suplente 3

****0299*

Somoza Pires, Beatriz

Vogal segundo/a suplente 4

****5059*

Carballo Vales, Javier

TRIBUNAL 2 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****3548*

López-Leitón Zapico, María Teba

Vogal titular 1

****5905*

Rodríguez Martínez, Mónica

Vogal titular 2

****4042*

Romero Roel, Ángel Manuel

Vogal titular 3

****4885*

Loures Rebolo, María Ángeles

Vogal titular 4

****1661*

Pernas Prieto, Francisco José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1183*

Varela Tembra, Juan José

Vogal suplente 1

****8166*

Martínez López, Hilda

Vogal suplente 2

****0317*

López Morán, Gustavo

Vogal suplente 3

****3889*

Fernández Torres, Eva María

Vogal suplente 4

****4307*

García Freire, Arturo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4503*

López Díaz, Marta

Vogal segundo/a suplente 2

****6721*

García Prado, José Luis

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****1823*

Allegue Sardiña, María Carmen

Vogal segundo/a suplente 4

****6132*

Yáñez Bañobre, Enrique

TRIBUNAL 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1360*

Rebollido Fernández, Noelia María

Vogal titular 1

****6281*

Blanco López, María Jesús

Vogal titular 2

****8830*

Ferreiro Otero, José Carlos

Vogal titular 3

****3760*

Salgueiro Louzao, Olga

Vogal titular 4

****8945*

Murado Bouso, José Luis

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0927*

Costa Rodríguez, Marta María

Vogal suplente 1

****5061*

Rodríguez-Corredoyra Linares, María Ángeles

Vogal suplente 2

****6840*

Romero León, José Luis

Vogal suplente 3

****1644*

Munín Cajade, Pilar

Vogal suplente 4

****6520*

Grueiro Sixto, Xosé M.

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0468*

Mallo Míguez, Mª Isabel

Vogal segundo/a suplente 2

****3556*

Fernández Valcárcel, Celso Manuel

Vogal segundo/a suplente 3

****0717*

Veiga Fernández, Natalia

Vogal segundo/a suplente 4

****6676*

Fernández Otero, Jorge

TRIBUNAL 4 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0317*

Carballeira Seoane, María

Vogal titular 1

****2166*

Onega Cortón, Antonia

Vogal titular 2

****4267*

Ventura Rozas, Marcos

Vogal titular 3

****7822*

Vázquez Morandeira, Rocío

Vogal titular 4

****4146*

Casado Viviano, Luis

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8508*

García García, David Jorge

Vogal suplente 1

****9347*

Martínez Blanco, Celia María

Vogal suplente 2

****5401*

Bernedo Vilor, Marcial

Vogal suplente 3

****5775*

Geada Fernández, Anna Mercedes

Vogal suplente 4

****7148*

Arias Fernández, Pablo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9197*

Rábade Castro, Ana María

Vogal segundo/a suplente 2

****0555*

Iglesias Vázquez, José Enrique

Vogal segundo/a suplente 3

****0039*

Rodríguez Buide, Lorena

Vogal segundo/a suplente 4

****9356*

López Fernández, Manuel

TRIBUNAL 5 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8198*

Devesa Fernández, Roberto

Vogal titular 1

****0362*

Barbosa Crespo, María Isabel

Vogal titular 2

****4249*

Escribano Vázquez, José Luis

Vogal titular 3

****3903*

Fernández Borrajo, Cristina

Vogal titular 4

****8471*

Carral Nailor, Javier

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0560*

Babarro Forneiro, Eduardo

Vogal suplente 1

****8750*

Alonso Pérez, Silvia

Vogal suplente 2

****5493*

Quintairos Pérez, José

Vogal suplente 3

****6142*

Fernández Díaz, María Manuela

Vogal suplente 4

****4878*

Novoa Pardo, Francisco Javier

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1479*

Santa Cruz Rodríguez, Alba

Vogal segundo/a suplente 2

****1013*

Álvarez Reza, Javier

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****7300*

Miguélez Pallares, María del Mar

Vogal segundo/a suplente 4

****6339*

Peña Álvarez, Paulino

597033-Idioma estranxeiro: Francés

TRIBUNAL 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9935*

Loureiro Piñeiro, María

Vogal titular 1

****0999*

García Garrido, María Luisa

Vogal titular 2

****3198*

Fernández Álvarez, Jorge

Vogal titular 3

****3040*

Robado Gaudeoso, María Paz Lourdes

Vogal titular 4

****0246*

Otero Manteiga, José Antonio

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5149*

Lijó Simón, Patricia

Vogal suplente 1

****5334*

Castiñeira Blanco, María Lourdes

Vogal suplente 2

****6349*

Fernández Castedo, Manuel

Vogal suplente 3

****5282*

Fernández Pérez, María José

Vogal suplente 4

****8479*

López Cañás, Francisco

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3286*

Beiro Fernández, Erundina

Vogal segundo/a suplente 2

****9870*

Vázquez Rodríguez, Manoel Iago

Vogal segundo/a suplente 3

****4099*

Moscoso López, María Beatriz

Vogal segundo/a suplente 4

****5163*

Vázquez Castro, José

597034-Educación Física

TRIBUNAL 1 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8790*

Benavides Alonso, Daniel

Vogal titular 1

****0449*

López Casal, José

Vogal titular 2

****3269*

Mata Vidal, Ana Belén

Vogal titular 3

****7387*

Barca Fernández, Miguel Ángel

Vogal titular 4

****7577*

Castro Nine, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7029*

Piñeiro Pérez, Noelia

Vogal suplente 1

****4861*

Portas Blanco, Paulino

Vogal suplente 2

****0721*

Rodríguez Ferradáns, Irene

Vogal suplente 3

****7634*

Aguiar Vázquez, Francisco Javier

Vogal suplente 4

****9183*

Pichel Garrido, Paula Fátima

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4891*

Barros Vinseiro, Jorge

Vogal segundo/a suplente 2

****4400*

Leal Doval, Noemí

Vogal segundo/a suplente 3

****4373*

Cangado Muíño, José Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****0642*

Brea González, Berta María

TRIBUNAL 2 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1287*

Airas López, Odilo

Vogal titular 1

****3337*

Pardo Basto, Antonio

Vogal titular 2

****4080*

Linaje Álvarez, Yaiza

Vogal titular 3

****9589*

López Rodríguez, Diego Alejandro

Vogal titular 4

****8420*

Graña Candal, Patricia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9395*

Leonardo Pastor, Antonio

Vogal suplente 1

****1687*

Mera Bustelo, José Antonio

Vogal suplente 2

****2310*

Portas Lemus, Estela María

Vogal suplente 3

****3931*

Sande Regueira, Javier

Vogal suplente 4

****5404*

Pedre Fernández, Natalia Teresa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5537*

Álvarez Arias, Marcelino

Vogal segundo/a suplente 2

****1379*

Rodríguez de Castro, Amparo

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****6391*

Ruibal Armesto, Ricardo

Vogal segundo/a suplente 4

****8238*

Sánchez Lorenzo, Bárbara María

TRIBUNAL 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0886*

Ponte Justo, Rubén

Vogal titular 1

****9356*

Caramés Gorgal, Celestino

Vogal titular 2

****5047*

Balirac Grande, María Lara

Vogal titular 3

****1484*

Romero González, José

Vogal titular 4

****6804*

Otero Cebral, María del Carmen

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5616*

Ramos Domínguez, César

Vogal suplente 1

****5104*

Saavedra Vázquez, Javier

Vogal suplente 2

****4663*

Berdomás Pérez, María Consolación

Vogal suplente 3

****7304*

Muñoz Mato, Alfonso

Vogal suplente 4

****1094*

Miguéns Otero, María Alicia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7135*

Fernández Otero, José Ángel

Vogal segundo/a suplente 2

****8076*

Teijeiro Blanco, Laura

Vogal segundo/a suplente 3

****6286*

Viqueira Tojo, José Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****4661*

Rodríguez Fernández, Yolanda Matilde

TRIBUNAL 4 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5954*

Pérez Fernández, José Casimiro

Vogal titular 1

****1571*

Modia López, Rubén

Vogal titular 2

****4744*

Núñez Gutiérrez, María

Vogal titular 3

****4549*

Castedo Fouz, José Miguel

Vogal titular 4

****0444*

Barrera Díaz, María Covadonga

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9138*

Pérez López, Irene

Vogal suplente 1

****8262*

Cuba Alonso, Juan José

Vogal suplente 2

****5597*

Rodríguez García, Ana Belén

Vogal suplente 3

****0840*

López Castro, José Manuel

Vogal suplente 4

****4304*

López Reija, María Concepción

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9307*

López Arias, Iván

Vogal segundo/a suplente 2

****4505*

Álvarez Muñoz, Lorena

Vogal segundo/a suplente 3

****9018*

López Martín, Juan

Vogal segundo/a suplente 4

****6441*

Rodríguez Novo, Cristina

TRIBUNAL 5 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5893*

Rodríguez Mosquera, Julio César

Vogal titular 1

****0873*

Borrajo Vicente, Óscar

Vogal titular 2

****2793*

Rodríguez Tejada, María Isabel

Vogal titular 3

****5081*

Barrio Valencia, Jesús Maximino Marcelo

Vogal titular 4

****9049*

Fernández Cid, Nancy

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9058*

Rodríguez Iglesias, Xosé

Vogal suplente 1

****0778*

García Saco, José Joaquín

Vogal suplente 2

****8133*

García Gómez, Ruth

Vogal suplente 3

****0921*

Dorribo Ares, Alfredo

Vogal suplente 4

****6038*

Álvarez Carnero, Sabrina

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1652*

Alen Castro, Gabriel

Vogal segundo/a suplente 2

****0544*

Macía González, Elvira

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****5587*

Rodríguez Bugallo, José Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****7269*

Bravo García, María Josefa

597035-Música

TRIBUNAL 1 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2752*

Vidueiros Sánchez, José Antonio

Vogal titular 1

****5682*

Rodríguez Palmeiro, José Luis

Vogal titular 2

****2327*

Domínguez Couto, Irene

Vogal titular 3

****4590*

Laguarta Abuín, Juan Luis

Vogal titular 4

****3897*

Martínez Blanco, Florentina

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9967*

Alonso Villar, Manuel

Vogal suplente 1

****0495*

López Abraira, Carlos

Vogal suplente 2

****2259*

Muíños Sedano, María Alicia

Vogal suplente 3

****3057*

Abraldes Mougán, Manuel

Vogal suplente 4

****5142*

Ruibal Silva, Purificación Esperanza

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4400*

Sánchez-Agustino Rodríguez, Rafael

Vogal segundo/a suplente 2

****4686*

Rodríguez Lois, María Nieves

Vogal segundo/a suplente 3

****8353*

Loureiro Durán, José Luis

Vogal segundo/a suplente 4

****1573*

Calviño Cerviño, Rocío

TRIBUNAL 2 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2871*

De Uña Álvarez, Pedro

Vogal titular 1

****7742*

Fuentes Neira, José Luis

Vogal titular 2

****3847*

Martínez Muñiz, María Isabel

Vogal titular 3

****0803*

Caridad López, Manuel Nicolás

Vogal titular 4

****0666*

Outón López, Sandra

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0740*

Celemín Santos, Jesús Javier

Vogal suplente 1

****6548*

López Paz, David

Vogal suplente 2

****9906*

Ramallo Morales, María Isabel

Vogal suplente 3

****0134*

Abad Abad, Juan Carlos

Vogal suplente 4

****4955*

Dopico Rivera, Teresa Jesús

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2745*

Casás Salgado, Ricardo Marcos

Vogal segundo/a suplente 2

****6312*

Valcuende Loma, Lara María

Vogal segundo/a suplente 3

****9550*

Fernández Parada, Edelmiro Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****8227*

Peaguda Pérez, María José

TRIBUNAL 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9484*

Romero García, José Gustavo

Vogal titular 1

****9494*

García Vázquez, Daniel

Vogal titular 2

****0519*

Mosquera Rodríguez, María Inmaculada

Vogal titular 3

****3600*

Castaño Castaño, Pablo

Vogal titular 4

****6503*

Pazos Saavedra, María Teresa

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7540*

Lorenzo López, Óscar

Vogal suplente 1

****8637*

Romasanta Touza, Manuel

Vogal suplente 2

****0476*

Pérez Bravo, Cristina

Vogal suplente 3

****9062*

Sanmartín Malvárez, Manuel

Vogal suplente 4

****3756*

Rodríguez Hernández, Emma

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4985*

Parga Cervelo, Juan José

Vogal segundo/a suplente 2

****3836*

Cerecedo Sánchez, María del Carmen

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****1321*

Brea Romaní, Gonzalo

Vogal segundo/a suplente 4

****7795*

Barral Fernández, Lorena

597036-Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

TRIBUNAL 1 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0717*

Darriba Cibeira, José Luis

Vogal titular 1

****5420*

Redondo Ferrín, María Elena

Vogal titular 2

****2192*

Jueguen Vilas, José Luis

Vogal titular 3

****8287*

Abel Souto, María Jesús

Vogal titular 4

****7866*

Barreiro Iglesias, Borja

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****6098*

Casal Fernández, Francisco Javier

Vogal suplente 1

****6086*

Rodríguez Rodríguez, María Isabel

Vogal suplente 2

****8327*

Barros Araújo, Antonio

Vogal suplente 3

****7077*

Carnero Carneiro, Lourdes

Vogal suplente 4

****8745*

Domínguez Carballo, Manuel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0896*

García Nogueira, Elisa

Vogal segundo/a suplente 2

****7715*

Pérez Suárez, Luis José

Vogal segundo/a suplente 3

****0452*

Calviño Campelo, María del Pilar

Vogal segundo/a suplente 4

****5955*

Diz Romay, Xesús

TRIBUNAL 2 VIGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5773*

Meijón Couselo, Miguel Ángel

Vogal titular 1

****0020*

Pazo González, Eva

Vogal titular 2

****3709*

Lamosa Quinteiro, Claudio Salvador

Vogal titular 3

****6369*

Rey Sánchez, Mª de los Ángeles

Vogal titular 4

****4459*

Barreira Baños, Marcos

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7250*

González Rodríguez, Guadalupe

Vogal suplente 1

****0447*

Guerrero Fernández, Rosa María

Vogal suplente 2

****9686*

García Ramón, Gervasio

Vogal suplente 3

****3828*

Insua López, Eugenia

Vogal suplente 4

****6750*

Rodríguez Crespo, Francisco Javier

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1439*

García Sambreijome, Milagros

Vogal segundo/a suplente 2

****1036*

Abel Souto, Jesús

Vogal segundo/a suplente 3

****7884*

Outes Álvarez, Marta

Vogal segundo/a suplente 4

****8400*

Garrido Eirín, Amando

TRIBUNAL 3 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7832*

Urtiaga Estévez, María Elena

Vogal titular 1

****6539*

Prieto Domínguez, Ana María

Vogal titular 2

****3013*

Seoane Vázquez, Juan José

Vogal titular 3

****2956*

Blanco Carpente, Rebeca

Vogal titular 4

****2888*

Lombao Grandal, Xosé Pablo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9426*

Barreiro Garea, María Luz

Vogal suplente 1

****1706*

Fernández Pereira, Lucía

Vogal suplente 2

****0342*

Tamargo Sánchez, Víctor Manuel

Vogal suplente 3

****5757*

Nogueiras Parguiña, Cristina

Vogal suplente 4

****7081*

Casanova Santamariña, José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9734*

Fernández López, Elia Regina

Vogal segundo/a suplente 2

****1130*

Rey Dopico, Antonio María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****1566*

Pedreira Márquez, Ana

Vogal segundo/a suplente 4

****3556*

Mouriz Del Río-Miranda, Vicente

TRIBUNAL 4 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8966*

Gens Autrán, Patricia Elena

Vogal titular 1

****9376*

Fraga Couceiro, María Paloma

Vogal titular 2

****5450*

González Mancebo, José

Vogal titular 3

****4741*

Touriño Pintos, Ana Belén

Vogal titular 4

****4319*

Casteleiro Souto, Miguel Anxo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7522*

Peña Rodríguez, Miguel Ángel

Vogal suplente 1

****1482*

Fuerte Dacal, Marta

Vogal suplente 2

****6493*

Fernández Pardo, Marcos

Vogal suplente 3

****7211*

García Sánchez, María del Rosario

Vogal suplente 4

****8736*

Marcos Barros, José Valentín

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8342*

Santos Iglesias, María Teresa

Vogal segundo/a suplente 2

****7420*

Mouriz López, Carlos Alberto

Vogal segundo/a suplente 3

****5626*

Casal Montero, María Socorro

Vogal segundo/a suplente 4

****5330*

Picado López, Miguel

TRIBUNAL 5 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8389*

Díaz Folgueira, Carolina

Vogal titular 1

****5702*

Carregal Corral, María Edicta

Vogal titular 2

****9415*

Maneiro Castañeda, Manuel

Vogal titular 3

****6165*

Couselo Álvarez, Ana Isabel

Vogal titular 4

****4049*

Bobillo García, Gerardo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3958*

Miguéns Esparís, José

Vogal suplente 1

****5551*

Giménez Calviño, Carmen María

Vogal suplente 2

****7496*

Garrido Rodríguez, Manuel

Vogal suplente 3

****0261*

Blanco Ares, Laura

Vogal suplente 4

****2560*

Pazos Lago, David

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0408*

Iglesias Méndez, María del Rosario

Vogal segundo/a suplente 2

****3331*

Antelo Cordeiro, Manuel

Vogal segundo/a suplente 3

****3418*

Barreiro Noya, María Inés

Vogal segundo/a suplente 4

****0060*

Rodríguez Trinidad, José Antonio

TRIBUNAL 6 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8660*

Ramudo Couto, Cristina

Vogal titular 1

****0002*

García Cotarelo, María Jesús

Vogal titular 2

****5004*

López Castaño, Lino

Vogal titular 3

****1631*

Conde Fernández, Noelia María

Vogal titular 4

****2215*

Couto Mon, Juan Ramón

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7002*

López Vega, Rocío

Vogal suplente 1

****7109*

Domínguez Pereiro, María Teresa

Vogal suplente 2

****7454*

Ramudo Andión, Indalecio

Vogal suplente 3

****4473*

Prieto Izaguirre, María Ángeles

Vogal suplente 4

****6846*

Rey Rodríguez, Adrián

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5003*

González Naval, María Soledad

Vogal segundo/a suplente 2

****8029*

Eimil Castro, María de los A.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****8030*

Vázquez Pereira, Alejandra

Vogal segundo/a suplente 4

****9263*

García-Gesto García, Marta

TRIBUNAL 7 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5897*

Lorenzo Penedo, Ana María

Vogal titular 1

****8130*

González Diz, Rosa

Vogal titular 2

****6511*

Folgoso Rodríguez, José Manuel

Vogal titular 3

****8391*

Álvarez Calleja, María Carmen

Vogal titular 4

****6847*

Álvarez Fernández, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5918*

Estévez Iglesias, María Cruz

Vogal suplente 1

****9321*

Gómez Fernández, Diana

Vogal suplente 2

****9793*

Blanco Dorrio, Norberto

Vogal suplente 3

****4441*

Borrajo Martínez, María Aida

Vogal suplente 4

****8392*

López Fernández, Rubén

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2127*

Fernández Campos, María Josefa

Vogal segundo/a suplente 2

****0523*

Iglesias Requejo, María Belén

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

****7602*

García Iglesias, Cristina

TRIBUNAL 8 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8487*

Diéguez García, Nuria

Vogal titular 1

****3432*

Martínez Alonso, María Teresa

Vogal titular 2

****5015*

Álvarez Campos, Miguel Anxo

Vogal titular 3

****8070*

Alonso Pérez, Natalia

Vogal titular 4

****6790*

López Sánchez, Miguel Ángel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7888*

López Carnero, Concepción

Vogal suplente 1

****0598*

Vázquez Vázquez, Rosa María

Vogal suplente 2

****9739*

López González, Manuel

Vogal suplente 3

****6047*

Peleteiro Prieto, Ana Belén

Vogal suplente 4

****8862*

Fernández del Río, Ana Belén

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9384*

Fernández Ferreiro, Celsa

Vogal segundo/a suplente 2

****4716*

Blanco Alonso, María del Mar

Vogal segundo/a suplente 3

****8563*

Ferrer Gómez, Montserrat

Vogal segundo/a suplente 4

****7276*

Lorenzo Ruiz, Paula

597037-Educación especial: Audición e Linguaxe

TRIBUNAL 1 VIGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1010*

Teijeira Bautista, Eloísa

Vogal titular 1

****8590*

Gallego Salgado, Pablo

Vogal titular 2

****1997*

López Pérez, María Luz

Vogal titular 3

****8169*

Rivera Miragaya, José

Vogal titular 4

****3584*

López González, Sara

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5972*

Rivas Lago, María Teresa

Vogal suplente 1

****3240*

Pereira Zunzunegui, Rogelio Antonio

Vogal suplente 2

****7515*

Corbacho Cortegoso, Romina

Vogal suplente 3

****4613*

Agulla Pizcueta, Carlos

Vogal suplente 4

****0846*

Suárez Cayón, Susana

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6830*

Iglesias Pereira, Nicolás

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 2

****5633*

Saenz de Lubiano Castro, Marina

Vogal segundo/a suplente 3

****0340*

Rodríguez Fernández, Enrique

Vogal segundo/a suplente 4

****1267*

Garín Silva, Ana

TRIBUNAL 2 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4880*

Boedo Naya, Patricia Raquel

Vogal titular 1

****6375*

Pía Pérez, Francisco José

Vogal titular 2

****2256*

Balado Carballo, María del Carmen

Vogal titular 3

****0021*

Fontal Alonso, Eugenio José

Vogal titular 4

****0823*

Sanmartín López, Isabel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0206*

Labandeira Sánchez, Julio César

Vogal suplente 1

****1851*

Rúa Romero, Diego

Vogal suplente 2

****3945*

González Lesta, Carlota

Vogal suplente 3

****3488*

Prieto Prieto, Marcos

Vogal suplente 4

****1689*

García Vila, María del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5244*

Blandino Bruzos, Julio Emilio

Vogal segundo/a suplente 2

****2746*

García Rey, Almudena

Vogal segundo/a suplente 3

****3384*

Precedo No, María Ángela

Vogal segundo/a suplente 4

****7286*

Gómez Lourido, María Teresa

TRIBUNAL 3 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5689*

Lage Cobas, Manuel

Vogal titular 1

****2578*

Vázquez Martínez, José Antonio

Vogal titular 2

****3637*

Lucas Castrillón, María Fernanda

Vogal titular 3

****5678*

Somoza Quintero, José Antonio

Vogal titular 4

****5600*

García Sánchez, Raquel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8568*

Culebras Yáñez, Cristina

Vogal suplente 1

****5763*

Poncela Castelo, David

Vogal suplente 2

****3483*

Seoane Torrente, Lucía

Vogal suplente 3

****9365*

Arias Miño, Juan Jesús

Vogal suplente 4

****8111*

Roel Río, Inés

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9389*

Santiago Bouza, José A.

Vogal segundo/a suplente 2

****2616*

Fraga Vilas, Noelia

Vogal segundo/a suplente 3

****3291*

Fernández García, Paula

Vogal segundo/a suplente 4

****7286*

García Álvarez, Victoria

TRIBUNAL 4 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8506*

Tourón Morais, Iván

Vogal titular 1

****6424*

López Varela, José Francisco

Vogal titular 2

****2137*

Penalonga Cruz, Lucía

Vogal titular 3

****4572*

Cabana Rouco, José Antonio

Vogal titular 4

****1785*

Blanco Fernández, Carmen María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8297*

Seijo Cao, Adela

Vogal suplente 1

****3566*

González Peteira, José

Vogal suplente 2

****1748*

García Álvarez, Beatriz

Vogal suplente 3

****0005*

Rodríguez Gómez, Víctor Manuel

Vogal suplente 4

****9944*

Fernández Ferreiro, Marta

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5899*

Villarino Fernández, Francisco Javier

Vogal segundo/a suplente 2

****5804*

Louzao Copa, Zaida María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****6141*

Vázquez Méndez, María José

Vogal segundo/a suplente 4

****4464*

Bermúdez Bermúdez, María Pilar

TRIBUNAL 5 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8214*

Bailón Fernández, José

Vogal titular 1

****3437*

Nogueira Campo, Pablo

Vogal titular 2

****3992*

Rodríguez Fernández, Milagros

Vogal titular 3

****9532*

Rodríguez Batista, Diego

Vogal titular 4

****2566*

Gayoso Ríos, Marta

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4996*

Cuquejo Santos, Noemi

Vogal suplente 1

****9637*

Pascual Feijoo, Daniel

Vogal suplente 2

****2195*

Rodríguez Martínez, Mónica

Vogal suplente 3

****3459*

Sequeiros Nogueira, José L.

Vogal suplente 4

****2077*

Santos Santos, María Salomé

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5603*

Iglesias Gil, María Alida

Vogal segundo/a suplente 2

****0312*

Hernán López, Mónica

Vogal segundo/a suplente 3

****4680*

Pérez García, María del Pilar

Vogal segundo/a suplente 4

****5816*

Sotelo López, Julia

597038-Primaria

TRIBUNAL 1 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8084*

Guimarey Mariño, Francisco Javier

Vogal titular 1

****8230*

Carracedo Goldar, Pablo

Vogal titular 2

****2331*

Pedrosa Rodríguez, María del Carmen

Vogal titular 3

****3853*

González Pereira, María Cristina

Vogal titular 4

****7453*

Nimo Lestón, Herminia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9239*

López Prego, Covadonga

Vogal suplente 1

****9462*

Tato Gulías, Julio

Vogal suplente 2

****8781*

Bueno Hernández, Lourdes

Vogal suplente 3

****1318*

Caramés Fondevila, Rocío

Vogal suplente 4

****9007*

Barreiro Reboredo, María Teresa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2200*

Posada Calvo, Benigno

Vogal segundo/a suplente 2

****3909*

Castro Viñas, María Beatriz

Vogal segundo/a suplente 3

****4794*

Martínez Moldes, María Olga

Vogal segundo/a suplente 4

****2812*

Vilas Iglesias, Ana María

TRIBUNAL 2 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2893*

Tamaño Rubianes, Cayetano

Vogal titular 1

****4468*

Padín Solla, Pedro Alberto

Vogal titular 2

****2852*

Rodríguez González, Gloria

Vogal titular 3

****3826*

Martín Trigo, Cristina Pilar

Vogal titular 4

****7559*

Saiz Juaristi, Encarnación

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0878*

Vidal Novoa, Elva María

Vogal suplente 1

****1068*

Carlés Cristobo, José Manuel

Vogal suplente 2

****7416*

Constenla Fernández, Beatriz

Vogal suplente 3

****9736*

González Rubio, María Carmen

Vogal suplente 4

****9159*

Rodríguez Coma, Paula

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8621*

Valcárcel Portas, José

Vogal segundo/a suplente 2

****2784*

Pazos Randulfe, María Rosa

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****9190*

Camiño Margarido, Marina

Vogal segundo/a suplente 4

****7066*

Outón Rea, María Carmen

TRIBUNAL 3 PONTEVEDRA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6255*

Otero Rodríguez, Manuel

Vogal titular 1

****5082*

Iglesias Pino, Alfonso Carlos

Vogal titular 2

****2193*

Torres Gaiteiro, Estefanía

Vogal titular 3

****1502*

Martínez Arranz, Julia

Vogal titular 4

****5889*

Pintos González, María José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1201*

Varela Oubiña, Rocío

Vogal suplente 1

****4905*

Redondo Aldao, Juan Miguel

Vogal suplente 2

****7619*

Bea Franco, Laura Patricia

Vogal suplente 3

****0894*

González Gómez, Blanca Isabel

Vogal suplente 4

****2776*

Villa García, Paula

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7714*

Sierra Abrain, Francisco

Vogal segundo/a suplente 2

****5026*

Ruel Mandayo, María América

Vogal segundo/a suplente 3

****0575*

González Conde, María Elena

Vogal segundo/a suplente 4

****6086*

Rosales Couso, Ana María

TRIBUNAL 4 VIGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1859*

Cañizares Malagón, María Aurora

Vogal titular 1

****6778*

Otero García, Sergio

Vogal titular 2

****7853*

López Préstamo, María Celia

Vogal titular 3

****7013*

Nogueiras Campos, María del Carmen

Vogal titular 4

****1631*

Gándara Acuña, Beatriz María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2324*

Figueiras Folgar, Ana María

Vogal suplente 1

****9513*

Turnes Echevarría, Francisco José

Vogal suplente 2

****1108*

Fernández Silva, Ana Amalia

Vogal suplente 3

****2915*

Vilas García, Marta

Vogal suplente 4

****6523*

Rodríguez Álvarez, María Concepción

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3772*

Fernández Leal, Ramón

Vogal segundo/a suplente 2

****6483*

Hermoso González, María

Vogal segundo/a suplente 3

****3065*

Álvarez Prada, Virginia

Vogal segundo/a suplente 4

****7684*

Lorenzo Carrero, María Isabel

TRIBUNAL 5 VIGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5161*

Fernández Hermida, María Isabel

Vogal titular 1

****1570*

Troncoso Rodríguez, Manuel Norberto

Vogal titular 2

****9872*

Arias Queipo, Sara

Vogal titular 3

****5323*

Álvarez Caldelas, María Angelines

Vogal titular 4

****0145*

Montes Campos, Lúa María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5508*

Sánchez Moure, José Manuel

Vogal suplente 1

****8651*

Paz Novoa, Jorge

Vogal suplente 2

****0696*

Alonso Da Silva, María José

Vogal suplente 3

****9708*

Leirós Pérez, Olga

Vogal suplente 4

****9686*

Paniagua Gutiérrez, Eva

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3567*

Rodríguez González, José Luis

Vogal segundo/a suplente 2

****8935*

Sequeiros Rodríguez, María Jesús

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****7239*

Fernández Picos, Isabel

Vogal segundo/a suplente 4

****3019*

Rodríguez Vaqueiro, Silvia

TRIBUNAL 6 VIGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8287*

Rodríguez Braga, Ángel Luis

Vogal titular 1

****5350*

Barbosa Fernández, Juan Carlos

Vogal titular 2

****5005*

Lima Vaqueiro, Paula

Vogal titular 3

****3224*

Diz Rodríguez, Patricia

Vogal titular 4

****0217*

Alonso Rodríguez, María José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0927*

Núñez Rivas, Arsenio

Vogal suplente 1

****8385*

Machado Panete, José Fernando

Vogal suplente 2

****3907*

Monterde Recondo, Victoria Carmen

Vogal suplente 3

****8437*

Pérez Cid, María Otilia

Vogal suplente 4

****2072*

Fontán Loureiro, Aurora

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7991*

Coto Rodríguez, Manuel

Vogal segundo/a suplente 2

****5037*

Fernández Cid, Ana María

Vogal segundo/a suplente 3

****0338*

Lemos Cerqueira, María José

Vogal segundo/a suplente 4

****3133*

Martínez Lorenzo, Celsa

TRIBUNAL 7 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8990*

Cons Formoso, Patricia María

Vogal titular 1

****0135*

Gallego Revaldería, Xulio

Vogal titular 2

****6170*

Pato Alonso, Virginia F.

Vogal titular 3

****2515*

Díaz de la Barrera, Aurora María

Vogal titular 4

****9796*

García San León, Mariña

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5303*

Rodríguez Martín, Rafael

Vogal suplente 1

****6541*

Barrós Álvarez, Iván

Vogal suplente 2

****6493*

López Fernández, Juana María

Vogal suplente 3

****3012*

Fernández Torres, Ana Belén

Vogal suplente 4

****8668*

Rodríguez Blanco, María del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0082*

Suárez Martínez, Xosé Manuel

Vogal segundo/a suplente 2

****5906*

Piñeiro Iglesias, Josefina

Vogal segundo/a suplente 3

****3356*

Martínez Quintián, María Gloria

Vogal segundo/a suplente 4

****3764*

Castañal Carballo, María Rosario

TRIBUNAL 8 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4042*

Pazos Moscoso, Xesús Manoel

Vogal titular 1

****6381*

Patiño Varela, Alberto

Vogal titular 2

****5237*

Colodrón Villar, Carmen

Vogal titular 3

****3261*

Bermejo Rivera, Mercedes Cristina

Vogal titular 4

****4602*

Abella Brozos, Raquel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9326*

Rial Rial, Ana María

Vogal suplente 1

****4990*

Tella Fernández, Manuel José

Vogal suplente 2

****5941*

Brandón Añón, Ana María

Vogal suplente 3

****9275*

Martínez Serrano, María Nieves

Vogal suplente 4

****5893*

Gutiérrez González, Nuria

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7217*

López Otero, José Ángel

Vogal segundo/a suplente 2

****7399*

Río Núñez, María José

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****1374*

Porto Romalde, María Pilar

Vogal segundo/a suplente 4

****4399*

Vilar Otero, Ana Belén

TRIBUNAL 9 A CORUÑA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9348*

Fernández García, Juan José

Vogal titular 1

****0825*

Broz Fidalgo, Diego

Vogal titular 2

****6134*

Rego Ara, María Josefa

Vogal titular 3

****5747*

Pérez López, María Eugenia

Vogal titular 4

****0565*

Cea Vázquez, María Jesús

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5121*

Couso Pita, María José

Vogal suplente 1

****0782*

González Suárez, Pedro José

Vogal suplente 2

****3578*

Gómez Seijas, Ana María

Vogal suplente 3

****2055*

Rosato Carballido, Laura

Vogal suplente 4

****2450*

Vidal Rivas, María Elena

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0383*

Blanco Iglesias, Luis

Vogal segundo/a suplente 2

****0737*

Martínez Grandío, Verónica

Vogal segundo/a suplente 3

****1318*

Pazos Lago, Beatriz

Vogal segundo/a suplente 4

****2281*

Bascompte Areste, María del Carme

TRIBUNAL 10 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7411*

Gesto Pan, Faustino M.

Vogal titular 1

****3938*

Salgado Gómez, Benjamín A.

Vogal titular 2

****5460*

Lado Seoane, Josefa Rosa

Vogal titular 3

****8875*

Ferreiro Díaz, Estrella

Vogal titular 4

****0986*

Figueira De La Iglesia, María Mercedes

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7372*

Viaño Rey, José

Vogal suplente 1

****3839*

Figueirido García, Juan José

Vogal suplente 2

****8654*

Buján Miras, Mercedes

Vogal suplente 3

****9839*

Vales Datorre, Luisa Paz

Vogal suplente 4

****1756*

Dubra Campos, Tamara

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7112*

Delgado Núñez, Pedro Luis

Vogal segundo/a suplente 2

****0857*

Rodríguez García, Tania

Vogal segundo/a suplente 3

****0002*

Casal Rodríguez, Marisol

Vogal segundo/a suplente 4

****5424*

Vázquez Pérez, María Carmen

TRIBUNAL 11 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5566*

Porto Tato, María Isabel

Vogal titular 1

****2568*

Prieto Barro, Javier

Vogal titular 2

****6541*

Marra Quiroga, Carmela

Vogal titular 3

****8682*

Quintáns Ríos, María Pilar

Vogal titular 4

****5228*

Garrido Raña, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1115*

Platas Freire, Juan José

Vogal suplente 1

****7350*

Seca Vijande, José Carlos

Vogal suplente 2

****1029*

Becerra Castro, María Josefa

Vogal suplente 3

****2682*

Rodríguez García, Mónica

Vogal suplente 4

****2501*

Tuñas González, Sonia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9638*

Insua Insua, Manuel Emilio

Vogal segundo/a suplente 2

****9076*

Casal Pernas, María Belén

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****0421*

Canosa González, María Cruz

Vogal segundo/a suplente 4

****1672*

Guardado Gesto, Verónica

TRIBUNAL 12 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1036*

Castro Iglesias, María Begoña

Vogal titular 1

****5522*

Palacios Rodríguez, Santiago

Vogal titular 2

****6025*

García Lapido, Ilduara

Vogal titular 3

****8800*

Pérez Escariz, María

Vogal titular 4

****3239*

Abuelo De Noriega, María Reyes

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****6946*

Pedrido Rodríguez, Concepción

Vogal suplente 1

****6916*

Barrantes de la Viña, Benito

Vogal suplente 2

****9374*

León Carpintero, María

Vogal suplente 3

****3494*

Mouro García, Eva María

Vogal suplente 4

****7406*

Abad Brañas, María Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3833*

Ávila Sánchez, Francisco

Vogal segundo/a suplente 2

****1758*

Fernández Mosquera, Natalia

Vogal segundo/a suplente 3

****8835*

Alonso Pampín, María Elena

Vogal segundo/a suplente 4

****1327*

Fernández Martínez, Ascensión

TRIBUNAL 13 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9166*

Núñez García, Ana María

Vogal titular 1

****2900*

Nuevo Cal, Carlos Francisco

Vogal titular 2

****6524*

Pérez Álvarez, María del Carmen

Vogal titular 3

****3905*

Melle Armesto, María del Carmen

Vogal titular 4

****6149*

Vidal Carballeira, Noelia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2221*

Barreira López, Ana María

Vogal suplente 1

****2087*

López Sánchez, Manuel Ángel

Vogal suplente 2

****3434*

Fontela García, María Luisa

Vogal suplente 3

****4750*

Otero Rodríguez, Sagrario

Vogal suplente 4

****4838*

Varela Negro, Mª del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6749*

Ramallal Rego, Xosé Luis

Vogal segundo/a suplente 2

****5246*

López López, María José

Vogal segundo/a suplente 3

****3408*

López Gutiérrez, María del Carmen

Vogal segundo/a suplente 4

****2534*

Loureiro López, Ana Isabel

TRIBUNAL 14 LUGO

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1897*

Fernández Piñeiro, Manuel Antonio

Vogal titular 1

****9583*

Toirán Vázquez, Lois Manoel

Vogal titular 2

****7951*

López Saavedra, María del Carmen

Vogal titular 3

****2976*

Vázquez Varela, María del Pilar

Vogal titular 4

****2832*

Sendín Gómez, Mariña

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****6563*

Castro Santamariña, Manuel

Vogal suplente 1

****6808*

Bernedo Laballos, José Luis

Vogal suplente 2

****9862*

Vila Otero, María del Carmen

Vogal suplente 3

****7648*

Louzao Puente, M. del Carmen

Vogal suplente 4

****6735*

Paz Díaz, María Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1481*

Díaz Valiño, Juan José

Vogal segundo/a suplente 2

****2939*

Santiso Gómez, Ana Isabel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****4171*

Fernández Fernández, María Yolanda

Vogal segundo/a suplente 4

****0302*

Manso Eliz, Mónica

TRIBUNAL 15 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0351*

Prieto Atanes, Luis

Vogal titular 1

****7542*

Varela Parada, Luis

Vogal titular 2

****5702*

Fidalgo Carballo, María Begoña

Vogal titular 3

****9357*

Fernández García, Mª Amparo

Vogal titular 4

****4456*

Méndez Rodríguez, María Dolores

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7509*

Pérez Lemos, Francisco

Vogal suplente 1

****0875*

Corcobado Lorenzo, José Miguel

Vogal suplente 2

****3690*

Carracedo Franco, María Luz

Vogal suplente 3

****7905*

Rioz González, María José

Vogal suplente 4

****5400*

Moldes Cobelas, María Encarnación

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9471*

Losada Fernández, José Ángel

Vogal segundo/a suplente 2

****1053*

Losada Pérez, María del Pilar

Vogal segundo/a suplente 3

****2271*

Sequeiros Parga, Rosa María

Vogal segundo/a suplente 4

****8301*

Pavón Grande, Ana Rosa

TRIBUNAL 16 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7144*

Robles García, Manuela

Vogal titular 1

****7271*

Cibeira González, Xosé L.

Vogal titular 2

****3993*

Rey Vila, Marta María

Vogal titular 3

****1747*

Janeiro Janeiro, María Isabel

Vogal titular 4

****4242*

Doval Rodríguez, Patricia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4186*

Bayón Garrote, María José

Vogal suplente 1

****6886*

Fernández Jácome, Antonio

Vogal suplente 2

****8423*

Vázquez Portela, María Dolores

Vogal suplente 3

****4316*

Cid Manzano, María Purificación

Vogal suplente 4

****9990*

Bouzada Rodríguez, María José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2846*

Otero Abellás, Alfonso

Vogal segundo/a suplente 2

****6670*

Silva Iglesias, María del Carmen

Vogal segundo/a suplente 3

****7432*

Álvarez Cerezales, Sagrario

Vogal segundo/a suplente 4

****5932*

Morgade Martínez, Inmaculada

TRIBUNAL 17 OURENSE

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0179*

Da Vila Alonso, Ana María

Vogal titular 1

****9746*

Folla Gómez, Manuel

Vogal titular 2

****7453*

Atanes Salgado, María Gemma

Vogal titular 3

****4990*

Otero Alonso, María Isabel

Vogal titular 4

****4510*

Vázquez de Dios, María Concepción

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1913*

Regal Lamelo, Jorge

Vogal suplente 1

****8465*

Rodríguez Corbal, Antonio

Vogal suplente 2

****6669*

González Francisco, Áurea

Vogal suplente 3

****1808*

Pérez Pájaro, Susana

Vogal suplente 4

****5333*

Alberte Seara, Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9308*

Álvarez Campos, José Antonio

Vogal segundo/a suplente 2

****9272*

Calleja Lameiras, Carmen

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

****8938*

Perianes Guitián, María Saínza

Vogal segundo/a suplente 4

****1532*

García De La Fuente, María Begoña

ANEXO II

Secundaria

Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG do 21 de marzo)

Servizo secundaria

590-Profesores de ensino secundario

590004-Lingua Castelá e Literatura

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0888*

Míguez Viqueira, María Socorro

Vogal titular 1

****6393*

Arce Rodríguez, María

Vogal titular 2

****7303*

Molares Molares, Orlando

Vogal titular 3

****8001*

Veiga Torre, Emilia

Vogal titular 4

****2090*

Poses Sobral, Alberto

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2161*

García Freire, Ana María

Vogal suplente 1

****5816*

Lojo Romero, Yolanda

Vogal suplente 2

****0159*

García Casal, José Manuel

Vogal suplente 3

****9345*

López Sández, María

Vogal suplente 4

****5293*

Guerreira Fernández, Carlos

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1305*

Alonso Blázquez, Perla

Vogal segundo/a suplente 2

****4893*

Martín Méndez, Rafael

Vogal segundo/a suplente 3

****3153*

Mourenza Álvarez, Aurora

Vogal segundo/a suplente 4

****7153*

Varela Cabezas, Rodrigo Benito

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9450*

García Gómez, María del Pilar

Vogal titular 1

****6348*

Millán Uriel, Juana M.

Vogal titular 2

****6055*

Pérez Poza, Rogelio

Vogal titular 3

****4216*

López López, Silvia

Vogal titular 4

****8698*

González González, José Luis

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8594*

Rodríguez Varela, María Concepción

Vogal suplente 1

****2464*

Sousa Dopazo, Eva María

Vogal suplente 2

****8688*

Silva Rodríguez, José Manuel

Vogal suplente 3

****2535*

Solla Fontán, Mercedes

Vogal suplente 4

****2117*

Méndez Teijeiro, José Félix

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5259*

Rodríguez Buide, Teresa

Vogal segundo/a suplente 2

****9149*

Vázquez Portela, Alejandro

Vogal segundo/a suplente 3

****6719*

Chamadoira Fortes, Sonia

Vogal segundo/a suplente 4

****5486*

Touriño Vázquez, Francisco Xosé

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8099*

Lema Porteiro, Lourdes

Vogal titular 1

****3551*

Barral Rodríguez, Zoraida

Vogal titular 2

****5273*

Telle Rodríguez, Fernando

Vogal titular 3

****8116*

Serrano López, María Ángeles

Vogal titular 4

****0210*

Gestal Muíño, Sandro Daniel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1013*

Ortigueira Duro, Sonia

Vogal suplente 1

****9369*

Varela Gestoso, Mónica Inés

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****6363*

Capón García, José Luis

Vogal suplente 3

****6705*

Peña Pazos, María Nieves

Vogal suplente 4

****5592*

Carrón Barbosa, Luis

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9874*

Trillo García, Lara

Vogal segundo/a suplente 2

****7558*

Castro Paredes, José Fernando

Vogal segundo/a suplente 3

****4526*

Garrido Campos, María Lourdes

Vogal segundo/a suplente 4

****8030*

Segade Gómez, Jesús

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6350*

Rilo Nogueira, Juan José

Vogal titular 1

****2780*

Lamela Couto, Celia

Vogal titular 2

****8088*

De las Heras Gutiérrez, Lucas

Vogal titular 3

****7687*

Noya Beiroa, Raquel

Vogal titular 4

****4753*

Rodríguez Coloma, Francisco Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1456*

Seoane Pardo, José A.

Vogal suplente 1

****6623*

López Abuín, Marta

Vogal suplente 2

****9540*

Iglesias Arias, Ovidio

Vogal suplente 3

****8178*

López Requejo, María Elena

Vogal suplente 4

****5460*

Rodríguez Yáñez, Iago Jesús

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9387*

González Díaz, Begoña

Vogal segundo/a suplente 2

****0251*

Brea González, Guillermo

Vogal segundo/a suplente 3

****0349*

Fernández Montes, María

Vogal segundo/a suplente 4

****5339*

Míguez Macho, Carlos

TRIBUNAL 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9034*

Viña Díaz, Sofía

Vogal titular 1

****0271*

Tato Álvarez, Ana María

Vogal titular 2

****8511*

Álvarez Pérez, José Luis

Vogal titular 3

****7593*

Cabado Carballal, Carmen

Vogal titular 4

****4233*

Martínez Silva, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5285*

Gil Rodríguez, Ana Isabel

Vogal suplente 1

****2817*

Chas Couto, Ana María

Vogal suplente 2

****3490*

Mateo Rodríguez, José Eugenio

Vogal suplente 3

****5989*

Pereira Castaño, María José

Vogal suplente 4

****4726*

Cea Viña, Jorge

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4158*

Pérez Ferreiro, Delia María

Vogal segundo/a suplente 2

****6487*

Sánchez Villar, José Luis

Vogal segundo/a suplente 3

****6822*

Aradas Blanco, Diana

Vogal segundo/a suplente 4

****5174*

Maño Lojo, José Antonio

590005-Xeografía e Historia

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7544*

Granados Loureda, Juan Antonio

Vogal titular 1

****3205*

Gómez Gómez, María Silvia

Vogal titular 2

****7900*

Otero Ferreiro, José Manuel

Vogal titular 3

****9280*

Rodríguez Mayán, María del Carmen

Vogal titular 4

****8259*

Varela Padín, Antonio

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0050*

Martínez Crespo, José

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****9514*

Fírvida Fernández, María

Vogal suplente 2

****1594*

Blanco Dopico, Antonio Jacinto

Vogal suplente 3

****0913*

Quintana Rey, María Goretti

Vogal suplente 4

****8315*

Pérez Fernández, Francisco

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3455*

Vilariño Cajaraville, Mónica Eugenia

Vogal segundo/a suplente 2

****1425*

Formigo Couceiro, José

Vogal segundo/a suplente 3

****0270*

Lema Muñiz, Eva

Vogal segundo/a suplente 4

****2885*

Vila Álvarez, Jorge Abraham

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2244*

García Vila, Isabel

Vogal titular 1

****9469*

Álvarez Ramos, María Jesús

Vogal titular 2

****4799*

Barcia Pérez, Jesús

Vogal titular 3

****4819*

Pedrouzo Vizcaíno, Olga

Vogal titular 4

****7919*

Robado Gaudeoso, Jesús Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4235*

Lago Fiuza, María José

Vogal suplente 1

****9302*

Bugarín Pereira, María Celia

Vogal suplente 2

****2323*

Rodríguez Sanjurjo, Félix

Vogal suplente 3

****7230*

Garrido Rodríguez, Ana M.

Vogal suplente 4

****6153*

Novo Villaverde, Gonzalo Manuel Antonio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6506*

Cid Galante, Rosa María

Vogal segundo/a suplente 2

****5653*

Colao Barbas, Juan Antonio

Vogal segundo/a suplente 3

****6910*

Loriga Tomé, Rosa María

Vogal segundo/a suplente 4

****1078*

Dans Sampedro, Santiago

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0788*

Fernández Ares, Eduardo José

Vogal titular 1

****6819*

García Gómez, Dolores Encarnación

Vogal titular 2

****8876*

García Ochoa, Santiago

Vogal titular 3

****8852*

García Díaz, Olaia

Vogal titular 4

****7003*

Bermello García, Xesús Antón

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3322*

Losada Fernández, Rubén

Vogal suplente 1

****3555*

Candau Chacón, María-Jesús

Vogal suplente 2

****1932*

Giadás Álvarez, Luis Antonio

Vogal suplente 3

****5504*

Estévez Araújo, María Esperanza

Vogal suplente 4

****2665*

Granja Gómez, Iván

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6295*

Prado Rodríguez, María Paula

Vogal segundo/a suplente 2

****5097*

García Sánchez, Francisco

Vogal segundo/a suplente 3

****5093*

Iglesias Baldonedo, Maribel

Vogal segundo/a suplente 4

****6598*

Sabucedo Collarte, Manuel

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2592*

Gromaz De Los Santos, María

Vogal titular 1

****0884*

Méndez López, María Asunción

Vogal titular 2

****0113*

García Sánchez, Daniel Emilio

Vogal titular 3

****9159*

Calvo Peña, Susana

Vogal titular 4

****4261*

Gasalla Regueiro, Pedro Luis

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1730*

Barreiro Pimentel, Ramón Juan

Vogal suplente 1

****0929*

Rodríguez Miras, Dolores

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****9973*

Boullosa Cortes, Manuel Marcial

Vogal suplente 3

****9852*

Díaz Amigo, Ana María

Vogal suplente 4

****6796*

Gómez Vila, Javier

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5610*

Mato Martínez, Inmaculada

Vogal segundo/a suplente 2

****6968*

Carballal Durán, Francisco Javier

Vogal segundo/a suplente 3

****3379*

Alonso Otero, María Leonor

Vogal segundo/a suplente 4

****6343*

Mariño Reino, Juan José

TRIBUNAL 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7573*

Santos Solla, Jacobo Benjamín

Vogal titular 1

****9486*

Iglesias Estepa, Raquel

Vogal titular 2

****5631*

Guerra López, Juan

Vogal titular 3

****4356*

Castelo Fernández, Nuria

Vogal titular 4

****9351*

Barros Arias Castro, Xosé Ramón

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8872*

Martínez Arenas, José Luis

Vogal suplente 1

****6310*

Suárez Denis, María Dolores

Vogal suplente 2

****7419*

Balboa Salgado, Antonio

Vogal suplente 3

****0359*

Muñiz Miras, María del Carmen

Vogal suplente 4

****4612*

Martínez García, José Antonio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9632*

Saco Fernández, María Isabel

Vogal segundo/a suplente 2

****7245*

Martínez Vázquez, Rafael

Vogal segundo/a suplente 3

****9347*

Meaños Tubío, María Jesús

Vogal segundo/a suplente 4

****7825*

Costas Comesaña, Pedro

TRIBUNAL 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1401*

Ruso De Lago, María Isabel

Vogal titular 1

****0825*

Criado Sánchez, María Teresa

Vogal titular 2

****0534*

Sáinz García, José Fernando

Vogal titular 3

****0485*

Mariño Callejo, Mónica

Vogal titular 4

****1589*

Andújar Otero, Miguel Ángel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9885*

García González, José Antonio

Vogal suplente 1

****4060*

Cuñarro Moure, María Elena

Vogal suplente 2

****3060*

González Montañés, Julio Ignacio

Vogal suplente 3

****0204*

Mallo García, Rosa María

Vogal suplente 4

****9736*

Rey Fernández, José Antonio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5622*

Bouza Betriu, María Dolores

Vogal segundo/a suplente 2

****4393*

Alonso Rey, Carlos

Vogal segundo/a suplente 3

****1056*

Del Castillo Fondevila, María Esther

Vogal segundo/a suplente 4

****5267*

Casais Rodríguez, Pablo

TRIBUNAL 7

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1850*

Calle López, Jorge Carlos

Vogal titular 1

****0839*

Pena Pena, María do Rocío

Vogal titular 2

****9353*

Lorenzo Valdivieso, Daniel

Vogal titular 3

****4017*

García Deibe, María Rosario

Vogal titular 4

****3654*

Mosquera Agrelo, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4938*

Vázquez González, María José

Vogal suplente 1

****7647*

Casado Izquierdo, Ángeles

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****8560*

Freire Lestón, Xosé Vicenzo

Vogal suplente 3

****0670*

Requejo Vázquez, María Jesús

Vogal suplente 4

****7236*

Bartolomé Herranz, Carlos

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1749*

Figueira Tenreiro, Sabela

Vogal segundo/a suplente 2

****2080*

Cabarcos Fernández, Ignacio

Vogal segundo/a suplente 3

****5004*

Antón Rego, María Ángeles

Vogal segundo/a suplente 4

****4784*

Fernández Rodríguez, Pablo

590006-Matemáticas

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5857*

Trigás Verdini, Manuel

Vogal titular 1

****0854*

Novas Castro, Enrique

Vogal titular 2

****1455*

Méndez Álvarez, Julia

Vogal titular 3

****1731*

Díaz Díaz, Xosé

Vogal titular 4

****8599*

Ferreiro Castro, Mercedes

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5972*

Otero Pérez, José Manuel

Vogal suplente 1

****0956*

Farré Rey, Enrique

Vogal suplente 2

****2758*

Fernández Anllo, María del Carmen

Vogal suplente 3

****5534*

Ledo Calvo, Jesús

Vogal suplente 4

****1233*

Suárez Rodríguez, Olga María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3245*

Vila Vilariño, Juan Carlos

Vogal segundo/a suplente 2

****7038*

Trigo Trigo, Sandra María

Vogal segundo/a suplente 3

****1131*

Morán Vega, Juan Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****2828*

Cendal Domínguez, Susana

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9533*

Armada Vigo, Marina

Vogal titular 1

****1185*

Pérez Blanco, Óscar

Vogal titular 2

****1120*

Cobas Paz, María Jesús

Vogal titular 3

****0127*

López Castro, Saúl

Vogal titular 4

****3748*

Becerra Lage, Beatriz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4343*

Docanto Vázquez, César

Vogal suplente 1

****1413*

Piay Durán, Rafael J.

Vogal suplente 2

****4856*

Álvarez Nogueiras, Rosa María

Vogal suplente 3

****0602*

Iglesias Varela, Adolfo Francisco

Vogal suplente 4

****5774*

Somoza López, María del Carmen

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2302*

Espín Arias, Pablo

Vogal segundo/a suplente 2

****2945*

Insua Franco, María Teresa

Vogal segundo/a suplente 3

****5918*

Cachafeiro Chamosa, Luis Carlos

Vogal segundo/a suplente 4

****2537*

Durán Herrera, Cristina

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2726*

Barros Pardo, José Carlos

Vogal titular 1

****1103*

Civeira Rodríguez, Luis

Vogal titular 2

****9158*

Gutiérrez Carballude, Elena Olga

Vogal titular 3

****5768*

López Piñeiro, Francisco

Vogal titular 4

****0866*

Díaz Díaz, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4216*

Vidal Gallego, Dulce Nombre de María

Vogal suplente 1

****2315*

Bugallo Silva, Manuel Xosé

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****8191*

Senín Bazarra, Irene

Vogal suplente 3

****3073*

Gajino Cousillas, Manuel

Vogal suplente 4

****2947*

Mejuto Couce, María Elena

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1459*

Varela López, Miguel Ángel

Vogal segundo/a suplente 2

****8541*

Linares López, María Victoria

Vogal segundo/a suplente 3

****1373*

Bartual Moreno, Carlos

Vogal segundo/a suplente 4

****6815*

García Díaz, María Belén

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****3334*

Rodríguez-Moldes Rey, María Covadonga

Vogal titular 1

****9201*

Marta Ferreiro, Miguel A.

Vogal titular 2

****4407*

Veciño Abelenda, Silvia

Vogal titular 3

****8902*

Fariña Cores, Manuel Ramón

Vogal titular 4

****2530*

Fernández Peña, Carolina

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9524*

Gómez Cerdeira, Rosa María

Vogal suplente 1

****6721*

Iglesias Leiro, José Ángel

Vogal suplente 2

****8573*

Esteban Quiñoa, María Jesús

Vogal suplente 3

****6487*

González Meijide, Severino

Vogal suplente 4

****8513*

Hierro Villarino, Marta

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6601*

Romero Lorenzo, Emilio

Vogal segundo/a suplente 2

****9249*

Requeijo Bermúdez, Clara

Vogal segundo/a suplente 3

****6370*

García Fernández, Víctor Juan

Vogal segundo/a suplente 4

****2629*

Pazos Garrido, María Lucía

TRIBUNAL 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8596*

Montero Aneiros, Cristina

Vogal titular 1

****3189*

Docampo Rey, Javier

Vogal titular 2

****8420*

Cuesta Martín, María Dolores

Vogal titular 3

****0070*

Rico Pena, Raúl

Vogal titular 4

****7354*

Louzán García, M. Milagros

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2028*

Besada Hermida, María Mercedes

Vogal suplente 1

****0669*

Arias López, José Ramón

Vogal suplente 2

****8024*

Iglesias Martínez, Isabel

Vogal suplente 3

****0397*

Piñeiro Sarille, Flavio J.

Vogal suplente 4

****8917*

Iglesias García, Ana Belén

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2285*

Dorrego López, Eduardo

Vogal segundo/a suplente 2

****2580*

Teijeiro Couceiro, María del Carmen

Vogal segundo/a suplente 3

****2181*

Cabana González, Andrés Enrique

Vogal segundo/a suplente 4

****7118*

Rodríguez Fociños, María Celia

TRIBUNAL 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1193*

Suárez Sánchez, Francisco Javier

Vogal titular 1

****6127*

Barca López, José María

Vogal titular 2

****1001*

Gesteira Losada, María Esperanza

Vogal titular 3

****7211*

Pita Rey, Julio Alfonso

Vogal titular 4

****1510*

Vidal Regueiro, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8758*

Piñeiro Funcasta, Alfonso

Vogal suplente 1

****7594*

Solla Rodríguez, Antonio

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****7519*

Saco Rodríguez, María José

Vogal suplente 3

****3194*

Reza Carril, José Adolfo

Vogal suplente 4

****2410*

Martín Misol, María Isabel Zulima

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6531*

Callejo Rivero, Alberto Antonio

Vogal segundo/a suplente 2

****0389*

Paderne Cebey, Beatriz

Vogal segundo/a suplente 3

****6560*

Maseda Rodríguez, Martín

Vogal segundo/a suplente 4

****7190*

Pereira Pérez, Lucía

590007-Física e Química

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7227*

Latas Calvo, Román

Vogal titular 1

****6776*

Castro González, Ángel

Vogal titular 2

****3825*

Latorre López, María Jesús

Vogal titular 3

****2307*

Rey Goberna, Lisardo

Vogal titular 4

****1303*

Rodríguez Rodríguez, Dolores

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1462*

Sánchez Ameijeiras, María Enriqueta

Vogal suplente 1

****8902*

Corbelle Cao, Javier

Vogal suplente 2

****1705*

Díaz Estévez, Teresa

Vogal suplente 3

****9866*

Teira Rois, Jesús María

Vogal suplente 4

****9527*

Almendariz García, María Cruz

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8121*

Fandiño da Torre, Juan Carlos

Vogal segundo/a suplente 2

****6498*

García Seijo, María Inés

Vogal segundo/a suplente 3

****3375*

González Bonome, Manuel José

Vogal segundo/a suplente 4

****9584*

Rúa Fernández, Susana

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4591*

Días Silva, Armando

Vogal titular 1

****8111*

Pablos Nieto, Fernando De

Vogal titular 2

****2991*

Martín Lorenzo, Gloria

Vogal titular 3

****8547*

Carrera Vázquez, Cándido

Vogal titular 4

****2517*

Hermo Santos, Pilar

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5303*

Medina Filgueira, Carlos Manuel

Vogal suplente 1

****7276*

Álvarez Flórez, José Carlos

Vogal suplente 2

****2745*

Gaute Rivas, María José

Vogal suplente 3

****6688*

Prado Orbán, Xavier

Vogal suplente 4

****7621*

Veira Díaz, Raquel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9818*

García Parada, Eduardo

Vogal segundo/a suplente 2

****1888*

González Abuide, María Carmen

Vogal segundo/a suplente 3

****7263*

Pérez Peleteiro, Daniel

Vogal segundo/a suplente 4

****5335*

Cortes Ferreiro, María Jesús

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1804*

Losada Cabanas, Manuel

Vogal titular 1

****0412*

Villar Piñón, José Antonio

Vogal titular 2

****0428*

Regal Fernández, María del Carmen

Vogal titular 3

****7285*

Sotelo Pardos, Alejandro

Vogal titular 4

****2082*

Coello Torres, Adela

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****6517*

Casado Guerra, José Luis

Vogal suplente 1

****6851*

Comendeiro López, José Luis

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****3745*

Vázquez Vázquez, Rita

Vogal suplente 3

****5713*

García Taboada, Xosé Luís

Vogal suplente 4

****5601*

Alba Puerta, Amparo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4987*

Freire Pérez De Juan, Luis

Vogal segundo/a suplente 2

****0309*

Pierres Duarte-Ferreira, María Inmaculada

Vogal segundo/a suplente 3

****5541*

Bañobre Martínez, José Andrés

Vogal segundo/a suplente 4

****6394*

Fernández García, María José

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8140*

Rodríguez Alleres, José Daniel

Vogal titular 1

****9527*

Costas Costas, Ugo

Vogal titular 2

****9803*

Ferrández Casteleiro, María Dolores

Vogal titular 3

****8605*

Sanvicente Outeiral, Francisco Javier

Vogal titular 4

****7701*

Iglesias Novoa, Julia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9081*

Alonso Quevedo, José Carlos

Vogal suplente 1

****0108*

Ferreiroa González, Jorge

Vogal suplente 2

****7867*

Serrano Jaén, Mercedes

Vogal suplente 3

****1842*

Fraga Mallo, Ramón Antonio

Vogal suplente 4

****3249*

Cortiñas Pérez, Laura

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9740*

Vilasánchez Seoane, José Eugenio

Vogal segundo/a suplente 2

****4607*

López Piñeiro, Ana María

Vogal segundo/a suplente 3

****9997*

Buján Mosteiro, Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****2299*

Pazos Naveira, Carmen

TRIBUNAL 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6906*

Mira Fernández, Iván

Vogal titular 1

****4664*

Rivas Menéndez, Antonio Alfonso

Vogal titular 2

****8841*

Pérez-Santamarina Feijoo, María del Carmen

Vogal titular 3

****6708*

Serrallé Marzoa, José Francisco

Vogal titular 4

****2649*

Sieira Rivas, María Vicenta

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2730*

Suárez Filloy, María José

Vogal suplente 1

****8871*

Domínguez Gerpe, Xulio

Vogal suplente 2

****2045*

Iglesias Vázquez, María Beatriz

Vogal suplente 3

****5249*

Paz Doniz, Luis Carlos

Vogal suplente 4

****6707*

Lorenzo Eirín, María Pilar

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4971*

Barreira Ventosinos, Julio

Vogal segundo/a suplente 2

****1510*

Salgado Lorenzo, Cristina

Vogal segundo/a suplente 3

****5987*

Rodríguez Porca, Pedro Luis

Vogal segundo/a suplente 4

****8174*

Conde Muíños, Isabel

590008-Bioloxía e Xeoloxía

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8613*

Rego Balsa, María Dolores

Vogal titular 1

****3572*

Caruncho Cea, Francisco Xabier

Vogal titular 2

****9835*

Rodríguez Feijoo, María José

Vogal titular 3

****5935*

Trigo Fernández, Miguel

Vogal titular 4

****9931*

López Rodríguez, Ángela

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8391*

Casas González, Concepción

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****8646*

Beade Salorio, Francisco Javier

Vogal suplente 2

****8894*

Rodríguez Garrido, María Teresa

Vogal suplente 3

****0320*

Rivera García, Antonio

Vogal suplente 4

****4135*

Arias Ibáñez, María Jesús

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7609*

Domínguez Mariño, Ramón

Vogal segundo/a suplente 2

****4620*

López Martínez, Ana María

Vogal segundo/a suplente 3

****7240*

Cifuentes Torres, Alberto

Vogal segundo/a suplente 4

****2704*

Rodríguez Sanmartín, María del Pilar

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5503*

González Conde, Rosa María

Vogal titular 1

****7871*

Bouza Rodríguez, José Juan

Vogal titular 2

****2219*

González Rodríguez, Concepción

Vogal titular 3

****4139*

Astor Camino, Julio Juan

Vogal titular 4

****4136*

Álvarez Pereira, María Dolores

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9979*

Nóvoa Rodríguez, Felisindo

Vogal suplente 1

****1585*

Fernández Domínguez, Manuel Antonio

Vogal suplente 2

****8314*

Canabal Guinarte, Ana María

Vogal suplente 3

****9337*

Casas Rodríguez, Hugo Alberto

Vogal suplente 4

****9725*

López Sanmartín, María José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3974*

Rodríguez López, Luis Carlos

Vogal segundo/a suplente 2

****9975*

Giménez Touriño, Inés

Vogal segundo/a suplente 3

****2019*

Chao Penabad, Óscar

Vogal segundo/a suplente 4

****6260*

Torres Rivas, Begoña

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4716*

Martín Bermejo, José Ángel

Vogal titular 1

****0719*

Balado Fernández, Ramón

Vogal titular 2

****1972*

Chao González, María Belén

Vogal titular 3

****8308*

Ramil Millarengo, Jacobo

Vogal titular 4

****5351*

Padrón Rodríguez, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9936*

Fernández Souto, María del Mar

Vogal suplente 1

****5585*

Porto Andión, Alejandro

Vogal suplente 2

****8773*

López Senín, Lucía

Vogal suplente 3

****1920*

Suárez Martínez, Marcos

Vogal suplente 4

****0393*

Arias Martínez, Ana María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5717*

Poza Bóveda, Juan Vicente

Vogal segundo/a suplente 2

****8756*

Rodríguez Cienfuegos, Inmaculada

Vogal segundo/a suplente 3

****1130*

García-Rodeja Galloso, Carlos

Vogal segundo/a suplente 4

****8888*

González Fernández, María José

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0373*

Fidalgo Lamas, María José

Vogal titular 1

****6991*

Suárez García, Francisco J.

Vogal titular 2

****8454*

Lamas Otero, Mercedes del Pilar

Vogal titular 3

****7199*

Groba Casal, Álvaro

Vogal titular 4

****0690*

Facal Martínez, Josefa

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0913*

Rodríguez Fernández, María José

Vogal suplente 1

****8118*

Bargo Saavedra, Manuel Óscar

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****6368*

Cabodevila Veiga, María del Carmen

Vogal suplente 3

****2337*

Rodríguez Aira, José Manuel

Vogal suplente 4

****1425*

Souto de la Torre, María Jesús

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9301*

Martínez Pérez, José Fermín

Vogal segundo/a suplente 2

****1632*

Matilde González, María Azucena

Vogal segundo/a suplente 3

****6791*

Vilaboa Bernárdez, José Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****2849*

Capeáns Sousa, María del Pilar

TRIBUNAL 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7310*

Soutullo España, Daniel Ángel

Vogal titular 1

****4943*

Tojo Rodríguez, José Luis

Vogal titular 2

****3128*

Rodríguez Martínez, María del Pilar

Vogal titular 3

****0868*

De Alonso Gómez, Óscar

Vogal titular 4

****8615*

García-Echave López, Rosario

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5954*

Rodríguez Calvo, Lois Anxo

Vogal suplente 1

****1810*

Rodríguez Pomares, Joaquín María

Vogal suplente 2

****8339*

Chamorro Rodríguez, Mercedes María

Vogal suplente 3

****7994*

Magadán Mompo, José Manuel

Vogal suplente 4

****0132*

Bueno Lema, Ana María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2875*

Ferreiro Sanjurjo, Ricardo

Vogal segundo/a suplente 2

****7647*

Suárez Gestal, María de los Ángeles

Vogal segundo/a suplente 3

****0754*

Davila Ferraces, Francisco José

Vogal segundo/a suplente 4

****9485*

Acosta Puente, Ana María

590011-Inglés

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1989*

Varela Vázquez, Juan Carlos

Vogal titular 1

****3346*

Salgado Rodríguez, Juan Carlos

Vogal titular 2

****0935*

Currás Rúa, Flor Mª

Vogal titular 3

****4287*

Barrero Zamora, José Carlos

Vogal titular 4

****5698*

Dios Suárez, Manuela

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9389*

Alves Moreno, María Mercedes

Vogal suplente 1

****3441*

Bao Vidal, Jesús

Vogal suplente 2

****5201*

Kitt Tejerina, Vivian Norma

Vogal suplente 3

****3827*

Peña Lombao, Juan José

Vogal suplente 4

****8338*

Vidal Louzao, Gloria

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5468*

Ogando Vázquez, Camilo María

Vogal segundo/a suplente 2

****8619*

Liste Noya, Marisol

Vogal segundo/a suplente 3

****6610*

Polo Ricoy, Francisco Javier

Vogal segundo/a suplente 4

****7277*

Muñoz González, Ana Isabel

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1437*

Neira Tenreiro, Ramón

Vogal titular 1

****9896*

González Colmenero, Manuel

Vogal titular 2

****4248*

Varela Guzmán, Dolores Yolanda

Vogal titular 3

****4959*

Constela Doce, Xesús Anxo

Vogal titular 4

****5068*

Villar González, María Rosa

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7753*

Muñoz Agius, Sonsoles

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****5138*

Banga García, Xulio

Vogal suplente 2

****5207*

Formoso Vilasuso, María Flora

Vogal suplente 3

****9822*

Portela Saavedra, Juan Carlos

Vogal suplente 4

****5871*

Grela Rumbo, María Elena

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8924*

Pita Alonso, Manuel Ángel

Vogal segundo/a suplente 2

****1576*

Terrón del Valle, María Yolanda

Vogal segundo/a suplente 3

****0715*

Ramos Abraldes, José

Vogal segundo/a suplente 4

****3718*

Dopico Caínzos, María Mercedes

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8111*

Pascual Rubín, Mercedes

Vogal titular 1

****1607*

Meijide Solana, José Ángel

Vogal titular 2

****4126*

Sáenz Díez Belín, María Luisa

Vogal titular 3

****4917*

Gómez Fernández, Alejandro

Vogal titular 4

****0138*

Martínez Martínez, María Dolores

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0446*

Rodríguez Recioy, Manuel Juan

Vogal suplente 1

****6668*

Guinarte Pose, Juan Ramón

Vogal suplente 2

****1243*

Méndez López, Vanesa

Vogal suplente 3

****0046*

Ricón Rodríguez, Antonio

Vogal suplente 4

****0823*

Fraga López, Hilda

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4678*

Cosío Carreño, Jorge

Vogal segundo/a suplente 2

****0462*

Fernández Ordás, Sonia María

Vogal segundo/a suplente 3

****4671*

Marcos Ferreiro, Primitivo

Vogal segundo/a suplente 4

****2987*

Bilbao Sarria, María Isabel

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9691*

Neira Mella, María Mercedes

Vogal titular 1

****0151*

Galdo López, Antonio

Vogal titular 2

****9294*

Pena Bonome, María Isabel

Vogal titular 3

****7894*

Gutiérrez Rodríguez Moldes, Jacobo Juan

Vogal titular 4

****4193*

García Calvo, Ana

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1264*

Robelo Pardo, María José Carmen

Vogal suplente 1

****3184*

Martínez Pico, José Nemesio

Vogal suplente 2

****4639*

Doviso Ferreiro, Isabel

Vogal suplente 3

****4652*

Fernández Díaz, Alberto

Vogal suplente 4

****8603*

Pombo Pazos, María Remedios

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9390*

Lorenzo Pérez, Marcial Jesús

Vogal segundo/a suplente 2

****6864*

Babio Dans, María Begoña

Vogal segundo/a suplente 3

****0883*

Novoa Vega, César

Vogal segundo/a suplente 4

****9753*

Novoa Domuro, María Antolina

TRIBUNAL 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4117*

González Sardón, Pedro

Vogal titular 1

****2278*

Ramos Pereira, José Luis

Vogal titular 2

****3227*

Moreira Fernández, Rosa Ana

Vogal titular 3

****2059*

Castaño López, Juan

Vogal titular 4

****5188*

Fernández Senande, María José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3104*

Lourido Teijeiro, María Jesús

Vogal suplente 1

****5307*

Herrero Herrero, Manuel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****2193*

Eiroa Patiño, Beatriz

Vogal suplente 3

****5591*

Rey Moure, José Eduardo

Vogal suplente 4

****0059*

Arias Arias, María Raquel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8775*

Fernández Nogueira, Juan Miguel

Vogal segundo/a suplente 2

****4768*

García Martínez, María Elena

Vogal segundo/a suplente 3

****5557*

Noya Dopazo, José Ignacio

Vogal segundo/a suplente 4

****4349*

Soto Permuy, María Luz

TRIBUNAL 6

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2298*

López Fernández, José Manuel

Vogal titular 1

****0049*

Alonso Abad, Carlos Juan

Vogal titular 2

****2982*

Pérez Dorado, Carolina

Vogal titular 3

****3752*

García Rey, Santiago

Vogal titular 4

****3806*

Pereira Vázquez, María José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0756*

Martín Trillo, María Dolores

Vogal suplente 1

****6343*

Rúa Chapela, Manuel

Vogal suplente 2

****6778*

Fernández-Couto Tella, Paula Elisa

Vogal suplente 3

****3484*

Táboas Pastor, Rafael

Vogal suplente 4

****3713*

Fábregas Valcarce, Ana Elena

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6130*

Comesaña Casal, Guillermo

Vogal segundo/a suplente 2

****1667*

Faílde Porto, María de los Dolores

Vogal segundo/a suplente 3

****5817*

Álvarez Estévez, Luis

Vogal segundo/a suplente 4

****8645*

Forján García, María del Carmen

590018-Orientación Educativa

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1412*

De la Fuente Fernández, María Adoración

Vogal titular 1

****8494*

Fandiño Castro, Manuel Maximino

Vogal titular 2

****5736*

Pérez Sánchez, Berta

Vogal titular 3

****7430*

Sepúlveda Gradín, Juan Vicente

Vogal titular 4

****4763*

Guzmán Valencia, Pilar

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3728*

Mosqueda Bueno, Olegaria

Vogal suplente 1

****7459*

García Rodicio, Juan José

Vogal suplente 2

****2582*

Losada Lage, Luisa Irene

Vogal suplente 3

****2670*

Puente Carracedo, Hipólito

Vogal suplente 4

****3550*

Eiras López, María Cristina

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3169*

Lence Pereiro, Manuel Jesús

Vogal segundo/a suplente 2

****1221*

Iglesias Camiña, María Cristina

Vogal segundo/a suplente 3

****5630*

Ojea Rúa, Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****1655*

Blanco Baluja, Susana Marina

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6649*

Duarte Blanco, María Magdalena

Vogal titular 1

****3888*

Amieiro López, Alejandro

Vogal titular 2

****8533*

Diz Besada, Mónica

Vogal titular 3

****3924*

Otero Besteiro, Domingo Benito

Vogal titular 4

****2144*

Cáceres Lema, Carmen

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9560*

Cameselle González, Rosa María

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****4354*

Barreiro Huerga, José Adolfo

Vogal suplente 2

****4537*

Ogando Mejuto, María del Carmen

Vogal suplente 3

****5883*

Malvar Rodríguez, Carlos

Vogal suplente 4

****3706*

Barallobre Ferreño, Yolanda

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1416*

Ferreira Lamela, Francisco Lisardo

Vogal segundo/a suplente 2

****6072*

González González, Elena

Vogal segundo/a suplente 3

****9143*

Torres Collazo, Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****1685*

Álvarez Becerra, Ana María

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1346*

Carrasco Mera, José Fernando

Vogal titular 1

****4942*

Saa Ramos, Miguel Ángel

Vogal titular 2

****3353*

Graña Montero, Elena María

Vogal titular 3

****2876*

Regueiro García, José

Vogal titular 4

****2327*

Calvo Osorio, Rocío

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1733*

Álvarez Castro, Juan José

Vogal suplente 1

****6974*

Diéguez Ruibal, José Luis

Vogal suplente 2

****3755*

Piñeiro Prieto, Isaura

Vogal suplente 3

****1405*

Trashorras Lodos, Francisco

Vogal suplente 4

****3395*

Bao Cebeiro, Lourdes

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3992*

Suárez Denis, Joaquín

Vogal segundo/a suplente 2

****6083*

Iglesias Pérez, Sonia María

Vogal segundo/a suplente 3

****7412*

Fernández Guerra, Ernesto

Vogal segundo/a suplente 4

****3651*

Conde Vázquez, Amelia María

590019-Tecnoloxía

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7857*

Seco Fernández, Eduardo David

Vogal titular 1

****3844*

Cruz Touzón, Leonardo José

Vogal titular 2

****7671*

Tarrío Tato, Esther

Vogal titular 3

****4868*

Fernández Lorenzo, Celso

Vogal titular 4

****3621*

Loureiro González, María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5543*

Boado Aguinaga, María del Carmen

Vogal suplente 1

****1847*

Fernández Gago, Agustín

Vogal suplente 2

****9685*

Barreiro Paredes, Paula

Vogal suplente 3

****9501*

Rodríguez Vilachá, Luis Antonio

Vogal suplente 4

****3091*

Pernas Villar, Esperanza Rita

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0158*

González Vega, Gabino

Vogal segundo/a suplente 2

****5796*

Doural Rega, María Carmen

Vogal segundo/a suplente 3

****2212*

Álvarez Cervino, Cristóbal

Vogal segundo/a suplente 4

****5007*

Oubiña Falcón, Susana

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1199*

Estévez Rodríguez, Antonio

Vogal titular 1

****3821*

Piñeiro Iglesias, Venancio

Vogal titular 2

****4542*

González Fernández, Sibila Vanesa

Vogal titular 3

****9173*

Núñez Pereira, José Antonio

Vogal titular 4

****7379*

González Novo, María del Pilar

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****8241*

Fuentes Blanco, Fernando

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****5816*

López Grande, Marco Antonio

Vogal suplente 2

****8639*

Arias Ucha, María Aida

Vogal suplente 3

****5480*

Cabada Iglesias, Javier

Vogal suplente 4

****8921*

Pérez Rodríguez, Alicia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5009*

Ferrán Anegón, Fernando

Vogal segundo/a suplente 2

****9210*

Carro Mariño, María Pilar

Vogal segundo/a suplente 3

****9412*

Castellanos García, José Luis

Vogal segundo/a suplente 4

****0996*

Villar Romarís, Ana Esperanza

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4142*

Pérez Rocha, Beatriz

Vogal titular 1

****1878*

Álvarez Villasante, José Ignacio

Vogal titular 2

****7624*

Ortega Pereiro, Pilar

Vogal titular 3

****5131*

Iglesias González, Moisés

Vogal titular 4

****2913*

García García, María de los Ángeles

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5751*

Vázquez Montes, María Teresa

Vogal suplente 1

****6472*

Fernández Souto, José Luis

Vogal suplente 2

****4734*

Carrín Fernández, Nazaré

Vogal suplente 3

****9827*

Blanco Quiroga, Pablo

Vogal suplente 4

****5035*

Pardiñas Suárez, María José

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****6808*

Rivera Fernández, Pedro Rafael

Vogal segundo/a suplente 2

****6376*

González Mariño, Margarita

Vogal segundo/a suplente 3

****2220*

Pérez Docobo, Santiago Juan

Vogal segundo/a suplente 4

****1014*

Romar Gasalla, Aurora Fátima

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9726*

Rey Veiga, Mario

Vogal titular 1

****9067*

García Sanz, Francisco José

Vogal titular 2

****4680*

Martínez Rey, María José

Vogal titular 3

****6287*

Río Vázquez, Fernando Javier

Vogal titular 4

****4418*

Lloret Ares, Beatriz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4922*

Pérez Rivadulla, José Antonio

Vogal suplente 1

****7793*

Corderí Rodríguez, Roberto

Vogal suplente 2

****7866*

Novas Rodríguez, Violeta

Vogal suplente 3

****7983*

Lastra González, Pablo

Vogal suplente 4

****1680*

Rosales Resille, María Sonia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2226*

Paz Rodríguez, Juan Luis

Vogal segundo/a suplente 2

****0085*

Couto Castiñeiras, Sonia Beatriz

Vogal segundo/a suplente 3

****7951*

Prado Bernedo, José Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****2370*

Quicler Costas, María

TRIBUNAL 5

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****2657*

García Fernández, Héber Jaime

Vogal titular 1

****8427*

Palmeiro Díaz, José M.

Vogal titular 2

****1459*

Gorgoso Varela, María José

Vogal titular 3

****6253*

Gil Pereiras, Antonio

Vogal titular 4

****1970*

Rodríguez Argibay, Silvia María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3433*

Durán Pérez, Alberto Ramiro

Vogal suplente 1

****8875*

De Castro Miguel, Miguel Carlos

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****2645*

Santaolalla Bejarano, Raquel

Vogal suplente 3

****6837*

Toranzo Regueras, Pedro José

Vogal suplente 4

****2009*

Rivera Pereiras, María Asunción

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5524*

Sánchez Pampín, César

Vogal segundo/a suplente 2

****8339*

Vidal Arnejo, Irene

Vogal segundo/a suplente 3

****0386*

Sampayo Guzmán, Juan Sebastián

Vogal segundo/a suplente 4

****8153*

Leira Bouzamayor, Eva

590053-Lingua e Literatura Galega

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7013*

López Varela, Elisardo

Vogal titular 1

****7282*

Peláez Rodríguez, Ángeles

Vogal titular 2

****8778*

Penabad Rei, Bernardo

Vogal titular 3

****3237*

Fernández Calvo, Rosa María

Vogal titular 4

****9120*

Souto Vázquez, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3603*

Rodríguez Valcarce, María Josefa

Vogal suplente 1

****9012*

López Varela, María del Pilar

Vogal suplente 2

****0191*

Villar Suárez, Manuel

Vogal suplente 3

****3782*

Muñoz Barus, María Consuelo

Vogal suplente 4

****6935*

Clemente Ledo, Xosé Luís

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2005*

Pardo Rodríguez, María Isabel

Vogal segundo/a suplente 2

****2461*

Calviño Martínez, Xosé Antón

Vogal segundo/a suplente 3

****7518*

Suárez Rey, María Carmen

Vogal segundo/a suplente 4

****8578*

Álvarez Lebredo, Carlos

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0883*

Caseiro Nogueiras, Delfín

Vogal titular 1

****7320*

Yoldi Sanmartín, Ana Montserrat

Vogal titular 2

****8640*

Louzao Outeiro, Miguel

Vogal titular 3

****2952*

Acea Méndez, María Isabel

Vogal titular 4

****2265*

Varela Sieiro, Jaime

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7152*

Barandela Sandianes, María del Pilar

Vogal suplente 1

****7544*

Blanco Sieira, Carmen

Vogal suplente 2

****3533*

García Ramos, Óscar

Vogal suplente 3

****1400*

Mato Castro, María José

Vogal suplente 4

****7659*

Vaz Domínguez, Xulio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3273*

Cao García, María Dolores

Vogal segundo/a suplente 2

****4479*

Iglesias Rodríguez, Sergio

Vogal segundo/a suplente 3

****8031*

Díaz Blanco, María Lourdes

Vogal segundo/a suplente 4

****2617*

Terán Comesaña, Xosé Anxo

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4619*

Fernández Fernández, José

Vogal titular 1

****7453*

Pereiro Vizcaíno, María Carmen

Vogal titular 2

****3827*

Fernández Expósito, Xoán Xosé

Vogal titular 3

****1478*

Fandiño Barreiro, Teresa

Vogal titular 4

****6503*

Vázquez Vázquez, Xoán Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2685*

Troitiño Fraiz, Xosé

Vogal suplente 1

****8077*

Vázquez González, Susana M.

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 2

****2201*

Charlín Pérez, Francisco Javier

Vogal suplente 3

****1448*

Fernández Pazos, María do Carmo

Vogal suplente 4

****7358*

Conde Cid, Francisco

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4036*

Dopico Rey, Luisa María

Vogal segundo/a suplente 2

****8652*

Froján Roma, José Luis

Vogal segundo/a suplente 3

****3266*

Barcón Soto, Isabel María

Vogal segundo/a suplente 4

****4981*

Martínez Pérez, Gumersindo

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8401*

Sánchez López, María del Carmen

Vogal titular 1

****3325*

Fernández Fernández, Concepción

Vogal titular 2

****3927*

Iglesias Muíños, Xosé

Vogal titular 3

****6703*

Alonso Domínguez, Pilar

Vogal titular 4

****4065*

Morán Fraga, César Carlos

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0817*

Castro Villar, Dores

Vogal suplente 1

****4257*

Gayoso Neira, María Inmaculada

Vogal suplente 2

****1839*

Dacosta López, Henrique

Vogal suplente 3

****8408*

Gómez Novoa, Rosa Pilar

Vogal suplente 4

****6700*

Piñeiro Lorenzo, Antonio

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9166*

Franco Torre, María Teresa

Vogal segundo/a suplente 2

****5769*

Álvarez García, Xosé

Vogal segundo/a suplente 3

****5303*

Vilar Díaz, María do Carme

Vogal segundo/a suplente 4

****1384*

Quiroga Barro, Ramón María Pío

590108-Intervención Sociocomunitaria

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7133*

Ferreiro Pumariño, Genoveva Carmen

Vogal titular 1

****3838*

Pena Monelos, Patricia

Vogal titular 2

****7515*

Pérez Cardoso, Marcos

Vogal titular 3

****9034*

Rey Estraviz, Olga

Vogal titular 4

****2736*

Viana Álvarez, Xavier

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0854*

Guerreiro Muñoz, Branca Nazaré

Vogal suplente 1

****9402*

Vázquez Prado, Carina Rocío

Vogal suplente 2

****5924*

Pedrosa Agrasar, Manuel

Vogal suplente 3

****0061*

González Gómez, Isabel

Vogal suplente 4

****0669*

Ferreiro Núñez, Xesús

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8968*

Sánchez Arines, María Irene

Vogal segundo/a suplente 2

****7017*

Mangana Rivas, Soraya

Vogal segundo/a suplente 3

****3562*

Neira Beade, Ana María

Vogal segundo/a suplente 4

****7561*

Coello Gabián, Sira

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5099*

Alonso Castro, María Joaquina

Vogal titular 1

****8496*

Vázquez Pérez, Elena

Vogal titular 2

****5893*

Iglesias Fernández, Arturo

Vogal titular 3

****0118*

López Rey, Lucía

Vogal titular 4

****0079*

Rodríguez Otero, Brais

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2950*

Somoza Rodríguez, Mónica

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****1205*

González Basanta, Ana Belén

Vogal suplente 2

****4799*

Fortes Gómez, Jesús

Vogal suplente 3

****8922*

Pérez Mouriño, Mónica

Vogal suplente 4

****9853*

Otero López, Manuel

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7413*

Álvarez González, Eva

Vogal segundo/a suplente 2

****0959*

Graña Gómez, Gema

Vogal segundo/a suplente 3

****5947*

Labrada Méndez, María José

Vogal segundo/a suplente 4

****8909*

López López, María Nieves

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****3793*

Taboada Fernández, Manuel Ángel

Vogal titular 1

****6270*

Pérez Vázquez, María de la Luz

Vogal titular 2

****5686*

Barreiro Carballal, Manuel Luis

Vogal titular 3

****5568*

Gómez Marzoa, María

Vogal titular 4

****9474*

González Lamas, Jorge

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9153*

Arís García, Luisa Fernanda

Vogal suplente 1

****6313*

Álvarez Fernández, Patricia

Vogal suplente 2

****2318*

Álvarez Novoa, Juan Borja

Vogal suplente 3

****7798*

Puga Vilaboa, Mónica

Vogal suplente 4

****9720*

Rial Del Río, Pedro Luis

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1543*

Pereira Boquete, María

Vogal segundo/a suplente 2

****4765*

Martínez Delgado, Verónica

Vogal segundo/a suplente 3

****5593*

Espinosa Cid, Ana Belén

Vogal segundo/a suplente 4

****7005*

Soto Suárez, Uxía

590110-Organización e Xestión Comercial

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9207*

Rodríguez González, Manuel

Vogal titular 1

****6080*

Argibay Justo, Ana Isabel

Vogal titular 2

****3011*

Lago Durán, Agustín

Vogal titular 3

****9317*

Xove Ferreiro, Xosefa María

Vogal titular 4

****9038*

Ruibal Pardavila, Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3263*

Orosa Peteira, Antonio José

Vogal suplente 1

****6567*

Balvís Prieto, Carmen Lina

Vogal suplente 2

****4263*

Vázquez Espasandín, José

Vogal suplente 3

****3765*

Delgado Domínguez, María Rosa

Vogal suplente 4

****4668*

Garrido Porto, María

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

*

Vogal segundo/a suplente 2

*

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6066*

Muñoz Ibernón, Juana Rosa

Vogal titular 1

****2332*

Pedrosa Rodríguez, María Áurea

Vogal titular 2

****6485*

Piñeiro Roibas, José Ángel

Vogal titular 3

****8389*

Sosa Ron, María Carmen

Vogal titular 4

****2613*

Suárez Vázquez, José Manuel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****2183*

Fandiño Barros, Pilar

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****5957*

Ares Sánchez, María Luz

Vogal suplente 2

****6854*

Geada Pardeiro, Antonio

Vogal suplente 3

****3101*

Oro Trigo, María Paz Del

Vogal suplente 4

****8542*

Pérez Freire, María Estrella

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

*

Vogal segundo/a suplente 2

*

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8704*

González Area, Clementina

Vogal titular 1

****2874*

Aguiar Prieto, Mercedes

Vogal titular 2

****6771*

García Rei, Pedro

Vogal titular 3

****1406*

Núñez Pérez, Pilar

Vogal titular 4

****7126*

Llanes Seoane, Carlos

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****1381*

Prieto Piedras, María Casilda

Vogal suplente 1

****0526*

Lourido Ventoso, Rosa María

Vogal suplente 2

****7273*

Ordóñez Puime, Amador

Vogal suplente 3

****8563*

Díaz Rey, María Henar

Vogal suplente 4

****5996*

Vázquez Fernández, María Teresa

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

*

Vogal segundo/a suplente 2

*

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

TRIBUNAL 4

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9412*

Peón López, María

Vogal titular 1

****5550*

Vega Leiras, María Luisa

Vogal titular 2

****4849*

Rodríguez Rodríguez, Javier

Vogal titular 3

****3948*

Mosquera Fernández, Blanca

Vogal titular 4

****5986*

Martínez Conde, José Luis

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0246*

García Gutiérrez, María del Pilar

Vogal suplente 1

****4037*

Lodeiro Sánchez, María Consuelo

Vogal suplente 2

****8692*

Gómez Oliveros, José María

Vogal suplente 3

****5869*

Iglesias Cao, Begoña

Vogal suplente 4

*

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

*

Vogal segundo/a suplente 2

*

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

590113-Organización e Proxectos Sistemas Enerxéticos

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6818*

Vila Alonso, José Ignacio

Vogal titular 1

****5141*

Nogueira Román, María Cristina

Vogal titular 2

****6568*

Vázquez Otero, José Luis

Vogal titular 3

****1030*

Saa Estévez, César

Vogal titular 4

****9339*

Ferreiro Lence, José

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****6908*

Rodríguez Sanmartín, Miguel Ángel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****4028*

Paz Cortiñas, Víctor Manuel

Vogal suplente 2

****6574*

Varela López, Ángel

Vogal suplente 3

****8835*

Pereira López, Alberto

Vogal suplente 4

****1849*

Sequeiros Ribao, José Luis

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

*

Vogal segundo/a suplente 2

*

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

590117-Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9295*

Santos Solla, Jorge L.

Vogal titular 1

****8865*

Meseguer Luaces, Santiago

Vogal titular 2

****1943*

García Jares, María Beatriz

Vogal titular 3

****6531*

De la Iglesia López, Antonio José

Vogal titular 4

****8632*

Tojo Fernández, Beatriz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5342*

Pérez Gippini, María Lourdes

Vogal suplente 1

****4092*

Fernández De Sanmamed San, Rafael

Vogal suplente 2

****7340*

Goyanes López, María Sofía

Vogal suplente 3

****6136*

Franco Vázquez, José

Vogal suplente 4

****6938*

Vázquez Penas, Dolores

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9680*

Esteban Domínguez, Manuel

Vogal segundo/a suplente 2

****2645*

Pazos García, María Raquel

Vogal segundo/a suplente 3

****6841*

Rodríguez García, Jesús Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****7077*

Rodríguez Moreiras, María Eugenia

590118-Procesos Sanitarios

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8104*

Sánchez Luces, Ricardo Raúl

Vogal titular 1

****5739*

Pacoret Balsa, María Carmen

Vogal titular 2

****8133*

Campos Sáez, Enrique

Vogal titular 3

****5586*

Rodríguez García, María Carmen

Vogal titular 4

****9886*

Pereiro Raposo, Adolfo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4264*

Vázquez Oreiro, María Luisa

Vogal suplente 1

****2960*

Díaz Jullien, Laura

Vogal suplente 2

****0161*

Montero Torreiro, Enrique

Vogal suplente 3

****3774*

Montoto Barral, María Elvira

Vogal suplente 4

****2939*

Rodríguez González, Roberto M.

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4659*

Heredia Bello, María del Carmen

Vogal segundo/a suplente 2

****2257*

Fabal Rifón, Carlos

Vogal segundo/a suplente 3

****0627*

Rivas García, María Dolores

Vogal segundo/a suplente 4

****8615*

Sanjorge Sanjorge, Francisco José

590125-Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****6343*

Novoa Santos, Amancio

Vogal titular 1

****2380*

Ferreira Lence, María Elena

Vogal titular 2

****4269*

Vázquez Varela, Francisco Javier

Vogal titular 3

****8756*

Lorenzo Grandal, Generosa

Vogal titular 4

****8570*

Gómez Gómez, Miguel Ángel

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****6851*

Rodríguez Rodríguez, José Manuel

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal suplente 1

****7325*

Villanueva Montoto, María Belén

Vogal suplente 2

****0875*

Ruiz Pérez, Santiago

Vogal suplente 3

****1258*

Rodríguez Casanova, María Pilar

Vogal suplente 4

****8567*

Fanego De Rego, José Luis

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****4287*

García Trasancos, José

Vogal segundo/a suplente 2

****2544*

Figueroa Martínez, Adolfo

Vogal segundo/a suplente 3

****6888*

Santos Leites, Xosé Euloxio

Vogal segundo/a suplente 4

****2452*

Castro Pérez, Francisco Javier

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4397*

Silva Feijoo, César

Vogal titular 1

****9752*

Lence Méndez, María Jesús

Vogal titular 2

****3316*

Diéguez González, Luis

Vogal titular 3

****4790*

Casal Rei, Uxía María

Vogal titular 4

****9860*

Fernández Villar, Luis Pablo

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5978*

Seara Escudero, Santos

Vogal suplente 1

****2815*

Rodríguez Brañas, María Mercedes

Vogal suplente 2

****1861*

Ramos Regueira, Carlos

Vogal suplente 3

****5197*

Conde Charlón, Lourdes

Vogal suplente 4

****1454*

Rafael Balsa, Mario

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5103*

Fernández Rey, Benito

Vogal segundo/a suplente 2

****9689*

Pérez Fernández, José Carlos

Vogal segundo/a suplente 3

****4705*

Rivera Pasarón, Manuel

Vogal segundo/a suplente 4

****5614*

Fresnillo Montero, Fernando

591-Profesores Técnicos de Formación Profesional

591203-Estética

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1621*

Vicente Santiago, Hortensia María

Vogal titular 1

****3943*

Casas Tejo, María de la Gloria

Vogal titular 2

****2531*

López Rodríguez, Manuel

Vogal titular 3

****3100*

Sáenz Veiga, María Mercedes

Vogal titular 4

****2441*

Suárez Traba, María Azucena

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0335*

Martínez Martínez, Marina

Vogal suplente 1

****2268*

Martínez Lede, Emilia

Vogal suplente 2

****1715*

Lourido Nieto, María Montserrat

Vogal suplente 3

****5056*

Rodríguez Rodríguez, María Isabel

Vogal suplente 4

****4531*

Girón García, Herminda

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0061*

Sampedro Álvarez, Flora

Vogal segundo/a suplente 2

****8669*

Fariña García, Rosa María

Vogal segundo/a suplente 3

****6939*

Estévez Ferreiro, Natividad

Vogal segundo/a suplente 4

****3275*

Fernández Justo, Mª Antonieta

591205-Instalacións e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****3272*

Fernández Díez, Jesús

Vogal titular 1

****9206*

Varela Martínez, Pablo Andrés

Vogal titular 2

****7781*

Montesinos López, Carlos

Vogal titular 3

****0405*

Liñares Añón, José Antonio

Vogal titular 4

****4806*

Gómez Morigosa, Jesús

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7187*

Lamas Herrero, Eduardo

Vogal suplente 1

****1098*

Villar Varela, Ángel

Vogal suplente 2

****9442*

Mayo Gil, Juan Carlos

Vogal suplente 3

****8175*

Uzal García, José Manuel

Vogal suplente 4

*

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

*

Vogal segundo/a suplente 2

*

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

591216-Operacións de Produción Agraria

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****1994*

Pose Pérez, Andrés

Vogal titular 1

****2146*

Boo Pérez, Francisco

Vogal titular 2

****2797*

Carballeira Mon, Araceli

Vogal titular 3

****1643*

Cabaleiro Núñez, Francisco Antonio

Vogal titular 4

****1709*

Rodríguez Rodríguez, María Inmaculada

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5377*

Vázquez Meizoso, Montserrat

Vogal suplente 1

****1053*

Porto Riveiros, José Rodrigo

Vogal suplente 2

****5069*

Fernández Ojea, Natividad

Vogal suplente 3

****8676*

Davila González, Perfecto

Vogal suplente 4

****2993*

Míguez Novoa, María do Carmo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****8160*

Iglesias Rey, Ramón

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 2

****1445*

Pena Fariñas, María Jesús

Vogal segundo/a suplente 3

****8106*

Piñeiro Soto, Alfonso

Vogal segundo/a suplente 4

****1450*

Pérez López, María Pilar

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8794*

Mete Pérez, Eugenio

Vogal titular 1

****6509*

Iglesias Ramos, Carlos

Vogal titular 2

****0345*

Vilanova Fernández, María Concepción

Vogal titular 3

****6411*

Loureiro Vázquez, Francisco Xabier

Vogal titular 4

****6172*

Blanco Vigo, Patricia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4591*

Buide Pollán, Sara María

Vogal suplente 1

****2173*

Castro Iglesias, Eliseo

Vogal suplente 2

****2748*

Viqueira Delgado, María Dolores

Vogal suplente 3

****8414*

Pérez Cancio, Xosé

Vogal suplente 4

****4371*

Iglesias Rey, Elena

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3921*

Reija Rubinos, José

Vogal segundo/a suplente 2

****1767*

Engroba Sal, Marina

Vogal segundo/a suplente 3

****6294*

Fernández Carballedo, Carlos

Vogal segundo/a suplente 4

****2976*

Castro Cabaleiro, Francisco

591219-Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****7423*

Luque Arbones, Almudena

Vogal titular 1

****5858*

Vázquez Rebollar, María del Carmen

Vogal titular 2

****1203*

Robles Puente, Emelino

Vogal titular 3

****6214*

Fernández Graña, Teresa

Vogal titular 4

****2748*

De Dios Romero, Serafín

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****0222*

Couceiro Moreira, María José

Vogal suplente 1

****8400*

Vázquez Fernández, María Luz

Vogal suplente 2

****2540*

Riobó Bernárdez, José Cándido

Vogal suplente 3

****6165*

Yáñez Gómez, María Dolores

Vogal suplente 4

****5175*

Tobío Otero, Francisco Javier

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****5004*

Eiroa de la Puente, María Lourdes

Vogal segundo/a suplente 2

****4437*

Gómez Fole, José Ángel

Vogal segundo/a suplente 3

****9344*

Mera González, María Carmen Julia

Vogal segundo/a suplente 4

****7720*

Abelleira González, Antolín M.

591220-Procedementos Sanitarios e Asistenciais

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****4374*

Álvarez Villalaín, María del Carmen

Vogal titular 1

****1067*

Alfonso Palop, Marisa Esperanza

Vogal titular 2

****5346*

Silva Villanueva, Aldemio

Vogal titular 3

****6261*

Díaz Rodríguez, Margarita

Vogal titular 4

****1011*

Fernández Fernández, Fiz

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****3555*

De la Fuente Mezquita, Roberto

Vogal suplente 1

****8682*

Criado Graña, María Elena

Vogal suplente 2

****5040*

Irimia Vázquez, José M.

Vogal suplente 3

****5661*

García Rodríguez, María Carmen

Vogal suplente 4

****9688*

Troncoso González, Bernardo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****0697*

Vázquez López, María Belén

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 2

****4208*

Regueira Torres, Olga María

Vogal segundo/a suplente 3

****0326*

Díaz de Freijo Saavedra, Emma

Vogal segundo/a suplente 4

****2967*

González Díaz, María Pura

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5883*

Calvo Rey, Fátima

Vogal titular 1

****4081*

Gómez Crespo, María Asunción

Vogal titular 2

****1628*

Fernández Pérez, Ramiro

Vogal titular 3

****5801*

Domínguez Rodríguez, María Elena Josefa

Vogal titular 4

****0497*

Domínguez Francisco, Laureano

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****4334*

Jiménez Bértolo, María Teresa

Vogal suplente 1

****2201*

García López, María Jesús

Vogal suplente 2

****7370*

García Sanz, Pablo

Vogal suplente 3

****4718*

Robledo Trabanco, María Cristina

Vogal suplente 4

****5543*

Pereiro Túñez, Alfonso Fernando

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****9494*

Santos Natal, Ana

Vogal segundo/a suplente 2

*

Vogal segundo/a suplente 3

****5450*

Alonso Dapresa, Concepción

Vogal segundo/a suplente 4

****5079*

Pérez Gómez, María Dolores

591221-Procesos Comerciais

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****5496*

Arias Ferreiro, Lina

Vogal titular 1

****2579*

Abizanda Montero, María Pilar

Vogal titular 2

****6058*

Ferreiro Álvarez, Javier

Vogal titular 3

****0493*

Freire Vera, María Rosario

Vogal titular 4

****6720*

García Fernández, Carlos

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****7853*

Guerrero Veiga, María Teresa

Vogal suplente 1

****2664*

Gómez Rodríguez, Ana María

Vogal suplente 2

****4642*

Otero Méndez, José

Vogal suplente 3

****5722*

Saa Hermida, Beatriz

Vogal suplente 4

****3377*

Portela López, Pablo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****7829*

Pérez Mouriño, María del Pilar

Vogal segundo/a suplente 2

****2948*

Martínez Fernández, Elena

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

TRIBUNAL 2

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8069*

Bacelo Bacelo, Carlos

Vogal titular 1

****6620*

Dopazo Rey, Rosa María

Vogal titular 2

****2728*

Arango Ron, José María

Vogal titular 3

****7873*

Rodríguez López, Ana María

Vogal titular 4

****6413*

Carracedo Vázquez, Juan Jesús

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9648*

Mandías Toledo, Antonio

Vogal suplente 1

****5192*

Enríquez Rodríguez, María del Pilar

Vogal suplente 2

****5631*

Castro Martínez, José Manuel

Vogal suplente 3

****7217*

González Area, Luisa Agustina

Vogal suplente 4

****8583*

Luis González, Adelaida

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****3949*

López Blanco, María Elena

Vogal segundo/a suplente 2

****2465*

Vázquez Souto, María Carmen

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

TRIBUNAL 3

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****0469*

Jiménez Quintas, Carlos

Vogal titular 1

****5922*

González González, Olga

Vogal titular 2

****7473*

Rodríguez Pazos, Manuel

Vogal titular 3

****0654*

Mesura Castro, Rosa María

Vogal titular 4

****0068*

Ramos Vázquez, Ana María

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****9847*

González Lois, María Helena

Vogal suplente 1

****4700*

Portela Pastrana, María Mercedes

Vogal suplente 2

****6931*

López Fernández, Juan Antonio

Vogal suplente 3

****5133*

Pérez Mouriño, Dolores Ramona

Vogal suplente 4

*

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****2304*

Losada González, María Consuelo

Vogal segundo/a suplente 2

****0784*

Patiño Loureiro, María Lucita

Vogal segundo/a suplente 3

*

Vogal segundo/a suplente 4

*

591226-Servizos de Restauración

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****8672*

Vázquez Lores, Valentina

Vogal titular 1

****8591*

Fernández Piñeiro, Gerardo

Vogal titular 2

****6958*

Couto Míguez, María del Carmen

Vogal titular 3

****9958*

Mazas Lamela, Manuel

Vogal titular 4

****6520*

Lorenzo Rúa, Amelia

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5309*

Rodríguez Rodríguez, Carlos

Vogal suplente 1

****2414*

Alvite Tomé, José

Vogal suplente 2

****1949*

Quián Casal, Elena

Vogal suplente 3

****7515*

Pérez Saavedra, Gonzalo

Vogal suplente 4

****3510*

Leis Buján, Anxo

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Vogal segundo/a suplente 1

****1103*

Sobrado Vázquez, Pablo

Vogal segundo/a suplente 2

****6019*

Veiga Pérez, Carlos Eliseo

Vogal segundo/a suplente 3

****9802*

Vidal García, Marcelino

Vogal segundo/a suplente 4

****1515*

Pita Graña, José Alberto

592-Profesores de escolas oficiais de idiomas

592011-Inglés

TRIBUNAL 1

Titulares

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a titular

****9491*

Aramburu Núñez, María Ángeles

Vogal titular 1

****8136*

Herrón Campos, Paul Roberto

Vogal titular 2

****5489*

Martínez Moar, María Paula

Vogal titular 3

****4147*

Rodríguez Rodríguez, Miguel

Vogal titular 4

****4169*

Barbadillo Maran, Concepción

Suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a suplente

****5898*

Lorenzo Penedo, María Teresa

Vogal suplente 1

****6874*

Prieto Ríos, Rafael

Vogal suplente 2

****7530*

Piñeiro Janeiro, Eva Cristina

Vogal suplente 3

****2007*

Cerrato Covaleda, Ángel Carlos

Vogal suplente 4

****5889*

Aldemunde Iglesias, María Eugenia

Segundos suplentes

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Presidente/a segundo/a suplente

*

Posto

DNI/NIE/... oculto

Apelidos e nome

Vogal segundo/a suplente 1

****8744*

Villanueva Segade, Javier

Vogal segundo/a suplente 2

****4646*

Velo Barreiro, Ana María

Vogal segundo/a suplente 3

****7150*

Loboy, Matthew Thomas

Vogal segundo/a suplente 4

****4509*

Pirallo Castro, María Jesús