Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 112 Mércores, 13 de xuño de 2018 Páx. 28907

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 31 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2018-2019.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13, punto 4, da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2018-2019, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2018

Belén Mª do Campo Piñeiro
Directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Sección primeira.

Convocatoria: Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para os anos 2018-2019.

Aplicación orzamentaria:

a) Para o ano 2018: 13.03.713E.470.0 dotada para esta finalidade con 949.850 euros.

b) Para o ano 2019: 13.03.713E.470.0 dotada para esta finalidade con 1.200.150 euros.

Finalidade: programas de planificación zoosanitaria.

Beneficiarios/as e subvención:

NIF

Nome agrupación

Axuda total adxudicada

Axuda 1ª liña: persoal veterinario

Axuda 2ª liña: material funxible

Axuda 3ª liña: xornadas formativas

G27441278

ADSG A Lagoa

29.097,11 €

28.500,00 €

597,11 €

0,00 €

G27427384

ADSG A Mariña

14.912,30 €

14.300,00 €

612,30 €

0,00 €

G27300953

ADSG A Pastoriza

41.417,15 €

40.400,00 €

1.017,15 €

0,00 €

G32360018

ADSG Acivo

45.810,00 €

45.810,00 €

0,00 €

0,00 €

G32368219

ADSG Agamo

7.469,72 €

7.324,12 €

145,60 €

0,00 €

G15084601

ADSG Agavi

9.210,00 €

8.300,00 €

910,00 €

0,00 €

F27300821

ADSG Aira Soc. Coop. Galega

20.800,00 €

20.200,00 €

600,00 €

0,00 €

G32291668

ADSG Asociación Agrogandeira A Veiga

23.109,35 €

22.600,00 €

509,35 €

0,00 €

V36366060

ADSG Avicultura de Recría e Posta

9.522,90 €

9.522,90 €

0,00 €

0,00 €

V32362154

ADSG Baixa Limia

8.570,20 €

8.300,00 €

270,20 €

0,00 €

G27290774

ADSG Becerreá

20.653,10 €

20.200,00 €

453,10 €

0,00 €

G27315084

ADSG Bubela

28.991,00 €

28.500,00 €

491,00 €

0,00 €

G27301704

ADSG Castelo Verde

41.492,00 €

40.400,00 €

1.092,00 €

0,00 €

G27314947

ADSG Castro de Rei

63.050,00 €

60.600,00 €

950,00 €

1.500,00 €

G32141657

ADSG Colaboradores de Saprogal

8.200,00 €

7.800,00 €

400,00 €

0,00 €

F70305032

ADSG Coreber, S.C.G.

16.346,52 €

16.346,52 €

0,00 €

0,00 €

V15469034

ADSG Coruña Centro

22.700,00 €

20.200,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

G15477284

ADSG Coruña Costa

22.867,71 €

20.200,00 €

1.167,71 €

1.500,00 €

G15961956

ADSG Coruña Oeste

3.313,50 €

3.313,50 €

0,00 €

0,00 €

G15524945

ADSG Coruña Sur

22.000,00 €

20.200,00 €

1.800,00 €

0,00 €

G70172085

ADSG Costa da Morte

62.865,62 €

61.700,00 €

1.165,62 €

0,00 €

G15914708

ADSG Curtis

42.230,00 €

40.400,00 €

1.330,00 €

500,00 €

G32285579

ADSG de Avicultores Ourense

21.282,95 €

20.200,00 €

1.082,95 €

0,00 €

V36037851

ADSG de Gando Porcino de Silleda

45.400,00 €

40.400,00 €

3.500,00 €

1.500,00 €

G15932379

ADSG do Gando Vacún de Boimorto

20.627,10 €

20.200,00 €

427,10 €

0,00 €

G15920739

ADSG do Gando Vacún de Mesía

22.380,00 €

20.200,00 €

680,00 €

1.500,00 €

G15941669

ADSG do Gando Vacún de Touro

20.755,00 €

20.200,00 €

405,00 €

150,00 €

G15932387

ADSG do Gando Vacún Terras do Queixo

20.955,00 €

20.200,00 €

755,00 €

0,00 €

G15972714

ADSG Encoro do Eume

13.975,00 €

13.700,00 €

275,00 €

0,00 €

G27302835

ADSG Fonsega

21.217,90 €

20.200,00 €

517,90 €

500,00 €

G27414465

ADSG Galicia Centro

142.100,00 €

138.200,00 €

2.400,00 €

1.500,00 €

G27317569

ADSG Gandeiros de Pol

20.750,00 €

20.200,00 €

550,00 €

0,00 €

G27302728

ADSG Gandeiros do Corgo

20.633,70 €

20.200,00 €

433,70 €

0,00 €

G70391206

ADSG Gando Vacún de Frades

22.411,16 €

20.200,00 €

711,16 €

1.500,00 €

G15927163

ADSG Gandosan

6.481,70 €

6.319,00 €

162,70 €

0,00 €

G36483279

ADSG Leiras

20.884,00 €

20.200,00 €

684,00 €

0,00 €

F27007608

ADSG Leite de Vaca Certificado de Coop. Os Irmandiños, S.C.G.

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

0,00 €

F27013739

ADSG Lemos, S.C.G.

58.469,53 €

57.000,00 €

1.057,53 €

412,00 €

G32347015

ADSG Macizo Central Ourensán

22.274,18 €

22.274,18 €

0,00 €

0,00 €

G15975220

ADSG Mandeume

8.553,30 €

8.300,00 €

253,30 €

0,00 €

G15975238

ADSG Mazaricos

68.196,00 €

65.300,00 €

1.396,00 €

1.500,00 €

F15033798

ADSG Melisanto, S.C.G.

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

0,00 €

G27430354

ADSG Miño Eo

20.653,30 €

20.200,00 €

453,30 €

0,00 €

G27426394

ADSG Montaña Lucense

67.018,00 €

65.300,00 €

1.218,00 €

500,00 €

G15970023

ADSG Nicraria Barcalesa

36.967,08 €

35.336,18 €

630,90 €

1.000,00 €

G70323282

ADSG O Cruceiro

50.487,60 €

48.100,00 €

887,60 €

1.500,00 €

G27302439

ADSG O Páramo

25.758,50 €

25.200,00 €

558,50 €

0,00 €

G70278148

ADSG Ortegal

8.499,80 €

8.300,00 €

199,80 €

0,00 €

G27295393

ADSG Ourol

4.390,00 €

4.300,00 €

90,00 €

0,00 €

G27301936

ADSG Paradela

20.200,00 €

20.200,00 €

0,00 €

0,00 €

G70210778

ADSG Pel Galega

2.820,00 €

2.820,00 €

0,00 €

0,00 €

G70024401

ADSG Pico Sacro Ulla

20.597,00 €

20.200,00 €

3.970,00 €

0,00 €

V36219582

ADSG Porcino do Deza

22.968,54 €

20.200,00 €

1.268,54 €

1.500,00 €

V27282938

ADSG Porcino Lugo Centro-Norte

45.900,00 €

40.400,00 €

4.000,00 €

1.500,00 €

G27283043

ADSG Porcino Lugo Sur

19.000,00 €

19.000,00 €

0,00 €

0,00 €

G32285595

ADSG Produtores de Pavos Ourense

8.300,00 €

8.300,00 €

0,00 €

0,00 €

G32308843

ADSG Produtores de Porcino de Ourense

44.000,00 €

41.500,00 €

2.500,00 €

0,00 €

G27355304

ADSG Río Narla

36.970,00 €

36.260,00 €

710,00 €

0,00 €

G27442748

ADSG Río Neira

55.850,00 €

53.400,00 €

950,00 €

1.500,00 €

G32332819

ADSG San Mamede de Maceda

17.894,50 €

17.545,70 €

348,80 €

0,00 €

G70320759

ADSG Sandogan

80.050,00 €

78.300,00 €

1.750,00 €

0,00 €

G15966617

ADSG Santa Comba

21.343,43 €

20.200,00 €

915,80 €

227,63 €

G27286855

ADSG Santa Isabel

22.584,40 €

22.200,00 €

384,40 €

0,00 €

G27495522

ADSG Sarria

43.896,40 €

42.900,00 €

996,40 €

0,00 €

F36559003

ADSG Servicios de Gestión Cunicula-Sercuni, S.Coop. Galega

16.959,00 €

16.959,00 €

0,00 €

0,00 €

G27383777

ADSG Suarna

5.320,12 €

5.216,42 €

103,70 €

0,00 €

G27465459

ADSG Terras da Ulloa-Pallares

67.686,00 €

65.300,00 €

1.386,00 €

1.000,00 €

G27290170

ADSG Trimaz

21.881,82 €

21.399,82 €

482,00 €

0,00 €

G27293406

ADSG Vacasan

39.233,89 €

36.700,00 €

1.902,80 €

631,09 €

G27371954

ADSG Vilam

37.495,91 €

36.835,21 €

660,70 €

0,00 €

V36455921

ADSG Xundeva

126.700,00 €

121.200,00 €

4.000,00 €

1.500,00 €