Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Venres, 15 de xuño de 2018 Páx. 29396

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 30 de abril de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas a facturación ao seu nome de servizos sanitarios prestados neste centro no caso de non achegaren os datos necesarios para facturar ao terceiro obrigado ao pagamento.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícaselles ás persoas incluídas na relación posterior que:

Segundo o recollido no anexo IX do Real decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización, así como no artigo 83 da Lei xeral de sanidade, e na disposición adicional 22 do texto refundido da Lei xeral de seguridade social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño, de non achegar no prazo de 10 días os datos e a documentación necesaria para poder facturar ao terceiro obrigado ao pagamento a asistencia sanitaria que lle foi prestada neste centro sanitario, os gastos asistenciais serán ao seu cargo, tal e como se recolle no artigo 1 do Decreto 56/2014, do 30 de abril (DOG núm. 96, do 21 de maio), polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde, polo que se emitirá factura de gastos sanitarios ao seu nome.

Para todo tipo de consulta ou aclaración sobre a documentación a achegar deberán poñerse en contacto co Servizo de Facturación deste centro sanitario teléfono 986 56 80 36.

Para que conste, sirva de notificación ao interesado e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación a súa publicación no taboeiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Pontevedra, 30 de abril de 2018

Xosé Ramón Gómez Fernández
Xerente de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

Nome do doente

DNI/NIF

Baearam, Mariana

Y03983025Z

Landín Naveira María

053110117N

Simón Rodríguez Manuel

035300019X

Moraru --- Elena Georgiana

Y01965610K

Bugallo López Jesús

035299015H

Lorenzo Rodríguez José Ramón

50056990C

Konrad --- Edwin Christian

X02483051V

Lage Barreiro Manuel

035413288G

Villanueva Pérez Juan Carlos

X00689607K

Sali --- Hantu Florin

Y1296658R

Maldonado Acevedo Marlyn

77680274M

Pereira --- Nubia Grazielle

X08398866W

Parimango Rebaza Saturnino Diógenes

Y05404355J

García Patiño Renata Dolores

Y04963611H

Memis--- Florina

X6069216E

Preda --- Lica

Y01478696V

González Martínez María Aurora

52500632G

Verde Crespo Juan Carlos

035442231J

Belhamri --- Mohamed Bendahou

X01222009L

Teixeira Fernández María Filomena

X00986088D