Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 118 Xoves, 21 de xuño de 2018 Páx. 30030

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2018 pola que se anuncia a adxudicación de 35 bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios, convocadas pola Orde do 6 de febreiro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 34, do 16 de febreiro).

Mediante a Orde do 6 de febreiro de 2018 apróbanse as bases que rexen a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de trinta e cinco (35) bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios (DOG núm. 34, do 16 de febreiro).

Concluído o prazo de presentación de instancias e realizados os trámites previstos na referida orde, a comisión de valoración constituída ao abeiro do artigo 10 da convocatoria avaliou os méritos dos solicitantes admitidos de acordo cos criterios establecidos na convocatoria.

Á vista do informe da comisión de valoración, o secretario xeral de Cultura, como órgano instrutor, elevou o día 30 de maio de 2018 a súa proposta de resolución definitiva, motivada, para a designación dos titulares das bolsas entre os solicitantes que acadaron unha maior puntuación, así como a listaxe de suplentes cos restantes candidatos admitidos e a relación de candidatos excluídos desta convocatoria, segundo o establecido no artigo 10 desta convocatoria.

Ao abeiro do establecido no artigo 11 da orde do 6 de febreiro, ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria correspóndelle a resolución desta convocatoria.

De acordo con todo o indicado, con base na proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

1. Aprobar a proposta presentada polo órgano instrutor realizada con base no informe da comisión de valoración, debidamente motivado, en todo o seu contido e conceder as trinta e cinco (35) bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios públicos ás candidatas e candidatos que se relacionan no anexo A coas trinta e cinco (35) maiores puntuacións.

De acordo co artigo 2.6 da convocatoria, a contía das bolsas será de 880 euros brutos mensuais, nos cales van incluídos os custos da cota obreira á Seguridade Social, durante o período comprendido entre a data de incorporación ao centro (21 de xuño de 2018) e o 31 de decembro de 2018.

2. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no anexo B desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que o/a bolseiro/a seleccionado/a non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa renuncia a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

3. Denegar as demais solicitudes presentadas polas causas que figuran no anexo C.

4. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán interpoñer as persoas interesadas, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben presentar directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición-contencioso administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de xuño de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO A

Adxudicatarios das bolsas de formación en biblioteconomía

Apelidos

Nome

DNI

Puntuación

Maceiras Martínez

María Manuela

33288967D

26,50

Pereira Sandamil

Ana Belén

33548430D

24,10

Pascual del Valle

Rocío

71429195G

24,02

Ruibal Durán

Atenea

76933518J

21,84

Santos Fungueiriño

Sandra

53306761Y

20,87

Mandiá Rubal

Sara

34883931S

20,46

Morandeira Flores

Eva

33540224Z

19,29

García Freire

Lara

32713742Z

18,97

Gómez Sánchez

Saul

70906643N

18,83

Navarro Martínez

Ana María

23294784Q

18,42

Penedo Vázquez

Eva

35461060M

15,41

López Roca

Javier

32699129Y

15,33

Rodríguez Castro

Alba

70264762S

14,90

Campos Patiño

Nayra

75927332P

14,69

García Otero

Leticia

45872294J

14,58

Mandiá Álvarez

Sonia

34882353R

14,28

Vázquez García

Tania

76583218A

13,87

Gamarra Gonzalo

Alberto

71306022L

13,51

Arcay Barral

Ángel María

79340245C

13,45

Gradín Fernández

Isis

35577468X

12,95

Ferreirós Muinelo

Salustiano

33544689V

12,90

Rodríguez Rodríguez

Esther

09442052T

12,86

Fernández Santomé

Cecilia

76580438Y

12,80

Martínez Bautista

Soraya

35580507J

12,76

Gil Magán

Irene

03130365L

12,70

Rodríguez Saá

Tamara

53183862L

12,57

Queiruga Balado

Marta

36155667N

12,56

Isorna Espinosa de los Monteros

Manuel Alejandro

30253871Q

12,53

Martín Molares

Mónica

05318945B

12,52

Pérez García

Florentino

53171726G

12,42

Silva Simón

Xabier

77460381S

12,37

Corral Pérez

Isabel

33545526A

12,35

Leal Calatayud

María Virginia

06275846C

12,35

Garrido Lavandeira

Mónica

45953741V

12,31

Iglesias Blanco

Anastasio Santos

44812192G

12,20

ANEXO B

Listaxes de suplentes para adxudicación das 35 bolsas

Apelidos

Nome

DNI

Puntuación

Vale Díaz

David

33550450M

12,15

Venancio Zambrano

Raquel

52318046S

12,14

Fiaño Valverde

Carolina

36132516E

12,02

García Diéguez

Ana

44464144S

12,00

Giráldez Estévez

Iria

77009843R

11,97

Sánchez Pérez

María Luz

33277389T

11,96

López Mondelo

Luis Manuel

34266735R

11,87

Castro Paredes

Inmaculada

33286320F

11,87

Oliveira Brito

Cristian

44473897Q

11,85

Brage Martínez

Lucía

32706657J

11,77

Regueira Miguéns

Mercedes

78787207V

11,70

Fernández Antunes

David

53488318R

11,61

Amate Sánchez

José María

77368181E

11,60

Cons Pequeño

Antía

53190362X

11,58

Meira Gestoso

Xacobo

32715297M

11,48

Blanco Uzal

Teresa

47376170B

11,46

Pérez Torrón

Alejandra

34285149S

11,39

Gándara Costa

Marcos

35577678J

11,36

González Rojo

Daniel

53177865W

11,36

Sánchez Martínez

Pablo

44658524E

11,34

Orive Agras

María Patricia

40936757T

11,20

Pita Gómez

Manuel

32715651Z

11,19

Torrado Gándara

Lorena

32692230F

11,15

Fariña Jamardo

José Manuel

35477440D

11,14

García Couso

Diego

33559797Z

11,10

García Conde

Tania

35598378J

11,08

Vilar Sopeña

Xiana

53489841Y

10,99

Veiga Galindo

Natalia

76733896P

10,96

García Gómez

Eva Fátima

44460136D

10,95

Pérez Montero

Álvaro

44659251J

10,94

Rodríguez Villar

Helena

77460631N

10,91

Doval García

Gumersindo

76824244N

10,90

Tobío Gómez

Borja

44849858L

10,90

López González

Carlos

32720227J

10,88

Delgado Iglesias

Ana Isabel

44498433B

10,87

Martínez Rodríguez

Sabela Pindusa

44458105W

10,83

Pérez de Lis Martínez

Esther Elena

53188936X

10,82

Pontes Lamas

Ana Isabel

36162783K

10,79

Pérez García

Trinidad

53171727M

10,72

Suárez Martínez

Pilar

44810940V

10,69

Ruanova Álvarez

Nerea

39454927Z

10,66

Domínguez Alejandro

Sandra

15491601C

10,66

Sánchez Díaz

Juan Carlos

33837508T

10,66

Blanco Rosas

Jesús José

08853852W

10,65

Domínguez Álvarez

Laura

35574254Q

10,62

Porto Janeiro

José Mª

45846915A

10,62

Louzán Casais

Ana María

79323235F

10,61

Fraga Pérez

Sara

79344842V

10,57

Lago Somoza

Vanesa

35475285Q

10,55

Pérez Pérez

Tania

44659530Q

10,54

Arias Mas

Borja

44656177K

10,49

Trueba Gil

Idoia

32718903T

10,48

Liñeiro Gerpe

Nuria

79317838S

10,48

Monroy Míguez

Abigail

53176683Q

10,45

Rodríguez Seoane

Brenda

54126049B

10,42

Castro Cores

Fernando

77405494Y

10,40

Paz Paz

Carina

76932273X

10,40

Pérez Villar

Yolanda

36124370H

10,40

Mariño Gómez

Claudia

53795361V

10,39

Barbero Patiño

Daniel

36169303D

10,38

Ordóñez Triñanes

Cristina

78808731J

10,38

Mosteiro Bao

Yolanda

77420262P

10,36

Fernández Domínguez

Rita María

53183911E

10,35

Ares González

Vanesa

76583327C

10,34

Vázquez Abeijón

Sandra

39454012L

10,24

Figueiras Nodar

Margarita

44090020D

10,20

Cacabelos Vidal

Sabela

77465919X

10,19

Pérez Carou

Rita

76735652Q

10,15

Peñasco González

Sandra

71894307X

10,14

Gómez Gago

Elena

53111673G

10,00

Rodríguez Monteserin

Alejandro Marcos

33560784N

9,97

Campaña Batalla

María Celeste

53796221A

9,97

Villamisar Martínez

Mercedes

34889368R

9,94

Pérez Vidal

Ignacio

77406694X

9,93

Lustres Viturro

Ledicia

52936051X

9,90

López Rodríguez

Estíbaliz

34896601N

9,90

Covelo Fernández

Sara

36121367M

9,86

Jiménez Martín

Víctor

70253627N

9,85

Eire Franco

Beatriz

53192158N

9,84

Ramos Penido

Gregorio José

71453355Z

9,81

Engroba García

Iván

33547038C

9,81

Queijo Rúa

Alicia

53308617E

9,80

Lozano López

Javier

79318863M

9,80

Méndez Lameiro

Ana Mª

36113612R

9,77

Villanueva Rivas

Santiago

53119474

9,76

Gulias Troitiño

María Isabel

76824602W

9,75

Fernández Moscoso

Iria

34884080A

9,61

Feijoo Orozco

María

44660503T

9,55

Rodríguez Rodríguez

Tania

33556318P

9,54

Álvarez Navaza

María Jesús

44089132H

9,52

Cabo Cerviño

Cibrao

34275250Y

9,51

Vázquez Feijóo

Matilde

76724993Y

9,50

Castro Calvo

Erika

32704675D

9,50

Valiñas Carballal

Montserrat

77414970Y

9,49

Díaz Pampín

María América

79323822L

9,42

Colmeiro Romero

Eva

44837891N

9,40

Rivas Magariños

Verónica

35473208D

9,38

Sampedro Pereira

Alexandra

53485680P

9,28

Lemiña Lemus

Mª del Mar

35476627R

9,27

Merino Mouriño

Patricia

53179671Z

9,20

Loira González

Sandra

53611772Z

9,16

Muñoz Jiménez

Josefa

08887551Y

8,82

Paz Chimeno

Sandra

34970346L

8,80

Arroyo Saco

Miguel

54130217Q

8,49

Avelio Impuesto

Sara

70064268N

8,48

Martínez Zambrano

Iván

32062882P

8,46

Rodríguez Añón

María Elena

32770362P

8,45

Porto Ares

Sabela

54126750E

8,16

Santos Baña

Carlota

78803900N

7,95

Flórez Díaz

Javier

33559019H

7,94

Permuy Pico

Laura

32727848K

7,93

Aguilar Soto

María

71346018H

7,92

Guillama Camba

Ruxandra

49707353Y

7,88

Maura García

Francisco de Asís

43183922L

7,45

Sierra Guerra

Francisco

05719596W

7,43

Oubiña Mariño

Leticia

35486244G

7,42

Coronilla Blanco

María

77819859A

7,38

Villanueva González

Rocío

44489721Q

7,27

Santomé Nantes

Alba

53117195Y

7,21

González Sotelo

Cristina

53118251G

7,16

Romero Doural

Noemí

39487918T

6,97

López Cera

Olga

20061089Y

6,95

Herghelegiu

Simona

Y1842271P

6,69

Trigo González

José María

35489776V

6,63

Eiros Rodríguez

Enrique

02715334T

6,59

Carneiro Lozano

Lorena

45849923K

6,57

Vázquez Espantoso

Juan Carlos

76819023N

6,30

García Martínez

Lucía

44847692S

6,16

Rey Parrado

Alexandre

77418520Z

5,93

Ojea Calvo

Concepción

34947899C

5,88

Sánchez Gude

Juan Manuel

53481568J

5,60

Sánchez Arias

Javier

44466834Z

4,50

Vázquez Sande

Daniel

77418130S

3,75

Vega Pedreira

Nuria María

46907198D

3,50

Alonso Silva

Sofía

35461022J

3,50

Santalices Martínez

Ramiro

36106226K

3,50

Murcia Rois

Amparo

32779147F

3,50

Piñeiro Vergara

Mercedes

78832903N

2,00

Malizia

María Luisa

X6006378J

0,00

ANEXO C

Listaxe definitiva de excluídos

Apelidos

Nome

DNI

Observacións

Rodríguez Fernández-Arroyo

Isabel Emilia

36156745D

1

Freire Vázquez

Silvia María

32680062Y

3

Pousada Núñez

Francisco

53113239Y

1

Ramírez Barreiro

Juan Francisco

44720621L

1

Rodríguez Jarmardo

Javier

53306698N

4

Vidal Franco

María

45961273M

2

González Herraiz

Ana

79344794S

4

Cano de la Paz

Sara Paloma

32718539G

2

Causa de exclusión:

1. Non cumpre a titulación requirida.

2. Solicitude fóra de prazo.

3. Beneficiarse durante máis de 6 meses desta mesma bolsa.

4. Expediente non oficial.