Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 122 Mércores, 27 de xuño de 2018 Páx. 31019

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (Tecor) de Galicia afectados polos incendios, no ámbito da competencia desta consellería (código de procedemento MT100A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación de persoas beneficiarias das axudas concedidas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ao abeiro da Orde conxunta do 27 de outubro de 2017, mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017 - Capítulo IV Axudas destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (Tecor) de Galicia afectados polos incendios no ámbito da competencia da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (código de procedemento MT100A), que figuran como anexo á presente resolución.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2018

Ana María Díaz López
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde conxunta do 27 de outubro de 2017 mediante a cal se establecen as bases reguladoras e a convocatoria das axudas previstas polo Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 2017 - Capítulo IV Axudas destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (Tecor) de Galicia afectados polos incendios no ámbito da competencia da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio (código de procedemento MT100A).

b) Aplicación orzamentaria: 07.03.541B.781.0. Crédito orzamentario: 300.000 €.

c) Finalidade: o outorgamento de axudas específicas para sufragar os gastos derivados das actuacións que se leven a cabo para paliar os danos causados nos terreos cinexeticamente ordenados como consecuencia dos incendios que se produciron durante o mes do outubro do ano 2017, incluídos os danos producidos desde o día do incendio ata o 31 de decembro de 2017.

d) Destinatarios: os titulares de terreos cinexéticos ordenados (Tecor) de Galicia, regulados no artigo 13 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, afectados pola vaga de incendios que se produciron en Galicia no mes de outubro de 2017.

e) Beneficiarios e importe concedido, incluíndo os beneficiarios que renunciaron á subvención:

Expediente

Beneficiario

Axuda concedida (€)

Resolución de
concesión

36/006/2017

Sociedade de Caza Serra do Galiñeiro

12.600,00

24.4.2018

36/007/2017

Sociedade de Caza San Cibrán-Xinés (Catoira)

3.400,00

24.4.2018

36/008/2017

Sociedade de Caza San Huberto (Valga)

3.400,00

24.4.2018

36/001/2017

Sociedade de Cazadores A Cañiza

26.886,00

24.4.2018

36/002/2017

Sociedade de Cazadores de Pazos de Borbén

41.505,80

24.4.2018

36/003/2017

Sociedade de Caza e Pesca Caselas

23.626,60

24.4.2018

36/004/2017

Sociedade de Cazadores Monte Xiabre

21.745,45

24.4.2018

36/005/2017

Sociedade de Caza A Peneda-Soutomaior

41.364,45

24.4.2018

36/014/2017

Sociedade Caza Amistad de Nigrán

31.347,50

24.4.2018

36/010/2017

Club de caza San Jorge de Ribadetea

15.721,80

24.4.2018

32/005/2017

Sociedade de Cazadores de Corneira de Avia

4.543,50

24.4.2018

32/006/2017

Asoc. Cazadores Terra de Caldelas

4.426,50

24.4.2018

36/012/2017

Sociedade de Cazadores A Rosaleña

289,50

24.4.2018

32/008/2017

Asociación de Cazadores Sta. Águeda Barbantiño

3.055,00

24.4.2018

32/004/2017

Sociedade de Cazadores de Lobios

9.842,80

24.4.2018

32/003/2017

Sociedade de Cazadores de Prado (Muíños)

4.654,79

24.4.2018

36/013/2017

Sociedade de Cazadores Sta. M. Xinzo

8.350,00

24.4.2018

36/011/2017

Sociedade de Sta. Bárbara das Neves

16.684,96

24.4.2018

32/009/2017

Sociedade Cazadores Baños de Molgas

1.732,30

24.4.2018

32/010/2017

Club cazadores Penamaior de Piñor

5.079,80

24.4.2018

32/002/2017

Sociedade de Cazadores de Maceda

1.474,14

24.4.2018

32/015/2017

Couto privado de caza O Castro de Paderne de Allariz

2.099,50

24.4.2018

32/016/2017

Sociedade de Caza Avión

1.265,00

24.4.2018

32/017/2017

Sociedade de Cazadores Parada de Sil

5.626,50

24.4.2018

32/018/2017

Sociedade de Cazadores Sandiás

410,00

24.4.2018

32/014/2017

Sociedade de Cazadores Xunqueira de Espadanedo

7.876,74

8.6.2018