Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Mércores, 4 de xullo de 2018 Páx. 32044

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2018 pola que se publica o resultado do proceso de selección da convocatoria de subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, período 2018-2019.

Mediante a Resolución do 26 de decembro de 2017 aprobáronse as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e convocáronse as correspondentes ao período 2018-2019 (DOG nº 20, do 29 de xaneiro de 2018).

Para o financiamento desta convocatoria estaba previsto un crédito de 4.500.000 €, con cargo á partida orzamentaria 13-A1-712A-770.0 dos orzamentos da Agader, coa seguinte distribución por anualidades: 2018: 2.000.000 €; 2019: 2.500.000 €.

O crédito da convocatoria está cofinanciado polo Feader (75 %), a Administración xeral do Estado (7,5 %) e a Xunta de Galicia (17,5 %).

O 18 de xuño de 2018 o director xeral da Agader, no exercicio das competencias atribuídas en virtude do Acordo do Consello de Dirección da Agader, do 11 de xullo de 2013 (Resolución do 24 de xullo de 2013; DOG nº 148, do 5 de agosto), resolveu a citada convocatoria.

O artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón que o órgano concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas. Así mesmo, o artigo 17.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, establece que se deberá publicar a concesión das correspondentes axudas ou subvencións.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar no Diario Oficial de Galicia a relación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020 correspondentes ao período 2018-2019, segundo o documento anexo.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2018

Miguel Ángel Pérez Dubois
Director xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

ANEXO

Relación de proxectos subvencionados

Expediente

Persoa/entidade solicitante

Proxecto

Orzamento aceptado

Importe axuda

Puntos

NA18-0806416A-0011

Ana Muñiz, S.L.

Ampliación liñas confección bolsos

188.867,92 €

84.990,56 €

63

NA18-0806416A-0018

Biscuits Galicia, S.L.

Incremento da capacidade de produción da fábrica

12.720,00 €

5.724,00 €

56,5

NA18-0806416A-0268

Xoel Hermelo Lemos

Adquisición equipamento clínica fisioterapia

46.331,36 €

20.849,11 €

54

NA18-0806416A-0216

Alter Saúde, S.L.

Adquisición bens de equipamento

65.573,90 €

29.508,25 €

51,25

NA18-0806416A-0158

Xuresactivo Experiencias, S.L.

Instalación de parque aventura

38.986,80 €

17.544,06 €

51

NA18-0806416A-0003

Hospital Veterinario Abros

Potenciación capacidade diagnose, cirúrxica e de tratamento de mascotas

118.787,87 €

53.454,54 €

50

NA18-0806416A-0234

Tenis La Roca, S.L.

Equipamento D10-2018

45.117,52 €

20.302,88 €

50

NA18-0806416A-0196

Servicon, S.L.

Prestación de servizos compra de maquinaria

12.300,00 €

5.535,00 €

49,5

NA18-0806416A-0199

Isolina Calvo Ansede

Compra equipamento salón beleza

28.900,00 €

13.005,00 €

49,5

NA18-0806416A-0064

Seistag Innovación, S.L.

Proxecto de mellora das instalacións de segunda transformación de stgres

95.000,00 €

42.750,00 €

49

NA18-0806416A-0060

Lacados Galicia, S.L.

Investimentos Lacados Galicia 2018-2019

43.669,00 €

19.651,05 €

48

NA18-0806416A-0211

Elisa Camino Leiro

Granxa escola

21.840,26 €

9.828,12 €

47

NA18-0806416A-0081

Excave2000, S.L.

Adquisición de máquina escavadora hidráulica

159.950,00 €

71.977,50 €

46,5

NA18-0806416A-0120

Ana María Piñeiro Alfonso

Compra maquinaria crioterapia e hydraderm

20.119,00 €

9.053,55 €

46,5

NA18-0806416A-0127

Dental Abal Martínez, S.L.P.

Adquisición de equipamento para clínica

141.570,00 €

63.706,50 €

46

NA18-0806416A-0204

José María Batalla Vázquez

Adquisición de maquinaria para clínica

205.458,00 €

92.456,10 €

46

NA18-0806416A-0173

Seragrivifor, S.L.

Adquisición de equipamento e maquinaria

68.740,00 €

30.933,00 €

45,5

NA18-0806416A-0315

Montaxes Metálicos Ingalux, S.L.

Industria de fabricación de edificacións metálicas modulares de concepción innovadora

126.850,00 €

57.082,50 €

45,5

NA18-0806416A-0278

Unimate Robótica, S.L.

Equipos Unimate 2018

10.266,00 €

4.619,70 €

44,5

NA18-0806416A-0293

Reciclajes Verín, S.L.

Equipo de diagnose jaltest v8

10.000,00 €

4.500,00 €

44,5

NA18-0806416A-0110

Alberto Mouriño Cabaleiro

Equipos novos para nova oferta en cardioloxía

15.000,00 €

6.750,00 €

43,75

NA18-0806416A-0141

Construcciones y Canalizaciones José Saa, S.L.

Modernización e ampliación servizos

42.840,00 €

19.278,00 €

43,5

NA18-0806416A-0156

Antobal, S.L.

Adquisición de maquinaria para modernización e ampliación da capacidade produtiva

297.900,00 €

134.055,00 €

43,5

NA18-0806416A-0121

Digoin, S.L.

Investimentos Digoin 2018-2019

105.219,00 €

47.348,55 €

43

NA18-0806416A-0151

Cristiane Carvalho de Souza

Adquisición maquinaria centro beleza

27.398,90 €

12.329,51 €

42,5

NA18-0806416A-0165

Lugar de Castelo, S.L.

Ampliación maquinaria de produción e envasamento do produto

32.100,00 €

14.445,00 €

42,5

NA18-0806416A-0147

Roviño 5, S.L.

Investimentos Roviño 2018-2019

52.239,16 €

23.507,62 €

42,25

NA18-0806416A-0012

Moisés García Núñez

Espectrómetro de absorción atómica de dobre face con cámara de grafito

31.969,00 €

14.386,05 €

42

NA18-0806416A-0105

Mecanizado de Precisión y Diseño Industrial, S.L.

Investimento equipamentos produtivos mecadis 2018

10.150,00 €

4.567,50 €

42

NA18-0806416A-0256

Xarcemoagro, S.L.U.

Modernización nos labores de xardinaría

42.793,94 €

19.257,27 €

42

NA18-0806416A-0349

Ana Paula Carneiro da Silva

Castaño-leather & wood

11.350,00 €

5.107,50 €

42

NA18-0806416A-0143

Rubén Naya Dubra

Dotación de novos equipamentos de diagnose e cirurxía para prestación de novos servizos

229.803,11 €

103.411,40 €

41,5

NA18-0806416A-0220

José Luis Borines López

Adquisición maquinaria taller

32.959,00 €

14.831,55 €

41,5

NA18-0806416A-0276

Rebeca María Ozores Nine

Adquisición de equipamento para clínica dental e acondicionamento consultas

120.424,95 €

54.191,23 €

41,5

NA18-0806416A-0078

Casa Villaronta, S.L.U.

Ampliación de cociña e segundo andar para comedor de grupos

92.707,71 €

41.718,47 €

41

NA18-0806416A-0039

Alfesán, S.L.

Compra miniescavadora compacta

43.000,00 €

19.350,00 €

40,75

NA18-0806416A-0053

Construcciones M. Espiño, S.L.

Ampliación medios mecánicos para mellorar a competividade de empresa

99.380,00 €

44.721,00 €

40,5

NA18-0806416A-0309

Plastycasset, S.A.

Investimentos Plastycasset 2018

300.000,00 €

135.000,00 €

40,5

NA18-0806416A-0340

Centro Veterinario A Marosa, S.L.

Aumento catálogo de servizos

16.870,77 €

7.591,85 €

40,5

NA18-0806416A-0075

Marmolería Caybe, S.L.

Investimentos marmoraría Caybe 2018

100.000,00 €

45.000,00 €

40

NA18-0806416A-0206

Miguel Bravo González

Adquisición de maquinaria para mellora da actividade

10.662,74 €

4.798,23 €

40

NA18-0806416A-0299

José Manuel Arias González

Guindastre hidráulico

54.500,00 €

24.525,00 €

40

NA18-0806416A-0033

La Giralda Peluquería y Estética, S.L.

Adquisición máquina Indiba

71.600,00 €

32.220,00 €

39,5

NA18-0806416A-0094

Adventus Plus, S.L.

Adquisición de maquinaria e equipamiento 2018/2019

104.160,00 €

46.872,00 €

39,5

NA18-0806416A-0333

Jocar Diseño, S.L.

Modernización procesos produtivos

125.860,00 €

56.637,00 €

39,5

NA18-0806416A-0056

Sergalpo 2011, S.L.

Liña robotizada para mecanizado e tratamentos superficiais de pezas plásticas interior automóbil

126.450,00 €

56.902,50 €

39

NA18-0806416A-0065

Hosfri Ourense, S.L.L.

Investimento maquinaria

42.715,00 €

19.221,75 €

39

NA18-0806416A-0077

Soluciones para el Rural Intega, S.L.

Posta en valor do rural galego a través da rehabilitación de construcións tradicionais

34.557,00 €

15.550,65 €

39

NA18-0806416A-0139

Portomiño, S.L.

Instalación dunha lavandaría

24.893,00 €

11.201,85 €

39

NA18-0806416A-0069

Gráficas Salnés, S.L.

Adquisición máquina de confección de tapas

120.000,00 €

54.000,00 €

38,5

NA18-0806416A-0231

Rubén Paz Martínez

Adquisición maquinaria taller

19.140,00 €

8.613,00 €

38,5

NA18-0806416A-0314

Kayak Ocio, S.L.U.

Aluguer de material deportivo

34.745,61 €

15.635,52 €

37,87

NA18-0806416A-0061

José Manuel Neira Iglesias

Compra de máquina de control numérico para carpintaría artesá

98.500,00 €

44.325,00 €

37,5

NA18-0806416A-0134

José Fajardo, S.L.

Adquisición de maquinaria en restaurante Chicolino

95.105,93 €

42.797,67 €

37,5

NA18-0806416A-0217

Feribeco, S.L.

Creación de actividade empresarial de mantemento de vías en situacións extremas

61.825,00 €

27.821,25 €

37,5

NA18-0806416A-0228

Ordóñez y Arias, S.C.P.

Escáner e tac para clínica dental

78.908,66 €

35.508,90 €

37,5

NA18-0806416A-0070

Iván Casanova González

Adquisición maquinaria empresa

18.500,00 €

8.325,00 €

37

NA18-0806416A-0132

Kalinka Lagazós, S.L.

Melloras no proceso produtivo de cervexa ecolóxica Toupiña

59.930,00 €

26.968,50 €

37

NA18-0806416A-0208

Óscar Rodríguez Joyeros, S.L.

Compra de maquinaria e equipamentos

46.563,80 €

20.953,71 €

37

NA18-0806416A-0207

Prótesis Dental Bergantiños, S.L.

Mellora das instalacións e modernización da empresa

108.818,35 €

48.968,26 €

36,75

NA18-0806416A-0212

Almyex, S.L.

Compra de maquinaria retroescavadora mixta

149.000,00 €

67.050,00 €

36,5

NA18-0806416A-0344

Picos y Villadóniga, S.L.

Compra canteadora

43.000,00 €

19.350,00 €

36,5

NA18-0806416A-0101

Delmiro Pérez Fernández

Adquisición de carretilla eléctrica

26.800,00 €

12.060,00 €

36

NA18-0806416A-0251

Technical Fabrics Group, S.C.

Máquina para corte, costura e selaxe de costuras

51.366,45 €

23.114,90 €

36

NA18-0806416A-0279

Obras Lele, S.L.

Redirección obxecto da empresa

208.450,00 €

93.802,50 €

36

NA18-0806416A-0001

Electromecánica Núñez Souto, S.L.

Ampliación e mellora da empresa electromecánica Núñez Souto, S.L.

76.183,00 €

34.282,35 €

35,5

NA18-0806416A-0025

Talleres Francal, S.L.

Instalación de cabina de pintura industrial e adquisición de equipo de soldadura inverter mig

35.640,56 €

16.038,25 €

35,5

NA18-0806416A-0058

Talleres Durocrom, S.L.

Investimentos Talleres Durocrom 2018

239.832,00 €

107.924,40 €

35,5

NA18-0806416A-0319

Carpintería Ebanistería Cardema, S.L.

Compra canteadora para madeira

40.000,00 €

18.000,00 €

35,5

NA18-0806416A-0350

Cortizo, Soc. Coop. Galega

Adquisición maquinaria

42.000,00 €

18.900,00 €

35,5

NA18-0806416A-0159

Estefanía Núñez Blanco

Láser díodo e alejandrina

20.150,00 €

9.067,50 €

35

NA18-0806416A-0161

Espomasa Poliuretanos, S.L.

Fabricación e comercialización de colchóns e produtos derivados

282.910,00 €

127.309,50 €

35

NA18-0806416A-0106

Disjovi 2006, S.L.L.

Instalación de transformador eléctrico e sistema de osmose

45.488,50 €

20.469,83 €

34,5

NA18-0806416A-0020

Laminados Villapol, S.A.

Mesturador e carretilla

42.210,00 €

18.994,50 €

34

NA18-0806416A-0084

Vipeca Obras y Servicios, S.L.

Adquisición de guindastre para camión

37.150,00 €

16.717,50 €

34

NA18-0806416A-0085

Cristalería Ziralla, S.L.

Instalación de ponte guindastre

18.373,00 €

8.267,85 €

34

NA18-0806416A-0214

Vidal Revilla Villegas

Proxectos de investimento en actividades non agrícolas

8.082,00 €

3.636,90 €

34

NA18-0806416A-0218

Consanor, S.L.

Máquina retroescavadora

87.700,00 €

39.465,00 €

34

NA18-0806416A-0224

Instalaciones Salnestec, S.L.

Adquisición maquinaria fabricación carpintaría metálica

252.300,00 €

113.535,00 €

34

NA18-0806416A-0239

Calor Color, S.L.

Investimentos Calor Color 2018

81.316,58 €

36.592,46 €

34

NA18-0806416A-0168

Desarrollos Mecánicos Auria, S.L.

Modernización DMA 2018

298.000,00 €

134.100,00 €

33,5

NA18-0806416A-0332

Atrident Cambados, S.L.

Dixitalización do proceso de produción

13.000,00 €

5.850,00 €

33,5

NA18-0806416A-0031

Érica Vicente Velasco

Implantación de sistema cad

13.450,00 €

6.052,50 €

33

NA18-0806416A-0103

Metalok Mecanizados, S.L.

Adquisición de ponte guindastre monocarril e vigas carrileiras

17.264,00 €

7.768,80 €

33

NA18-0806416A-0126

Aluminios Seco, S.L.

Investimento en equipamento 2018

15.085,00 €

6.788,25 €

33

NA18-0806416A-0145

Excavaciones y Obras Candal, S.L.U.

Adquisición de maquinaria retroescavadora

77.087,00 €

34.689,15 €

33

NA18-0806416A-0203

Arman Industria del Mueble, S.L.

Compra de chapeadora

45.800,00 €

20.610,00 €

33

NA18-0806416A-0238

María del Carmen Cajaraville Sánchez

Ampliación e modernización de panadaría no rural

44.808,00 €

20.163,60 €

33

NA18-0806416A-0244

Discóbolo Galicia, S.C.

Estudo de valoración funcional

18.488,71 €

8.319,92 €

33

NA18-0806416A-0068

David Segade Freire

Adquisición de autoclave e mesa de corte dixital

136.700,00 €

61.515,00 €

32,5

NA18-0806416A-0140

Julia María González Nogueira

Adquisición maquinaria centro beleza

10.808,23 €

4.863,70 €

32,5

NA18-0806416A-0087

Agro Forestal Rouco, S.L.U.

Investimento en melloras de taller

14.641,76 €

6.588,79 €

32

NA18-0806416A-0135

Construcciones Fariñas y Blanco, S.L.

Compra do tractor con remolque con guindastre e pinza 130

23.000,00 €

10.350,00 €

32

NA18-0806416A-0155

Funeraria Lamas, S.C.P.

Adaptación coche fúnebre

29.000,00 €

13.050,00 €

32

NA18-0806416A-0209

Imavet Galicia, S.L.P.

Compra de ecógrafo e motor traumatoloxía

32.253,00 €

14.513,85 €

31,5

NA18-0806416A-0010

Mecanizados y Calderería Talleres El Cubano, S.L.

Adquisición de máquina de impresión en 3d para fabricación de pezas

40.000,00 €

18.000,00 €

31,5

NA18-0806416A-0063

Miguel Moure Viana

Adquisición maquinaria empresas

69.955,38 €

31.479,92 €

31,5

NA18-0806416A-0118

Carballeira Hostelería, S.L.

Acondicionamento e mellora das instalacións e equipamentos de Nadela

106.974,58 €

48.138,56 €

31,5

NA18-0806416A-0306

Sanchila, S.L.

Adquisición equipamento Sanchila

21.585,05 €

9.713,27 €

31,5

NA18-0806416A-0096

Panadería Morales, S.L.

Proyecto de instalación de panadaría

59.900,00 €

26.955,00 €

31

NA18-0806416A-0129

Ourendent, S.L.

Equipamento odontolóxico Ourendent

12.571,90 €

5.657,35 €

31

NA18-0806416A-0249

Agrícola Pérez Monforte, S.L.

Acondicionamento de nave destinada a taller de reparación e venda de maquinaria agrícola

10.880,93 €

4.896,42 €

31

NA18-0806416A-0323

Calderería y Mecanizados Arosa, S.L.

Implantación de nova liña de fabricación de pezas

130.956,00 €

58.930,20 €

31

NA18-0806416A-0334

T.R. Elimarke, S.L.

Proxecto de investimento Elimarke 2018

41.465,00 €

18.659,25 €

31

NA18-0806416A-0335

Mayer Joyeros, S.L.

Adquisición maquinaria taller artesanía

7.313,00 €

3.290,85 €

31

NA18-0806416A-0280

Sondeos Ángel Maroño, S.L.

Compra compresor

117.480,00 €

52.866,00 €

30,75

NA18-0806416A-0149

Densoplast, S.L.

Conxunto de moldes de sopraxe

286.395,00 €

128.877,75 €

30,5

NA18-0806416A-0285

Último Cuplé, S.L.

Creación de pensión

52.261,20 €

23.517,54 €

30,5

NA18-0806416A-0072

Enoavia, S.L.

Autoanalizador

12.000,00 €

5.400,00 €

30

NA18-0806416A-0130

María Dolores Valeiras Baranda

Clinica dental Breogán

12.402,50 €

5.581,12 €

30

NA18-0806416A-0169

Abrea Cuquejo, S.L.

Centro de lavado e área descanso autocaravanas

143.526,31 €

64.586,84 €

30

NA18-0806416A-0253

Construcciones Godalfi, S.L.

Adquisición dun cazo para servizos de trituración, cribaxe e separación de material inerte

25.800,00 €

11.610,00 €

30

NA18-0806416A-0257

Raquel López Beltrán

Instalación de cociña industrial

10.654,00 €

4.794,30 €

30

NA18-0806416A-0267

Talleres Quiroga 2016, S.L.

Equipamento para taller de vehículos

17.837,44 €

8.026,85 €

30

NA18-0806416A-0305

Óptica Aa Vilalba, S.L.

Mellora de maquinaria para unha boa diagnose

20.240,00 €

9.108,00 €

30