Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 5 de xullo de 2018 Páx. 32320

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (IN519B).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no artigo 26 do anexo I da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (IN519B), procédese por medio desta resolución, á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (IN519B).

b) Aplicación orzamentaria: 09.20.732-A 760.0.

c) Crédito orzamentario: 5.845.000,00 euros.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Beneficiarios, importe e finalidade das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios, o importe e a finalidade das axudas.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2018

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas

Solicitante

NIF

Expediente

Finalidade

Contía da axuda (€)

Concello de Arbo

P3600100F

IN519B 2018/82B-0

Melloras en seguridade no polígono industrial de Arbo

6.502,53

Concello de Arbo

P3600100F

IN519B 2018/82A-0

Melloras viarias no polígono industrial de Arbo

24.556,66

Concello de Arteixo

P1500500B

IN519B 2018/22-0

Rede de hidrantes no polígono de Sabón. Fase II

54.138,34

Concello de Baleira

P2700400A

IN519B 2018/35-0

Construción de nave para xestión de residuos

120.000,00

Concello de Becerreá

P2700600F

IN519B 2018/37-0

Mellora do acceso ao parque empresarial

71.718,69

Concello de Bergondo

P1500800F

IN519B 2018/38-0

Mellora do tratamento das augas residuais do polígono de Bergondo

73.829,82

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B 2018/65-0

Mellora da seguridade vial do parque empresarial de Espiñeira

52.640,44

Concello de Boiro

P1501100J

IN519B 2018/77-0

Ampliación do sistema de videovixilancia para controlar os accesos e puntos sensibles dentro do parque empresarial

61.421,66

Concello de Cabanas

P1501500A

IN519B 2018/71-0

Mellora de infraestruturas viarias comúns no polígono industrial Vilar do Colo

80.631,31

Concello de Cabanas

P1501500A

IN519B 2018/72-0

Mellora de xestión de residuos no polígono industrial Vilar do Colo

38.659,61

Concello de Cambados

P3600600E

IN519B 2018/59-0

Dotación de infraestruturas no polígono do Salnés (beirarrúas, pavimentación e sinalización)

40.218,17

Concello de Cambre

P1501700G

IN519B 2018/10-0

Renovación de firme e novos aparcadoiros nas rúas Fleming e Lumiere, polígono industrial Espíritu Santo

97.062,73

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

IN519B 2018/83-0

Melloras no punto limpo

46.896,06

Concello da Cañiza

P3600900I

IN519B 2018/32-0

Pavimentación do polígono industrial da Cañiza

66.620,10

Concello do Carballiño

P3202000J

IN519B 2018/52-0

Mellora das infraestruturas viarias na área empresarial do Carballiño

119.866,74

Concello de Castro de Rei

P2701000H

IN519B 2018/41-0

Mellora das infraestruturas viarias na fase 1 do parque empresarial de Castro Ribeiras de Lea

104.631,18

Concello de Castro de Rei

P2701000H

IN519B 2018/16-0

Instalación de sistema de videovixilancia no parque empresarial de Castro Ribeiras de Lea

24.705,30

Concello de Catoira

P3601000G

IN519B 2018/53-0

Mellora de infraestruturas viarias no parque empresarial de Abalo

29.100,36

Concello de Cerceda

P1502400C

IN519B 2018/48-0

Mellora na sinalización do polígono industrial do Acevedo

119.920,00

Concello de Cerceda

P1502400C

IN519B 2018/40-0

Instalación de sistema de videovixilancia no polígono industrial do Acevedo

79.911,57

Concello de Cervo

P2701300B

IN519B 2018/60-0

Mellora e optimización da EDAR do parque empresarial de Cuíña en San Cibrao, Cervo.

119.165,23

Concello de Coirós

P1502700F

IN519B 2018/24-0

Infraestruturas viarias parque empresarial de Coirós

43.988,44

Concello de Cortegada

P3202800C

IN519B 2018/34-0

Canalización de augas residuais do parque empresarial de Cortegada ata a conexión coa EDAR

120.000,00

Concello de Cospeito

P2701500G

IN519B 2018/43-0

Xestión de residuos dentro do parque empresarial de Muimenta

4.800,00

Concello de Culleredo

P1503100H

IN519B 2018/76-0

Reforma de acceso ao polígono industrial A Marisqueira

112.565,31

Concello de Fene

P1503600G

IN519B 2018/71-0

Mellora de infraestruturas viarias comúns no polígono industrial Vilar do Colo

32.184,00

Concello de Friol

P2702000G

IN519B 2018/33-0

Mellora da xestión de residuos no parque empresarial de Friol

26.596,45

Concello de Gondomar

P3602100D

IN519B 2018/81-0

Reparación da vía e canalización de pluviais do eixe central do polígono da Pasaxe

120.000,00

Concello da Gudiña

P3203500H

IN519B 2018/07-0

Mellora saneamento

81.664,81

Concello de Lalín

P3602400H

IN519B 2018/13-0

Reparacións de beirarrúas, reordenación das rotondas e sinalización interior do polígono industrial

87.402,75

Concello da Lama

P3602500E

IN519B 2018/28-0

Mellora de infraestruturas viarias no parque empresarial de Racelo

31.835,97

Concello da Laracha

P1504200E

IN519B 2018/46-0

Mellora das infraestruturas viarias do parque empresarial da Laracha

95.678,99

Concello de Lugo

P2702800J

IN519B 2018/12-0

Pavimentación en rúa dos Artesáns, polígono industrial do Ceao

58.877,94

Concello de Melide

P1504700D

IN519B 2018/49-0

Sistema de seguranza no polígono industrial da Madanela

38.089,83

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

IN519B 2018/47-0

Reforma da EDAR do polígono industrial do Reboredo

118.283,20

Concello de Monterroso

P2703200B

IN519B 2018/06-0

Mellora do acceso ao parque empresarial de Monterroso

120.000,00

Concello de Narón

P1505500G

IN519B 2018/68-0

Reposición da capa de rodaxe nos viais do polígono industrial de Río do Pozo

93.827,87

Concello de Negreira

P1505700C

IN519B 2018/66-0

Infraestrutura viaria no polígono industrial de Negreira

97.735,10

Concello de Negreira

P1505700C

IN519B 2018/57-0

Sistema de videovixilancia no polígono industrial de Negreira

74.939,65

Concello de Nigrán

P3603500D

IN519B 2018/05-0

Mellora de accesos ao parque empresarial de Porto do Molle

120.000,00

Concello de Oleiros

P1505900I

IN519B 2018/50-0

Reurbanización viario conexión avenida das Mariñas-rúa Ícaro

44.979,48

Concello de Oleiros

P1505900I

IN519B 2018/51-0

Renovación colector saneamento polígono industrial Espíritu Santo (tramo rúa Barcala)

120.000,00

Concello de Ordes

P1506000G

IN519B 2018/18-0

Acceso leste no polígono empresarial de Ordes

64.946,91

Concello de Ortigueira

P1506200C

IN519B 2018/08-0

Acondicionamento de parcela industrial para a xestión de residuos

38.736,86

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

IN519B 2018/19-0

Vía de conexión entre as estradas LU-115 e LU-P-3906. Polígono industrial de Outeiro de Rei

111.799,56

Concello da Pastoriza

P2704400G

IN519B 2018/45-0

Rede separata de saneamento de augas fecais e pluviais con aproveitamento de rede unitaria existente no parque empresarial da Pastoriza

114.024,78

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

IN519B 2018/04-0

Infraestruturas viarias, tanto de acceso como interiores, do parque empresarial do Pereiro de Aguiar

6.555,94

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

IN519B 2018/03-0

Ampliación e mellora do sistema CCTV do parque empresarial

39.688,75

Concello de Ponteceso

P1506900H

IN519B 2018/75-0

Renovación da rede de pluviais no polígono industrial de Tella

48.399,99

Concello de Pontedeume

P1507000F

IN519B 2018/14-0

Mellora da capa de rodaxe na vía municipal no polígono industrial de Vidrieiro

50.615,29

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

IN519B 2018/11-0

Rede antiincendios no polígono industrial dos Airíos

120.000,00

Concello do Porriño

P3603900F

IN519B 2018/74-0

Acondicionamento de beirarrúas do polígono industrial A Granxa, fase 1

65.000,00

Concello do Porriño

P3603900F

IN519B 2018/01-0

Reforzo do firme na vía do polígono industrial As Gándaras, fase 1

77.654,93

Concello do Porriño

P3603900F

IN519B 2018/70-0

Acondicionamento da vía sur do polígono industrial Prado-Budiño

100.000,00

Concello de Portomarín

P2704900F

IN519B 2018/62-0

Mellora na infraestrutura viaria e nas instalacións do parque empresarial de Portomarín

117.857,42

Concello de Rábade

P2705600A

IN519B 2018/29-0

Instalación de sistema de videovixilancia no polígono industrial de Rábade

29.010,48

Concello de Rianxo

P1507300J

IN519B 2018/36-0

Instalación de sistema de vixilancia no parque empresarial de Rianxo

38.516,41

Concello de Ribadumia

P3604600A

IN519B 2018/59-0

Dotación de infraestruturas no polígono do Salnés (beirarrúas, pavimentación e sinalización)

55.488,20

Concello de Ribeira

P1507400H

IN519B 2018/21-0

Renovación de beirarrúas nun tramo da avenida Ramiro Carregal, polígono industrial de Xaras

86.024,90

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2018/25-0

Mellora da rede troncal de videovixilancia no polígono Barreiros

50.778,12

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2018/23-0

Reparación de viais no polígono industrial David Ferrer

68.719,25

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

IN519B 2018/27-0

Mellora da rede de alimentación eléctrica, da electrónica de comunicacións e ampliación do sistema de televixilancia no polígono de San Cibrao

59.685,93

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

IN519B 2018/54-0

Ampliación da rede viaria do polígono industrial de San Cristovo de Cea

120.000,00

Concello de Santa Comba

P1507800I

IN519B 2018/61-0

Mellora de infraestrutura de saneamento do parque empresarial de Santa Comba

119.799,68

Concello de Silleda

P3605200I

IN519B 2018/02-0

Sinalización polígono industrial Área 33

32.368,20

Concello das Somozas

P1508200A

IN519B 2018/31-0

Apertura de nova vía no parque empresarial das Somozas

117.265,69

Concello de Taboada

P2706000C

IN519B 2018/39-0

Infraestruturas viarias no parque empresarial de Taboada

113.368,65

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

IN519B 2018/15-0

Acondicionamento da vía do polígono agroforestal dos Aguillos

120.000,00

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

IN519B 2018/26-0

Mellora do firme do polígono industrial de Trabanca Badiña

68.553,82

Concello de Vilalba

P2706500B

IN519B 2018/58-0

Sistema de videovixilancia no polígono industrial Sete Pontes

47.723,37

Concello de Vilamarín

P3208800G

IN519B 2018/67-0

Ampliación do sistema de videovixilancia no parque empresarial de Tamallancos

38.697,17

Concello de Vilamarín

P3208800G

IN519B 2018/63-0

Ampliación da rede xeral de saneamento do parque empresarial de Tamallancos

21.435,46

Concello de Vilamarín

P3208800G

IN519B 2018/55-0

Mellora de accesibilidade en acceso e viais interiores no parque empresarial de Tamallancos

111.486,43

Concello de Vilamarín

P3208800G

IN519B 2018/73-0

Ampliación da nave de xestión de residuos do parque empresarial de Tamallancos

119.950,82

Concello de Vilamarín

P3208800G

IN519B 2018/64-0

Instalación de hidrantes no parque empresarial de Tamallancos

119.934,38

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

IN519B 2018/56-0

Videovixilancia no parque empresarial de Vilar de Santos

46.086,83

Concello de Vimianzo

P1509300H

IN519B 2018/09-0

Melloras no punto limpo

91.185,98

Concello de Zas

P1509400F

IN519B 2018/20-0

Mellora da xestión de residuos no polígono industrial do Allo

17.313,36