Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Mércores, 11 de xullo de 2018 Páx. 33091

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2018 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos (expediente AT/033/2017 e nove máis).

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, ao abeiro das competencias atribuídas polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas, resolveu formalizar os seguintes contratos administrativos:

I. Contrato de servizo para o control e vixilancia da obra: vial de conexión da AC-52 co Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas. Treito: A-52 - N-525. Clave: OU/15/107.01. Expediente: AT/033/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: OU/15/107.01 (AT/033/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=239845.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizo.

b) Descrición: control e vixilancia da obra: vial de conexión da AC-52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Treito: A-52 - N-525.

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial da Unión Europea (29.12.2017); Boletín Oficial del Estado (3.1.2018); Diario Oficial de Galicia (5.1.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 605.281,08 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 536.112,33 €. Importe total: 648.695,92 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 9.5.2018.

b) Data de formalización do contrato: 26.6.2018.

c) Adxudicatarias: UTE Consultora de Ingenieria y Empresa, S.L. (CIESA)-Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 399.000,00 €. Importe total: 482.790,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

II. Contrato de servizo para o control e vixilancia, incluído a de coordinador de seguridade e saúde da obra: itinerario peonil e ciclista na PO-308. Treito: O Covelo-Raxó. p.q. 8+190 a 11+890. Clave: PO/16/102.6. Expediente: AT/003/2018.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/16/102.6. (AT/003/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=273499.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizo.

b) Descrición: control e vixilancia, incluído a de coordinador de seguridade e saúde da obra: itinerario peonil e ciclista na PO-308. Treito: O Covelo-Raxó. p.q. 8+190 a 11+890.

c) CPV: 71311210-6.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (23.2.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 136.336,81 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 118.553,75 €. Importe total: 143.450,04 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 22.5.2018.

b) Data de formalización do contrato: 13.6.2018.

c) Adxudicataria: Proyfe, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 87.600,00 €. Importe total: 105.996,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

III. Contrato da obra: centro de saúde na Estrada. Clave: PO/17/186.30. Expediente: E/061/2017.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/17/186.30. (E/061/2017).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=239851.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: centro de saúde na Estrada.

c) CPV: 45215100-8.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (29.12.2017).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria e anticipada de gasto.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 3.857.552,37 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 3.857.552,37 €. Importe total: 4.667.638,37 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 29.5.2018.

b) Data de formalización do contrato: 25.6.2018.

c) Adxudicatarias: UTE Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L.U.-Ogmios Proyecto, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 3.278.000,00 €. Importe total: 3.966.380,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares

IV. Contrato da obra: mellora da seguridade viaria na OU-105, Seixalbo. Clave: OU/16/247.6. Expediente: E/004/2018.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: OU/16/247.06 (E/004/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=254997.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: mellora da seguridade viaria na OU-105, Seixalbo.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (9.2.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 645.044,02 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 645.044,02 €. Importe total: 780.503,26 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 22.5.2018.

b) Data de formalización do contrato: 13.6.2018.

c) Adxudicataria: F. Gómez y Cía, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 498.232,00 €. Importe total: 602.860,72 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

V. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas LU-613, LU-621, entre outras. Clave: LU/17/119.2. Expediente: E/007/2018.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/17/119.2. (E/007/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=269984.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas LU-613, LU-621, entre outras.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (26.2.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 741.965,63 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 741.965,63 €. Importe total: 897.778,41 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 21.6.2018.

b) Data de formalización do contrato: 27.6.2018.

c) Adxudicataria: Grupo Bascuas 2008, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 581.701,05 €. Importe total: 703.858,27 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

VI. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas VG-4.2, VG-4.3, entre outras. Clave: PO/17/124.2. Expediente: E/008/2018.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/17/124.2. (E/008/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=274425.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas VG-4.2, VG-4.3, entre outras.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (26.2.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 706.099,28 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 706.099,28 €. Importe total: 854.380,13 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 12.6.2018.

b) Data de formalización do contrato: 20.6.2018.

c) Adxudicataria: Construccións Obras e Viais, S.A. (COVSA).

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 551.110,49 €. Importe total: 666.843,69 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

VII. Contrato da obra: reforzo de firme localizado nas estradas LU-212, LU-642, entre outras. Clave: LU/17/117.2. Expediente: E/011/2018.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/17/117.2. (E/011/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=283424.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado nas estradas LU-212, LU-642, entre outras.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (8.3.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 758.878,47 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 758.878,47 €. Importe total: 918.242,95 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 12.6.2018.

b) Data de formalización do contrato: 22.6.2018.

c) Adxudicataria: OVISA Pavimentos y Obras, S.L.U.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 587.000,00 €. Importe total: 710.270,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

VIII. Contrato da obra: reordenación de interseccións na LU-664. Clave: LU/17/111.6. Expediente: E/012/2018.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/17/111.6. (E/012/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=283433.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reordenación de interseccións na LU-664.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (7.3.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 266.499,94 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 266.499,94 €. Importe total: 322.464,93 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 21.6.2018.

b) Data de formalización do contrato: 27.6.2018.

c) Adxudicataria: OVISA Pavimentos y Obras, S.L.U.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 208.610,00 €. Importe total: 252.418,10 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

IX. Contrato da obra: reforzo de firme localizado na estrada LU-133, p.q. 6+640-14+300 e 17+350-21+240. Clave: LU/17/189.2. Expediente: E/014/2018.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: LU/17/189.2. (E/014/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=283436.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: reforzo de firme localizado na estrada LU-133, p.q. 6+640-14+300 e 17+350-21+240.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (7.3.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 826.435,08 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 826.435,08 €. Importe total: 999.986,45 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 12.6.2018.

b) Data de formalización do contrato: 25.6.2018.

c) Adxudicataria: Construcciones Isidro Otero, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 645.032,58 €. Importe total: 780.489,42 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

X. Contrato da obra: rehabilitación da ponte metálica de Castrelo de Miño (OU-403). Clave: OU/17/035.2. Expediente: E/015/2018.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: OU/17/035.2. (E/015/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=283438.

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: rehabilitación da ponte metálica de Castrelo de Miño (OU-403).

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia (7.3.2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 600.213,32 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 600.213,32 €. Importe total: 726.258,12 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 31.5.2018.

b) Data de formalización do contrato: 18.6.2018.

c) Adxudicataria: Misturas Obras e Proxectos, S.A.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 479.630,00 €. Importe total: 580.352,30 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2018

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas