Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Mércores, 11 de xullo de 2018 Páx. 33105

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 29 de xuño de 2018, da Zona de Recadación de Vigo, polo que se dá a coñecer a realización dunha poxa pública de varios bens ou dereitos.

O día 10 de outubro de 2018, ás 10.30 horas, nos locais da Zona de Recadación de Vigo (sita na rúa Areal, nº 62, local 3 de Vigo) celebrarase a poxa pública dos bens/dereitos que se describen a continuación:

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

1

Urbana. Situada no lugar de Ameixeira, parroquia de Alcabre, termo municipal de Vigo, denominada Ameixeira da superficie de setenta e dúas áreas setenta centiáreas, sobre a que se sitúa no seu extremo sur unha casa en ruínas. Estrema: norte, de Soledad Pillado, Benjamín Alonso, Antonio Díaz e Brígida Costas; sur, dos herdeiros de José Rodríguez Carballal; leste, camiño público das Forneiras, que enlaza coa estrada; oeste, de Soledad Pillado Serodio e Marcelino Rodríguez.

Referencia catastral: 9643120NG1794S0001PZ.

Inscrita rexistro nº 3 de Vigo, libro 483, folio 134, predio 33573, inscrición 1ª.

– Segundo escritura con data do 23.6.2006 ante o notario de Vigo, Gerardo García Boente Sánchez, co número de protocolo 1650, Ricardo Gómez Simón con NIF: 35515236Q, Concepción Márquez Álvarez con NIF: 35516016Z (casados en réxime de gananciais) e José Gómez Simón con NIF: 35517102L, venden e transmiten a Promotora Grupo Vialmar, S.L. o predio descrito, libre de cargas e arrendamentos, en pleno dominio e con cantos dereitos lle sexan inherentes.

* Consta na devandita escritura, como contraprestación á venda do citado predio; «Promotora Grupo Vialmar, S.L. entregará a favor de Ricardo Gómez Simón e Concepción Márquez Álvarez unha superficie de seiscentos metros cadrados construídos (equivalentes a un importe de 896.600,88 €), distribuídos en pisos que totalicen a superficie total apuntada, a elixir polos transmitentes, coas súas prazas de garaxe, adegas e rochos correspondentes a cada piso, no momento en que a dita ou ditas edificacións teñan concedida a licenza de obra». Así mesmo, no dispositivo quinto, establécese que «en garantía do cumprimento das obrigacións asumidas no presente contrato, a entidade Promotora Grupo Vialmar, S.L. entregará contra a licenza de edificación, a favor de Ricardo Gómez Simón e Concepción Márquez Álvarez, aval bancario a primeiro requerimento, por un importe de oitocentos noventa e seis mil seiscentos con oitenta e oito euros (896.600,88 €), condicionando a entrega dos pisos e anexos á devolución por parte de Ricardo Gómez Simón e Concepción Márquez Álvarez do aval bancario citado».

1.104.313,00 €

Non constan cargas económicas.

Gravada coa afección fiscal que indica a nota á marxe da anotación letra B.

1.104.313,00 €

1.000,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

2

Predio: 33148, municipio: Ames, natureza do predio: local comercial, obra rematada cota de participación 1,8400 % orde: 30, local comercial número 1.

Vía pública: rúa de Seidón-rúa de Figueiras, portal 1-2, planta baixa.

Código postal: 15895. Superficie construída: 211,7 metros cadrados.

Estremas: dereita, visto desde a rúa de Figueiras, resto de parcela número 4 de dominio público e o cuarto de gas, esquerda, visto desde a rúa de Figueiras cuarto de gas e entresollado do portal e escaleiras de portais 1 e 2, fondo, visto desde a rúa de Figueiras, entresollado de portal 2, inmoble tipo D de portal 2 e o cuarto de gas, fronte, visto desde a rúa de Figueiras, a dita rúa e cuarto de gas. Descrición: local comercial número 1.

Inversiones Panamérica, S.L., B36839843, 100 % do pleno dominio Inscrita Rexistro da Propiedade de Negreira, tomo 1181, libro 410, folio 11, alta 1.

– O dereito de cobramento de 200.000 € a favor de Inversiones Doral, S.L. recoñecido pola entidade Inversiones Panamérica, S.L., constituído mediante escritura outorgada o 2.12.2010 ante o notario de Vigo, José Luis Prieto Fenech, número de protocolo 2018, e garantida coa hipoteca sobre o predio descrito.

165.920,00 €

Non constan cargas económicas.

Gravada por razón de procedencia coa servidume de uso público que consta no predio matriz rexistral número 33.088, ao folio 167 do libro 408 de Ames, tomo 1.178 do arquivo, inscrición primeira.

Gravada por razón de procedencia cunha servidume de acueduto que ten por obxecto a condución e o abastecemento de augas dos veciños do Milladoiro, tal e como se reflicte no plano de concentración parcelaria afectante aos predios de orixe números rexistrais 14.933, 14.925, 14.931 e 14.917.

Gravada por razón de procedencia cunha servidume recíproca de paso que consta no predio matriz ou predio rexistral 33.148 ao folio 167 do libro 408 de Ames, tomo 1.178 do arquivo, inscrición segunda.

165.920,00 €

1.000,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

3

Dereitos hereditarios que correspondan a Marco Aurelio Pérez Esparís con NIF: 39460703V por falecemento, en data 3.7.2003, de Aurelio Pérez Rodríguez con NIF: 01136819K, pai do debedor, casado en únicas nupcias con Florinda Esparís Túñez con NIF: 34875802M, segundo acta de notoriedade de declaración de herdeiros de data 3.11.2003 con número de protocolo 1640 ante o notario Juncal Echeveste Carranza, na cal se declaran únicos e universais herdeiros ambitestato de Aurelio Pérez Rodríguez aos seus tres fillos chamados María Lilian, Gustavo Adolfo e Marco Aurelio Pérez Esparís, por iguais partes indivisas entre eles e sen prexuízo da cota legal usufrutuaria que corresponde á viúva Florinda Esparís Túñez.

Urbana vivenda predio rexistral: 32277, número da propiedade horizontal 7, situada en Vigo na rúa Gran Vía co número 116, planta 5, cunha superficie construída de douscentos dez metros cadrados.

Estremas: norte, entrechán da escaleira e voo do patio anexo ao baixo, sur, Gran Vía, leste, entrechán de escaleira e vivenda dúplex, oeste, de Apartuno.

Cota oito enteiros por cento.

Descrición: vivenda principal situada no quinto piso.

Pérez Rodríguez, Aurelio-Esparís Túñez, Florinda 100 % do pleno dominio con carácter ganancial.

Inscrita Rexistro nº 5 de Vigo, tomo 301, libro 301, folio 225, alta 2. Adquirida por compravenda segundo escritura pública, autorizada polo notario Alberto Casal Rivas en Vigo o día 7.8.1976 baixo o número 3003 do seu protocolo.

Predio 9546 de Crecente.

Rústica.

Referencia catastral: 36014A049011810000YL

Pontevedra-Crecente. Polígono 49. Parcela 1181 Barbal Crecente-Pontevedra

Titular: herdeiros de Pérez Rodríguez, Aurelio 01136819K. Dereito: 100 %. Superficie: 813 m2.

Predio 9545 de Crecente.

Rústica.

Referencia catastral: 36014A049010030000YS

Pontevedra-Crecente. Polígono 49. Parcela 1003 A Rincada Crecente-Pontevedra.

Titular: herdeiros de Pérez Rodríguez, Aurelio 01136819K. Dereito: 100 %. Superficie: 369 m2.

Predio 9544 de Crecente.

Rústica.

Referencia catastral: 36014A049009000000YH

Pontevedra-Crecente. Polígono 49. Parcela 900 Detrás Dos Soutos Crecente-Pontevedra

Titular: herdeiros de Pérez Rodríguez Aurelio 01136819K. Dereito: 100 %. Superficie: 551 m2.

Predio 9543 de Crecente.

Rústica.

Referencia catastral: 36014A049008000000YS

Pontevedra-Crecente. Polígono 49. Parcela 800 Piñeiral Crecente-Pontevedra

Titular: herdeiros de Pérez Rodríguez, Aurelio 01136819K. Dereito: 100 %. Superficie: 416 m2.

Predio 9542 de Crecente.

Rústica.

Referencia catastral: 36014A049007670000YS

Pontevedra-Crecente. Polígono 49. Parcela 767 Corguiña Crecente-Pontevedra.

Titular: herdeiros de Pérez Rodríguez, Aurelio 01136819K. Dereito: 100 %. Superficie: 2624 m2.

Predio 9541 de Crecente.

Rústica.

Referencia catastral: 36014A049007610000YR

Pontevedra-Crecente. Polígono 49. Parcela 761 Lamas, Crecente-Pontevedra

Titular: herdeiros de Pérez Rodríguez, Aurelio 01136819K. Dereito: 100 %. Superficie: 233 m2.

87.611,00 €

Non constan

87.611,00 €

1.000,00 €

Predio 9540 de Crecente

Rústica.

Referencia catastral: 36014A049000420000YB

Pontevedra-Crecente. Polígono 49. Parcela 42 ou Cano Crecente-Pontevedra

Titular: herdeiros de Pérez Rodríguez Aurelio 01136819K. Dereito: 100 %. Superficie: 186 m2.

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

4

Predio: 9603

Municipio: Vilanova de Arousa

Urbana: garaxe

Obra nova rematada.

Cota de participación: dez enteiros, oitenta e cinco centésimas por cento.

Orde: 1

Localización enderezo: avenida da Ponte, 107, planta: sot.

Nome: Besada

Superficie útil: catrocentos cincuenta e dous metros cadrados

Estremas:

Fronte, edificio promovido por Ramón Deus e Manuel Oubiña e predio rexistral 9.570 de Vilanova

Dereita, estrada.

Esquerda, predio rexistral 9.570 de Vilanova

Fondo, Manuel Señoráns García, Benito Señoráns Agra e Carmen Lojo Oubiña

Descrición do predio. Local sito na planta de soto, destinado a garaxe e aparcadoiro e/ou rochos, dun edificio sito na avenida da Ponte, número 107 e 109, da Illa de Arousa.

Titulares da leira:

Nome: Dios Suárez, Ramón NIF: 35.400.005-S

Nome: Durán Domínguez, Consuelo NIF: 35763649E

1/2 de 62,88/251 do pleno dominio con carácter ganancial por título de división horizontal.

Formalizada en escritura con data do 8.8.1989, autorizada en Vilagarcía de Arousa, por José Antonio Cortizo Nieto.

Inscrición 1ª, tomo 759, libro 88, folio 208, predio 9603.

Nome: Oubiña Allo Manuel NIF: 32564704 Q

Nome: Dios Suárez, María Teresa NIF: 35393355 N

1/2 de 62,88/251 do pleno dominio para a súa sociedade de gananciais por título de división horizontal.

Formalizada en escritura con data do 8.8.1989, autorizada en Vilagarcía de Arousa, por José Antonio Cortizo Nieto.

Inscrición 1ª, tomo 759, libro 88, folio 208, predio 9603.

Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa.

Segundo resolución do Xulgado de Primeira Instancia número 6 de Vigo, ditada o 9.10.2012, no procedemento de execución de títulos xudiciais 187/2002, este xulgado emitiu un mandamento xudicial polo que se acordou outorgar escritura pública de venda do 33,32/251 avas partes indivisas (que se concretan no uso e utilización en exclusiva da praza de garaxe e rocho sinalados co número 10 –que representan un 16,66/251 ava parte indivisa– e a praza de garaxe e rocho sinalados co número 12 –que representan un 16,66/251 ava parte indivisa–) do ben sinalado anteriormente, a favor do debedor.

Esta escritura realizouse o 12.12.2012, formalizada ante o notario Antonio A. Salgueiro Armada, con número de protocolo 1.965, pola entidade debedora Construccións Garydom, S.L., con CIF B36189744, que adquiriu e recibiu o ben descrito.

31.300,00 €

Non constan cargas económicas.

Gravada coa servidume da súa inscrición 2ª, constituída sobre o dito predio e a favor do predio inscrito co número 8.303 de Vilanova de Arousa.

31.300,00 €

500,00 €

Lote

Descrición

Valor

Cargas

Tipo 1ª

Tramos

5

Predio 66

Procede do predio 9609 de Vilanova de Arousa

Municipio: A Illa de Arousa

Urbana: vivenda piso sen anexos

Obra nova terminada

Cota de participación: sete enteiros, cinco décimas por cento

Orde: 7

Localización

Enderezo: lugar Laxes, portal: 1, planta: 2, porta: B

Nome: Besada

Superficies: útil: oitenta e un metros cadrados
Estremas: fronte, vivenda A da mesma planta, corredor de acceso e oco de escaleiras.

Dereita, estrada.

Esquerda, vivenda A da mesma planta, corredor de acceso e resto de predio non edificado a esta altura.

Fondo, vivenda C da mesma planta.

Descrición do predio: vivenda na segunda planta, con acceso polo portal Un e sinalada coa letra B, sita no centro dun edificio onde se coñece por Besada, no lugar Das Laxes, municipio da Illa de Arousa.

Titulares do predio:

Nome: Oubiña Allo, Manuel NIF: 32564704Q

Nome: Dios Suárez, María Teresa NIF: 35393355N

1/2 do pleno dominio con carácter ganancial por título de propiedade horizontal.

Formalizada en escritura con data do 8.8.1989, autorizada en Vilagarcía de Arousa, por José Antonio Cortizo Nieto.

Inscrición 1ª, tomo 867, libro 1, folio 143, predio 9609.

Nome: Dios Suárez, Ramón NIF: 35400005S

Nome: Durán Domínguez, Consuelo NIF: 35763649E

1/2 do pleno dominio con carácter ganancial por título de propiedade horizontal.

Formalizada en escritura con data do 8.8.1989, autorizada en Vilagarcía de Arousa, por José Antonio Cortizo Neto.

Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa.

Segundo resolución do Xulgado de Primeira Instancia número 6 de Vigo, ditada o 9.10.2012, no procedemento de execución de títulos xudiciais 187/2002, este xulgado emitiu un mandamento xudicial polo que se acordou outorgar escritura pública de venda do ben sinalado anteriormente, a favor do debedor.

Esta escritura realizouse o 12.12.2012, formalizada ante o notario Antonio A. Salqueiro Armada, con número de protocolo 1.965, pola entidade debedora Construcciones Garydom, S.L., con CIF B36189744, que adquiriu e recibiu o ben descrito.

103.550,00 €

Non constan

103.550,00 €

1.000,00 €

De conformidade co disposto no artigo 101 do Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, faise constar:

a) Están á disposición dos interesados na Zona de Recadación de Vigo, onde poden ser examinados ata o día anterior ao da poxa, os expedientes de constrinximento nos que constan os títulos de propiedade dos bens ou dereitos poxados e o estado das súas cargas e gravames, cos que haberá de se conformar, sen ter dereito a exixir outros.

b) Cando se trate de bens ou dereitos inscribibles nos rexistros públicos, os licitadores non poderán exixir outros títulos de propiedade que os achegados no expediente; que, de non estar inscritos os bens ou dereitos no rexistro, o documento público de venda é título mediante o que se pode efectuar a inmatriculación nos termos previstos na lexislación hipotecaria, e que, nos demais casos nos que sexa preciso, haberán de proceder, se lles interesa, como dispón o título VI da Lei hipotecaria para levar a cabo a concordancia entre o rexistro e a realidade xurídica.

c) As cargas e gravames que subsistisen ao crédito dos executantes continuarán subsistindo, entendéndose que o rematante os acepta e queda subrogado nas súas responsabilidades, sen destinarse á súa extinción o prezo do remate.

d) No tipo da poxa non se inclúen os impostos indirectos que graven a transmisión dos bens ou dereitos.

e) Obriga de constituír ante a mesa da poxa, con anterioridade á súa celebración, un depósito do 20 % do tipo da poxa. De forma motivada poderá reducirse este depósito ata un mínimo do 10 por cento. Se os adxudicatarios non satisfán o prezo do remate, o dito depósito aplicarase á cancelación da débeda, sen prexuízo das responsabilidades nas que incorrerán polos prexuízos que orixine a falta de pagamento do prezo do remate.

O depósito constituirase mediante cheque que cumpra os requisitos establecidos no artígo 35.1 do Regulamento xeral de recadación ou por calquera outro medio que se habilite para o efecto.

f) A poxa suspenderase en calquera momento anterior á adxudicación de bens ou dereitos se se fai o pagamento da contía establecida no artigo 169.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

g) O adxudicatario entregará, no acto da adxudicación ou dentro dos 15 días seguintes, a diferenza entre o depósito constituído e o prezo da adxudicación.

h) Admitiranse ofertas en sobre pechado. Neste caso a mesa de poxa substituirá aos licitadores, puxando por eles na forma prevista para o efecto.

i) Logo da celebración da primeira licitación, a mesa poderá acordar a celebración dunha segunda licitación, logo de deliberación da súa conveniencia. Neste caso admitiranse poxas que cubran o novo tipo, que será o 75 por cento do tipo da poxa na primeira licitación.

j) De conformidade co disposto nos artigos 104.7 e 107 do Regulamento xeral de recadación, se quedasen bens sen adxudicar, iniciarase o trámite de adxudicación directa polo prazo que se considere oportuno co límite de seis meses, podéndose presentar ofertas en sobre pechado a partir dese momento á mesa da poxa.

Vigo, 29 de xuño de 2018

Javier Sánchez García
Recadador da Zona de Vigo