Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Mércores, 11 de xullo de 2018 Páx. 32936

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se acorda outorgar o distintivo de permanencia ao persoal dos distintos corpos de policía local dos concellos de Galicia.

A Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, establece no seu artigo 74 que o persoal dos corpos de policía local de Galicia pode ser distinguido ou recompensado de acordo co que se determine regulamentariamente.

Deste xeito o Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de desenvolvemento de devandita lei, determina no seu artigo 89 as modalidades de distincións; na alínea c) figura o distintivo de permanencia, a que se refire tamén o número 3 do artigo 90, cando expresa que este distintivo se entregará aos policías locais, calquera que sexa a súa categoría, cando se cumpran os requisitos de permanencia e de traxectoria profesional exixidos para a súa concesión.

O mesmo Decreto 243/2008, no seu artigo 93.1, establece que o distintivo de permanencia se entregará anualmente, mediante resolución da persoa titular da unidade directiva competente en materia de coordinación de policías locais, aos policías locais cando cumpran 25 anos de servizos efectivos no corpo, calquera que sexa a súa categoría, sempre que non consten antecedentes desfavorables no seu expediente persoal ou pendentes de cancelar, cuestións que se deberán acreditarse polos concellos que corresponda.

De acordo co previsto no artigo 93.1 antes citado, do Decreto 243/2008, do 16 de outubro, que desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar como anexo a listaxe de persoas ás cales se lles entregará o distintivo de permanencia, por ter cumpridos, en 31 de decembro do 2017, 25 anos de servizo nos corpos de policía local, segundo as certificacións dos respectivos concellos de pertenza, tanto respecto do tempo de servizos como do resto de requisitos.

Segundo. Comunicar esta listaxe do anexo aos respectivos concellos e publicala tamén para os efectos da súa consulta na páxina web da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Terceiro. As persoas que non figurasen na listaxe do anexo e cumpran cos requisitos para esta distinción deberán solicitar a súa inclusión a través dos respectivos concellos, que remitirán as preceptivas certificacións de cumprimento dos requisitos a esta unidade directiva para a resolución correspondente, no prazo de 10 días.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2018

Luis Menor Pérez
Director xeral de Emerxencias e Interior

ANEXO

Listaxe do persoal dos corpos de policía local dos concellos de Galicia, ao cal se lle outorga o Distintivo de permanencia.

(Listaxe alfabética, clasificada por provincias e concellos).

– Provincia: A Coruña

Concello: A Coruña

Manuel Ángel Aboal Seijas

Cristina Alonso Álvarez

María Cristina Alonso Mella

José Manuel Arias López

Julio Barreiro López

Juan José Bellagona Martínez

José Antonio Bello Antón

José Santiago Bernal Martín

Alberto Blanco Valiño

José Manuel Cacheiro Calviño

Carlos Calvo Otero

José Manuel Cancelo Barbeito

José Enrique Cancelo Nieto

Francisco Manuel Candamio Riveiro

Luis Ángel Castelo Sánchez

Ovidio Castro Castro

Carlos Manuel Castro Rivas

Silvia Castro Rodríguez

Felipe Castro Yáñez

David Cillero García

Santiago Conchado Pan

José Domingo Concheiro Teijido

Felipe de la Fuente Garay

José Manuel Ferreira Abelleira

Enrique Valentín Fraguela Rodríguez

Manuel Freire Bazarra

Begoña García Corrales

Francisco José García Díaz

Santiago García Rial

José Luis Gestal Candal

Carlos González Coya

José Luis Iglesias Varela

Fernando Lamela Paz

Abelardo Lijo Fernández

Alejandro López Calviño

Marcos López Méndez

Alfonso Joaquín Mallo Abreu

María Elena Mantecón Botella

José Luis Mariñas Castro

Juan Arizmendi Meirás Vigo

José Luis Mesías Presedo

José Abel Patiño García

David Patiño Pedreira

Javier Pazos Fernández

Jorge Alberto Pazos Miser

José Manuel Penas Pérez

Santiago Pérez López

Juan Carlos Pérez Mouzo

Carlos Prieto Fontenla

José Manuel Queijas Pallas

Antonio Pedro Quintás Rumbo

María Luz Quintela Fraga

Arturo Quintela Julián

Adolfo Regueiro Iglesias

Jesús Rial San Isidro

José Manuel Rodríguez Abuín

José Luis Rodríguez Bao

Carmen Rodríguez García

Carlos Rodríguez Vilabrille

José Luis Sánchez Carro

María Belén Sánchez Mato

Juan Manuel Santamaría Fernández

Jaime Manuel Santos Rey

Manuel Seoane Amor

Eduardo Manuel Soto Vilar

Serafín Suárez Ourens

Francisco Javier Varela Barizo

Carlos Varela García

Carlos Vázquez Prego

José Vidal Pardo

José Ángel Villar García

Senén Vizoso Gómez

Concello: A Pobra do Caramiñal

José Manuel Cameán Seoane

Joaquín Real Santos

Juan José Rodríguez Santamaría

Concello: As Pontes de García Rodríguez

Anselmo Pellón Augusto

Concello: Cariño

Juan Carlos Pérez Freire

Concello: Culleredo

Jesús Fernando Silva Vilar

Concello Fene

Francisco Tomás Corral Vilar

Francisco Javier Rey García

Concello: Oleiros

Fernando Javier López Rama

Francisco José Otero López

Concello: Padrón

Pedro Pérez Bailez

Jesús Rey Miguéns

Concello: Ribeira

José Manuel Bretal Laranga

José Javier Outeiral Ares

María José Rial Martínez

Concello: Santiago de Compostela

Andrés Bao Valiño

Sebastián Carreira Quintela

Ramón Creo Blanco

Begoña del Río Martínez

Juan Carlos López López

Antonio Malvido Lojo

Andrés Nouche Rama

Ramón Pampín Ferreiro

José Manuel Suárez Nieto

Francisco Javier Vázquez Illodo

José Elisardo Vázquez Moar

Maximino Viaño Marcos

– Provincia: Ourense

Concello: Verín

Gracia Vaamonde González

– Provincia: Pontevedra

Concello: Cambados

Maximino Cid Ferro

Alejandro Falcón Guerra

Concello: Pontevedra

José Moldes González

Concello: Sanxenxo

Manuel Martínez Sánchez

Ana María Vázquez Álvarez

Cándido Villaverde Otero

Concello: Vilagarcía de Arousa

José Carballeira González

María Dolores Gómez Díaz

Maximino Rodríguez Freijedo

Jesús Rodríguez Ortigueira

Concello: Vilanova de Arousa

José Luis Prado Tomé