Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Xoves, 12 de xullo de 2018 Páx. 33160

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2018 pola que se procede á publicación da relación das/dos beneficiarias/os e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 5 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego e se convocan para o período 2018.

Á vista da proposta da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, tras o informe do Servizo de Museos sobre a convocatoria das bolsas de formación en materia de patrimonio moble galego correspondentes ao programa 2018 (Orde do 5 de febreiro de 2018, DOG nº 39, do 23 de febreiro), esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar as listaxes definitivas correspondentes á adxudicación das 8 bolsas por importe de corenta e seis mil euros (46.000 €) con cargo á aplicación orzamentaria 10.21.432A.480.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria efectuará as cotizacións á Seguridade Social por un importe de mil novecentos corenta e catro euros con trinta e dous céntimos (1.944,32 €) con cargo á aplicación orzamentaria 10.21.432A.484.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.

Segundo. Establecer o chamamento das listas de agarda segundo a orde de puntuación.

Terceiro. Aprobar as listaxes de solicitantes excluídas/os de acordo coas causas especificadas.

Contra a presente resolución poderase recorrer potestativamente en reposición ante esta consellería no prazo dun mes. Transcorrido o dito prazo, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación da resolución.

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Relación de adxudicatarias/os, importe das oito bolsas de formación en patrimonio moble galego e listas de agarda

Especialidade arqueoloxía.

Adxudicataria.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arq.

Observacións

2018/000156-0

32661283H

Castro Vigo, Eva

11,16

Lista de agarda.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arq.

Observacións

2018/000115-0

33286320F

Castro Paredes, Inmaculada

10,73

2018/000114-0

44090020D

Figueiras Nodar, Margarita

10,72

2018/000174-0

X6006348J

Malizia, María Luisa

9,72

2018/000060-0

77463420H

Crespo Telmo, Daniel

9,33

2018/000106-0

77418026A

Torres Iglesias, Diego

8,60

2018/000154-0

35323298J

Vázquez Martínez, Mª Ángeles

8,28

2018/000039-0

44491162P

Silvares de Dios, Jessica

7,93

2018/000113-0

32770362P

Rodríguez Añón, Mª Elena

6,80

2018/000047-0

53183862L

Rodríguez Saá, Tamara

6,68

2018/000062-0

53306698N

Rodríguez Jamardo, Javier

6,63

2018/000155-0

45846348B

Gómez Grobas, Alba

6,31

2018/000044-0

47404463Z

Corredoira Bersanino, Ana Laura

5,89

2018/000015-0

53176683Q

Monroy Míguez, Abigaíl

5,82

2018/000153-0

36159636W

Teixeira Rodríguez, Paula

5,70

2018/000112-0

77418130S

Vázquez Sande, Daniel

5,00

2018/000045-0

76735652Q

Pérez Carou, Rita

3,97

2018/000152-0

44451113W

López Taboada, Mª Ángeles

3,73

Excluída.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arq.

Observacións

2018/000059-0

78808731J

Ordóñez Triñanes, Cristina

0,00

Excluída (5)

Especialidade historia da arte.

Adxudicataria.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arte

Observacións

2018/000073-0

77405908Y

Lores Acuña, Nerea

11,02

Lista de agarda.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arte

Observacións

2018/000080-0

54129811R

Alejandro González, Laura

10,82

2018/000145-0

36103768R

Cerdeira Fernández, María Raquel

10,46

2018/000091-0

53111673G

Gómez Gago, Elena

8,75

2018/000093-0

32692230F

Torrado Gándara, Lorena

8,48

2018/000147-0

53119728D

Cribeiro Malvido, Áurea

8,28

2018/000024-0

44845854V

Cortés López, Miriam Elena

8,19

2018/000046-0

78808346L

Haz Picallo, Iria María

8,03

2018/000102-0

32829904A

Abajo Vega, Noemi

7,88

2018/000100-0

40936757T

Orive Agras, María Patricia

7,70

2018/000146-0

33557005M

García Soengas, Victoria

7,59

2018/000087-0

36174051L

Manzano Pérez, Alejandra

7,24

2018/000088-0

33553727Q

Fernández Otero, Miriam

7,13

2018/000092-0

53190510C

Rodríguez Silgo, Alba

7,01

2018/000090-0

53482942F

Otero Mariño, Alicia

6,67

2018/000079-0

77012552L

Otero Moreira, Brianda

6,42

2018/000054-0

76828288P

Prado Castiñeiras, Nuria

6,40

2018/000081-0

44478108H

Álvarez Adriano, Ainhoa

6,32

2018/000009-0

39463741L

Iglesias Tilve, Cristina

6,29

2018/000171-0

79333860Y

Bellas Huerta, Verónica

6,18

2018/000098-0

34896601N

López Rodríguez, Estíbaliz

5,92

2018/000170-0

36113612R

Méndez Lameiro, Ana María

5,71

2018/000032-0

36121367M

Covelo Fernández, Sara

5,63

2018/000089-0

33345324Q

Castelo Cuesta, Anxo

5,49

2018/000118-0

79343289M

Migal Filgueiras, Iago

5,49

2018/000074-0

53488091G

Sampedro Rivas, Ana

5,40

2018/000072-0

53195803T

Castro Lorenzo, Raquel

4,46

2018/000150-0

34884340X

Yáñez Basanta, Menalia

3,58

2018/000030-0

36140390F

Martínez-Amil Lores, Raquel

3,50

2018/000149-0

53188480Z

Vidal Sanmartín, Claudia

3,23

2018/000148-0

32769323G

Pardo Eimil, María

3,17

2018/000109-0

79339399W

Catrufo Ures, Jessica

3,09

2018/000082-0

47404422L

Castro Lois, Serxio

2,62

2018/000011-0

44660503T

Feijoo Orozco, María

2,57

2018/000151-0

54129557T

Veiga Romero, Silvia

2,36

2018/000116-0

53481435H

Núñez Mariño, María Jenifer

2,34

2018/000049-0

35461022J

Alonso Silva, Sofía

2,33

Excluída.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arte

Observacións

2018/000169-0

79336583S

Soneira Ramos, Alicia

0,00

Excluída (7)

Especialidade historia.

Adxudicataria.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. historia

Observacións

2018/000176-0

32634446E

Rosas Alonso, María Reyes

10,12

Lista de agarda.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. historia

Observacións

2018/000067-0

35461060M

Penedo Vázquez, Eva

10,06

2018/000077-0

78800404N

Rodríguez Martínez, Xoel

9,48

2018/000027-0

35577468X

Gradín Fernández, Isis

8,20

2018/000022-0

33550450M

Vale Díaz, David

8,00

2018/000130-0

33315736Y

García Souto, Xoán Carlos

7,74

2018/000124-0

33544689V

Ferreirós Muinelo, Salustiano

7,32

2018/000034-0

35474690L

González Díaz, Gabriel

7,26

2018/000002-0

45953741V

Garrido Lavandeira, Mónica

7,14

2018/000013-0

33553630B

Rey Modia, Jesús

7,10

2018/000012-0

08853852W

Blanco Rosas, Jesús José

6,99

2018/000111-0

44659251J

Pérez Montero, Álvaro

6,96

2018/000007-0

35577678J

Gándara Costa, Marcos

6,94

2018/000014-0

79340245C

Arcay Barral, Ángel María

6,90

2018/000107-0

45908721P

Sampedro López, Roque

6,83

2018/000010-0

53183911E

Fernández Domínguez, Rita María

6,82

2018/000108-0

77009843R

Giráldez Estévez, Iria

6,65

2018/000042-0

53611772Z

Loira González, Sandra

6,60

2018/000026-0

47376170B

Blanco Uzal, Teresa

6,52

2018/000110-0

44498433B

Delgado Iglesias, Ana Isabel

6,48

2018/000076-0

32709460X

Merlán Casal, Alejandro

6,42

2018/000003-0

53489841Y

Vilar Sopeña, Xiana

6,19

2018/000008-0

44460136D

García Gómez, Eva Fátima

6,17

2018/000096-0

77460631N

Rodríguez Villar, Helena

6,08

2018/000020-0

77418520Z

Rey Parrado, Alexandre

5,91

2018/000099-0

54126049B

Rodríguez Seoane, Brenda

5,70

2018/000021-0

45849923K

Carneiro Lozano, Lorena

5,53

2018/000025-0

33560784N

Rodríguez Monteserín, Alejandro Marco

5,48

2018/000055-0

78808221D

Romero Ruoss, Deborah Inés

5,46

2018/000063-0

77414970Y

Valiñas Carballal, Montserrat

5,34

2018/000168-0

77011246R

Santos Gestido, María Ilduara

4,63

2018/000051-0

35580507J

Martínez Bautista, Soraya

4,38

2018/000101-0

39458220H

Barrecheguren Fernández, Jorge

4,27

2018/000043-0

33561171P

Ulloa Quintas, Daniel

4,21

2018/000069-0

44458105W

Martínez Rodríguez, Sabela Pindusa

4,01

2018/000006-0

44837891N

Colmeiro Romero, Eva

3,94

2018/000033-0

77460381S

Silva Simón, Xabier

3,91

2018/000031-0

35477440D

Fariña Jamardo, José Manuel

3,79

2018/000050-0

76733969N

Carracedo Carballal, Jorge

3,73

2018/000125-0

78792315L

Cutrín Mosteiro, Miguel

3,71

2018/000023-0

32715484P

Calvo Domínguez, Rocío

3,70

2018/000070-0

53179671Z

Merino Mouriño, Patricia

3,62

2018/000001-0

34283437M

Castro García, Raquel

3,60

2018/000053-0

45848696J

Ramos Pintos, Brandán

3,32

2018/000052-0

35574254Q

Domínguez Álvarez, Laura

3,30

2018/000066-0

39487918T

Romero Doural, Noemí

3,30

2018/000105-0

15491601C

Domínguez Alejandro, Sandra

3,30

2018/000058-0

78808731J

Ordóñez Triñanes, Cristina

3,29

2018/000028-0

53177865W

González Rojo, Daniel

3,27

2018/000056-0

44658524E

Sánchez Martínez, Pablo

3,23

2018/000004-0

33559797Z

García Couso, Diego

3,07

2018/000016-0

76824602W

Gulias Troitiño, María Isabel

2,97

2018/000127-0

77417598N

Santalla Iglesias, Sara

2,89

2018/000005-0

79344842V

Fraga Pérez, Sara

2,78

2018/000167-0

54130192Z

Ferreira Rivera, Patricia

2,78

2018/000128-0

32439017R

Loureiro Fontenla, María Olga

2,75

2018/000166-0

53113239Y

Pousada Núñez, Francisco

2,75

2018/000036-0

77406694X

Pérez Vidal, Ignacio

2,70

2018/000017-0

45846915A

Porto Janeiro, José María

2,66

2018/000104-0

44466834Z

Sánchez Arias, Javier

2,59

2018/000040-0

35489776V

Trigo González, José María

2,56

2018/000095-0

53192158N

Eire Franco, Beatriz

2,42

2018/000094-0

33547038C

Engroba García, Iván

2,40

2018/000065-0

53119474P

Villanueva Rivas, Santiago

2,37

2018/000037-0

44847692S

García Martínez, Lucía

2,33

2018/000097-0

53481568J

Sánchez Gude, Juan Manuel

2,32

2018/000129-0

47383621X

Del Río Viéites, Miguel

2,31

2018/000068-0

35473208D

Rivas Magariños, Verónica

2,19

Renuncia.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. historia

Observacións

2018/000064-0

34882353R

Mandiá Álvarez, Sonia

11,68

Excluído.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. historia

Observacións

2018/000029-0

71453355Z

Ramos Penido, Gregorio José

0,00

Excluído (4)

Especialidade restauración.

Restauración arqueoloxía.

Adxudicatarias.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. rest.

Oonservacións

2018/000038-0

36100921Y

Rodríguez González, Susana

11,29

2018/000165-0

33549645M

Martínez Armada, María Teresa

7,76

Lista de agarda.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. rest.

Observacións

2018/000019-0

44088356R

Sanmamed Otero, Rita

6,48

2018/000084-0

34274804C

Illanes Losada, Silvia

6,41

2018/000083-0

36167601D

Fernández Diéguez, Irene

5,02

2018/000126-0

47404552B

Amor Pensado, Lucía

3,86

2018/000144-0

77406671X

Varela Cancela, Ana Esperanza

3,03

Renuncia.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. rest.

Observacións

2018/000143-0

77416891H

Lois Carrera, Diego

13,55

Restauración de belas artes (pintura e escultura).

Adxudicataria.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. rest.

Observacións

2018/000157-0

32670535R

Díaz Sanjurjo, Cristina

9,71

Lista de agarda.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. rest.

Observacións

2018/000175-0

35311335X

Ara Poceiro, Susana

9,46

2018/000160-0

44841678G

Espiño López, Lucía

9,16

2018/000121-0

79316332G

González Añón, Asunción Marién

8,83

2018/000085-0

35584500G

Sequeiros Fontán, Diana

7,75

2018/000123-0

71502823D

Anta López, Susana

7,75

2018/000057-0

34972532C

Rodríguez Rodríguez, Cristina

7,42

2018/000161-0

44471951W

Valbuena Mon, Antía

4,91

2018/000103-0

34898468Q

Freire Sánchez, Begoña

4,59

2018/000173-0

46917515E

Oubel Ruíz, Reyes

3,81

2018/000159-0

78805461D

Suárez Cota, Marta

3,80

2018/000172-0

X6872955A

Caviale, Lumber Giovanni

3,73

2018/000048-0

39456505M

Iglesias Quintas, Sara

3,62

2018/000122-0

77403672R

Díaz Cadenas, Jesús

3,51

2018/000158-0

53818503K

Trashorras Rodríguez, Alba

3,25

2018/000164-0

35488591M

Lorenzo Paz, Silvia

3,13

2018/000162-0

45141941W

González Fernández, Sandra

3,12

2018/000120-0

77417982M

Casal Fraga, Carmen

2,92

2018/000163-0

32658978J

Castro Orosa, Eva

2,88

2018/000119-0

76930621Z

Barreiro Lopo, Rocío

2,81

2018/000117-0

53859679G

Barros Magdalena, María

2,46

Excluída.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. rest.

Observacións

2018/000075-0

53349832K

Rivas Pavón, Raquel

0,00

Excluída (3)

Especialidade arqueoloxía (reserva de praza).

Adxudicataria.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arq.

Observacións

2018/000140-0

44845792R

Piñeiro Rios, Ana

5,92

Lista de suplentes.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arq.

Observacións

2018/000071-0

53486441X

Fernández Calo, Martín

3,91

2018/000139-0

77417150R

Barreiro Pérez, Pablo Alejandro

2,30

Renuncia.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arq.

Observacións

2018/000035-0

47378188M

Barbero Penas, Clara

8,29

Excluído.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arq.

Observacións

2018/000141-0

53545544A

De la Fuente Seoane, Rubén

0,00

Excluído (8)

Especialidade historia da arte (reserva de praza).

Adxudicataria.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arte

Observacións

2018/000142-0

47382328M

Rey Cabezudo, Mónica

7,04

Lista de agarda.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arte

Observacións

2018/000133-0

77011360T

Varela Martínez, Paula

3,12

2018/000136-0

53485680P

Sampedro Pereira, Alexandra

3,06

2018/000134-0

76869464Z

Rodríguez Domínguez, Alma

2,66

2018/000078-0

35575635V

Salgado Fernández, Adrián

2,46

Excluídas/os.

Nº de exped.

DNI/CIF

Solicitante

Punt. arte

Observacións

2018/000041-0

53613196N

Aguete de Pazos, Arancha

0,00

Excluída (8)

2018/000061-0

53118251G

González Sotelo, Cristina

0,00

Excluída (8)

2018/000086-0

53306652N

De Llano Tenjido, Paula

0,00

Excluída (8)

2018/000131-0

35475285Q

Lago Somoza, Vanesa

0,00

Excluída (8)

2018/000137-0

45906787Y

Regueiro Noya, Iris

0,00

Excluída (8)

2018/000018-0

35579217B

Núñez Vicente, María

0,00

Excluída (8)

2018/000138-0

76731878Z

Sotuela Crespo, Ana

0,00

Excluída (8)

2018/000135-0

44499236D

Sánchez García, Sergio

0,00

Excluído (8)

2018/000132-0

34269415J

López Álvarez, Alejandro

0,00

Excluído (8)

(1) Excluída/o, pendente de presentar anexo I.

(2) Excluída/o, pendente de presentar fotocopia compulsada do expediente académico.

(3) Excluída/o, pendente de presentar fotocopia compulsada do título de iniciación á lingua galega, ou equivalente.

(4) Excluída/o por incumprir o estipulado no artigo 2.1 da orde de convocatoria.

(5) Excluída/o por escoller máis dunha especialidade ou presentar varias solicitudes.

(6) Excluída/o por presentar a solicitude fóra de prazo.

(7) Excluída/o por non presentar a documentación exixida no artigo 5.1 da orde de convocatoria.

(8) Excluída/o por incumprir o estipulado no artigo 3.1 da orde de convocatoria.

Relación de centros en que se realizarán as actividades da bolsa:

Museo das Peregrinaciones e de Santiago, Museo Massó de Bueu, Museo do Castro de Viladonga, Museo Etnolóxico de Ribadavia, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense e Museo Pedagóxico de Galicia.