Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Venres, 13 de xullo de 2018 Páx. 33420

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 16 de marzo de 2018.

A Orde do 16 de marzo de 2018 regula a convocatoria e a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega (DOG núm. 63, do 2 de abril).

Logo de ver os informes-proposta formulados pola comisión constituída ao abeiro do artigo 16 da dita convocatoria e polo órgano instrutor que recolle o artigo 14, e en virtude das facultades que me confire a disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, de delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. A concesión de axudas, na contía que se indica, aos proxectos relacionados no anexo. Nesta relación inclúense as propostas que non se subvencionan polos motivos que aparecen baixo a epígrafe correspondente, de acordo cos criterios establecidos na Orde do 16 de marzo de 2018.

Segundo. De conformidade co artigo 4.2.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, de 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Secretaría Xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como as sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co establecido na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2018

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO

Nº de expediente

Entidade

Modalidade

Importe

Motivo da denegación

2018/0001

Concello de Ribadavia

Programas de dinamización lingüística

1.841,00 €

2018/0002

Concello de Tomiño

Programas de dinamización lingüística

1.411,00 €

2018/0003

Concello de Culleredo

Mantemento do servizo lingüístico

3.804,00 €

2018/0004

Concello de Carballo

Mantemento do servizo lingüístico

2.967,00 €

2018/0005

Concello de Narón

Mantemento do servizo lingüístico

4.111,00 €

2018/0006

Concello de Carral

Mantemento do servizo lingüístico

3.318,00 €

2018/0007

Concello de Vila de Cruces

Programas de dinamización lingüística

1.166,00 €

2018/0008

Concello de Dumbría

Mantemento do servizo lingüístico

3.129,00 €

2018/0009

Concello de Monforte de Lemos

Programas de dinamización lingüística

1.872,00 €

2018/0010

Concello de Outeiro de Rei

Programas de dinamización lingüística

1.723,00 €

2018/0011

Concello do Grove

Mantemento do servizo lingüístico

4.725,00 €

2018/0012

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes

Mantemento do servizo lingüístico

5.073,00 €

2018/0013

Concello de Barbadás

Programas de dinamización lingüística

1.964,00 €

2018/0014

Concello de Santa Comba

Mantemento do servizo lingüístico

3.620,00 €

2018/0015

Concello de Camariñas

Programas de dinamización lingüística

184,00 €

2018/0016

Agrupamento dos concellos de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, San Xoán de Río e A Teixeira

Creación dun servizo lingüístico

3.288,00 €

2018/0017

Concello de Arteixo

Mantemento do servizo lingüístico

4.050,00 €

2018/0018

Concello de Redondela

Mantemento do servizo lingüístico

4.357,00 €

2018/0019

Concello de Vigo

Mantemento do servizo lingüístico

4.418,00 €

2018/0020

Concello de Moaña

Mantemento do servizo lingüístico

4.339,00 €

2018/0021

Concello da Cañiza

Mantemento do servizo lingüístico

3.956,00 €

2018/0022

Concello de Moraña

Programas de dinamización lingüística

1.308,00 €

2018/0023

Concello de Cangas

Programas de dinamización lingüística

1.534,00 €

2018/0024

Concello de Vilagarcía de Arousa

Mantemento do servizo lingüístico

4.203,00 €

2018/0025

Concello do Carballiño

Mantemento do servizo lingüístico

3.988,00 €

2018/0026

Concello de Muxía

Programas de dinamización lingüística

1.659,00 €

2018/0027

Concello de Fene

Programas de dinamización lingüística

1.350,00 €

2018/0028

Concello de Boqueixón

Mantemento do servizo lingüístico

3.701,00 €

2018/0029

Agrupamento dos concellos de Vilamarín e A Peroxa

Creación dun servizo lingüístico

3.293,00 €

2018/0030

Concello de Ames

Mantemento do servizo lingüístico

5.338,00 €

2018/0031

Concello de Foz

Programas de dinamización lingüística

1.400,00 €

2018/0032

Concello de Cambados

Programas de dinamización lingüística

1.595,00 €

2018/0033

Concello de Soutomaior

Programas de dinamización lingüística

1.718,00 €

2018/0034

Concello de Boiro

Mantemento do servizo lingüístico

3.958,00 €

2018/0035

Concello de Cerdedo-Cotobade

Programas de dinamización lingüística

1.914,00 €

2018/0036

Concello de Fisterra

Mantemento do servizo lingüístico

2.808,00 €

2018/0037

Concello de Melide

Mantemento do servizo lingüístico

3.068,00 €

2018/0038

Concello do Pino

Programas de dinamización lingüística

491,00 €

2018/0039

Concello do Pereiro de Aguiar

Programas de dinamización lingüística

1.749,00 €

2018/0040

Concello da Coruña

Mantemento do servizo lingüístico

5.522,00 €

2018/0041

Concello de Bergondo

Programas de dinamización lingüística

1.978,00 €

2018/0042

Concello de Pazos de Borbén

Programas de dinamización lingüística

0,00 €

Artigo 1

2018/0043

Agrupamento dos concellos de Carnota e Mazaricos

Mantemento do servizo lingüístico

2.829,00 €

2018/0044

Concello de Abegondo

Mantemento do servizo lingüístico

3.743,00 €

2018/0045

Concello das Pontes de García Rodríguez

Mantemento do servizo lingüístico

1.964,00 €

2018/0046

Concello de Miño

Mantemento do servizo lingüístico

3.436,00 €

2018/0047

Concello do Barco de Valdeorras

Programas de dinamización lingüística

1.473,00 €

2018/0048

Concello de Ribeira

Mantemento do servizo lingüístico

4.786,00 €

2018/0049

Concello de Ourense

Mantemento do servizo lingüístico

5.216,00 €

2018/0050

Concello de Silleda

Programas de dinamización lingüística

1.350,00 €

2018/0051

Concello de Salvaterra de Miño

Programas de dinamización lingüística

1.289,00 €

2018/0052

Concello de Outes

Mantemento do servizo lingüístico

2.843,00 €

2018/0053

Concello de Ponteceso

Mantemento do servizo lingüístico

3.637,00 €

2018/0054

Concello de Vilaboa

Programas de dinamización lingüística

1.332,00 €

2018/0055

Concello de Viveiro

Programas de dinamización lingüística

1.841,00 €

2018/0056

Concello de Valga

Mantemento do servizo lingüístico

3.467,00 €

2018/0057

Concello de Celanova

Programas de dinamización lingüística

1.442,00 €

2018/0058

Concello de Cabanas

Programas de dinamización lingüística

1.185,00 €

2018/0059

Concello de Padrón

Programas de dinamización lingüística

1.718,00 €

2018/0060

Agrupamento dos concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños

Programas de dinamización lingüística

1.200,00 €

2018/0061

Concello de Vedra

Programas de dinamización lingüística

1.212,00 €

2018/0062

Agrupamento dos concellos de Castrelo de Miño e Baños de Molgas

Creación dun servizo lingüístico

3.622,00 €

2018/0063

Agrupamento dos concellos da Baña e Negreira

Mantemento do servizo lingüístico

5.817,00 €

2018/0064

Concello de Malpica de Bergantiños

Programas de dinamización lingüística

1.946,00 €

2018/0065

Concello de Mos

Programas de dinamización lingüística

1.534,00 €

2018/0066

Agrupamento dos concellos de Carballedo, Chantada e San Cristovo de Cea

Creación dun servizo lingüístico

5.068,00 €

2018/0067

Concello das Neves

Programas de dinamización lingüística

1.657,00 €

2018/0068

Concello de Cariño

Programas de dinamización lingüística

1.787,00 €

2018/0069

Concello de Oia

Programas de dinamización lingüística

1.595,00 €

2018/0070

Agrupamento dos concellos de Folgoso do Courel e A Pobra de Brollón

Creación dun servizo lingüístico

0,00 €

Artigo1

2018/0071

Concello de Vilalba

Mantemento do servizo lingüístico

4.449,00 €

2018/0072

Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo

Programas de dinamización lingüística

0,00 €

Artigo 3

2018/0073

Concello de Betanzos

Mantemento do servizo lingüístico

4.595,00 €

2018/0074

Concello de Brión

Programas de dinamización lingüística

1.718,00 €

2018/0075

Concello de Xove

Programas de dinamización lingüística

2.220,00 €

2018/0076

Concello de Teo

Mantemento do servizo lingüístico

3.896,00 €

2018/0077

Concello de Ferrol

Mantemento do servizo lingüístico

4.786,00 €

2018/0078

Concello de Cambre

Mantemento do servizo lingüístico

1.853,00 €

2018/0079

Concello de Cuntis

Programas de dinamización lingüística

1.627,00 €

2018/0080

Concello de Neda

Programas de dinamización lingüística

1.227,00 €

2018/0081

Concello de Oleiros

Mantemento do servizo lingüístico

4.786,00 €

2018/0082

Concello de Bueu

Programas de dinamización lingüística

1.691,00 €

2018/0083

Concello de Baiona

Programas de dinamización lingüística

1.007,00 €

2018/0084

Concello de Rianxo

Mantemento do servizo lingüístico

2.259,00 €

2018/0085

Concello de Mondariz

Programas de dinamización lingüística

1.473,00 €

2018/0086

Agrupamento dos concellos de Quiroga e Ribas de Sil

Creación dun servizo lingüístico

4.504,00 €

2018/0087

Concello de Arzúa

Mantemento do servizo lingüístico/reforzamento

3.903,00 €

2018/0088

Concello de Ribadumia

Programas de dinamización lingüística

1.978,00 €

2018/0089

Concello de Ponteareas

Mantemento do servizo lingüístico

4.212,00 €

2018/0090

Agrupamento dos concellos de Rois e Dodro

Mantemento do servizo lingüístico

4.709,00 €

2018/0091

Concello de Ponte Caldelas

Programas de dinamización lingüística

1.227,00 €