Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 134 Venres, 13 de xullo de 2018 Páx. 33532

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 29 de xuño de 2018, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do expediente 4/2017 e un máis.

Para os efectos previstos no artigo 28 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, o Decreto 260/1992, do 4 de setembro, de conformidade co disposto no artigo 45.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise público que o Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, na sesión que tivo lugar o 14 de xuño de 2018, na sala de xuntas da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural, baixo a presidencia de María Olga Iglesias Fontal, e coa asistencia dos vogais Josefina Pereira de la Riera e Antonio José López-Acuña Herrero e do secretario en funcións, Juan Carlos López Seijas, ditou as resolucións de clasificar como veciñais en man común os seguintes montes:

– Expediente: 4/2017.

Nome: Distriz (ampliación).

Pertenza: veciños da parroquia Distriz.

Parroquia: Distriz.

Concello: Monforte de Lemos.

Superficie: 0,817 hectáreas.

Na seguinte táboa descríbese a parcela catastral clasificada, así como as súas estremas. Así mesmo, pódese identificar no plano que figura no anexo I:

Parcela para clasificar

Linde

Polígono

Parcela

Parcela 378-polígono 76

Norte

76

9035 e 9028

Leste

76

9028 e 379

Sur

76

282

Oeste

76

377, 376, 375, 374, 372, 371, 370, 369, 368, 367, 380, 398, 397, 396, 395, 394, 399 e 401

Como consecuencia desta ampliación, a superficie total monte veciñal da comunidade de Distriz é de 96,685 hectáreas.

– Expediente: 8/2017.

Nome: Bembibre (ampliación).

Pertenza: veciños da parroquia San Pedro de Bembibre.

Parroquia: San Pedro de Bembibre.

Concello: Taboada.

Superficie: 66,46 hectáreas.

As parcelas catastrais clasificadas, a seguir detalladas, están agrupadas en cinco zonas, que se poden identificar no plano que figura no anexo II.

Zona 1:

Parcelas para clasificar

Linde

Polígono

Parcelas estremeiras

27060A02100330

27060A02100329

27060A02100275

27060A02100276

Norte

21

277, 331, 9008, 338 e 258

Leste

21

262, 263, 266, 267, 268, 269, 270 e 272

Sur

21

9002 e 250

Oeste

21

9009, 156, 155, 154, 153, 151, 150, 149, 148, 140, 139, 136, 336 e 9001

Zona 2:

Parcelas para clasificar

Linde

Polígono

Parcelas estremeiras

27060A02300081 27060A02300027

Norte

23

26

9003

66

Leste

23

9003, 30, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 9001 e 58

Sur

23

89, 88, 87, 85, 84 e 83

Oeste

22

9009

23

72 e 9001

Zona 3:

Parcelas para clasificar

Linde

Polígono

Parcelas estremeiras

27060A02600012

27060A02400241

Norte

24

9005, 93, 88, 86, 85, 84, 83, 69, 71, 74, 75, 76 e 231

Leste

24

9006, 307 e 9004

26

13, 26, 16, 17, 18, 19 e 184

Sur

26

20, 21, 78, 77 e 76

23

9005

Oeste

26

1

24

9004 e 9002

Zona 4:

Parcelas para clasificar

Linde

Polígono

Parcelas estremeiras

27060A02500109

Norte

25

102, 101 e 171

Leste

25

9004

Sur

25

9001

Oeste

25

9001, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 121, 105 e 104

Zona 5:

Parcelas para clasificar

Linde

Polígono

Parcelas estremeiras

27060A02300096

27060A02700114

27060A02400228

27060A02300095

Norte

23

82, 83, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 9004 e 9001

24

218, 229 e 227

Leste

23

9004, 9005, 113, 115, 98, 106 e 9006

Sur

27

115, 221, 222 e 223

Oeste

27

26

23

9006

22

9009

Como consecuencia desta ampliación, o monte veciñal en man común de Bembibre conta cunha superficie de 102,6 hectáreas.

Contra estas resolucións, desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o Xurado Provincial de Montes Veciñais en Man Común de Lugo no prazo dun mes, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo no prazo de dous meses, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. O anterior, en relación co precepto legal recollido no artigo 12 da Lei de montes veciñais en man común, e no artigo 28 do seu regulamento.

Lugo, 29 de xuño de 2018

María Olga Iglesias Fontal
Presidenta do Xurado Provincial de Clasificación
de Montes Veciñais en Man Común de Lugo

ANEXO I

missing image file

ANEXO II

missing image file