Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 19 de xullo de 2018 Páx. 34141

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2018 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2018 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas, que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas, tramitadas como expediente anticipado de gasto (Diario Oficial de Galicia número 11, do 16 de xaneiro de 2018).

De conformidade co establecido no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; e no artigo 17.1. b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas (anexo), na convocatoria de 2018, con cargo á aplicación orzamentaria 14.03.514A.781.0 para o financiamento de proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas, que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas.

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2018

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 19.12.2017; DOG do 16.1.2018)
Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Beneficiaria

NIF

Denominación do proxecto

Importe concedido (€)

Confraría de Pescadores de Portosín

G15034887

Modernización da infraestrutura para descarga da pesca no porto de Portosín

51.301,00

Confraría de Pescadores de Arcade

G36012821

Reducargas

36.500,00

Confraría de Pescadores de Corcubión

G15047707

Modernización dos equipos para mellorar as condicións de traballo e seguridade

54.600,00

Confraría de Pescadores de Porto do Son

G15034945

Adquisición de carreta eléctrica elevadora y transpaleta eléctrica

31.545,00

Confraría de Pescadores do Grove

G36014744

Mellora nas condicións de traballo da lonxa do Grove

18.600,00

Confraría de Pescadores de Vilaboa

G36293272

Adquisición dunha carreta elevadora

18.950,00

Confraría de Pescadores de Cedeira

G15029192

Modernización e mellora das condicións de traballo no porto de Cedeira

34.666,00

Confraría de Pescadores de Cangas

G36014389

Modernización de infraestruturas de carga na lonxa e porto de Cangas

8.970,00

Confraría de Pescadores de Ferrol

G15035116

Compra de dúas transpaletas manuais en INOX e dunha transpaleta eléctrica a batería

5.495,00

Confraría de Pescadores de Moaña

G36015212

Modernización das infraestruturas da lonxa de Meira

29.427,00

Confraría de Pescadores de Lourizán

G36015253

Equipamento para o movemento de cargas na lonxa de Campelo, A.I.E.

27.650,00

Confraría de Pescadores de Bueu

G36013712

Mellora de equipamento na lonxa de Bueu e mellora nas condicións de traballo e de seguridade das persoas

40.855,00

Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz

G15043953

Proxecto colectivo para a mellora das condicións de traballo e seguridade na lonxa de Cabo de Cruz

5.985,00

Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal

G15037401

Modernización de equipamento para o traslado de produtos pesqueiros desde o punto de desembarque ata a lonxa da Pobra do Caramiñal

25.990,00

Confraría de Pescadores de Camariñas

G15033103

Modernización na descarga de produtos pesqueiros en Camariñas

72.400,00

Confraría de Pescadores de Ribadeo

G27011659

Proxecto carreta elevadora

20.200,00

Confraría de Pescadores de Muros

G15038508

Modernización infraestruturas lonxa de Muros

37.100,00

Confraría de Pescadores de Lira

G15038516

Modernización lonxa Lira en seguridade no transporte e apilamento de palets

65.500,00

Confraría de Pescadores de Burela

G27008515

Mellora dos servizos a usuarios nas cámaras frigoríficas da Confraría de Burela

43.480,00

Confraría de Pescadores de Laxe

G15070360

Proxecto de modernización dos equipamentos da lonxa de Laxe

28.950,00

Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño

G15027220

Mellora da carga e descarga dos produtos pesqueiros na lonxa de Aguiño

37.840,00

Confraría de Pescadores da Guarda

G36014173

Adquisición de carreta elevadora e transpaleta inox

23.969,18

Confraría de Pescadores de Aldán-Hío

G36007714

Adquisición de carreta elevadora

24.300,00

Confraría de Pescadores da Pobra do Caramiñal

G15037401

Modernización do equipamento manual para o desprazamento de produtos pesqueiros no edificio da lonxa da Pobra do Caramiñal

3.990,00

Confraría de Pescadores de Vigo

G36619252

Equipamento da lonxa de Canido

470,00

Confraría de Pescadores de Noia

G15030844

Melloras nas lonxas confraría Noia

104.717,69