Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Martes, 24 de xullo de 2018 Páx. 34699

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 10 de xullo de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018 e se actualiza, con efectos do 1 de xaneiro de 2018, a contía das retribucións.

Advertidos erros na referida orde publicada no DOG núm. 134, do 13 de xullo de 2018, procede facer as seguintes correccións:

Na páxina 33378, substitúese o punto 3 do anexo XVII polo seguinte:

3. Complemento xeral do posto:

Tipo

Subtipo

Posto de traballo

Complemento xeral de posto

Pagas extraordinarias

Contía mensual

Contía cada paga

III

 

Director do Imelga

1.580,98

812,70

Subdirector do Imelga

736,47

Xefatura de servizo do Imelga

736,47

Xefatura de sección do Imelga

698,31

Médico forense

583,94

III

A

Xestor procesual

302,82

377,69

IV

C

Xestor procesual xulgados de paz

289,21

364,13

D

Xestor procesual secretarios xulgados de paz

302,85

III

A

Tramitador procesual

257,45

341,29

B

Tramitador procesual Imelga

324,31

IV

C

Tramitador xulgado de paz

243,84

327,68

III

A

Auxilio xudicial

193,45

286,59

B

Auxilio xudicial Imelga

260,32

IV

C

Auxilio xudicial xulgado de paz

179,84

272,94

IV

-

Escala a extinguir xestión procesual e administrativa procedentes secretarios paz municipios máis de 7.000 habitantes

438,85

455,08

Na páxina 33379 e 33380, substitúese o punto 5, letra b), do anexo XVII polo seguinte:

b) A contía anual do complemento autonómico transitorio é a que se especifica a seguir para cada tipo de posto:

Tipo de posto

Importe anual

Secretarios xulgados de paz municipios máis de 7.000 habitantes (IV)

5.307,96

Xestor procesual (III-A)

5.307,96

Xestor procesual servizo común de apoio (III-A)

6.466,44

Xestor procesual S.C.N.E. (III-A)

6.962,76

Xestor procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

5.546,40

Xestor procesual secretario/a xulgado de paz (IV-D)

5.307,96

Xestor procesual xulgado de paz (IV-C)

5.307,96

Tramitador procesual (III-A)

5.307,96

Tramitador procesual servizo común de apoio (III-A)

6.466,44

Tramitador procesual S.C.N.E. (III-A)

5.969,88

Tramitador procesual xulgado violencia sobre a muller (III-A)

5.546,40

Tramitador procesual xulgado de paz (IV-C)

5.307,96

Auxilio xudicial (III-A)

5.307,96

Auxilio xudicial servizo común de apoio (III-A)

6.466,44

Auxilio xudicial S.C.N.E. (III-A)

6.962,76

Auxilio xudicial xulgado violencia sobre a muller (III-A)

5.546,40

Auxilio xudicial xulgado de paz (IV-C)

5.307,96