Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 141 Martes, 24 de xullo de 2018 Páx. 34701

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN541A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no artigo 27 do anexo I da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN541A), por medio desta resolución, publícase o extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN541A).

b) Aplicación orzamentaria: 09.20.732A.760.1

c) Crédito orzamentario: 589.862,00 euros inicialmente, ampliado en 111.178,00 euros, pola Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 21 de xuño de 2018. A cantidade final é de 701.040,00 euros.

d) Destinatarios: concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Finalidade: creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.

f) Beneficiarios e importe das axudas: no anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios e o importe.

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2018

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas

Nº de expediente

Beneficiario

NIF

Contía da axuda (€)

IN541A_2018_10

Concello de Mos

P3603300I

240.000,00

IN541A_2018_01

Concello de Paradela

P2704200A

240.000,00

IN541A_2018_09

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

221.040,00