Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 2 de agosto de 2018 Páx. 35858

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2018 pola que se fai pública a formalización da contratación do servizo consistente na realización dos traballos de control financeiro de varias entidades públicas da Comunidade Autónoma galega.

1. Poder adxudicador:

a) Organismo: Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.

c) Número de expediente: FAC01/2018.

d) Perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=279170

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: servizos.

b) Descrición do obxecto: realización dos traballos de control financeiro de varias entidades públicas da Comunidade Autónoma galega.

c) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 47, do 7 de marzo de 2018.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria e documentalmente simplificada.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación:

a) Prezo: noventa e dous mil euros (92.000,00 €), IVE excluído.

b) Desagregación por lotes (IVE excluído):

• Lote 1 (Control financeiro SPI e Xestur): 18.000,00 €.

• Lote 2 (Control financeiro Seaga): 9.000,00 €.

• Lote 3 (Control financeiro Igape, Sodiga e Xesgalicia): 23.000,00 €.

• Lote 4 (Control financeiro Galaria e Fundación 061): 21.000,00 €.

• Lote 5 (Control financeiro CRTVG e Portos de Galicia): 21.000,00 €.

c) IVE: dezanove mil trescentos vinte euros (19.320,00 €).

5. Formalización:

a) Data de adxudicación. 29 de maio de 2018.

b) Data de formalización: 31 de maio de 2018.

c) Entidades adxudicatarias:

• Lote 1: BDO Auditores, S.L.P.

• Lote 2: UTE Auditores, Consultores y Expertos Independientes, S.L.P. (Audicon) - Grupo de Auditores Públicos, S.A.P. (GAP).

• Lote 3: Ernst & Young, S.L.

• Lote 4: BDO Auditores, S.L.P.

• Lote 5: Ernst & Young, S.L.

d) Importes de adxudicación:

• Lote 1: 13.068,00 € (IVE incluído).

• Lote 2: 7.865,00 € (IVE incluído).

• Lote 3: 19.202,70 € (IVE incluído).

• Lote 4: 22.990,00 € (IVE incluído).

• Lote 5: 14.483,70 € (IVE incluído).

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2018

O conselleiro de Facenda
P.D. (Orde do 9.1.2012, Resolución do 10 de xullo de 2018)
Ángeles Vidal Ruiz
Subdirectora xeral de Apoio Técnico-Xurídico