Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 2 de agosto de 2018 Páx. 35820

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2018 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de febreiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao finaciamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2018.

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade da publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias 10.20.432B.481.2, para institucións sen fin de lucro, e 10.20.432B.460.0, para entidades locais e agrupacións de concellos, de «subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao finaciamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado».

Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2018

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Relación de entidades e proxectos subvencionados

I. Institucións sen fin de lucro.

Nº de expediente

Institución

NIF

Proxecto

Puntuación

Subvención

2018/000001-0

Asociación Cultural Ameixa Rock

G94100328

Ameixa Rock 2018

64

1.126,86 €

2018/000009-0

Agrupación Folclórica Queixumes dos Pinos

G32224198

Festival Internacional de Canción Popular IGF Caravan 2018

56

1.725,50 €

2018/000010-0

Asociación Xuvenil Xuntanza Xuvenil de Valladares

G36744951

XXV Revoltallo de Música e Cultura Emerxente

77

2.033,62 €

2018/000011-0

Sociedad Filarmónica Rías Baixas

G70528716

Festival de Xóvenes Talentos Sanxenxo 2018

50

924,37 €

2018/000013-0

ACDM Armadiña

G94037223

Armadiña Rock

77

4.067,24 €

2018/000016-0

Asociación Italici di Viveiro

G27496033

R. teatral e musical Visita aos parentes

46

506,20 €

2018/000020-0

Asociación Mulleres Rurais As Espalladoras

G27309517

III Encontro Interdiciplinar de Artes e Cultura de Vangarda Gadélica 2018

60

2.506,37 €

2018/000022-0

Asociación Cultural Banda de Música de Silleda

G36266682

XXV Festival de Bandas de Música de Silleda

62

600,40 €

2018/000025-0

Asociación Cultural Ecolóxica Educativa Arteficial

G32364937

Arteficial 2018

78

612,91 €

2018/000029-0

Banda de Música Xuvenil de Xinzo

G36034148

XXIV Festival de Bandas de Música

45

283,42 €

2018/000030-0

Asociación de Gaiteiros Galegos

G15208358

XXV Mostra de Instrumentos de Música Tradicional

58

2.297,73 €

2018/000033-0

Asociación Cultural Corvillón

G36228120

XVIII Festival Xironsa

64

1.972,00 €

2018/000034-0

Orde das donas e cabaleiros do Priorato de Vilar de Donas Os Lobos

G27203140

XIX Mostra Internacional de Teatro de Palas de Rei Teatro do Camiño de Santiago

64

1.408,57 €

2018/000037-0

Asociación Cultural e Artística Ti e Máis Eu Teatro

G15969843

VI Festival Internacional de Teatro Amador e Artes escénicas Esténarúa

72

3.803,14 €

2018/000040-0

Asociación Sociocultural Falcatrueiros

G27029255

XXXII Festival Internacional de Danza

66

1.888,36 €

2018/000050-0

Asociación Cultural Tres por Cuatro

G70239595

Rosario Orfebre Vocal 2018

49

949,02 €

2018/000051-0

Fundación Uxío

Novoneyra

G27407238

IV Festival Internacional dos Eidos

64

3.294,28 €

II. Entidades locais galegas.

Nº de expediente

Entidade local

NIF

Proxecto

Puntuación

Subvención

2018/000002-0

Concello de Bande

P3200700G

Encontros de teatro escolar e afeccionado

64

808,40 €

2018/000005-0

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

VI Ciclo de Perto 2018

60

4.330,69 €

2018/000015-0

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

XXV Festival de Bandas de Música de Galicia

45

2.194,29 €

2018/000026-0

Concello de Padrón

P1506600D

Mostra da Cultura Padronesa

46

1.106,80 €

2018/000027-0

Concello de Viveiro

P2706700H

I Mostra de Teatro Afeccionado para Persoas con Discapacidade Super-Arte

47

3.392,38 €

2018/000039-0

Concello de Muros

P1505400J

XII Mostra de Teatro Xosé Agrelo

66

1.667,32 €

2018/000043-0

Concello de Rois

P1507500E

Naturfest

51

1.374,27 €

2018/000045-0

Concello de Noia

P1505800A

II Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil

47

1.300,41 €

2018/000049-0

Concello de Sarria

P2705700I

VIII Semana de Teatro Cómico Vila de Sarria

53

3.825,44 €