Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 2 de agosto de 2018 Páx. 35823

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión á Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial do medio propio Empresa de Transformación Agraria, S.A., para executar durante o ano 2018.

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade á seguinte encomenda de xestión:

– Resolución do 23 de xullo de 2018, da Consellería do Mar, pola que se lle encarga ao medio propio Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec) a prestación dun servizo de apoio técnico para a organización de actividades formativas de aprendizaxe permanente na acuicultura.

– Actividade: prestación dun servizo de apoio técnico para a organización de actividades formativas de aprendizaxe permanente na acuicultura.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., filial da Empresa de Transformación Agraria, S.A., a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10, 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 23 de xullo de 2018 ata o 15 de decembro de 2018.

– Financiamento: o financiamento será con cargo á aplicación orzamentaria 14.03.422K.640.1 (códigos de proxecto 2016 00290 e 2016 0289) da Lei de orzamentos xerais para o ano 2018.

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2018

Mª Isabel Concheiro Rodríguez-Segade
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar