Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 2 de agosto de 2018 Páx. 35827

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2018 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, convocadas pola Resolución do 20 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 85, do 3 de maio).

O artigo 10 da Orde do 21 de abril de 2010, pola que se aproban as bases xerais das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, sinala que o tribunal fará públicas e elevará á Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade Pública a relación dos/as aspirantes declarados/as aptos/as, que deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia.

Polo exposto, e facendo uso das competencias que me foron concedidas,

RESOLVO:

Primeiro. Facer pública a relación de aspirantes que superaron as probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas, que se xunta como anexo a esta resolución.

Segundo. Os/as aspirantes declarados/as aptos/as nesta resolución deberán presentar, no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, solicitude axustada ao modelo oficial (PR472A) que se publicou como anexo II na Resolución do 20 de abril de 2018 (DOG núm. 85, do 3 de maio), xunto co xustificante de ter aboada a correspondente taxa, para que lle sexa expedida a habilitación prevista no artigo 6 do decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

O pagamento da taxa poderá facerse en calquera das modalidades previstas na disposición terceira da resolución de convocatoria, e deberanse cubrir os seguintes códigos no modelo de autoliquidación:

Consellería de: Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Código: 04.

Delegación de Servizos Centrais.

Servizo de Interior e Espectáculos Públicos.

Código: 20.

Taxa. Denominación: expedición e renovación da habilitación.

Código: 30.48.02.

Total: 5,98 euros.

Terceiro

Contra a presente resolución, que non esgota á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso de alzada, ante o conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Estrada, 20 de xullo de 2018

Luis Menor Pérez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Abad Vázquez, María José

Abal Diego, David

Abellán Sáenz del Castillo, Ander

Arias López, Iván

Barros Meis, Salvador

Blanco Rumbo, Juan Manuel

Boquete Rodríguez, José Manuel

Bures Soto, Ramón

Cabanas Lareo, David

Camiña Souto, Yago

Campos Martínez, Pedro

Carrera Matías, Isabel

Castro García, Denís

Conde Ferreira, Patricia

Costas Monteiro, Iago

Crispín Riveiro, Antía

Diez Fernández, Pablo

Feal Blanco, Aitana

Fernández Gómez, Adrián

Fernández Pacio, Alfonso

Fernández Pazos, Ángel Joaquín

Fernández Pereira, Jonatan

Ferreira Vila, Carlos

Fortes Dias, Joao Bernardo

Fraga Lavia, Kenneth

Gómez Sousa, Manuel

Gómez-Ulla Fojo, Carlos

González Izard, Pablo

González Lozano, Javier

González Trasancos, Juan Carlos

González Tuñas, Salvador Manuel

Guerreiro Pantaleón, Ana

Insagaray Olivera, Sebastián

Jamardo Rodríguez, Esteban

Lage Filgueira, Roberto

Laíño Romero, Raquel

Lamas Dávila, César

Lamas España, Yolanda

Letcher Dakudzi, Christopher

López Alvarez, José Luis

López Fernández, Pablo

Losada Menacho, Jonathan

Manteca Ramos, Carlos

Maradin, Ionel Cristi

Mariño Docampo, José

Martínez Patiño, Sol Sergio

Moliner Veiga, Manuel Andrés

Monasterio Portela, Ramón

Mourís Penido, Pablo

Mulero Garcia, Natan

Novas Paulos, Iván

Parada Romero, Boris Hugo

Pérez Garcia, Rubén

Pérez Rios, Fernando José

Pérez Viejo, Pablo

Pesqueira Méndez, Rosa María

Pino Suárez, Óscar

Pintor March, Gabriel

Prada Gutiérrez, Juan

Prol Hernández, Victorino

Rego Payo, Iván

Rey Botana, Abel

Reyes Díaz, Marcial

Riera Permuy, Laura Beatriz

Rivera Fernandez, Francisco Ramón

Rivera Martínez, Raúl

Rivera Piñeiro, Jesús

Rodríguez Sánchez, Beatriz

Romero Abal, Yolanda

Rosendo Iglesias, Fernando

Rubianes Meléndez, Dionisio

Sangiovanni Lorenzo, Joaquín

Somoza Sampedro, Alejandro

Sorga Souto, Manuel

Trapote González, María Blanca

Ucha Fernández, Simón

Valera Perea, Santiago

Varela Marrozos, Beatriz

Vázquez Díaz, Miguel

Vázquez Fernández, Tania

Viéitez Lorenzo, Ricardo