Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 13 de agosto de 2018 Páx. 37811

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 24 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN201G).

Advertidos erros na devandita resolución, publicada no Diario Oficial de Galicia número 147, do 2 de agosto de 2018, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 35816, na fila 2ª do cadro correspondente ao anexo, onde di:

Provincia

Concello

Beneficiario/a

Actuación

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

A Coruña

Cabanas

Carnerero Higuero, Rosa María

Participación en feiras non profesionais

09.30.751A.770.3

4.383,34 €

Debe dicir:

Provincia

Concello

Beneficiario/a

Actuación

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

A Coruña

Cabanas

Carnerero Higuero, Rosa María

Participación en feiras non profesionais

09.30.751A.770.3

6.221,49 €