Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Martes, 14 de agosto de 2018 Páx. 37958

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2018 pola que se adxudican as axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia (programa Principia), convocadas pola Resolución desta axencia do 24 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 95, do 21 de maio).

Mediante Resolución da Axencia Galega de Innovación do 24 de abril de 2018 (DOG núm. 95, do 21 de maio) convocáronse as subvencións para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia.

No seu artigo 19 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de selección establecida no artigo 16 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme aos criterios establecidos no artigo 17.

Na súa virtude, e atendendo á proposta elaborada na sesión do 24 de xullo de 2018 pola comisión de selección establecida no artigo 16 das bases da Resolución do 24 de abril de 2018, esta Axencia Galega de Innovación,

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para o fomento da contratación de persoal técnico para a realización de actividades de I+D+i nas empresas e organismos de investigación en Galicia que figuran como anexo I a esta resolución.

2. Denegar as solicitudes que acadaron unha puntuación inferior a 35 puntos, máis aquelas de 35 puntos que non superaron o criterio de desempate descrito no artigo 16 da convocatoria, por non dispoñer de crédito suficiente para o seu financiamento. Estas solicitudes relaciónanse no anexo II.

3. O importe total das axudas concedidas é 1.100.000 euros, con cargo ás aplicacións orzamentarias que se recollen no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2018 (€)

09.A3.561A.470.0

1.010.000

09.A3.561A.480.0

90.000

Total

1.100.000

4. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. O pagamento destas axudas realizarase conforme ao establecido no artigo 25 da resolución de convocatoria.

6. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada no dito artigo 25 da resolución de convocatoria no prazo establecido no seu punto 1.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, perante o Presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2018

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Relación de solicitudes concedidas (ordenadas por aplicación
orzamentaria e número de expediente)

Nº de expediente

Entidade

NIF

Trab. nº

Total axuda (€)

Aplicación

orzamentaria

Réxime de minimis

(Regulamento (UE) 1407/2013)

075 IN848C_2018/1669155

Mestrelab Research, S.L.

B15964521

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

054 IN848C_2018/1663962

Inleit Ingredientes, S.L.U.

B87477139

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075 IN848C_2018/1669155

Mestrelab Research, S.L.

B15964521

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

031 IN848C_2018/1652157

Ednon, S.L.

B36938009

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

074 IN848C_2018/1667785

Setga, S.L.U.

B36699064

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075 IN848C_2018/1669155

Mestrelab Research, S.L.

B15964521

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

080 IN848C_2018/1673104

Balidea Consulting &

Programing, S.L.

B15850647

6

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

031 IN848C_2018/1652157

Ednon, S.L.

B36938009

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

104 IN848C_2018/1677172

Redegal, S.L.

B32318354

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

062 IN848C_2018/1664949

Xesol Innovation, S.L.

B94068343

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

026 IN848C_2018/1644861

Remote Consulting

Services, S.L.

B27746502

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

013 IN848C_2018/1598739

Inasus, S.L.

B36197820

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

031 IN848C_2018/1652157

Ednon, S.L.

B36938009

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

087 IN848C_2018/1675309

Pildo Labs Galaica, S.L.

B27844141

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

057 IN848C_2018/1664298

Innolact, S.L.

B27341502

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

1

10.000

09.A3.561A.480.0

031 IN848C_2018/1652157

Ednon, S.L.

B36938009

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

075 IN848C_2018/1669155

Mestrelab Research, S.L.

B15964521

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

054 IN848C_2018/1663962

Inleit Ingredientes, S.L.U.

B87477139

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

027 IN848C_2018/1650075

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

027 IN848C_2018/1650075

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

027 IN848C_2018/1650075

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

096 IN848C_2018/1675735

Situm Technologies, S.L.

B70401229

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

080 IN848C_2018/1673104

Balidea Consulting &

Programing, S.L.

B15850647

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

097 IN848C_2018/1675833

Landvey World, S.L.

B70414198

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

038 IN848C_2018/1656021

3edata Ingeniería

Ambiental, S.L.

B27476498

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

102 IN848C_2018/1676602

Proyectopía, S.L.

B94121241

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

074 IN848C_2018/1667785

Setga, S.L.U.

B36699064

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

105 IN848C_2018/1677209

Thelabco Europe, S.L.

B94166386

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

027 IN848C_2018/1650075

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

028 IN848C_2018/1651516

Innatial Developers, S.L.

B27845015

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

100 IN848C_2018/1676116

Tecdisma, S.L.

B36385664

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

101 IN848C_2018/1676440

Centum Reasearch &

Technology

B94016151

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

001 IN848C_2018/1380796

Asenjo Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

B27708866

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

006 IN848C_2018/1515298

I-Grape Laboratory, S.L.

B70421797

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

060 IN848C_2018/1664793

Lincbiotech, S.L.

B32485302

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

027 IN848C_2018/1650075

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

101 IN848C_2018/1676440

Centum Reasearch &

Technology

B94016151

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

087 IN848C_2018/1675309

Pildo Labs Galaica, S.L.

B27844141

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

001 IN848C_2018/1380796

Asenjo Montenegro Vigo

Soluciones, S.L.

B27708866

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

063 IN848C_2018/1665041

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

1

10.000

09.A3.561A.480.0

035 IN848C_2018/1653933

Qubiotech Health

Intelligence, S.L.

B70437959

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

080 IN848C_2018/1673104

Balidea Consulting &

Programing, S.L.

B15850647

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

051 IN848C_2018/1662863

Qubitia Solutions, S.L.

B94049624

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

106 IN848C_2018/1677280

Inprosec Auto, S.L.

B27851443

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

037 IN848C_2018/1655724

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

G15926488

1

10.000

09.A3.561A.480.0

053 IN848C_2018/1663808

Coremain, S.L.U.

B15313505

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

062 IN848C_2018/1664949

Xesol Innovation, S.L.

B94068343

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

104 IN848C_2018/1677172

Redegal, S.L.

B32318354

6

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

062 IN848C_2018/1664949

Xesol Innovation, S.L.

B94068343

7

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

044 IN848C_2018/1658658

Auditoría y Gestión de

Calidad, S.L.

B70430293

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

2

10.000

09.A3.561A.480.0

096 IN848C_2018/1675735

Situm Technologies, S.L.

B70401229

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

012 IN848C_2018/1595690

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

012 IN848C_2018/1595690

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

099 IN848C_2018/1675994

Ingeniería Gallega de

Telecomunicaciones, S.L.

B32269367

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

032 IN848C_2018/1652359

Enso Innovation, S.L.

B66099631

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

038 IN848C_2018/1656021

3edata Ingeniería

Ambiental, S.L.

B27476498

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

104 IN848C_2018/1677172

Redegal, S.L.

B32318354

7

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

104 IN848C_2018/1677172

Redegal, S.L.

B32318354

8

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058 IN848C_2018/1664596

Sm Tecnología, S.L.U

B70348990

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

001 IN848C_2018/1380796

Asenjo Montenegro Vigo

Soluciones, S.L.

B27708866

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

052 IN848C_2018/1663204

Kaleido Technology

Solutions, S.L.

B27831320

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

062 IN848C_2018/1664949

Xesol Innovation, S.L.

B94068343

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

029 IN848C_2018/1651938

3ic Ingeniería y Control, S.C.

J70523709

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

048 IN848C_2018/1661252

Marsan Transformaciones Superficiales, S.L.

B36722700

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

061 IN848C_2018/1664845

Syntelix Avances

Tecnológicos, S.L.

B84989854

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

086 IN848C_2018/1675171

Galchimia S.A.

A15784614

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

037 IN848C_2018/1655724

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

G15926488

2

10.000

09.A3.561A.480.0

037 IN848C_2018/1655724

Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

G15926488

3

10.000

09.A3.561A.480.0

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa S.A.

A08190696

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058 IN848C_2018/1664596

SM Tecnología, S.L.U.

B70348990

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

062 IN848C_2018/1664949

Xesol Innovation, S.L.

B94068343

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058 IN848C_2018/1664596

SM Tecnología, S.L.U.

B70348990

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058 IN848C_2018/1664596

SM Tecnología, S.L.U.

B70348990

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

058 IN848C_2018/1664596

SM Tecnología, S.L.U.

B70348990

5

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

069 IN848C_2018/1665484

Triple Alpha Innovation

B70548706

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

008 IN848C_2018/1554458

Dos Espacios Internet

Consulting, S.L.

B36562445

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

081 IN848C_2018/1673143

J.B Thomas Servicios

Publicitarios, S.L.U

B27728906

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

104 IN848C_2018/1677172

Redegal, S.L.

B32318354

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

095 IN848C_2018/1675731

Novoberbes, S.L.

B36923670

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

042 IN848C_2018/1658366

Syspro Ingeniería, S.L.U.

B36940831

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

033 IN848C_2018/1653584

Global and Ecofriendly Natural Extacts, S.L.

B32444325

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

034 IN848C_2018/1653633

Biotech Research, S.L.

B32481368

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

3

10.000

09.A3.561A.480.0

036 IN848C_2018/1655556

Comenza, S.L.U.

B83900670

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

063 IN848C_2018/1665041

Fundación Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial

G70302427

2

10.000

09.A3.561A.480.0

079 IN848C_2018/1672844

Maquinaria Agrícola

Cancela, S.L.U.

B15549744

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

051 IN848C_2018/1662863

Qubitia Solutions, S.L.

B94049624

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

046 IN848C_2018/1659470

Strelia Electrotecnia S. Coop. Galega

F70379698

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

096 IN848C_2018/1675735

Situm Technologies, S.L.

B70401229

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

012 IN848C_2018/1595690

Consultora Digital Cuatro, S.L.

B27827922

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

069 IN848C_2018/1665484

Triple Alpha Innovation

B70548706

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

073 IN848C_2018/1667241

Conexiona Telecom, S.L.

B32350795

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

094 IN848C_2018/1675726

Previsonor, S.L.

B36336535

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

041 IN848C_2018/1657941

Cloud Factory, S.L.

B27437425

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

042 IN848C_2018/1658366

Syspro Ingeniería, S.L.U.

B36940831

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

101 IN848C_2018/1676440

Centum Reasearch &

Technology

B94016151

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

009 IN848C_2018/1558107

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

087 IN848C_2018/1675309

Pildo Labs Galaica, S.L.

B27844141

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

057 IN848C_2018/1664298

Innolact, S.L.

B27341502

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

050 IN848C_2018/1662416

Moonoff, S.L.

B70328307

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

071 IN848C_2018/1665920

Fundación Kertor

G70477559

1

10.000

09.A3.561A.480.0

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

4

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

005 IN848C_2018/1486527

Ingeniería Insitu, S.L.

B27715309

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

079 IN848C_2018/1672844

Maquinaria Agrícola

Cancela, S.L.U.

B15549744

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

094 IN848C_2018/1675726

Previsonor, S.L.

B36336535

1

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

094 IN848C_2018/1675726

Previsonor, S.L.

B36336535

2

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

011 IN848C_2018/1592998

Taste Lab, S.L.

B70453402

3

10.000

09.A3.561A.470.0

Si

ANEXO II

Relación de solicitudes denegadas (ordenadas por orde de puntuación)

Nº de expediente

Entidade

NIF

Nº trab.

Puntuación total

027 IN848C_2018/1650075

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

6

40

027 IN848C_2018/1650075

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

7

39

058 IN848C_2018/1664596

SM Tecnología, S.L.U.

B70348990

6

37

062 IN848C_2018/1664949

Xesol Innovation, S.L.

B94068343

6

36

062 IN848C_2018/1664949

Xesol Innovation, S.L.

B94068343

2

36

104 IN848C_2018/1677172

Redegal, S.L.

B32318354

4

35

073 IN848C_2018/1667241

Conexiona Telecom, S.L.

B32350795

2

35

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

5

35

083 IN848C_2018/1674378

Universidade da Coruña

Q6550005J

1

35

080 IN848C_2018/1673104

Balidea Consulting & Programing, S.L.

B15850647

2

35

080 IN848C_2018/1673104

Balidea Consulting & Programing, S.L.

B15850647

3

35

080 IN848C_2018/1673104

Balidea Consulting & Programing, S.L.

B15850647

4

35

100 IN848C_2018/1676116

Tecdisma, S.L.

B36385664

2

35

052 IN848C_2018/1663204

Kaleido Technology Solutions, S.L.

B27831320

2

34

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

1

34

008 IN848C_2018/1554458

Dos Espacios Internet Consulting, S.L.

B36562445

2

34

050 IN848C_2018/1662416

Moonoff, S.L.

B70328307

1

34

103 IN848C_2018/1676818

Fobos Solutions, S.L.

B27806165

1

34

089 IN848C_2018/1675586

Fundación Citic de Galicia

G70470968

1

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

1

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

2

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

3

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

4

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

5

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

6

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

7

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

8

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

9

34

076 IN848C_2018/1670809

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

10

34

040 IN848C_2018/1657234

Arnoia Distribución de Libros, S.A.

A36046019

3

33

040 IN848C_2018/1657234

Arnoia Distribución de Libros, S.A.

A36046019

1

33

081 IN848C_2018/1673143

J.B Thomas Servicios Publicitarios, S.L.U

B27728906

2

33

091 IN848C_2018/1675679

Advanced Systems Puntobit, S.L.

B15995558

1

33

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

2

33

004 IN848C_2018/1459767

Instituto Español de Oceanografía

Q2823001I

1

33

023 IN848C_2018/1633601

Hgbeyond Materials Science, S.L.

B70455951

1

33

043 IN848C_2018/1658525

Petia Vet Health, S.A.

A27840065

1

33

003 IN848C_2018/1420896

Fridama Instalaciones, S.L.

B15976145

1

33

082 IN848C_2018/1674184

Norlean Manufacturing & Productividad, S.L.

B27848506

1

32

101 IN848C_2018/1676440

Centum Reasearch & Technology

B94016151

5

32

078 IN848C_2018/1671459

Corporación Voz de Galicia, S.L.U.

B15292022

1

32

039 IN848C_2018/1656136

Fundación Instituto Investigación Sanitaria de Santiago (Fidis)

G15796683

5

32

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

3

32

040 IN848C_2018/1657234

Arnoia Distribución de Libros, S.A.

A36046019

2

31

091 IN848C_2018/1675679

Advanced Systems Puntobit, S.L.

B15995558

2

31

055 IN848C_2018/1664056

Travel Yourself, S.L.

B70437686

1

31

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

3

31

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

6

31

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

7

31

050 IN848C_2018/1662416

Moonoff, S.L.

B70328307

3

31

064 IN848C_2018/1665150

Gradiant Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

1

31

068 IN848C_2018/1665415

Gradiant Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

1

31

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

8

31

010 IN848C_2018/1571280

Soluciones y Proyectos de Información, S.L. (Sixtema)

B15986771

2

30

011 IN848C_2018/1592998

Taste Lab, S.L.

B70453402

2

30

059 IN848C_2018/1664621

Gradiant Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

1

30

005 IN848C_2018/1486527

Ingenieria Insitu, S.L.

B27715309

2

29

010 IN848C_2018/1571280

Soluciones y Proyectos de Información, S.L. (Sixtema)

B15986771

1

29

101 IN848C_2018/1676440

Centum Reasearch & Technology

B94016151

4

29

017 IN848C_2018/1617717

Avansig, S.L.

B70271747

1

29

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

6

29

016 IN848C_2018/1617405

Edafotec, S.L.

B27701028

3

28

067 IN848C_2018/1665287

Cientisol, S.L.U.

B15869605

1

28

039 IN848C_2018/1656136

Fundación Instituto Investigación Sanitaria de Santiago (Fidis)

G15796683

2

28

088 IN848C_2018/1675488

Arantia 2010, S.L.U.

B70035019

1

28

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

2

28

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

7

28

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

5

27

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

9

26

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

10

26

098 IN848C_2018/1675842

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

1

26

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

9

26

030 IN848C_2018/1652036

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia

G15305923

4

26

090 IN848C_2018/1675613

Fundación Profesor Novoa Santos

G15335219

1

26

066 IN848C_2018/1665253

Gradiant Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

1

25

019 IN848C_2018/1623309

Copcisa, S.A.

A08190696

7

25

093 IN848C_2018/1675707

Fundación CTAG

G36871424

3

24

093 IN848C_2018/1675707

Fundación CTAG

G36871424

1

24

092 IN848C_2018/1675694

Ctag-Idiada Safety Technology, S.L.

B36418192

1

24

085 IN848C_2018/1674588

Foresa Industrias Químicas del Noroeste, S.A.U.

A28141224

1

24

002 IN848C_2018/1391901

Cofrico, S.L.

B27024546

1

24

011 IN848C_2018/1592998

Taste Lab, S.L.

B70453402

1

24

098 IN848C_2018/1675842

Fundación Biomédica Galicia Sur

G36911972

2

23

042 IN848C_2018/1658366

Syspro Ingeniería, S.L.U.

B36940831

3

23

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

3

23

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

4

23

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

5

23

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

6

23

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

8

23

086 IN848C_2018/1675171

Galchimia, S.A.

A15784614

3

23

086 IN848C_2018/1675171

Galchimia, S.A.

A15784614

2

23

039 IN848C_2018/1656136

Fundación Instituto Investigación Sanitaria de Santiago (Fidis)

G15796683

1

22

015 IN848C_2018/1610199

Hijos de Carlos Albo, S.L.U.

B27737022

1

22

089 IN848C_2018/1675586

Fundación CITIC de Galicia

G70470968

3

22

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

1

21

047 IN848C_2018/1660921

Russula, S.A.U.

A58684291

10

21

093 IN848C_2018/1675707

Fundación CTAG

G36871424

2

21

107 IN848C_2018/1677371

Torus Software Solutions, S.L.

B70368907

1

21

107 IN848C_2018/1677371

Torus Software Solutions, S.L.

B70368907

2

21

045 IN848C_2018/1659015

CZ Veterinaria, S.A.

A36201259

1

21

090 IN848C_2018/1675613

Fundación Profesor Novoa Santos

G15335219

2

20

039 IN848C_2018/1656136

Fundación Instituto Investigación Sanitaria de Santiago (Fidis)

G15796683

3

20

049 IN848C_2018/1661562

Fiablone, S.L.

B27790609

1

20

003 IN848C_2018/1420896

Fridama Instalaciones, S.L.

B15976145

2

20

093 IN848C_2018/1675707

Fundación CTAG

G36871424

4

20

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

4

20

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

5

20

018 IN848C_2018/1621361

Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.

B32440927

1

20

020 IN848C_2018/1624504

Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática

Industrial (Itmati)

S1500111H

1

19

089 IN848C_2018/1675586

Fundación CITIC de Galicia

G70470968

2

19

085 IN848C_2018/1674588

Foresa Industrias Químicas del Noroeste, S.A.U.

A28141224

2

19

072 IN848C_2018/1666210

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

G27407212

1

19

024 IN848C_2018/1634747

Rendimiento y Sport, S.L.

B70457353

1

19

084 IN848C_2018/1674442

Gradiant Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia

G36997229

1

18

022 IN848C_2018/1633497

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica, S.L.

B15758717

5

18

077 IN848C_2018/1671397

La Voz de Galicia, S.A.

A15000649

1

18

077 IN848C_2018/1671397

La Voz de Galicia, S.A.

A15000649

2

18

077 IN848C_2018/1671397

La Voz de Galicia, S.A.

A15000649

3

18

077 IN848C_2018/1671397

La Voz de Galicia, S.A.

A15000649

4

18

039 IN848C_2018/1656136

Fundación Instituto Investigación Sanitaria de Santiago (Fidis)

G15796683

4

18

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

6

17

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

7

17

070 IN848C_2018/1665583

Data Monitoring, S.L.

B27491638

1

17

108 IN848C_2018/1677449

2xmil, S. Coop. Galega

F27471309

1

17

014 IN848C_2018/1600048

Red Española Matematica - Industria

G70308952

1

17

086 IN848C_2018/1675171

Galchimia, S.A.

A15784614

4

17

025 IN848C_2018/1635993

Compañía Española de Algas Marinas, S.A.

A36606127

1

16

007 IN848C_2018/1531189

Quobis Networks, S.L.

B36974632

1

16

007 IN848C_2018/1531189

Quobis Networks, S.L.

B36974632

2

16

020 IN848C_2018/1624504

Consorcio Instituto Tecnolóxico de Matemática

Industrial (Itmati)

S1500111H

2

15

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

8

15

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

9

15

056 IN848C_2018/1664253

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste - C.T. Aimen

G36606291

10

15

022 IN848C_2018/1633497

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica, S.L.

B15758717

4

13

022 IN848C_2018/1633497

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica, S.L.

B15758717

2

12

104 IN848C_2018/1677172

Redegal, S.L.

B32318354

2

11

022 IN848C_2018/1633497

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica, S.L.

B15758717

1

10

022 IN848C_2018/1633497

Dimensiona Consultoría Tecnolóxica, S.L.

B15758717

3

10

104 IN848C_2018/1677172

Redegal, S.L.

B32318354

3

10

016 IN848C_2018/1617405

Edafotec, S.L.

B27701028

1

8

016 IN848C_2018/1617405

Edafotec, S.L.

B27701028

2

8

039 IN848C_2018/1656136

Fundación Instituto Investigación Sanitaria de Santiago (Fidis)

G15796683

6

8

065 IN848C_2018/1665249

Oziona Soluciones de Entretenimiento, S.L.

B70329321

1

5