Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Martes, 14 de agosto de 2018 Páx. 38025

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ANUNCIO do 2 de agosto 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a resolución do procedemento sancionador por infracción administrativa na orde social do expediente 76931533Y/12/12/2017/2.1.E e dezasete máis.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en adiante, LPAC), as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE) e a súa eficacia quedará condicionada á súa publicación no taboleiro de editos único (TEU) do BOE. Así mesmo, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Intentouse a notificación persoal, no domicilio que consta nos nosos arquivos, das resolucións ditadas no procedemento sancionador por infracción administrativa na orde social, polo incumprimento dos preceptos que se detallan no anexo, e o servizo de Correos devolveunas por resultar imposible a súa práctica, polo que se notifica mediante o presente anuncio.

En atención ao previsto nos artigos 40.5 e 46 da LPAC o acto non se publica na súa integridade, polo que se lles fai saber ás persoas interesadas que o texto íntegro da resolución do procedemento sancionador se atopa ao seu dispor, para a súa consulta, nas dependencias desta Xefatura Territorial de Pontevedra, sita na rúa Concepción Arenal, 8, da cidade de Vigo, de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, durante o prazo de dez (10) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido o devandito prazo sen que se efectúe a comparecencia, a notificación entenderase producida.

Vigo, 2 de agosto de 2018

O xefe territorial de Pontevedra
P.A. (Decreto 135/2017, do 28 de decembro)
Ana María Rodríguez Senra
Xefa do Servizo de Coordinación Administrativa
e Xestión Económica

ANEXO

Persoa interesada

Nº de expediente

Preceptos infrinxidos

Preceptos

sancionadores

Proposta de sanción

Barroso Domínguez, Adrián

76931533Y/12/12/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Costas Martínez, Pastor

36070637J/05/02/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Domínguez Diéguez, Emilio

361555678G/14/03/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Fernández Saa, Manuel

36012623M/20/03/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Freiría Martínez, Alberto

35560503L/10/10/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Gómez Fernández, Daniel

53171377T/21/02/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

González Araújo, Ismael

36166724Y/01/03/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

González Pérez, Débora

44492677M/15/01/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Loureiro Loureiro, Inés

35631592S/26/02/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Martínez Pérez, Félix

73057626N/15/09/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Mendoça Francisco, Reginaldo

X9629632S/16/01/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Otero Rial, Yonatan

53118057V/15/06/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Parra Ocampo, Stefany

39486834C/16/03/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Pereira Barroso, África

53198279S/14/06/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Caducado

Rivas Gallego, Yaiza

53611562B/06/03/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Santamarina Galán, Amado

71864856E/20/04/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Van Loi Truong

Y2983125Q/04/12/2017/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego

Veiga Ledo, Carmen María

53859064X/19/01/2018/2.1.E

Artigo 24.4.b)

Artigo 47.1.a)

Perda dun mes da prestación/subsidio por desemprego