Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Martes, 4 de setembro de 2018 Páx. 39992

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada A Coruña, pola que se fai pública a formalización da contratación do servizo de mantemento integral de equipamento electromédico e outro equipamento (expediente AB-EIC1-17-001).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada A Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: AB-EIC1-17-001.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición do obxecto: servizo de mantemento integral de equipamento electromédico e outro equipamento da Xerencia de Xestión Integrada A Coruña.

c) Lotes: non.

d) CPA (referencia de nomenclatura): 33.13.12.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 50420000-7.

f) Acordo marco (se procede): non.

g) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

h) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOUE, DOG e BOE, plataforma de contratación pública de Galicia e perfil do contratante.

i) Data de publicación do anuncio de licitación: DOUE (1.4.2017), DOG (27.4.2017), BOE (18.4.2017) e plataforma de contratación pública de Galicia e perfil do contratante (3.4.2017).

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto (suxeito a regulación harmonizada).

4. Valor estimado do contrato:

Valor estimado do contrato sen IVE: 3.904.958,68 euros.

5. Orzamento base de licitación:

Orzamento sen IVE: 3.904.958,69 euros.

Orzamento con IVE: 4.725.000,00 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 22.1.2018.

b) Data de formalización do contrato: 23.3.2018.

c) Contratistas: Ferrovial Servicios, S.A.-Telematic & Biomedical Services, S.L., UTE Ley 18/1982 (U-88.009.717).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 3.299.690,10 euros.

Importe con IVE: 3.992.625,02 euros.

A Coruña, 2 de agosto de 2018

O presidente do Servizo Galego de Saúde
P.D. (Decreto 43/2013, do 21 de febreiro; Orde do 5.7.2012)
Antonio Fernández-Campa García-Bernardo
Xerente do Servizo Galego de Saúde