Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Xoves, 20 de setembro de 2018 Páx. 42976

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2018 pola que se fai pública a formalización de varios contratos administrativos (expediente AT/007/2018 e dous máis).

O director da Axencia Galega de Infraestruturas, ao abeiro das competencias atribuídas polo Decreto 173/2011, do 4 de agosto, polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega de Infraestruturas, resolveu formalizar os seguintes contratos administrativos:

I. Contrato de servizo para o desenvolvemento dunha campaña de concienciación de seguridade viaria en colexios do ámbito rural de Galicia e estudo de mobilidade no seu contorno (clave GA/18/036.06; expediente AT/007/2018).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: GA/18/036.06 (AT/007/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 284115

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizo.

b) Descrición: campaña de concienciación de seguridade viaria en colexios do ámbito rural de Galicia e estudo de mobilidade no seu contorno.

c) CPV: 80000000-4.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia do 7 de marzo de 2018.

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 104.815,20 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 104.815,20 €. Importe total: 126.826,39 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 10.7.2018.

b) Data de formalización do contrato: 22.8.2018.

c) Adxudicataria: Grupo Acode Educa, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 78.970,40 €. Importe total: 95.554,18 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

II. Contrato da obra: alargamento e mellora da PO-230, p.q. 12+630-14+430 (clave PO/16/109.10; expediente E/016/2018).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: PO/16/109.10 (E/016/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 283439

3. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de obras.

b) Descrición: ensanche e mellora da PO-230, p.q. 12+630-14+430.

c) CPV: 45233000-9.

d) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia do 8 de marzo de 2018.

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 503.494,20 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 503.494,20 €. Importe total: 609.227,98 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 7.8.2018.

b) Data de formalización do contrato: 29.8.2018.

c) Adxudicataria: Marconsa, Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 387.138,35 €. Importe total: 468.437,40 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

III. Contrato de subministración e distribución de chalecos reflectores para peóns e ciclistas (clave GA/18/027.06; expediente S/005/2018).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas.

b) Dependencia que tramita o expediente: Área de Contratación e Administración.

c) Número de expediente: GA/18/027.06 (S/005/2018).

2. Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N= 283418

3. Obxecto do contrato:

f) Tipo: contrato de subministración.

g) Descrición: subministración e distribución de chalecos reflectores para peóns e ciclistas.

h) CPV: 35113400-3.

i) Medios e datas de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia do 7 de marzo de 2018).

4. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto non suxeito a regulación harmonizada.

5. Valor estimado do contrato: 116.810,00 €.

6. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 116.810,00 €. Importe total: 141.340,10 €.

7. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 15.6.2018.

b) Data de formalización do contrato: 26.7.2018.

c) Adxudicataria: Tanipo, S.L.

d) Importe ou canon de adxudicación:

Importe neto: 89.400,00 €. Importe total: 108.174,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: a oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares (criterio único: prezo).

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2018

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas