Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Xoves, 27 de setembro de 2018 Páx. 43699

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

EXTRACTO da Resolución do 19 de setembro de 2018 pola que se amplía o crédito dispoñible para o exercicio 2018 das bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

BDNS (Identif.): 362682.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Ampliación do crédito orzamentario

Amplíase para o exercicio 2018 o crédito establecido na partida orzamentaria 09.A1-741A-7708 en 200.000 €, para as axudas do Igape para o desenvolvemento do Plan Foexga 2017-2018, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que queda establecido do seguinte xeito: 100.000 € para o ano 2017 e 1.500.000 € para o ano 2018.

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2018

Pablo Casal Espido
Secretario xeral do Instituto Galego de Promoción Económica