Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Venres, 28 de setembro de 2018 Páx. 43791

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 102/2018, do 27 de setembro, polo que se dispón o cesamento de Fabiola García Martínez como directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e unha vez presentada o pasado 26 de setembro renuncia expresa da titular do posto de directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade con motivo de pasar a desempeñar o cargo de conselleira de Política Social, por proposta do vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día vinte e sete de setembro de dous mil dezaoito,

DISPOÑO:

Que cese, por paso a outro destino, Fabiola García Martínez como directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, agradecéndolle os servizos prestados.

O cesamento terá efectos do día 26 de setembro de dous mil dezaoito.

Santiago de Compostela, vinte e sete de setembro de dous mil dezaoito

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza