Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Mércores, 31 de outubro de 2018 Páx. 47538

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 200, do venres 19 de outubro de 2018, cómpre facer as seguintes correccións:

Na páxina 46398, na táboa de Servizos de prevención das situacións de dependencia e promoción da autonomía persoal, incluída no artigo 6, na fila referida ao servizo 010103 Atención temperá (0-6 anos), na columna de Importe máximo subvencionable, debe dicir: «1.469 €».

Na páxina 46399, na táboa de Servizos de prevención das situacións de dependencia e promoción da autonomía persoal, incluída no artigo 6, na fila referida ao servizo 010108 Área de habilitación psicosocial, na columna de Importe máximo subvencionable, onde di: «1.221 €», debe aparecer en branco.

Nas páxinas 46415, 46416, 46417 e 46418, nas cales se establece o anexo I, relativo á solicitude e que se vincula ao procedemento BS613B, débese substituír polo seguinte anexo I.

Na páxina 46419, na cal se establece o anexo II, relativo á Comprobación de datos de terceiras persoas interesadas, débese substituír polo seguinte anexo II.

Na páxina 46420, na cal se establece o anexo III, relativo á Declaración xustificativa da execución do servizo de promoción da autonomía personal e cumprimento das obrigas en materia de comunicación relativas ao PO do FSE Galicia 2014-2020, débese substituír polo seguinte anexo III.

Na páxina 46421, na cal se establece o anexo IV, relativo á Declaración da entidade ou profesional prestador/a do servizo, débese substituír polo seguinte anexo IV.

Nas páxinas 46422 e 46423, nas cal se establece o anexo V, relativo aos Indicadores de produtividade, débese substituír polo seguinte anexo V.

Esta corrección non afecta o prazo de presentación de solicitudes.

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file