Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Venres, 9 de novembro de 2018 Páx. 48465

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

ORDE do 6 de novembro de 2018 pola que se amplía o prazo para xustificar as axudas da Orde do 4 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan para o ano 2018.

A Orde do 4 de abril de 2018 establece as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e convoca as axudas para o ano 2018.

No artigo 22.2 establécese que, con carácter xeral, e salvo que a resolución de concesión da axuda dispoña o contrario, o prazo para presentar a xustificación dos gastos realizados finalizará o día 9 de novembro de 2018. Debido ao atraso da xestión é imposible cumprir esta data, polo que cómpre ampliar o prazo.

En virtude do anterior, en concordancia co disposto no artigo 27.30 do Estatuto de autonomía e en uso das atribucións que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo único

O prazo para presentar a xustificación dos gastos realizados recollido no artigo 22.2 da Orde do 4 de abril de 2018 amplíase ata o 23 de novembro de 2018.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2018

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda