Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Mércores, 12 de decembro de 2018 Páx. 51969

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se modifica o anexo da Resolución do 5 de xullo de 2018 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN541A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no artigo 27 do anexo I da Orde do 27 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código do procedemento IN541A), procédese por medio desta resolución á publicación do extracto das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da dita orde.

A estimación do recurso potestativo de reposición RRS-CEI-10/2018 supuxo unha modificación dos beneficiarios desta convocatoria de axudas.

Publícanse por medio desta resolución os beneficiarios definitivos das axudas outorgadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2017. No anexo a esta resolución recóllense os beneficiarios e o importe das axudas. A listaxe inclúe os beneficiarios que renunciaron á subvención.

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2018

Ángel Bernardo Tahoces
Director xeral de Enerxía e Minas

ANEXO

Subvencións concedidas

Expediente

Beneficiario

NIF

Contía da axuda (€)

IN541A_2018_02

Concello da Laracha

P1504200E

240.000,00

IN541A_2018_10

Concello de Mos

P3603300I

240.000,00

IN541A_2018_01

Concello de Paradela

P2704200A

240.000,00

IN541A_2018_09

Concello de San Cristovo de Cea

P3207700J

221.040,00