Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Mércores, 19 de decembro de 2018 Páx. 52841

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se designan os membros e se fai pública a composición do xurado que analizará e valorará as solicitudes das entidades que aspiran aos premios Coopera Galicia Entidades Locais correspondentes ao ano 2018.

En virtude da habilitación conferida pola disposición derradeira segunda da Orde do 28 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública dos premios Coopera Galicia Entidades Locais 2018 para impulsar e difundir as iniciativas de asociacionismo municipal, mediante a distinción pública de proxectos de xestión compartida de servizos promovidos por agrupacións de concellos, mancomunidades, consorcios locais e áreas metropolitanas da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 174, do 12 de setembro), e de conformidade co establecido nos artigos 2.5, 7.3 e 10 da mesma orde, en relación coa composición do xurado encargado da análise e selección das solicitudes,

DISPOÑO:

Primeiro. Designar os membros do xurado de selección que deberá analizar e valorar as solicitudes que concorren aos premios Coopera Galicia Entidades Locais correspondentes ao ano 2018, e facer pública a súa composición, que é a que figura no anexo a esta resolución.

Segundo. Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2018

Marta Fernández-Tapias Núñez
Director xeral de Administración Local

ANEXO

Jurado

Presidente:

– Marta Fernández-Tapias Núñez, directora xeral de Administración Local.

Vicepresidente:

– Alfredo García Rodríguez, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Vogais:

– Sonsoles López Izquierdo, deputada provincial de Lugo, por designación da Fegamp, en representación das deputacións provinciais.

– Alfonso Villares Bermúdez, alcalde do Cervo, por designación da Fegamp.

– Evencio Ferrero Rodríguez, alcalde de Carballo, por designación da Fegamp.

– Sonia Rodríguez-Campos González, directora da Escola Galega de Administración Pública, designada pola Dirección Xeral de Administración Local.

– José Manuel Pardellas Rivera, funcionario de Administración local con habilitación de carácter estatal, subescala de Intervención-Tesouraría, categoría superior, designado pola Dirección Xeral de Administración Local.

Secretaria:

– Raquel Bahillo Varela, subdirectora xeral de Xestión e Cooperación Económica coas Entidades Locais da Dirección Xeral de Administración Local, que actuará con voz e sen voto.