Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Luns, 24 de decembro de 2018 Páx. 53456

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 13 de decembro de 2018 polo que se abre o prazo para presentar solicitudes para o ano 2019 de pase á segunda actividade do persoal das categorías de bombeiro forestal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, derivado do acordo publicado pola Resolución do 9 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

O acordo para aplicar a segunda actividade no Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais dispón instrución quinta que o prazo de solicitude de segunda actividade abranguerá o mes de xaneiro de cada ano natural. O pase á segunda actividade realizarase de acordo coas seguintes especificacións:

Primeiro. Poden solicitar o pase á segunda actividade os traballadores fixos das categorías de bombeiros forestais que fagan ou teñan feitos xa no ano 2019 os 60 anos de idade, que non estean acollidos á xubilación parcial e que se comprometan a xubilarse á idade legalmente establecida ou, de seren maiores de 65 anos, no prazo dun ano despois de concedida a segunda actividade.

Segundo. Para os efectos do pase á segunda actividade, os interesados terán que solicitar no modelo do anexo II os postos de traballo que figuran no anexo I deste anuncio dos centros situados dentro da súa comarca de adscrición. De non haber postos dentro da súa comarca, poderán solicitar sinxelamente o pase á segunda actividade para realizar tarefas preventivas ou de apoio loxístico ao Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais sen vinculación directa á extinción de incendios, aínda que tamén poderán pedir voluntariamente postos do referido anexo situados noutras localidades e, incluso, adscrición a comarcas ou distritos distintos daquel en que prestan servizos.

Terceiro. Coas solicitudes (anexo II) deberá xuntarse o compromiso de xubilación (anexo III) e remitiranse á Consellería do Medio Rural, que será a competente para realizar a proposta de adscrición a segunda actividade á Dirección Xeral de Función Pública, que é a competente para resolver todas as solicitudes presentadas.

Cuarto. Para os efectos de resolver as adscricións a segunda actividade, terán preferencia os que teñan destino definitivo no mesmo ámbito, a seguir os que teñan destino provisional e, por último, os solicitantes que teñan o destino definitivo noutro ámbito. No caso de empate dentro dos integrantes de cada un dos tres grupos sinalados anteriormente, terá preferencia na localidade o que teña máis antigüidade e, se persiste o empate, resolverase a prol do que teña maior idade.

Quinto. O prazo de solicitude será do día 2 de xaneiro ata o día 31 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2018

Valeriano Martínez García
Conselleiro de Facenda

ANEXO I

Postos vacantes que se ofertan a 2ª actividade

Centro directivo

Centro de destino

Comarca forestal

Localidade do centro

Código do posto

Denominación do posto

Grupo e categoría

Observacións RPT

Tipo de posto

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Comarca forestal: A Coruña

Abegondo

MR3010050115010081

Encargado/a agrario/a

III.11. Encargado/a agrario/a. Encargado/a agrario gandaría.

B10

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Comarca forestal: A Coruña

Abegondo

MR3010050115010093

Oficial 1ª agrario/a

III.68. Pastor/a oficial 1ª. Maioral. Oficial 1ª gandaría. O.

B18

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Comarca forestal: A Coruña

Abegondo

MR3010050115010100

Oficial 1ª agrario/a

III.68. Pastor/a oficial 1ª. Maioral. Oficial 1ª gandaría. O.

B18

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo

Comarca forestal: A Coruña

Abegondo

MR3010050115010114

Oficial 2ª agrario/a

IV.9. Oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo. Ofic.

B11

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Estación Experimental de Gandaría de Montaña de Marco da Curra

(Monfero-A Coruña)

Comarca forestal: Eume

Monfero

MR3010050215490009

Peón/oa agrario/a

V.8. Peón/a agrario/a especializado/a.

Xornada especial // B10 // B14

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño (Salceda de Caselas-Pontevedra)

Comarca forestal: Vigo

Salceda de Caselas

MR3010050436480072

Peón/oa agrario/a

V.8. Peón/a agrario/a especializado/a.

Xornada especial // B11 // B14

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense)

Comarca forestal: O Ribeiro

Leiro

MR3010050532400015

Oficial 2ª agrario/a

IV.9. Oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo. Ofic.

B10 // B11

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense)

Comarca forestal: O Ribeiro

Leiro

MR3010050532400017

Peón/oa agrario/a

V.8. Peón/a agrario/a especializado/a.

B10 // B11

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense)

Comarca forestal: O Ribeiro

Leiro

MR3010050532400018

Peón/oa agrario/a

V.8. Peón/a agrario/a especializado/a.

B10 // B11

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia

Comarca forestal: A Coruña

Abegondo

MR3010050715010113

Analista de laboratorio

III.17. Analista de laboratorio.

B10 // B11

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia

Comarca forestal: A Coruña

Abegondo

MR3010050715010123

Analista de laboratorio

III.17. Analista de laboratorio.

B10 // B11

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Comarca forestal: Pontevedra-O Morrazo

Pontevedra

MR3010050836001055

Oficial 1ª

III.74. Oficial de primeira albanel.

B10 // B11 // B18

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña)

Comarca forestal: A Coruña

Abegondo

MR3010030115080072

Auxiliar de internado

IV.4. Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador.

Xornada especial // B14

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña)

Comarca forestal: Ordes-Santiago

Sergude-Boqueixón

MR3010030215120029

Auxiliar de internado

IV.4. Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador.

Xornada especial // B14

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Becerreá (Lugo)

Comarca forestal: Os Ancares

Becerreá

MR3010030327060016

Oficial 1ª agrario/a

III.68. Pastor/a oficial 1ª. Maioral. Oficial 1ª gandaría. O.

Xornada especial // B10 // B14

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias (Ribadeo-Lugo)

Comarca forestal: A Mariña Oriental

Ribadeo

MR3010030527500034

Auxiliar de internado

IV.4. Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador.

Xornada especial // B14

12 meses

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia

Comarca forestal: Ourense

Coles

MR3030010432260122

Oficial 2ª agrario/a

IV.9. Oficial 2ª faenas agrícolas. Oficial 2ª de campo. Ofic.

B10 // B11 // B14 // B18

12 meses

Xefatura Territorial Lugo

Viveiro Forestal Os Trollos (Bóveda)

Comarca forestal: Terra de Lemos

Bóveda

MRC995510127080007

Capataz de establecemento

III.80. Capataz de establecemento.

B10

12 meses

Xefatura Territorial Lugo

Viveiro Forestal San Breixo (Guitiriz)

Comarca forestal: Vilalba

Guitiriz

MRC995510127220008

Peón/oa forestal

V.10F. Peón/oa forestal.

B10

12 meses

Xefatura Territorial Ourense

Viveiro Forestal A Chaira (O Pereiro de Aguiar)

Comarca forestal: Ourense

O Pereiro de Aguiar

MRC995510132570002

Peón/oa forestal

V.10F. Peón/oa forestal.

B10 // B11

12 meses

Xefatura Territorial Pontevedra

Distrito Forestal XVIII-Vigo-Baixo Miño

Comarca forestal: Vigo

O Porriño

MRC995018036380036

Peón/oa forestal

V.10F. Peón/oa forestal.

B10

12 meses

Xefatura Territorial A Coruña

Viveiro Forestal Sta. Cruz (Oleiros)

Comarca forestal: A Coruña

Oleiros

MRC995510115570007

Peón/oa forestal

V.10F. Peón/oa forestal.

B10

12 meses

Xefatura Territorial A Coruña

Viveiro Forestal A Famelga (Oroso)

Comarca forestal: Ordes-Santiago

Oroso

MRC995510115590013

Peón/oa forestal

V.10F. Peón/oa forestal.

B10

12 meses

Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia

Comarca forestal: Lugo

Lugo

MR3030010127001061

Analista de laboratorio

III.17. Analista de laboratorio.

B10 // B11

12 meses

Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña)

Comarca forestal: Ordes-Santiago

Sergude-Boqueixón

MR3010030215120031

Auxiliar de internado

IV.4. Auxiliar fogar. Coidador/a auxiliar. Auxiliar coidador.

Xornada especial // B14

12 meses

missing image file

ANEXO III

Compromiso de xubilación

___________________________________________, con DNI ____________, coa categoría de ____________ e destino no posto ________________, para os efectos de solicitar o meu pase á segunda actividade, comprométome a xubilarme:

□ á idade legalmente establecida.

□ ao finalizar o prazo dun ano desde a data de efectos da adscrición por pase á segunda actividade (para o caso de solicitante que teña cumpridos os 65 anos).

O que asino en ________________, _____________________.

Asdo.: __________________