Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Martes, 15 de xaneiro de 2019 Páx. 2345

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2018 pola que se acorda publicar o orzamento para o exercicio 2019.

O Consello Social da Universidade da Coruña, na reunión que tivo lugar o día 20 de decembro de 2018, e de conformidade con disposto no artigo 20.1 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (modificada por la Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril) e o artigo 4.c) da Lei 1/2003, do 9 de maio, de consellos sociais do sistema universitario de Galicia, acordou a aprobación do orzamento desta universidade para o exercicio do ano 2019.

Esta reitoría consonte o disposto no artigo 81.2 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril),

RESOLVE:

Publicar o devandito orzamento que alcanza a contía inicial no estado de ingresos e gastos de 129.967.323,45 euros segundo o detalle anexo.

A Coruña, 26 de decembro de 2018

Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

ANEXO

1. Clasificación económica.

Resumo por capítulos

Ingresos

2019

Capítulo III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos

16.949.527,40

Capítulo IV. Transferencias correntes

95.274.299,93

Capítulo V. Ingresos patrimoniais

340.000,00

Capítulo VII. Transferencias de capital

16.713.781,10

Capítulo VIII. Activos financeiros

689.715,02

Total orzamento de ingresos 2019

129.967.323,45

Gastos

2019

Capítulo I. Gastos de persoal

96.421.178,56

Capítulo II. Gastos correntes en bens e servizos

16.552.513,26

Capítulo III. Gastos financeiros

28.000,00

Capítulo IV. Transferencias correntes

4.747.276,48

Capítulo V. Fondo de continxencia

350.000,00

Capítulo VI. Inversións reais

11.318.355,15

Capítulo IX. Variación de Pasivos financeiros

550.000,00

Total orzamento de gastos 2019

129.967.323,45