Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 11 Mércores, 16 de xaneiro de 2019 Páx. 2467

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2018 pola que se publica a modificación do plan de estudos de graduado ou graduada en Filoloxía Clásica, graduado ou graduada en Lingua e Literatura Galegas, graduado ou graduada en Lingua e Literatura Españolas, graduado ou graduada en Lingua e Literatura Inglesas, e graduado ou graduada en Linguas e Literaturas Modernas.

A Universidade de Santiago de Compostela presentou unha solicitude de modificación dos plans de estudos verificados destas titulacións de grao. A dita solicitude presentouse ao abeiro do artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo cal se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e do artigo 15 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo cal se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obtido informe favorable da Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), con data 20 de xullo de 2018, esta reitoría, ao abeiro do artigo 28.3 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo cal se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,

RESOLVE:

Publicar, segundo consta nos anexos que acompañan esta resolución, a modificación dos plans de estudos conducentes á obtención dos títulos de:

• Graduado ou graduada en Filoloxía Clásica pola Universidade de Santiago de Compostela.

• Graduado ou graduada en Lingua e Literatura Galegas pola Universidad de Santiago de Compostela.

• Graduado ou graduada en Lingua e Literatura Españolas pola Universidade de Santiago de Compostela.

• Graduado ou graduada en Lingua e Literatura Inglesas pola Universidade de Santiago de Compostela.

• Graduado ou graduada en Linguas e Literaturas Modernas pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2018

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I

Modificación do Grao en Filoloxía Clásica pola USC

1º. Elimínase o módulo complementario:

Arte e Pensamento Grecorromanos. Lingüística Indoeuropea

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Arte Grecorromana

6

Obrigatorio

Pensamento Grecorromano

6

Obrigatorio

Lingüística Indoeuropea 1

6

Obrigatorio

Lingüística Indoeuropea 2

6

Obrigatorio

2º. Créase o módulo complementario:

Historia, Arte e Pensamento Grecorromanos

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Historia de Grecia

6

Obrigatorio

Historia de Roma

6

Obrigatorio

Arte Grecorromana

6

Obrigatorio

Pensamento Grecorromano

6

Obrigatorio

3º. No módulo Maior en Filoloxía Clásica prodúcense os seguintes cambios:

– Engádense as materias:

Lingüística Indoeuropea 1

6

Obrigatorio

Lingüística Indoeuropea 2

6

Obrigatorio

– Retíranse as materias:

Historia de Grecia

6

Obrigatorio

Historia de Roma

6

Obrigatorio

– As seguintes materias pasan de 2º para 1º curso:

Literatura Grega 1

6

Obrigatorio

Literatura Latina 1

6

Obrigatorio

– As seguintes materias pasan de 3º para 2º curso:

Lingüística Latina 1

6

Obrigatorio

Lingüística Grega 1

6

Obrigatorio

4º. Outras materias que cambian de curso:

– Cambia de 2º para 3º curso:

Literatura Comparada

6

Obrigatorio

– Cambia de 3º para 2º curso:

Cinema e Literatura

6

Obrigatorio

– Cambia de 3º para 4º curso:

Cultura e Literatura Catalás 1

6

Optativo

– Cambia de 4º para 3º curso:

Lingua Catalá 2

6

Optativo

ANEXO II

Modificación do Grao en Lingua e Literatura Galegas (2016/17):

1º. O módulo complementario Filoloxía Clásica I:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Textos Gregos 1

6

Obrigatorio

Textos Gregos 2

6

Obrigatorio

Textos Latinos 1

6

Obrigatorio

Textos Latinos 2

6

Obrigatorio

Pasa a estar configurado do seguinte modo:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Literatura Grega 1

6

Obrigatorio

Literatura Latina 1

6

Obrigatorio

Literatura Grega 2

6

Obrigatorio

Literatura Latina 2

6

Obrigatorio

2º. O módulo optativo Filoloxía Clásica II:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Literatura Grega 1

6

Optativo

Literatura Latina 1

6

Optativo

Literatura Grega 2

6

Optativo

Literatura Latina 2

6

Optativo

Pasa a estar configurado do seguinte modo:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Textos Gregos 1

6

Optativo

Textos Gregos 2

6

Optativo

Textos Latinos 1

6

Optativo

Textos Latinos 2

6

Optativo

3º. As seguintes materias cambian de curso:

– Cambia de 2º para 3º curso:

Literatura Comparada

6

Obrigatorio

– Cambia de 3º para 2º curso:

Cinema e Literatura

6

Obrigatorio

– Cambia de 3º para 4º curso:

Cultura e Literatura Catalás 1

6

Optativo

Cambia de 4º para 3º curso:

Lingua Catalá 2

6

Optativo

– Pasan de 2º para 4º curso:

Fonética e Fonoloxía do Galego

6

Obrigatorio

Literatura Galega Medieval

6

Obrigatorio

– Pasan de 4º para 2º curso:

Tecnoloxías Aplicadas ao Estudo da Lingua Galega

6

Obrigatorio

Literatura Galega Contemporánea: Narrativa

6

Obrigatorio

4º. Cambios na oferta de materias optativas:

– Suprímense da oferta as seguintes materias:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Cinema e Literatura Galega

6

Optativo

A Poesía Galega Contemporánea nos seus Textos

6

Optativo

A Narrativa Galega Contemporánea nos seus Textos

6

Optativo

– No seu lugar créanse as seguintes materias:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Ensino do Galego como Lingua Estranxeira e como Segunda Lingua

6

Optativo

Seminario de Literatura Galega 1

6

Optativo

Seminario de Literatura Galega 2

6

Optativo

ANEXO III

Modificacións das titulacións Grao en Lingua e Literatura Españolas,

Grao en Lingua e Literatura Inglesas, Grao en Linguas e Literaturas Modernas

1º. O módulo complementario Filoloxía Clásica I:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Textos Gregos 1

6

Obrigatorio

Textos Gregos 2

6

Obrigatorio

Textos Latinos 1

6

Obrigatorio

Textos Latinos 2

6

Obrigatorio

Pasa a estar configurado do seguinte modo:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Literatura Grega 1

6

Obrigatorio

Literatura Latina 1

6

Obrigatorio

Literatura Grega 2

6

Obrigatorio

Literatura Latina 2

6

Obrigatorio

2º. O módulo optativo Filoloxía Clásica II:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Literatura Grega 1

6

Optativo

Literatura Latina 1

6

Optativo

Literatura Grega 2

6

Optativo

Literatura Latina 2

6

Optativo

Pasa a estar configurado do seguinte modo:

Materia

Créditos

Carácter

Curso

Textos Gregos 1

6

Optativo

Textos Gregos 2

6

Optativo

Textos Latinos 1

6

Optativo

Textos Latinos 2

6

Optativo

3º. As seguintes materias cambian de curso:

– Cambia de 2º para 3º curso:

Literatura Comparada

6

Obrigatorio

– Cambia de 3º para 2º curso:

Cinema e Literatura

6

Obrigatorio

– Cambia de 3º para 4º curso:

Cultura e Literatura Catalás 1

6

Optativo

– Cambia de 4º para 3º curso:

Lingua Catalá 2

6

Optativo