Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Xoves, 17 de xaneiro de 2019 Páx. 3347

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sustentable.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018 (publicado no BOE do 7 de setembro por Resolución do secretario xeral de universidades do 29 de agosto).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial do máster universitario en Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sustentable pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2018

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sustentable pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 4316632.

Rama de coñecemento: Ciencias.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Modalidade de impartición: presencial.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

51

Optativas

12

Prácticas externas OB

12

Traballo fin de máster

15

Créditos totais

90

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Curso

Módulo

Fundamentos de enerxética e equipos de transferencia de enerxía

OB

4,5

1º C

Bases de enerxética

Instrumentación e electrotecnia

OB

4,5

1º C

Materiais para a enerxía

OP

3

1º C

Réxime xurídico das enerxías renovables

OP

3

1º C

Enerxía solar fotovoltaica, fundamentos e instalacións

OB

3

1º C

Sistemas de produción enerxética

A enerxía solar e o aproveitamento térmico

OB

3

1º C

Biomasa

OB

3

1º C

Parques eólicos

OB

3

1º C

Enerxía eólica e aerodinámica

OB

3

1º C

Enerxía hidráulica e xeotérmica

OB

3

1º C

Enerxías mariñas

OB

3

1º C

Xestión de recursos biomásicos

OP

3

1º C

Taller de enerxías renovables

OP

3

1º C

Taller de CFD

OP

3

1º C

Acumulación enerxética

OB

3

1º C

Almacenamento, transporte e uso de enerxía

Rede eléctrica

OB

3

1º C

Xestión de proxectos de enerxías renovables

OB

3

1º C

Tecnoloxías e instalacións de captura e uso de GEI´s

OP

3

1º C

Enerxía e cambio climático

OB

3

1º C

Enerxía e sustentabilidade

Economía e enerxía

OB

3

1º C

Eficiencia enerxética e construción sustentable

OB

3

1º C

Comunidades sustentables e agroenerxía

OP

3

1º C

Bases de sustentabilidade e globalización

OP

3

1º C

Prácticas externas

OB

12

2º C

Aula profesional

Seminarios formativos

OB

3

2º C

Traballo fin de máster

OB

15

2º C