Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Xoves, 17 de xaneiro de 2019 Páx. 3345

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Optometría.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema universitario de Galicia, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 3 de agosto de 2018 (publicado no BOE do 7 de setembro por Resolución do secretario xeral de universidades do 29 de agosto).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial do máster universitario en Optometría pola Universidade de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2018

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Máster universitario en Optometría pola Universidade de Santiago de Compostela

Código RUCT: 4316688.

Rama de coñecemento: Ciencias da Saúde.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Modalidade de impartición: semipresencial.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

21

Optativas

21

Prácticas externas OB

8

Traballo fin de máster

10

Créditos totais

60

Cadro 2. Plan de estudos do máster.

Materia

Carácter

Créditos

Curso

Módulo

Fármaco-vixilancia ocular

OB

3

1º C

Materias obrigatorias

Inmunoloxía ocular

OB

3

1º C

Metodoloxía da investigación e a prevención en visión

OB

4

1º C

Estatística avanzada para a optometría

OB

3

1º C

Bioloxía do sistema visual

OB

4

1º C

Procedementos clínicos e de Investigación en optometría

OB

4

1º C

Ergonomía visual

OP

3

1º C

Materias optativas

Manexo optométrico da baixa visión

OP

3

1º C

Uso nocturno dos lentes de contacto

OP

3

1º C

Superficie ocular e lentes de contacto

OP

3

1º C

Disconfort ocular e lentes de contacto

OP

3

1º C

Ollo seco e lentes de contacto

OP

3

1º C

Calidade visual e anomalías refractivas

OP

3

1º C

Láser na práctica clínica

OP

3

1º C

Procesamento da información visual e aprendizaxe

OP

3

1º C

Psicoloxía do paciente

OP

3

1º C

Xestión e programación en problemas de visión

OP

3

1º C

Envellecemento e visión

OP

3

1º C

Optometría pediátrica

OP

3

1º C

Marcadores moleculares das alteracións da visión

OP

3

1º C

A visión nas enfermidades do sistema nervioso

OP

3

1º C

Estudo funcional en persoas con baixa visión

OP

3

1º C

Ortóptica e pleóptica

OP

3

1º C

Prácticas externas

OB

8

1º C

Prácticas externas e traballo fin de máster

Traballo fin de máster

OB

10

1º C