Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 36 Mércores, 20 de febreiro de 2019 Páx. 10484

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 18 de decembro de 2017, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018, e que figuran como anexo nesta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2019

Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

– Finalidade: axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios.

– Partida orzamentaria: 13.03.741A.770.0, cofinanciada polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020.

– Beneficiarios e axudas concedidas:

Beneficiario

Axuda concedida (€)

Aceites Abril, S.L.

2.323.126,30

Agrosoneira, S.L.

43.673,58

Agrupación de Cooperativas Lácteas, S.L.

48.281,27

Aira, S.C.G.

114.980,25

Álvarez García, Ramiro Manuel

129.920,00

Atelier Bisqato, S.L.

27.086,57

Avega, S.C.G.

310.616,18

Avícola de Galicia, S.A.U.

161.569,70

Benjamín Valledor, S.L.

25.220,93

C.C.A. Porta do río Miño, S.C.L.

56.346,50

Cagiao Purriños, Ángel

152.853,63

Caponcito, S.L.R.

48.599,56

Carnes Viana, S.L.

79.297,43

Carnicerías Montes, S.L.

61.050,27

Casa Castelao, S.L.

42.191,10

Casa Castro, S.C.

25.394,97

Casa Grande de Xanceda, S.A.T.

117.761,88

Castanval Servicios Agrícolas y Plantaciones, S.L.

46.634,00

Celega, S.L.

922.707,27

Central de Frades, S.C.G.

40.732,51

Clavo Food Factory, S.A.

197.326,51

Codeira, S.C.G.

65.723,08

Cogal, S.C.G.

180.823,60

Comercial Valquin, S.L.

30.040,50

Conservas A Rosaleira, S.L.

22.673,18

Coop. Agraria Provincial de A Coruña, S.C.G.

48.458,13

Cooperativa C.G.S. y C.P.A. Hoxe

44.877,60

Copagro S.C. Ltda.

32.493,39

Coren Agroindustrial, S.A.

392.067,42

Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.

4.635.449,46

Cuevas y Cía, S.A.

31.266,60

Cunicarn Alimentació, S.L.

53.595,56

Cusoviame, S.C.G.

71.928,58

Dairylac, S.L.

1.105.555,14

Daniberto S.A.T. nº 1221 Xuga

60.567,40

De Castro de Antonio, Carlos

21.314,88

Delicias Coruña, S.L.

38.750,00

Destilerías Compostela, S.A.

168.014,82

Embutidos Lalinenses, S.A.T.

61.326,62

Epagal, S.L.

32.119,75

Feiraco Piensos, S.L.U.

94.512,25

Forraxes de Xallas e Barcala, S.C.G.

47.113,50

Freshcut, S.L.

736.951,86

Frigoríficos Bandeira, S.L.

189.652,17

Frigoríficos del Lea, S.L.

35.073,12

Gallaecia Delicatessen, S.L.

478.175,90

Gallega de Patatas, S.L.

31.527,00

Gandería Puluan, S.C.

193.963,11

Gestora de Subproductos de Galicia, S.L.

813.109,96

González Carballal, S.L.

26.479,46

Granja Campomayor, S.L.

207.093,38

Hermanos Picaño, S.L.

16.348,80

Hijos de José Prado Arias, S.L.

46.742,50

Hortalizas R. López, S.L.

21.490,00

Huevería Nieto, S.L.

153.145,47

Industrias Cárnicas Máximo e Hijos, S.L.

108.946,08

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

962.658,08

Industrias Lácteas Asturianas, S.A.

190.299,62

Inleit Ingredients, S.L.U.

4.406.150,00

Innolact, S.L.

82.145,38

Lactear, S.A.T.

28.242,00

Lácteos de Friol, S.L.U.

50.913,06

Lácteos Feinar, S.L.

28.490,00

Lácteos Lorán, S.L.

117.387,08

Lago, Aves, Huevos y Caza, S.A.

24.657,86

Legumbres Morgade Negreira, S.L.U.

380.644,09

Lugar da Veiga, S.L.L.

79.061,52

Matadero Carballiño, S.L.

276.325,43

Mere Rodríguez, Sonia

77.786,63

Mieles Anta, S.L.

719.208,86

Moreiras Fernández, S.C.

34.324,12

Novafrigsa, S.A.

541.373,89

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, S.C.L.

25.698,82

O Rualdi, S.L.

90.832,06

Patatas Fritas Guays, S.L.

166.492,07

Pérez Maciajose, Antonio

110.426,37

Piensos Albores, S.C.G.

246.517,26

Pigarcre, S.L.

16.421,00

Poulet Royal, S.L.

177.485,40

Productos Ecolóxicos Granxa Maruxa, S.L.

45.051,33

Progando, S.L.

29.917,58

Proláctea, S.A.U.

527.350,25

Puleva Food, S.L.

28.750,00

Queixería Barral, S.L.U.

23.761,77

Queizuar, S.L.

594.729,67

Queserías del Eume, S.L.

27.380,03

Queserías Entrepinares, S.A.U.

3.660.560,67

Quintian, S.C.

106.066,32

Rodríguez Datorre, Evaristo

47.072,92

Seixas Indulac, S.L.

21.432,05

Sociedad Cooperativa el Plantel de Betanzos

22.205,34

Sofrogal, S.C.G.

161.803,26

Tartas la Abuela, S.L.

16.553,75

Tegestacín, S.L.

367.845,28

Torre de Nuñez Conturiz, S.L.

62.579,49

Traloagro, S.L.

333.768,89

Vermutería de Galicia, S.L.

178.482,07