Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Venres, 1 de marzo de 2019 Páx. 11787

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Economía, Emprego e Industria

DECRETO 15/2019, do 28 de febreiro, polo que se dispón que cese Mª Adela Quinzá-Torroja García como directora do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e oito de febreiro de dous mil dezanove,

DISPOÑO:

Que cese Mª Adela Quinzá-Torroja García como directora do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia, a consecuencia da modificación da estrutura orgánica deste, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, vinte e oito de febreiro de dous mil dezanove

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria