Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Venres, 8 de marzo de 2019 Páx. 13112

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se notifica o prazo de conservación e dispoñibilidade dos documentos xustificativos das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se establece unha veda temporal nos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa (Lombos do Ulla, Boído, Cabío e outras zonas), se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2016 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, por paralización temporal da actividade marisqueira ás persoas armadoras e tripulantes das embarcacións afectadas por esta medida de conservación (cofinanciadas ao 50 % polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca).

De conformidade co establecido nos artigos 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e 24 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, notifícase o prazo de conservación e dispoñibilidade dos documentos xustificativos das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2015 pola que se establece unha veda temporal nos bancos de libre marisqueo da ría de Arousa (Lombos do Ulla, Boído, Cabío e outras zonas), se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2016 das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, por paralización temporal da actividade marisqueira ás persoas armadoras e tripulantes das embarcacións afectadas por esta medida de conservación (cofinanciadas ao 50 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca) aos beneficiarios destas axudas que figuran no anexo da presente resolución, tendo en conta as seguintes consideracións:

As resolucións de outorgamento das axudas para a paralización temporal da actividade marisqueira ao abeiro da orde referida no parágrafo anterior establecen a obriga para os seus beneficiarios de:

«e) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos percibidos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control pola comisión ou Tribunal de Contas, se así o solicitan. Estes documentos serán conservados durante un prazo de tres anos, a partir do 31 de decembro seguinte ao de presentación das contas en que están incluídos os gastos da operación, segundo o disposto no artigo 140.1 do Regulamento (UE) nº 1303/2013».

A autoridade de xestión emitiu, o 18 de maio de 2018, a Circular nº 1/2018: Dispoñibilidade de documentos artigo 140 RDC, na cal decidiu aplicar a todas as operacións cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) que os documentos xustificativos estean á disposición da Comisión e do Tribunal de Contas, durante un prazo de dous anos a partir do 31 de decembro seguinte ao de presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación, unha vez concluída.

En consecuencia, para os efectos de que os beneficiarios poidan dar cumprimento á devandita obriga establecida na letra e) das correspondentes resolucións de concesión das axudas por paralización temporal da actividade de marisqueo, en aplicación do artigo 140.1 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (RDC), e da Circular nº 1/2018 mencionada, e tendo en conta que a operación foi incluída na Conta 2017-2018 presentada á Comisión o 15 de febreiro de 2019, comunícase que os documentos xustificativos relativos aos gastos apoiados polo FEMP ao abeiro da orde referida conservaranse e estarán á disposición da Comisión e do Tribunal de Contas Europeo, se así o solicitan, durante un prazo de dous anos a partir do 31 de decembro de 2019, isto é, ata o 31 de decembro de 2021.

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

Nº de expediente

Beneficiario/a persoa armadora

Nº de operación

PE406A 2016/2-7

Rodríguez Redondo, Mónica

145GAL00001

PE406A 2016/9-7

Abuín Migúens, Manuel

145GAL00002

PE406A 2016/21-7

Garrido Quintáns, Manuel

145GAL00003

PE406A 2016/153-8

Silva Ferreiros, Claudio

145GAL00004

PE406A 2016/25-7

Figueira Ordóñez, Guillermo

145GAL00005

PE406A 2016/60-7

Fidalgo García, José Antonio

145GAL00006

PE406A 2016/57-7

Dieste Míguez, Francisco José

145GAL00007

PE406A 2016/58-7

González Canibe, Francisco

145GAL00008

PE406A 2016/11-7

Gómez Gómez, Manuel

145GAL00009

PE406A 2016/40-7

Carneiro Rial, José

145GAL00010

PE406A 2016/43-7

Ordóñez Raño, José Francisco

145GAL00011

PE406A 2016/18-7

Oliveira Cambeses, Ignacio

145GAL00012

PE406A 2016/26-7

Dopazo Méndez, Félix

145GAL00013

PE406A 2016/29-7

Villanustre Ferreiros, José Ramón

145GAL00014

PE406A 2016/20-7

Figueira Ordóñez, Santiago

145GAL00015

PE406A 2016/4-7

Pérez Dieste, Jesús

145GAL00016

PE406A 2016/30-7

Lesende Costas, José Benito

145GAL00017

PE406A 2016/24-7

Ordóñez Ces, Francisco Javier

145GAL00018

PE406A 2016/148-8

Barbosa Pouso, Mario

145GAL00019

PE406A 2016/11-8

Insua Pouso, Ricardo

145GAL00020

PE406A 2016/63-8

Falcón Vázquez, José

145GAL00021

PE406A 2016/60-8

Somoza Cacabelos, Manuel

145GAL00022

PE406A 2016/53-8

Agra Rebollido, José Antonio

145GAL00023

PE406A 2016/1-8

García Muñiz, Ricardo

145GAL00024

PE406A 2016/237-8

Castro Lojo, Luis

145GAL00025

PE406A 2016/41-8

Pérez Fuentes, Francisco

145GAL00026

PE406A 2016/54-8

Aragunde García, Manuel Ángel

145GAL00027

PE406A 2016/133-8

Vidal Fernández, José Antonio

145GAL00028

PE406A 2016/28-7

Angueira Eiras, Andrés Manuel

145GAL00029

PE406A 2016/171-8

González Cevey, José Manuel

145GAL00030

PE406A 2016/42-8

Martínez González, Carlos Manuel

145GAL00031

PE406A 2016/198-8

Núñez Alonso, Raúl

145GAL00032

PE406A 2016/13-8

Vázquez García, Francisco Ramón

145GAL00033

PE406A 2016/79-8

Parraxo García, José Emilio

145GAL00034

PE406A 2016/2-8

Torrado Torrado, Ricardo

145GAL00035

PE406A 2016/160-8

Suárez Suárez, Benito

145GAL00036

PE406A 2016/26-8

Pintos Oubiña, Ramón

145GAL00037

PE406A 2016/231-8

Vidal Outeda, Ricardo

145GAL00038

PE406A 2016/176-8

Dios Castro, Juan Benito

145GAL00039

PE406A 2016/73-8

Moroño Suárez, José Manuel

145GAL00040

PE406A 2016/120-8

Otero Oubiña, Ventura

145GAL00041

PE406A 2016/7-8

Díaz Abal, José Ramón

145GAL00042

PE406A 2016/140-8

Abelenda Franco, Carlos Manuel

145GAL00043

PE406A 2016/19-8

Gómez Pérez, José

145GAL00044

PE406A 2016/6-8

Rey Dorrego, Francisco José

145GAL00045

PE406A 2016/169-8

Cores Pena, Jose Luis

145GAL00046

PE406A 2016/175-8

Cores Blanco, Juan Alberto

145GAL00047

PE406A 2016/38-8

Rial Abal, Paulo

145GAL00048

PE406A 2016/36-8

Fernández Oubiña, Tomás

145GAL00049

PE406A 2016/307-8

Nieto Allo, José Antonio

145GAL00050

PE406A 2016/215-8

Nieto Allo, Juan Vicente

145GAL00051

PE406A 2016/80-8

García Suárez, Juan Antonio

145GAL00052

PE406A 2016/122-8

Torres Paz, Manuel

145GAL00053

PE406A 2016/271-8

García Mougán, Constantino

145GAL00054

PE406A 2016/86-8

Bugallo González, Gonzalo

145GAL00055

PE406A 2016/174-8

Moroño Suárez, Juan

145GAL00056

PE406A 2016/78-8

Ferro Paz, Juan Francisco

145GAL00057

PE406A 2016/141-8

Otero Abelenda, Miguel Ángel

145GAL00058

PE406A 2016/81-8

Oubiña Dios, Jorge Julián

145GAL00059

PE406A 2016/285-8

Iglesias Allo, José Luis

145GAL00060

PE406A 2016/127-8

Cores Cores, Eladio

145GAL00061

PE406A 2016/286-8

Otero Otero, Marcos

145GAL00062

PE406A 2016/124-8

Barbosa Otero, Juan

145GAL00063

PE406A 2016/84-8

Oubiña Otero, Julián

145GAL00064

PE406A 2016/167-8

Dios Ferro, Gabriel

145GAL00065

PE406A 2016/270-8

Bouzón Rivas, Francisco Javier

145GAL00066

PE406A 2016/136-8

Insúa Otero, José Manuel

145GAL00067

PE406A 2016/275-8

Iglesias Señoráns, José Carlos

145GAL00068

PE406A 2016/118-8

Oubiña Dios, Francisco Ramón

145GAL00069

PE406A 2016/125-8

Chaves García, José Luis

145GAL00070

PE406A 2016/165-8

Pouso Prado, Alberto

145GAL00071

PE406A 2016/71-8

Bóveda López, Jesús

145GAL00072

PE406A 2016/123-8

Poza Torrado, Álvaro

145GAL00073

PE406A 2016/83-8

Díaz Rey, Daniel

145GAL00074

PE406A 2016/137-8

Castro Lojo, Juan José

145GAL00075

PE406A 2016/272-8

Cores Cores, Juan Manuel

145GAL00076

PE406A 2016/268-8

Otero Rodríguez, Iván Harry

145GAL00077

PE406A 2016/149-8

Rivas Paz, Manuel

145GAL00078

PE406A 2016/306-8

Paz Nine, Alberto

145GAL00079

PE406A 2016/130-8

Parada Millán, Isidro

145GAL00080

PE406A 2016/170-8

Doeste Dios, Genaro

145GAL00081

PE406A 2016/157-8

Carro Dios, Víctor Manuel

145GAL00082

PE406A 2016/12-8

Nogueira Doval, David

145GAL00083

PE406A 2016/218-8

Rial Santiago, Alberto

145GAL00084

PE406A 2016/213-8

Otero Dios, Álvaro

145GAL00085

PE406A 2016/269-8

Fernández Chaves, Esteban

145GAL00086

PE406A 2016/226-8

Nieto Dios, Juan Francisco

145GAL00087

PE406A 2016/16-8

González Mato, Vicente

145GAL00088

PE406A 2016/200-8

Oubiña Lema, José Antonio

145GAL00089

PE406A 2016/256-8

Dacosta García, Vicente

145GAL00090

PE406A 2016/135-8

Romay Fernández, Alfonso

145GAL00091

PE406A 2016/172-8

Dios Otero, Ana

145GAL00092

PE406A 2016/162-8

Vidal García, Víctor

145GAL00093

PE406A 2016/147-8

Núñez Nieto, Isidro

145GAL00094

PE406A 2016/177-8

Silva Dios, David

145GAL00095

PE406A 2016/119-8

Oubiña Dios, Manuel

145GAL00096

PE406A 2016/267-8

Cousido Besada, Francisco

145GAL00097

PE406A 2016/264-8

Mougán García, Antonio

145GAL00098

PE406A 2016/37-8

Vázquez Chantrero, Daniel

145GAL00099

PE406A 2016/266-8

Mougán García, Eugenio

145GAL00100

PE406A 2016/263-8

Otero Filgueira, Daniel

145GAL00101

PE406A 2016/143-8

Jorge Trigo, Francisco Javier

145GAL00102

PE406A 2016/3-8

Muñiz Fernández, Gabriel

145GAL00103

PE406A 2016/282-8

García Moroño, Víctor

145GAL00104

PE406A 2016/161-8

Señoráns Martínez, Christian

145GAL00105

PE406A 2016/262-8

Patón Rial, Rocío

145GAL00106

PE406A 2016/77-8

Figueira Ramos, Edgar

145GAL00107

PE406A 2016/61-8

Grande Méndez, Jacobo

145GAL00108

PE406A 2016/164-8

Tourís Pérez, Diana

145GAL00109

PE406A 2016/4-8

Rodríguez López, José Manuel

145GAL00110

PE406A 2016/8-8

Rial Nieto, Adrián

145GAL00111

PE406A 2016/242-8

Pérez Durán, Constantino

145GAL00112

PE406A 2016/150-8

Cores Otero, Carlos

145GAL00113

PE406A 2016/276-8

Fernández Suárez, Rubén

145GAL00114

PE406A 2016/280-8

Otero Nieto, Ramón

145GAL00115

PE406A 2016/52-7

Ouviña Vázquez, Francisco Gabriel

145GAL00116

PE406A 2016/3-7

Pérez Dieste, Alberto

145GAL00117

PE406A 2016/63-7

Maneiro Castro, Benigno

145GAL00118

PE406A 2016/70-7

Iglesias Gómez, Juan Miguel

145GAL00119

PE406A 2016/76-7

Dieste Romero, Javier

145GAL00120

PE406A 2016/17-7

Iglesias Romero, Miguel Ángel

145GAL00121

PE406A 2016/79-7

Blanco García, Emilio José

145GAL00122

PE406A 2016/47-7

Cebreiro Galbán, Miguel Ángel

145GAL00123

PE406A 2016/55-7

Martínez Torres, Salvador

145GAL00124

PE406A 2016/62-7

Maneiro Parada, Héctor

145GAL00125

PE406A 2016/32-7

Sordo Seco, Almudena

145GAL00126

PE406A 2016/78-7

Abal Pouso, Óscar

145GAL00127

PE406A 2016/77-7

Souto Migúens, Marco Antonio

145GAL00128

PE406A 2016/33-7

Rial Rodríguez, Francisco

145GAL00129

PE406A 2016/22-7

Losada Ordóñez, Daniel

145GAL00130

PE406A 2016/54-7

Rey Martínez, Ángel

145GAL00131

PE406A 2016/51-7

Barcala Abanqueiro, Rodrigo

145GAL00132

PE406A 2016/54-7

Franco Rodríguez, José Miguel

145GAL00133

PE406A 2016/75-7

Souto Migúens, Raquel

145GAL00134

PE406A 2016/23-7

Ferreiros Patiño, Severiano

145GAL00135

PE406A 2016/48-7

Villanustre Figueiro, Javier

145GAL00136

PE406A 2016/53-7

Ordóñez Hermo, Víctor

145GAL00137

PE406A 2016/53-7

García González, Marcos

145GAL00138

PE406A 2016/56-7

Bouzón Domínguez, Cristian

145GAL00139

PE406A 2016/64-7

Sánchez García, Juan Ramón

145GAL00140

PE406A 2016/7-7

Fernández Vicente, José

145GAL00141

PE406A 2016/69-7

Castro Davila, Juan Carlos

145GAL00142

PE406A 2016/68-7

Maneiro Sánchez, Óscar

145GAL00143

PE406A 2016/67-7

García Vila, Manuel Ángel

145GAL00144

PE406A 2016/41-7

Figueira Martínez, Eugenio

145GAL00145

PE406A 2016/5-7

Hermo Sánchez, Primo

145GAL00146

PE406A 2016/27-7

Alcalde Mosquera, José Santiago

145GAL00147

PE406A 2016/62-8

Chaves Fariña, José Luis Pedro

145GAL00148

PE406A 2016/47-8

González Trigo, Carmelo

145GAL00149

PE406A 2016/220-8

Piñeiro Pérez, José Antonio

145GAL00150

PE406A 2016/28-8

Ferreiro Portas, David

145GAL00151

PE406A 2016/47-8

González Trigo, José Ramón

145GAL00152

PE406A 2016/59-8

Cacabelos Oliveira, José

145GAL00153

PE406A 2016/14-8

Cores Martínez, Andrés

145GAL00154

PE406A 2016/34-8

Bugallo Martínez, Juan José

145GAL00155

PE406A 2016/15-7

Vidal Galván, Eloy

145GAL00156

PE406A 2016/36-7

Rodríguez Ordóñez, David

145GAL00157

PE406A 2016/14-7

Méndez Somoza, Jorge

145GAL00158

PE406A 2016/46-7

Conde Sieira, Pedro

145GAL00159

PE406A 2016/71-7

Romero Simil, Salvador Alberto

145GAL00160

PE406A 2016/31-7

Martínez Torres, Juan Ramón

145GAL00161

PE406A 2016/74-7

Montes Rivas, Ismael

145GAL00162

PE406A 2016/61-7

Martínez Lampón, Adolfo

145GAL00163

PE406A 2016/66-7

González Tubío, Manuel

145GAL00164

PE406A 2016/1-7

Silva Triñanes, Manuel María

145GAL00165

PE406A 2016/35-7

Bravo Piñeiro, José Ricardo

145GAL00166

PE406A 2016/39-7

Tubío Carneiro, Ángel

145GAL00167

PE406A 2016/19-7

Iglesias Torres, Eva María

145GAL00168

PE406A 2016/10-7

Lago Garrido, José María

145GAL00169

PE406A 2016/8-7

Novo López, José Luis

145GAL00237

PE406A 2016/293-8

González Outón, Horacio

145GAL00238

PE406A 2016/287-8

García Lijó, José

145GAL00239

PE406A 2016/295-8

Fandiño Puente, José Manuel

145GAL00240

PE406A 2016/187-8

Rodríguez Suárez, Joaquín Manuel

145GAL00241

PE406A 2016/290-8

González Couto, Evaristo

145GAL00242

PE406A 2016/193-8

Vázquez García, Manuel

145GAL00243

PE406A 2016/204-8

Silva Vázquez, Manuel

145GAL00244

PE406A 2016/288-8

Camiña Abalo, Castor

145GAL00245

PE406A 2016/35-8

Charlín Tero, Benito

145GAL00246

PE406A 2016/244-8

Agra Chaves, José Manuel

145GAL00247

PE406A 2016/64-8

Cacabelos Rebollido, Egidio Blas

145GAL00248

PE406A 2016/18-8

Castro Corbacho, Adolfo

145GAL00249

PE406A 2016/88-8

Calo Gabino, Manuel

145GAL00250

PE406A 2016/232-8

Rey Otero, Jesús

145GAL00251

PE406A 2016/70-8

Chaves Lago, José Luis

145GAL00252

PE406A 2016/225-8

Cores Otero, Francisco

145GAL00253

PE406A 2016/238-8

Acha López, José Luis

145GAL00254

PE406A 2016/67-8

Pérez Pérez, José Luis

145GAL00255

PE406A 2016/299-8

Rial González, José Manuel

145GAL00256

PE406A 2016/240-8

Otero Suárez, Manuel Sebastián

145GAL00257

PE406A 2016/294-8

Castro Padín, Baldomero

145GAL00258

PE406A 2016/55-8

Casais López, Vicente

145GAL00259

PE406A 2016/219-8

García Parada, Juan Manuel

145GAL00260

PE406A 2016/304-8

Rial Oubiña, José Luis

145GAL00261

PE406A 2016/273-8

Torres Paz, José Luis

145GAL00262

PE406A 2016/3-0

Fernández Sánchez, Guillermo

145GAL00263

PE406A 2016/258-8

Dios Núñez, José Manuel

145GAL00264

PE406A 2016/21-8

Rey Crespo, José Antonio

145GAL00265

PE406A 2016/159-8

Dios Castro, Juan

145GAL00266

PE406A 2016/296-8

Suárez Prieto, Claudio

145GAL00267

PE406A 2016/5-8

Bugallo Piñeiro, Francisco

145GAL00268

PE406A 2016/92-8

Doval Irago, Ángel

145GAL00269

PE406A 2016/297-8

Santos Falcón, Juan José

145GAL00270

PE406A 2016/191-8

Tourís Gestoso, Esteban

145GAL00271

PE406A 2016/111-8

Portas Miniño, Benito

145GAL00272

PE406A 2016/89-8

Cores Torres, Joaquín Mario

145GAL00273

PE406A 2016/196-8

Vieites Pérez, Abrahán

145GAL00274

PE406A 2016/15-8

Graña Gondar, Manuel

145GAL00275

PE406A 2016/134-8

Allo Allo, Juan José

145GAL00276

PE406A 2016/255-8

Leiro Carballo, José

145GAL00277

PE406A 2016/301-8

González Hermida, José Antonio

145GAL00278

PE406A 2016/228-8

Del Río Señoráns, José Luis

145GAL00279

PE406A 2016/58-8

Pérez Galiñanes, Manuel

145GAL00280

PE406A 2016/138-8

Iglesias Otero, Alberto Benito

145GAL00281

PE406A 2016/113-8

Pérez González, Alfonso

145GAL00282

PE406A 2016/168-8

Prieto Señoráns, Manuel

145GAL00283

PE406A 2016/104-8

Nine Chaves, José

145GAL00284

PE406A 2016/254-8

Nieto Nine, Jesús Ramón

145GAL00285

PE406A 2016/309-8

Fernández Rivas, José Antonio

145GAL00286

PE406A 2016/115-8

Diz González, Javier

145GAL00287

PE406A 2016/210-8

Otero Blanco, Santiago

145GAL00288

PE406A 2016/144-8

Paz Pouso, José Manuel

145GAL00289

PE406A 2016/30-8

Resua Portas, José Luis

145GAL00290

PE406A 2016/291-8

Falcón Pérez, Santiago

145GAL00291

PE406A 2016/93-8

García Leiro, Juan Carlos

145GAL00292

PE406A 2016/185-8

Ribadomar Cores, Joaquín

145GAL00293

PE406A 2016/46-8

Cacabelos Romero, José Benito

145GAL00294

PE406A 2016/208-8

Rial Millán, Juan José

145GAL00295

PE406A 2016/236-8

Dacosta Ferro, Juan Manuel

145GAL00296

PE406A 2016/74-8

Blanco Dios, Ramón

145GAL00297

PE406A 2016/97-8

Jueguen Rubianes, Luis Manuel

145GAL00298

PE406A 2016/194-8

Vázquez Pereira, José

145GAL00299

PE406A 2016/186-8

Rodríguez Rodríguez, José Benito

145GAL00300

PE406A 2016/39-8

Mosteiro Hermida, Antonio

145GAL00301

PE406A 2016/278-8

Vázquez Dios, Belarmino

145GAL00302

PE406A 2016/48-8

Varela Aragunde, Ricardo

145GAL00303

PE406A 2016/199-8

Suárez Rey, Ricardo

145GAL00304

PE406A 2016/132-8

Martínez Sampedro, Juan Enrique

145GAL00305

PE406A 2016/50-8

Vázquez Pomares, José María

145GAL00306

PE406A 2016/182-8

Piñeiro Romero, Benito Manuel

145GAL00307

PE406A 2016/229-8

Rodríguez Rial, Juan Jesús

145GAL00308

PE406A 2016/40-8

Oubiña González, Emilio

145GAL00309

PE406A 2016/69-8

Durán Somoza, Joaquín

145GAL00310

PE406A 2016/300-8

Señoráns Dios, Francisco Javier

145GAL00311

PE406A 2016/112-8

Piñeiro Casais, Jesús

145GAL00312

PE406A 2016/309-8

Romay Pena, Miguel

145GAL00313

PE406A 2016/126-8

Dios Oubiña, Juan Manuel

145GAL00314

PE406A 2016/234-8

Rial Rozas, Rogelio

145GAL00315

PE406A 2016/152-8

Rodríguez Paton, Miguel Ángel

145GAL00316

PE406A 2016/101-8

Martínez Martínez, Francisco Javier

145GAL00317

PE406A 2016/205-8

Barral Jueguen, Carlos

145GAL00318

PE406A 2016/117-8

Guillán Gómez, Alfonso

145GAL00319

PE406A 2016/154-8

Doeste Dios, José Ángel

145GAL00320

PE406A 2016/121-8

García Mougán, Salvador

145GAL00321

PE406A 2016/195-8

Ventoso Cardalda, Luis Alberto

145GAL00322

PE406A 2016/181-8

Paz López, Fernando

145GAL00323

PE406A 2016/230-8

Iglesias Otero, Carlos

145GAL00324

PE406A 2016/105-8

Nogueira Abollo, José Manuel

145GAL00325

PE406A 2016/201-8

Padín Longo, Juan Domingo

145GAL00326

PE406A 2016/102-8

Mouta Vázquez, Antonio

145GAL00327

PE406A 2016/151-8

Nieto Outeda, Eusebio

145GAL00328

PE406A 2016/184-8

Rey Vázquez, Sergio

145GAL00329

PE406A 2016/248-8

Aris Otero, René

145GAL00330

PE406A 2016/252-8

Otero Aido, José Carlos

145GAL00331

PE406A 2016/183-8

Rey Carballa, Francisco Javier

145GAL00332

PE406A 2016/129-8

López Pérez, Francisco José

145GAL00333

PE406A 2016/100-8

Martínez Martínez, Fabián

145GAL00334

PE406A 2016/116-8

García Outeda, Bernabé

145GAL00335

PE406A 2016/227-8

Leiro Ferro, Joaquín

145GAL00336

PE406A 2016/9-8

Rodríguez Pérez, Guillermo

145GAL00337

PE406A 2016/166-8

Besada Cañón, Manuel

145GAL00338

PE406A 2016/75-8

Bouzón Silva, Evaristo

145GAL00339

PE406A 2016/82-8

García Rial, Juan Carlos

145GAL00340

PE406A 2016/310-8

Rivas Pérez, Andrés

145GAL00341

PE406A 2016/99-8

Lago Tourís, Miguel Ángel

145GAL00342

PE406A 2016/173-8

Vales Martínez, Óscar Alejandro

145GAL00343

PE406A 2016/10-8

Rivas Rial, Elías

145GAL00344

PE406A 2016/91-8

Chazo Martínez, Francisco Javier

145GAL00345

PE406A 2016/95-8

González Serantes, Jorge

145GAL00346

PE406A 2016/211-8

González Fernández, José Ramón

145GAL00347

PE406A 2016/158-8

Piñeiro Agra, Carlos

145GAL00348

PE406A 2016/303-8

Rial Oubiña, Alberto

145GAL00349

PE406A 2016/192-8

Ulloa García, Luis Miguel

145GAL00350

PE406A 2016/235-8

Gómez García, Javier

145GAL00351

PE406A 2016/96-8

Jueguen Millán, Diego

145GAL00352

PE406A 2016/246-8

Suárez Vidal, Luis Miguel

145GAL00353

PE406A 2016/214-8

Falcón Outeda, Constantino

145GAL00354

PE406A 2016/216-8

García Dios, Juan Jesús

145GAL00355

PE406A 2016/247-8

Fernández Millán, Marcos

145GAL00356

PE406A 2016/128-8

Gondar Oubiña, Salvador

145GAL00357

PE406A 2016/223-8

Pérez García, José Manuel

145GAL00358

PE406A 2016/72-8

Iglesias García, Ángel Manuel

145GAL00359

PE406A 2016/29-8

Cacabelos Pazos, Fernando

145GAL00360

PE406A 2016/108-8

Pereira Bóveda, Emilio

145GAL00361

PE406A 2016/265-8

Fernández Dacosta, Juan M.

145GAL00362

PE406A 2016/90-8

Chantada López, Miguel

145GAL00363

PE406A 2016/260-8

Rubín Prieto, Benjamín

145GAL00364

PE406A 2016/66-8

Ponte Cid, Javier

145GAL00365

PE406A 2016/212-8

Otero Chaves, Miguel

145GAL00366

PE406A 2016/189-8

Santos Padín, Daniel

145GAL00367

PE406A 2016/114-8

Dios Santiago, Ramón

145GAL00368

PE406A 2016/222-8

Lojo Dios, Daniel

145GAL00369

PE406A 2016/180-8

Martínez Vales, Jesús

145GAL00370

PE406A 2016/261-8

Varela Rivas, Manuel Ángel

145GAL00371

PE406A 2016/179-8

Laya Piñeiro, Luis

145GAL00372

PE406A 2016/284-8

Prieto Señoráns, Ramón

145GAL00373

PE406A 2016/155-8

Vieites Señoráns, Juan Manuel

145GAL00374

PE406A 2016/103-8

Mouta Vázquez, Jesús

145GAL00375

PE406A 2016/310-8

Rivas Pérez, Jesús Manuel

145GAL00376

PE406A 2016/68-8

Santorum Oubiña, Fernando

145GAL00377

PE406A 2016/56-8

Martínez Sabarís, Roberto Carlos

145GAL00378

PE406A 2016/239-8

Rodríguez García, Pablo

145GAL00379

PE406A 2016/241-8

Riveiro Rial, Valeriano

145GAL00380

PE406A 2016/139-8

Dios Oubiña, José Luis

145GAL00381

PE406A 2016/257-8

Oubiña Diz, Jorge

145GAL00382

PE406A 2016/221-8

Rivas Fernández, Juan M.

145GAL00383

PE406A 2016/110-8

Piñeiro Calo, Eladio

145GAL00384

PE406A 2016/277-8

Cores Fernández, Juan Manuel

145GAL00385

PE406A 2016/76-8

Cores Lojo, Daniel

145GAL00386

PE406A 2016/233-8

Santiago Fernández, Sebastián

145GAL00387

PE406A 2016/243-8

Dios Pérez, Álvaro

145GAL00388

PE406A 2016/202-8

Vilas Lois, Daniel

145GAL00389

PE406A 2016/249-8

Dacosta Ferro, Roberto

145GAL00390

PE406A 2016/44-8

Fontenla Piñeiro, Emilio José

145GAL00391

PE406A 2016/305-8

García Besada, Ramón

145GAL00392

PE406A 2016/283-8

Allo Aragunde, Francisco Javier

145GAL00393

PE406A 2016/279-8

Ramos Rial, Armando

145GAL00394

PE406A 2016/251-8

Rivas Fernández, Ramón

145GAL00395

PE406A 2016/281-8

Iglesias Allo, Christian

145GAL00396

PE406A 2016/107-8

Pazos Martínez, Óscar

145GAL00397

PE406A 2016/32-8

Prado Santos, Rubén Darío

145GAL00398

PE406A 2016/33-8

Aragunde Betanzos, Roberto

145GAL00399

PE406A 2016/250-8

Rial Dacosta, Diego

145GAL00400

PE406A 2016/163-8

Rial Dios, Daniel

145GAL00401

PE406A 2016/94-8

Grande Mouriño, Martín

145GAL00402

PE406A 2016/217-8

Dios Cores, Sergio

145GAL00403

PE406A 2016/98-8

Lago Castro, José Luis

145GAL00404

PE406A 2016/274-8

González García, José María

145GAL00405

PE406A 2016/302-8

Padín Tourís, Manuel

145GAL00406

PE406A 2016/190-8

Torres Rey, Stefano

145GAL00407

PE406A 2016/85-8

Bugallo del Río, Edgar

145GAL00408

PE406A 2016/178-8

Fontes Padín, Jaime

145GAL00409

PE406A 2016/292-8

Lima Estévez, Alfonso

145GAL00410

PE406A 2016/24-8

González Martínez, Miguel Ángel

145GAL00411

PE406A 2016/188-8

Santos Gómez, Servando

145GAL00412

PE406A 2016/20-8

Costa Fernández, Ruperto

145GAL00413

PE406A 2016/87-8

Cacabelos Charlín, Cándido

145GAL00414

PE406A 2016/43-8

Parracho Castro, Carlos

145GAL00415

PE406A 2016/17-8

Padín Rebollido, Ismael

145GAL00416

PE406A 2016/52-8

Fernández Parada, Santiago

145GAL00417

PE406A 2016/57-8

Fuentes Charlín, Manuel

145GAL00418

PE406A 2016/22-8

Mosteiro Fernández, Alberto

145GAL00419

PE406A 2016/25-8

Santos Bugallo, Joaquín Fernando

145GAL00420

PE406A 2016/23-8

Bugallo Rebollido, Nicolás

145GAL00421

PE406A 2016/17-8

Rey Rebollido, Mario

145GAL00422

PE406A 2016/51-8

Cacabelos Charlín, Juan Luis

145GAL00423

PE406A 2016/49-8

Castro Castro, Juan Carlos

145GAL00424

PE406A 2016/45-8

Castro Mirón, Servando

145GAL00425

PE406A 2016/65-8

Trigo Aragunde, Elías

145GAL00426

PE406A 2016/31-8

Portas Charlín, Jacobo

145GAL00427

PE406A 2016/27-8

Mosteiro Piñeiro, Roberto

145GAL00428

PE406A 2016/197-8

Vilas Lois, José Ángel

145GAL00429

PE406A 2016/5-0

González González, Bernardino

145GAL00430

PE406A 2016/203-8

Casal Otero, Santiago

145GAL00431

Nº de expediente

Beneficiario/a persoa tripulante

Nº de operación

PE406B 2016/16-7

García Rial, Francisco Amador

145GAL00170

PE406B 2016/6-7

Romero Torres, José Francisco

145GAL00171

PE406B 2016/11-7

Cebreiro Galbán, Ricardo

145GAL00172

PE406B 2016/7-7

Figueiroa Sobradelo, Mª del Carmen

145GAL00173

PE406B 2016/31-8

Rey Navia, Manuel

145GAL00174

PE406B 2016/23-8

Mougán Chantada, Carlos

145GAL00175

PE406B 2016/136-8

Torrado Allo, José Luis

145GAL00176

PE406B 2016/13-8

González Hermida, Vicente

145GAL00177

PE406B 2016/112-8

Patón Chaves, María Soledad

145GAL00178

PE406B 2016/1-8

Acosta Bueno, Pilar

145GAL00179

PE406B 2016/117-8

Nieto Suárez, María Esther

145GAL00180

PE406B 2016/89-8

Otero Aido, Arturo

145GAL00181

PE406B 2016/63-8

Otero Dios, María José

145GAL00182

PE406B 2016/115-8

Rial Oubiña, Enrique

145GAL00183

PE406B 2016/104-8

Pérez García, Juan José

145GAL00184

PE406B 2016/18-8

Lois Vázquez, Roberto

145GAL00185

PE406B 2016/6-8

Rial Cañón, José

145GAL00186

PE406B 2016/27-8

Romero Prol, José Ramón

145GAL00187

PE406B 2016/57-8

Otero Abelenda, José Luis

145GAL00188

PE406B 2016/134-8

Dios Dios, Francisco

145GAL00189

PE406B 2016/10-7

Esperón Esperón, Elena

145GAL00190

PE406B 2016/98-8

Otero Dios, Luis Manuel

145GAL00191

PE406B 2016/52-8

Cousido Rial, Arturo

145GAL00192

PE406B 2016/22-8

Cacabelos Pazos, Carlos

145GAL00193

PE406B 2016/21-8

González González, Sergio

145GAL00194

PE406B 2016/82-8

Otero Dios, Alberto

145GAL00195

PE406B 2016/11-8

Meixus Lanchas, David

145GAL00196

PE406B 2016/30-8

Charlín Casais, Miguel Ángel

145GAL00197

PE406B 2016/119-8

García Otero, David

145GAL00198

PE406B 2016/24-8

Somoza Mouta, Jesús

145GAL00199

PE406B 2016/49-8

García Pérez, Eugenio

145GAL00200

PE406B 2016/60-8

Oubiña Diz, Víctor Manuel

145GAL00201

PE406B 2016/108-8

Oubiña Diz, Mario

145GAL00202

PE406B 2016/56-8

Fieira Franco, Antonio

145GAL00203

PE406B 2016/116-8

Rial Señoráns, Alexis

145GAL00204

PE406B 2016/16-8

Castro Rey, Adolfo

145GAL00205

PE406B 2016/81-8

Parada Millán, Paula

145GAL00206

PE406B 2016/97-8

Acha Oubiña, Rubén

145GAL00207

PE406B 2016/114-8

Patón Rial, Eloy

145GAL00208

PE406B 2016/54-8

Cores Abuín, Joaquín

145GAL00209

PE406B 2016/113-8

Prado Fontán, Avelino

145GAL00210

PE406B 2016/25-8

Rey Iglesias, Aitor

145GAL00211

PE406B 2016/77-8

Núñez Trigo, Raúl

145GAL00212

PE406B 2016/62-8

Dios Besada, David

145GAL00213

PE406B 2016/59-8

Cores Otero, José Ramón

145GAL00214

PE406B 2016/38-8

López Lorenzo, David

145GAL00215

PE406B 2016/7-8

Rial Nieto, David

145GAL00216

PE406B 2016/84-8

Lojo Dios, Diego

145GAL00217

PE406B 2016/124-8

Señoráns Dios, Francisco Javier

145GAL00218

PE406B 2016/5-8

Díaz Canto, Iván

145GAL00219

PE406B 2016/4-8

Rey Galbán, Christian

145GAL00220

PE406B 2016/55-8

Codesido García, Eduardo José

145GAL00221

PE406B 2016/20-7

Iglesias Gómez, Ángel José

145GAL00222

PE406B 2016/15-7

Martínez Lampón, Alfonso

145GAL00223

PE406B 2016/4-7

Pérez Abuín, María Vanessa

145GAL00224

PE406B 2016/23-7

Miranda Santiago, Antonio Manuel

145GAL00225

PE406B 2016/18-7

Sanisidro del Río, Jacobo

145GAL00226

PE406B 2016/26-7

Oliveira Cameán, Clemente

145GAL00227

PE406B 2016/19-7

Castro García, Cristian

145GAL00228

PE406B 2016/21-7

Martínez Pérez, Saúl

145GAL00229

PE406B 2016/26-8

Pintos Castro, Adrián

145GAL00230

PE406B 2016/33-8

Vilar Durán, Carmelo

145GAL00231

PE406B 2016/14-8

Jorge Trigo, José Luis

145GAL00232

PE406B 2016/28-8

Piñeiro Resúa, Antonio

145GAL00233

PE406B 2016/29-8

Iglesias Martínez, José Luis

145GAL00234

PE406B 2016/37-8

Agra Sineiro, José Antonio

145GAL00235

PE406B 2016/1-7

López Fontán, David

145GAL00236

PE406B 2016/120-8

Fernández González, Albino

145GAL00432

PE406B 2016/67-8

Bugallo Bugallo, Jesús

145GAL00433

PE406B 2016/12-8

Dios Cores, Avelino

145GAL00434

PE406B 2016/3-8

Muñiz Piñeiro, Francisco

145GAL00435

PE406B 2016/131-8

García Bello, Constante

145GAL00436

PE406B 2016/87-8

Paz Suárez, Elisardo

145GAL00437

PE406B 2016/107-8

Suárez Viana, Juan Ramón

145GAL00438

PE406B 2016/125-8

González Hermida, Aurelio

145GAL00439

PE406B 2016/35-8

Lois Vázquez, José Manuel

145GAL00440

PE406B 2016/48-8

Aris Vidal, Otilia

145GAL00441

PE406B 2016/132-8

Romay Silva, Antonio

145GAL00442

PE406B 2016/86-8

Dios Rial, Jesús Manuel

145GAL00443

PE406B 2016/17-8

Santos Bugallo, Benito

145GAL00444

PE406B 2016/130-8

Rial Oubiña, Benito Manuel

145GAL00445

PE406B 2016/85-8

Iglesias Allo, Nicolás

145GAL00446

PE406B 2016/46-8

Núñez Rivas, Sergio

145GAL00447

PE406B 2016/8-8

Rodríguez Pérez, José María

145GAL00448

PE406B 2016/94-8

Iglesias Otero, Ventura

145GAL00449

PE406B 2016/96-8

Barreiro Vázquez, Ramón Bernardo

145GAL00450

PE406B 2016/68-8

Diz Pereira, Rafael

145GAL00451

PE406B 2016/91-8

Leiro Ferro, Francisco Javier

145GAL00452

PE406B 2016/47-8

Oubiña Otero, Ricardo

145GAL00453

PE406B 2016/42-8

Jueguen Millán, Carlos Gabriel

145GAL00454

PE406B 2016/51-8

Dios García, Lidia

145GAL00455

PE406B 2016/118-8

Rubín Prieto, Yasmina

145GAL00456

PE406B 2016/43-8

Jueguen Rodríguez, Mario

145GAL00457

PE406B 2016/133-8

Paz Nine, Javier

145GAL00458

PE406B 2016/92-8

Del Río Otero, Iván

145GAL00459

PE406B 2016/50-8

Dios Santiago, David

145GAL00460

PE406B 2016/71-8

Paz Santos, José

145GAL00461

PE406B 2016/10-8

Insua Dios, Ricardo

145GAL00462

PE406B 2016/109-8

Cores Fernández, Roberto

145GAL00463

PE406B 2016/65-8

Búa Santos, Jonathan

145GAL00464

PE406B 2016/88-8

Paz Serantes, Miguel

145GAL00465

PE406B 2016/105-8

Agra Poza, Alexis

145GAL00466

PE406B 2016/34-8

Lois Dorado, Alberto

145GAL00467

PE406B 2016/83-8

Rivas Rodríguez, Vanessa

145GAL00468

PE406B 2016/15-8

Fernández Toledano, Iván

145GAL00469

PE406B 2016/110-8

Dios Dios, Eloy

145GAL00470

PE406B 2016/101-8

Riveiro Rial, Juan José

145GAL00471

PE406B 2016/137-8

Fernández Ayude, Pablo

145GAL00472

PE406B 2016/32-8

Silva Pazos, Rafael

145GAL00473

PE406B 2016/74-8

Rodríguez Taboada, Borja

145GAL00474

PE406B 2016/103-8

Dios Pérez, Elías

145GAL00475

PE406B 2016/72-8

Ribadomar Tourís, Daniel

145GAL00476

PE406B 2016/73-8

Ribadomar Tourís, Miguel

145GAL00477

PE406B 2016/138-8

Gómez Fernández, Carlos

145GAL00478

PE406B 2016/102-8

Pérez Durán, Alejandro

145GAL00479

PE406B 2016/41-8

Grande Rey, Iván

145GAL00480

PE406B 2016/9-8

Fuentes Paz, Alberto

145GAL00481

PE406B 2016/128-8

Agra Rial, Carlos

145GAL00482

PE406B 2016/129-8

Rial Rial, César

145GAL00483

PE406B 2016/20-8

Quevedo Noya, Juan Ramón

145GAL00484

PE406B 2016/95-8

Rey Vázquez, Daniel

145GAL00485

PE406B 2016/75-8

Tourís Pérez, Luciano

145GAL00486

PE406B 2016/58-8

Viana Parada, Samuel

145GAL00487

PE406B 2016/123-8

García Pérez, Adrián

145GAL00488

PE406B 2016/45-8

Paz Lorenzo, Víctor Manuel

145GAL00489

PE406B 2016/127-8

Padín Tourís, David

145GAL00490

PE406B 2016/69-8

Martínez Piñeiro, Manuel

145GAL00491

PE406B 2016/100-8

Fernández Rial, José Antonio

145GAL00492

PE406B 2016/99-8

Lema Rey, Brayan

145GAL00493

PE406B 2016/39-8

Chantada Pazos, Miguel

145GAL00494

PE406B 2016/44-8

Paz Lorenzo, Miguel Ángel

145GAL00495

PE406B 2016/126-8

González Hermida, Juan Carlos

145GAL00496

PE406B 2016/19-8

Betanzos Baulo, José Antonio

145GAL00497

PE406B 2016/135-8

Suárez Corbacho, Antonio

145GAL00498

PE406B 2016/36-8

Rey Rebollido, Rubén

145GAL00499

PE406B 2016/121-8

García Míguez, David

145GAL00500

PE406B 2016/122-8

González González, Gerardo

145GAL00501