Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Xoves, 14 de marzo de 2019 Páx. 13977

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 6 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 21 de marzo de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 24 da Resolución do 21 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2018, procédese á publicación das subvencións concedidas de contía igual ou superior a 3.000 euros.

Finalidade da subvención: as subvencións teñen como finalidade promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que comporta o seu establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia ou como socios/as traballadores/as de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Norma reguladora: Resolución do 21 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 66, do 5 de abril).

Aplicación orzamentaria: 04.30.312C.470.0. dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma galega para o ano 2018.

Crédito orzamentario: 240.000 euros.

Persoas beneficiarias da subvención de contía igual ou superior a 3.000 euros e importe da axuda concedida:

Persoas beneficiarias

Importe concedido

Ana Rodríguez Gude

7.000,00 €

Armando José Guevara Seoane

5.000,00 €

Carmen Pose Fraga

6.000,00 €

Carmen Victoria Rodríguez Álvarez

6.000,00 €

Daniel Alejandro Estévez Reverol

5.101,96 €

Daniel Santos Santos Canelles

6.000,00 €

Diego Louzán Martínez

3.314,25 €

Eduardo Alejandro Rodríguez González

4.188,24 €

Fernán Carrera Outón

6.625,00 €

Fernando Otero Agulla

5.319,49 €

Hugo Freijanes López

3.249,50 €

Iván Touza Alarcón

6.000,00 €

Jean Carlos Outumuro Bravo

6.000,00 €

Jeanette Valiñas García

7.000,00 €

José Francisco González López

5.387,55 €

José Manuel Pérez Duéñez

6.000,00 €

Juan Carlos Novas Conde

6.000,00 €

Lucía Domínguez Fernández

4.935,48 €

Luis Ramón Agilda Mouzo

6.000,00 €

María de la Caridad San Luis Gómez

6.000,00 €

Mary Carmen Otero Novas

6.000,00 €

Mary Nieves Rey Durán

4.913,14 €

Nayade Bravo Landolfi

8.000,00 €

Pedro Cajade Zacarías

6.000,00 €

Raquel Rodríguez Otero

6.000,00 €

Ricardo Tomás Cortiñas Santana

6.000,00 €

Roberto Luis Vázquez Peña

5.000,00 €

Rossana Rodríguez González

3.124,00 €

Rubén Luis Someso Gómez

6.416,01 €

Susana Sande Remeseiro

4.697,35 €

Yolimar Carolina Chouza Pacheco

6.000,00 €

Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2019

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración