Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Luns, 18 de marzo de 2019 Páx. 14515

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 4 de Pontevedra

EDICTO (PO 682/2018).

Eu, Blanca Susana Janeiro Amela, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 4 de Pontevedra, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de María Soledad Gondar Martínez contra Eurodental Portonovo, S.L., o Fogasa, Centro Odontología de Galicia, S.L.U., Manuel Martínez Eirabella, María Amalia Silveira Vega, Eurodental Centro de Innovación Odontológica, S.L., Centro Asistencial Eurodental, S.L., en reclamación por ordinario, rexistrado co número de procedemento ordinario 682/2018 acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Centro Odontología de Galicia, S.L.U., María Amalia Silveira Vega, Eurodental Centro de Innovación Odontológica, S.L., Centro Asistencial Eurodental, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan o día 17.10.2019, ás 10.40 e 10.45 horas, na planta 1, sala 6, para a celebración dos actos de conciliación e, se é o caso, xuízo. Poden comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberán acudir con todos os medios de proba de que intenten valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Advírtese ás destinatarias que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretendan comparecer ao acto do xuízo asistidas de avogado ou representadas tecnicamente por graduado social colexiado, ou representadas por procurador, poñerán esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con obxecto de que, trasladada tal intención á demandante, poida este estar representada tecnicamente por graduado social colexiado, ou representada por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Centro Odontología de Galicia, S.L.U., María Amalia Silveira Vega, Eurodental Centro de Innovación Odontológica, S.L., Centro Asistencial Eurodental, S.L., expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da provincia e colocación no taboleiro de anuncios.

Pontevedra, 25 de febreiro de 2019

A letrada da Administración de xustiza