Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Luns, 18 de marzo de 2019 Páx. 14504

V. Administración de xustiza

Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Vigo

EDICTO (MMC 386/2018).

Modificación de medidas suposto contencioso 386/2018

Sobre modificación de medidas

Demandante: Bibian Fernanda Posso Gutiérrez

Procuradora: Marta Suárez Hermo

Avogada: Mónica María Estévez Salgueiro

Demandado: Carlos Andrés Vázquez Flores

Ministerio Fiscal

Cédula de notificación

No procedemento de referencia ditouse sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva son do tenor literal seguinte:

«Sentenza número 76

En Vigo o vinte e dous de febreiro de dous mil dezanove.

María del Carmen Salvador Mateos, maxistrada xuíza titular do Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Vigo (Xulgado de Familia), viu os autos seguidos neste xulgado baixo o número 386/2018, sobre modificación de medidas, por instancia de Bibian Fernanda Posso Gutiérrez, como demandante, representada pola procuradora dos tribunais Marta Suárez Hermo e baixo a asistencia letrada de Mónica María Estévez Salgueiro, contra Carlos Andrés Vázquez Flores, como demandado, declarado en situación de rebeldía procesual, e no cal interveu o Ministerio Fiscal, con base nos seguintes:

Seguen antecedentes de feito e fundamentos de dereito

Resolución

Na demanda interposta pola procuradora dos tribunais Sra. Suárez Hermo, en nome e representación de Bibian Fernanda Posso Gutiérrez, contra Carlos Andrés Vázquez Flores, declarado en situación de rebeldía procesual, estímoa, e atribúese o exercicio exclusivo da patria potestade da menor Ainhoa Vázquez Posso á súa proxenitora, a Sra. Posso Gutiérrez.

As custas impóñense á parte demandada.

Firme que sexa esta resolución, comuníquese ao rexistro civil onde consta a inscrición de nacemento da menor para os efectos oportunos.

Modo de impugnación: recurso de apelación no prazo de vinte días, desde a notificación desta resolución, ante a Audiencia Provincial».

E como consecuencia do ignorado paradoiro do demandado Carlos Andrés Vázquez Flores, expídese a presente para que sirva de cédula de notificación.

Vigo, 26 de febreiro de 2019

A letrada da Administración de xustiza