Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Xoves, 21 de marzo de 2019 Páx. 15445

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 27 de febreiro de 2019, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, polo que se acorda o alleamento polo procedemento de poxa pública duns bens inmobles de titularidade autonómica situados no concello de Oia, procedentes dunha herdanza ab intestato.

Ás 12.00 horas do día 7 de maio de 2019 terá lugar no salón de actos do Edificio Administrativo de Vigo, situado na rúa Concepción Arenal, 8, do concello de Vigo, perante a mesa presidida pola secretaria xeral técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, coa asistencia dun letrado da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, un representante da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e un funcionario da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, que actuará como secretario, poxa pública do seguinte lote de bens inmobles da Comunidade Autónoma de Galicia, cuxo alleamento foi acordado pola Orde da Consellería de Facenda do 26 de febreiro de 2019.

1. Parcela nº 20 do polígono 31 do Catastro, que figura co nome de Tendal, de 132 m2 de superficie, que estrema: norte, con camiño; sur, con parcela nº 19 de Delia Cuevas González; leste, con parcela nº 22 de M. del Mar Acevedo Otero; oeste, con camiño e con parcela nº 17 de Delia Cuevas González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.917, tomo 1.235, libro 68 e folio 213. Referencia catastral: 36036A031000200000QL.

2. Parcela nº 48 do polígono 31 do Catastro, que figura co nome de Tendal, de 117 m2 de superficie, que estrema: sur, con camiño; norte e leste, con parcela nº 49 de Delia Cuevas González; oeste, con parcela nº 46 de Argentina Cuevas González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.923, tomo 1.235, libro 68 e folio 219. Referencia catastral: 36036A031000480000QP.

3. Parcela nº 56 do polígono 31 do Catastro, que figura co nome de Tendal, de 52 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 64 de Domingo Cuevas González; sur e oeste, con parcela nº 52 de Casimiro González Fernández; leste, con parcelas nº 55 e nº 53 de M. del Mar Acevedo Otero. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.924, tomo 1.235, libro 68 e folio 220. Referencia catastral: 36036A031000560000QO.

4. Parcela nº 129 do polígono 31 do Catastro, que figura co nome de Viñas, de 122 m2 de superficie, que estrema: norte e oeste, con parcelas nº 127 de Daniel González Fernández e nº 130 de Mercedes González Amado; sur, con parcelas nº 120 de Camilo Fernández González e nº 124 de M. del Mar Acevedo Otero; leste, parcela nº 121 de Celestino Estévez Fernández, nº 122 de M. del Mar Acevedo Otero e nº 128 de M. Nieves Estévez Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.926, tomo 1.253, libro 69 e folio 2. Referencia catastral: 36036A031001290000QS.

5. Parcela nº 139 do polígono 31 do Catastro, que figura co nome de Viñas, de 106 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 137 de descoñecido, nº 138 de descoñecido e nº 142 de Daniel Fernández Miranda; sur, con parcela nº 123 de M. Nieves Estévez Fernández; leste, con parcela nº 140 de M. del Mar Acevedo Otero; oeste, con parcela nº 134 de descoñecido. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.927, tomo 1.253, libro 69 e folio 3. Referencia catastral: 36036A031001390000QY.

6. Parcela nº 155 do polígono 31 do Catastro, que figura co nome de Viñas, de 253 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 151 de Delia Cuevas González; sur, con parcela nº 116 de José González Amado; leste, parcela nº 154 de José González Amado; oeste, con parcela nº 156 de Daniel Fernández Miranda. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.931, tomo 1.253, libro 69 e folio 7. Referencia catastral: 36036A031001550000QR.

7. Parcela nº 201 do polígono 31 do Catastro, que figura co nome de Cresto, de 382 m2 de superficie, que estrema: norte e sur, con camiños; leste, monte veciñal en man común Valga Lousado Lourenza Oia; oeste, con parcelas nº 199 de Jesús González Iglesias e nº 200 de Donato Otero Álvarez. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.933, tomo 1.253, libro 69 e folio 9. Referencia catastral: 36036A031002010000QW.

8. Parcela nº 245 do polígono 31 do Catastro, que figura co nome de Bo, de 281 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 222 de M. Clementina González Álvarez, nº 223 de Marina Fernández Giráldez e nº 224 de M. del Mar Acevedo Otero; sur, con parcela nº 240 de Alfredo Fernández Giráldez; leste, con parcelas nº 244 de Manuel González Fernández e nº 246 de José González Giráldez; oeste, con parcela nº 239 de Gumersindo González Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.934, tomo 1.253, libro 69 e folio 10. Referencia catastral: 36036A031002450000QF.

9. Parcela nº 312 do polígono 33 do Catastro, que figura co nome de Souto, de 755 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 311 de Domingo Cuevas González; sur, con parcelas nº 313 de José Luis González Iglesias e nº 314 de M. Clementina González Álvarez; leste, con parcelas nº 342 de Donato Otero Álvarez; oeste, con parcela nº 315 de Gumersindo González Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.940, tomo 1.253, libro 69 e folio 16. Referencia catastral: 36036A033003120000QH.

10. Parcela nº 326 do polígono 33 do Catastro, que figura co nome de Souto, de 324 m2 de superficie, que estrema: norte, con camiño; leste, con parcela nº 364 de Daniel González Fernández; sur, con parcela nº 363 de Sergio González Fernández; oeste, con parcela nº 325 de Ofelia Álvarez. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.941, tomo 1.253, libro 69 e folio 17. Referencia catastral: 36036A033003260000QM.

11. Parcela nº 327 do polígono 33 do Catastro, que figura co nome de Souto, de 38 m2 de superficie, que estrema: norte, con camiño; sur e oeste, con parcela nº 364 de Daniel González Fernández; leste, parcela nº 328 de Ricardo Pérez Gradín. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.942, tomo 1.253, libro 69 e folio 18. Referencia catastral: 36036A033003270000QO.

12. Parcela nº 340 polígono 33 do Catastro, que figura co nome de Souto, de 256 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 353 de Donato Otero Álvarez; sur, con camiño; leste, parcela nº 526: monte veciñal en man común de Valga Lousado Lourenza Oia; oeste, con parcela nº 339 de Ofelia Álvarez. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.943, tomo 1.253, libro 69 e folio 19. Referencia catastral: 36036A033003400000QE.

13. Parcela nº 369 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Pereiro, de 111 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 368 de Benito Fernández González; sur e leste, con parcela nº 370 de Gumersindo González Fernández; oeste, parcelas nº 397 de Benito Álvarez Rodríguez e nº 398 de Delia Cuevas González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.955, tomo 1.253, libro 69 e folio 31. Referencia catastral: 36036A043003690000QH.

14. Parcela nº 381 do polígono 33 do Catastro, que figura co nome de Souto, de 315 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 383 de María Cristina Pregal González; sur, con parcela nº 371 de Mercedes González Amado; leste, parcelas nº 379 de Deolinda González Fernández e nº 380 de Alfredo Fernández Giráldez; oeste, con parcela nº 382 de Alberto Fernández González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.945, tomo 1.253, libro 69 e folio 21. Referencia catastral: 36036A033003810000QA.

15. Parcela nº 387 do polígono 33 do Catastro, que figura co nome de Souto, de 254 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 388 de Gumersindo González Fernández; sur, con parcela nº 386 de Virgilio González Fernández; leste, con camiño e parcela nº 292 de Domingo Cuevas González; oeste, con regato. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.946, tomo 1.253, libro 69 e folio 22. Referencia catastral: 36036A033003870000QL.

16. Parcela nº 413 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Souto, de 93 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 409 de Argentina Cuevas González; sur, con parcelas nº 426 de Mercedes Pregal González e nº 435 de Daniel González Fernández; leste, con camiño; oeste, con parcela nº 412 de Valentín Fernández González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.956, tomo 1.253, libro 69 e folio 32. Referencia catastral: 36036A043004130000QL.

17. Parcela nº 430 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Vera do Río, de 176 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 432 de José Luis González Iglesias; sur, con camiño e parcela nº 431 de Daniel González Fernández; leste, con camiño; oeste, con parcela nº 438 de José Luis González Iglesias. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.958, tomo 1.253, libro 69 e folio 34. Referencia catastral: 36036A043004300000QE.

18. Parcela nº 441 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Redondiña, de 467 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 436 de Mercedes Pregal González e nº 447 de José Estévez Fernández; sur, con parcela nº 440 de M. Nieves Estévez Fernández; leste, con parcelas nº 437 de José Treinta González e nº 438 de José Luis González Iglesias; oeste, con parcela nº 444 de Amelia Fernández Miranda. Inscrita no Rexistroda Propiedade de Tui como predio nº 14.959, tomo 1.253, libro 69 e folio 35. Referencia catastral: 36036A043004410000QY.

19. Parcela nº 442 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Redondiña, de 301 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 444 de Amelia Fernández Miranda; sur, con camiño; leste, con parcela nº 440 de M. Nieves Estévez Fernández; oeste, con parcela nº 443 de Daniel González Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.960, tomo 1.253, libro 69 e folio 36. Referencia catastral: 36036A043004420000QG.

20. Parcela nº 451 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Redondiña, de 436 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 448 de Alberto Fernández González; sur, con parcela nº 4.560 de descoñecido; leste, con parcelas nº 447 de José Estévez Fernández e 452 de Daniel González Fernández; oeste, con parcelas nº 449 de Alberto Rodríguez González e nº 450 de Manuel Fernández González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.961, tomo 1.253, libro 69 e folio 37. Referencia catastral: 36036A043004510000QM.

21. Parcela nº 474 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Galladiña, de 223 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 472 de Marina Fernández Giráldez e nº 473 de José Luis González Iglesias; sur, con parcelas nº 469 de M. Nieves Estévez Fernández e nº 476 de María Isabel Luz Divina Rodríguez Núñez –hoxe Comunidade Autónoma de Galicia–; leste, con parcela nº 475 de Daniel Fernández Miranda; oeste, con parcela nº 470 de Alfredo Fernández Giráldez. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.962, tomo 1.253, libro 69 e folio 38. Referencia catastral: 36036A043004740000QG.

22. Parcela nº 476 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Galladiña, de 549 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 474 de María Isabel Luz Divina Rodríguez Núñez –hoxe Comunidade Autónoma de Galicia– e nº 475 de Daniel Fernández Miranda; sur, con parcelas nº 503 de Casimiro Fernández González e nº 477 de Daniel González Fernández; leste, con parcelas nº 479 de José Luis González Iglesias e nº 484 de Gumersindo González Fernández; oeste, con parcelas nº 470 de Alfredo Fernández Giráldez e nº 469 de M. Nieves Estévez Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.963, tomo 1.253, libro 69 e folio 39. Referencia catastral: 36036A043004760000QP.

23. Parcela nº 482 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Aral, de 394 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 478 de Máximo González Treinta, nº 480 de Mercedes Pregal González e nº 481 do concello de Oia; sur, con parcelas nº 483 de Mercedes Pregal González e nº 484 de Gumersindo González Fernández; leste, con camiño; oeste, con parcela nº 479 de José Luis González Iglesias. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.964, tomo 1.253, libro 69 e folio 40. Referencia catastral: 36036A043004820000QF.

24. Parcela nº 512 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Peniz, de 569 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 509 de Marina Fernández Giráldez, nº 511 de Gumersindo González Fernández e nº 513 de M. Paz Fernández González; sur, con parcela nº 520 de José Luis González Iglesias, nº 521 de Rogelio Pregal González e nº 525 de M. Paz Fernández González; leste, con parcelas nº 510 de Argentina Cuevas González, nº 522 de José Luis González Iglesias e nº 523 de Marina Fernández Giráldez; oeste, con parcelas nº 516 de Daniel González Fernández, nº 517 de Deolinda González Fernández e nº 519 de Delia Cuevas González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.966, tomo 1.253, libro 69 e folio 42. Referencia catastral: 36036A043005120000QF.

25. Parcela nº 515 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Porto, de 193 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 514 de descoñecido e nº 458 de Casimiro González Fernández; sur e leste, con parcela nº 516 de Daniel González Fernández; oeste, río e con parcela nº 425 de José González Giráldez. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.967, tomo 1.253, libro 69 e folio 43. Referencia catastral: 36036A043005150000QK.

26. Parcela nº 560 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome da Pedreira, de 276 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 559 de Eduardo Iglesias Acevedo; sur, con parcela nº 562 de M. de las Nieves Fernández Miranda; leste, con parcela nº 558 de Carmen Pregal González; oeste, con parcela nº 561 de Argentina Cuevas González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.968, tomo 1.253, libro 69 e folio 44. Referencia catastral: 36036A043005600000QS.

27. Parcela nº 563 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome da Pedreira, de 350 m2 de superficie, que estrema: norte e leste, con parcela nº 558 de Carmen Pregal González; sur, con parcelas nº 619 de Manuel González Giráldez e nº 622 de Mercedes González Amado; leste, con parcela nº 557 de Manuel González Fernández; oeste, con parcela nº 564 de Daniel Fernández Miranda. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.969, tomo 1.253, libro 69 e folio 45. Referencia catastral: 36036A043005630000QH.

28. Parcela nº 569 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome da Freixa, de 925 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 520 de José Luis González Iglesias; sur, con parcela nº 568 de Consuelo Iglesias González; leste, con parcelas nº 525 de M. Paz Fernández González, nº 527 de Mercedes González Amado, nº 530 de Rogelio Pregal González e nº 535 de Casimiro Fernández González; oeste, con río. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.970, tomo 1.253, libro 69 e folio 46. Referencia catastral: 36036A043005690000QQ.

29. Parcela nº 670 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Rozadas, de 424 m2 de superficie, que estrema: norte, con camiño e parcela nº 697 de Adelaida Fernández Miranda; sur, con parcela nº 669 de Benito Fernández González; leste, con parcela nº 671 de Daniel González Fernández; oeste, con parcelas nº 665 de M. Nieves Estévez Fernández e nº 666 de M. Paz Fernández González. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.971, tomo 1.253, libro 69 e folio 47. Referencia catastral: 36036A043006700000QP.

30. Parcela nº 675 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Rozadas, de 143 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 696 de María Isabel Luz Divina Rodríguez Núñez –hoxe Comunidade Autónoma de Galicia–; sur, con parcela nº 674 de M. Paz Fernández González; leste, con parcela nº 688 de M. Nieves Fernández Miranda; oeste, con parcela nº 671 de Daniel González Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.972, tomo 1.253, libro 69 e folio 48. Referencia catastral: 36036A043006750000QO.

31. Parcela nº 680 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Rozadas, de 1.076 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcelas nº 683 de Gumersindo González Fernández e nº 684 de Domingo Cuevas González; sur, con parcela nº 679 de Generosa Puertas Treinta; leste, con parcelas nº 739 de Daniel González Fernández e nº 743 de Delia Cuevas González; oeste, con parcelas nº 682 de Rogelio Pregal González, nº 681 de José Luis González Iglesias e nº 678 de Gumersindo González Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.973, tomo 1.253, libro 69 e folio 49. Referencia catastral: 36036A043006800000QR.

32. Parcela nº 696 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Cova, de 1.410 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 713 de Alfredo Fernández Giráldez; sur, con parcelas nº 671 de Daniel González Fernández, nº 374 de María Paz Fernández González e nº 675 de María Isabel Luz Divina Rodríguez Núñez –hoxe Comunidade Autónoma de Galicia–; leste, con parcelas nº 605 de Rogelio Fernández Giráldez, nº 694 de María del Carmen González Fernández, nº 689 de Daniel Fernández Miranda e nº 688 de M. de las Nieves Fernández Miranda; oeste, con parcela nº 697 de Adelaida Fernández Miranda. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.974, tomo 1.253, libro 69 e folio 50. Referencia catastral: 36036A043006960000QY.

33. Parcela nº 699 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Cova, de 548 m2 de superficie, que estrema: norte, con camiño; sur, con parcela nº 697 de Adelaida Fernández Miranda; leste, con parcelas nº 712 de M. del Mar Acevedo Otero e nº 713 de Alfredo Fernández Giráldez; oeste, con parcela nº 698 de Daniel González Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.975, tomo 1.253, libro 69 e folio 51. Referencia catastral: 36036A043006990000QP.

34. Parcela nº 722 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Cova, de 489 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 723 de Alfredo Fernández Giráldez; sur, con parcelas nº 720 de Rogelio Pregal González e nº 733 de Daniel González Fernández; leste, con parcela nº 725 de Delia Cuevas González; oeste, con parcelas nº 719 de M. Paz Fernández González e nº 714 de Mercedes González Amado. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.976, tomo 1.253, libro 69 e folio 52. Referencia catastral: 36036A043007220000QH.

35. Parcela nº 738 do polígono 43 do Catastro, que figura co nome de Cova, de 361 m2 de superficie, que estrema: norte, con parcela nº 744 de Benito Fernández González; sur, con parcelas nº 740 e 741 de Delia Cuevas González, as dúas; leste, con parcela nº 746 de Delia Cuevas González; oeste, con parcela nº 737 de Manuel González Fernández. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Tui como predio nº 14.977, tomo 1.253, libro 69 e folio 53. Referencia catastral: 36036A043007380000QK.

Tipo de licitación primeira poxa: 10.174,29 euros.

Tipo de licitación segunda poxa: 8.648,15 euros.

Tipo de licitación terceira poxa: 7.122,00 euros.

A venda estará constituída por un único lote composto por todos os inmobles descritos polo que non se poderán adquirir inmobles de forma individualizada.

Para tomar parte na poxa é requisito indispensable consignar o 20 % da cantidade sinalada como tipo de licitación dos bens perante a mesa, ou acreditar que se depositou tal cantidade na Tesouraría Xeral da Xunta de Galicia á disposición da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.

Serán por conta dos adxudicatarios os custos dos anuncios, así como os orixinados pola adxudicación e formalización da escritura pública venda; os demais gastos e impostos derivados da transmisión serán de aplicación conforme o disposto na lei.

O prego de condicións que rexe o presente alleamento está á disposición dos interesados na Subdirección Xeral do Patrimonio, rúa da Pastoriza, nº 8-2º andar (Santiago de Compostela), así como na páxina web da Consellería de Facenda:

http://www.conselleriadefacenda.es/a-conselleria/transparencia/contratacion-patrimonial/procedementos-de-licitacion

Teléfonos de información: 981 54 41 51 e 881 99 00 55.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2019

María del Socorro Martín Hierro
Secretaria xeral técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda