Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Mércores, 27 de marzo de 2019 Páx. 16105

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de maio de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 118, do 21 de xuño).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 9.9 da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 31 de maio de 2018 (DOG núm. 118, do 21 de xuño) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2018 (código de procedemento TR332A) establece que, as subvencións concedidas publicaranse, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2018 para o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e durante un período de 12 meses.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos das aplicacións 09.41.322A.460.3 e 09.41.322A.481.3 (código de proxecto 2014 00583) correspondentes a fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia para o ano 2018, ao abeiro da Orde do 31 de maio de 2018 (DOG núm. 118, do 21 de xuño), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Programas integrados de emprego de Galicia concesións 2018/19

missing image file

missing image file

missing image file

Expediente

Entidade beneficiaria

Aplicación orzamentaria

Total concedido

Concedido 2018

Concedido 2019

Tipo de programa

TR332A 2018/016

FESP UGT Galicia

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2018/044

CIMO Entidade Prestadora de Servizos

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2018/022

Asociación Empresarios do Deza

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2018/045

Asociación Empresarios e Profesionais CCA Compostela Monumental

09.41.322A.481.3

168.080,00

50.424,00

117.656,00

Programa exclusivo mulleres

TR332A 2018/012

Asociación Empresarios Mos

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/009

Asociación Provincial Empresarios Hostelería e Turismo Lugo

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/063

Asociación Agarimo

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/023

Confederación Empresarial Ourense

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/040

Fundación Laboral de la Construcción

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/069

Asociación Industriais Metalúrxicos de Galicia-Asime

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/061

Confederación Provincial Empresarios de Pontevedra

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/014

Fundación Nortempo

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/056

Fundación CIP

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/032

Asociación Área Empresarial do Tambre

09.41.322A.481.3

210.600,60

63.180,18

147.420,42

Xeral

TR332A 2018/028

Asociación Comerciantes e Profesionais Zona Príncipe

09.41.322A.481.3

151.760,00

45.528,00

106.232,00

Xeral

TR332A 2018/034

Confederación Empresarios de A Coruña

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/024

Asociación Empresarios A Pasaxe

09.41.322A.481.3

240.000,00

72.000,00

168.000,00

Xeral

TR332A 2018/051

Asociación Empresas de Tecnoloxía de Galicia (INEO)

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/029

Apetamcor

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/030

Fundación Paideia Galiza

09.41.322A.481.3

125.520,00

37.656,00

87.864,00

Xeral

TR332A 2018/038

Asociación Empresarios Polígono San Cibrao

09.41.322A.481.3

200.000,00

60.000,00

140.000,00

Xeral

TR332A 2018/003

UGT FICA Galicia

09.41.322A.481.3

194.351,40

58.305,42

136.045,98

Xeral

TR332A 2018/043

Saúde Mental Feafes Galicia

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral

TR332A 2018/065

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

09.41.322A.481.3

250.000,00

75.000,00

175.000,00

Xeral