Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Mércores, 27 de marzo de 2019 Páx. 16099

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 97, do 23 de maio).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 25.7 da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 4 de maio de 2018 (DOG núm. 97, do 23 de maio) pola que se estableceron as bases reguladoras e se procedeu á convocatoria pública das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018 (código de procedemento TR353A) establece que, as subvencións concedidas publicaranse, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia de acordo co disposto na Lei 9/2007 do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2018 para os obradoiros duais de emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, concibidos como programas de formación, práctica profesional e, no caso dos concellos, mancomunidades e entidades públicas dependentes, para incentivos á contratación temporal en empresas destinados a promover a inserción laboral das persoas participantes nos obradoiros duais de emprego.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos das aplicacións 09.41.322A.460.2 e 09.41.322A.460.1 (código de proxecto 2014 00543). A Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 1 de agosto de 2018 (DOG núm. 154, do 13 de agosto) ampliou a dotación orzamentaria inicial establecida na orde da convocatoria na aplicación orzamentaria 09.41.322A.460.2 (código de proxecto 2014 00543). As aplicacións mencionadas están financiadas por fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para o programa de obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018 (DOG núm. 97, do 23 de maio), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2019

José Alfonso Marnotes González
Director xeral de Orientación e Promoción Laboral

ANEXO

Expediente

Entidade beneficiaria

Aplicación orzamentaria

Concedido 2018

Concedido 2019

15/00001/18

Concello Cambre

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00002/18

Concello A Coruña

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00003/18

Concello Miño

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00004/18

Concello Cabanas

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00005/18

Concello As Pontes de García Rodríguez

09.41.322A.460.2

86.642,10

86.642,10

15/00006/18

Concello Padrón

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00007/18

Concello Muros

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00008/18

Concello Ares

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00009/18

Concello Irixoa

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00010/18

Concello Ribeira

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00011/18

Concello Negreira

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00012/18

Concello Outes

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00013/18

Concello O Pino

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00014/18

Concello Oleiros

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00015/18

Concello A Laracha

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00016/18

Concello Ferrol

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00017/18

Concello Betanzos

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00018/18

Concello Ordes

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00019/18

Concello Oza-Cesuras

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00021/18

Concello Santa Comba

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00022/18

Concello Melide

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00023/18

Concello Cerceda

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00024/18

Concello Teo

09.41.322A.460.2

57.761,40

57.761,40

15/00025/18

Concello Abegondo

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00026/18

Concello Culleredo

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00027/18

Concello Santiago de Compostela

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00028/18

Concello Sobrado

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

15/00029/18

Concello Rianxo

09.41.322A.460.2

115.522,80

115.522,80

27/00001/18

Concello Baralla

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00002/18

Concello A Pontenova

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00003/18

Concello Cervantes

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00004/18

Concello Cervo

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00005/18

Concello Sarria

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00006/18

Concello Pantón

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00007/18

Concello Castroverde

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00008/18

Concello Muras

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00009/18

Concello Carballedo

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00010/18

Concello Barreiros

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00011/18

Concello Ribadeo

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00012/18

Concello Lugo

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00013/18

Concello Antas de Ulla

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00014/18

Concello Vilalba

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00015/18

Concello Castro de Rei

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00016/18

Concello Monforte de Lemos

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00017/18

Concello Begonte

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

27/00018/18

Concello Ribas de Sil

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00001/18

Concello Ourense

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00002/18

Mancom. V. Concellos Comarca Ourense

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00003/18

Concello Monterrei

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00004/18

Mancom. Interm. Voluntaria do Ribeiro

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00005/18

Concello A Gudiña

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00006/18

Concello O Carballiño

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00007/18

Concello Celanova

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00008/18

Concello O Barco de Valdeorras

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00009/18

Concello Sarreaus

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00010/18

Concello A Merca

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00011/18

Mancom. Interm. Voluntaria A Terra de Celanova

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00012/18

Concello Castro Caldelas

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00013/18

Concello A Veiga

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00014/18

Mancom. Interm. Voluntaria Santa Águeda

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00015/18

Concello Padrenda

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00016/18

Concello Porqueira

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00017/18

Concello Viana do Bolo

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

32/00018/18

Concello Xinzo de Limia

09.41.322A.460.2

108.302,63

108.302,62

36/00001/18

Concello Vilagarcía de Arousa

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00002/18

Mancomunidade do Salnés

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00003/18

Concello Gondomar

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00004/18

Concello Vigo

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00005/18

Concello Ponteareas

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00006/18

Concello Moaña (Padroado M. Beiramar)

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00007/18

Concello Redondela

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00008/18

Concello Valga

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00009/18

Concello Vilanova de Arousa

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00010/18

Concello Cambados

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00011/18

Concello A Lama

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00012/18

Concello A Estrada

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00013/18

Concello O Grove

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00014/18

Concello Lalín

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00015/18

Concello Cangas

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00016/18

Concello Soutomaior

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00018/18

Concello Mos

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

36/00019/18

Concello Tui

09.41.322A.460.2

144.403,50

144.403,50

Expediente

Entidade beneficiaria

Aplicación orzamentaria

Concedido 2019

15/00001/18

Concello Cambre

09.41.322A.460.1

30.000,00

15/00003/18

Concello Miño

09.41.322A.460.1

12.000,00

15/00004/18

Concello Cabanas

09.41.322A.460.1

15.000,00

15/00005/18

Concello As Pontes de García Rodríguez

09.41.322A.460.1

1.500,00

15/00008/18

Concello Ares

09.41.322A.460.1

10.500,00

15/00010/18

Concello Ribeira

09.41.322A.460.1

9.000,00

15/00012/18

Concello Outes

09.41.322A.460.1

16.500,00

15/00014/18

Concello Oleiros

09.41.322A.460.1

30.000,00

15/00015/18

Concello A Laracha

09.41.322A.460.1

18.000,00

15/00017/18

Concello Betanzos

09.41.322A.460.1

7.500,00

15/00018/18

Concello Ordes

09.41.322A.460.1

21.000,00

15/00019/18

Concello Oza-Cesuras

09.41.322A.460.1

6.000,00

15/00021/18

Concello Santa Comba

09.41.322A.460.1

16.500,00

15/00022/18

Concello Melide

09.41.322A.460.1

15.000,00

15/00025/18

Concello Abegondo

09.41.322A.460.1

13.500,00

15/00026/18

Concello Culleredo

09.41.322A.460.1

7.500,00

15/00027/18

Concello Santiago de Compostela

09.41.322A.460.1

30.000,00

15/00028/18

Concello Sobrado

09.41.322A.460.1

1.500,00

27/00001/18

Concello Baralla

09.41.322A.460.1

4.500,00

27/00004/18

Concello Cervo

09.41.322A.460.1

19.500,00

27/00007/18

Concello Castroverde

09.41.322A.460.1

13.500,00

27/00009/18

Concello Carballedo

09.41.322A.460.1

16.500,00

27/00012/18

Concello Lugo

09.41.322A.460.1

9.000,00

27/00013/18

Concello Antas de Ulla

09.41.322A.460.1

13.500,00

27/00014/18

Concello Vilalba

09.41.322A.460.1

16.500,00

27/00016/18

Concello Monforte de Lemos

09.41.322A.460.1

12.000,00

32/00001/18

Concello Ourense

09.41.322A.460.1

4.500,00

32/00002/18

Mancom. Vol. Concellos Comarca Ourense

09.41.322A.460.1

6.000,00

32/00004/18

Mancom. Interm. Vol. do Ribeiro

09.41.322A.460.1

7.500,00

32/00005/18

Concello A Gudiña

09.41.322A.460.1

4.500,00

32/00008/18

Concello O Barco de Valdeorras

09.41.322A.460.1

10.500,00

32/00012/18

Concello Castro Caldelas

09.41.322A.460.1

4.500,00

32/00015/18

Concello Padrenda

09.41.322A.460.1

18.000,00

32/00016/18

Concello Porqueira

09.41.322A.460.1

6.000,00

32/00017/18

Concello Viana do Bolo

09.41.322A.460.1

4.500,00

32/00018/18

Concello Xinzo de Limia

09.41.322A.460.1

6.000,00

36/00001/18

Concello Vilagarcía de Arousa

09.41.322A.460.1

30.000,00

36/00002/18

Mancomunidade do Salnés

09.41.322A.460.1

30.000,00

36/00005/18

Concello Ponteareas

09.41.322A.460.1

4.500,00

36/00009/18

Concello Vilanova de Arousa

09.41.322A.460.1

3.000,00

36/00010/18

Concello Cambados

09.41.322A.460.1

10.500,00

36/00013/18

Concello O Grove

09.41.322A.460.1

30.000,00

36/00014/18

Concello Lalín

09.41.322A.460.1

12.000,00

36/00015/18

Concello Cangas

09.41.322A.460.1

10.500,00