Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 66 Xoves, 4 de abril de 2019 Páx. 17272

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve o concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista nas especialidades de traballo e de saúde mental.

O Decreto 81/2016, do 23 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista, establece na disposición transitoria segunda un procedemento específico de acceso á categoría de enfermeiro/a especialista nos termos previstos no artigo 34 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, e do artigo 25.3 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Para estes efectos, o Decreto 81/2016, establece que se realizará convocatoria diferenciada para o acceso, polo sistema de concurso, á categoría e prazas de enfermeiro/a especialista, aberta ao persoal diplomado ou graduado universitario de enfermaría con vínculo de fixeza que desempeñe ou desempeñase no Servizo Galego de Saúde as funcións propias de cada especialidade e acredite o título da correspondente especialidade de enfermaría.

Convocado concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista nas especialidades de traballo e de saúde mental pola Resolución do 23 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 83, do 30 de abril), e recibidas propostas de aspirantes seleccionados realizadas polas comisións avaliadoras de conformidade co previsto nas bases terceira e cuarta da Resolución do 21 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 63, do 2 de abril), pola que se aproban as bases do procedemento do concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar finalizado o concurso específico para o ingreso na categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista nas especialidades de traballo e de saúde mental, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 23 de abril de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 83, do 30 de abril).

Segundo. Nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde os/as aspirantes seleccionados/as que se inclúen no anexo desta resolución, na categoría de persoal enfermeiro especialista e na especialidade que nel se indica.

Terceiro. Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Cuarto. De conformidade co previsto na base cuarta da Resolución do 21 de marzo de 2018, o nomeamento terá efecto o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Os aspirantes seleccionados poderán solicitar o pase á situación de excedencia por prestación de servizos no sector público na categoría de orixe.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2019

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Quenda

Localidade

Enfermeiro/a especialista en enfermaría de saúde mental

***6665**

Alcántara Elena, Pablo Alberto

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***6118**

Aldea Filgueira, María Agustina

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***8879**

Almuíña Chorén, María Dolores

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***7340**

Alonso Vázquez, Purificación

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***4809**

Álvarez García, María José Juliana

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***1103**

Arias Villanueva, Alexandra

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***6251**

Barreiro Villar, Carolina

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***7212**

Bartolomé Vila, Elena

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***0073**

Benito Núñez, María Teresa

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***2651**

Beraza Ustarroz, María Inmaculada

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***4072**

Blanco Presas, Manuela

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***9331**

Buceta Hazas, José Luis

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

_

Pontevedra

***0555**

Burgos Hernández, María Montserrat

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***2275**

Camiña Fernández, M. Concepción Inés

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***3792**

Camiño Maneiro, María Ángeles

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***4215**

Carballal Balsa, María Consuelo

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

_

Ferrol

***0296**

Carreira López, Dolores

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***1083**

Carrera Alfonso, Nuria

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***0282**

Casasnovas Docasar, María Georgina

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

USM OURENSE

Mañá

Ourense

***0791**

Castro Mato, Begoña

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***1787***

Castro Viaño, María

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***0527**

Cochón Ríos, Montserrat

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***1216**

Couce Prieto, Luz María

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

_

Ferrol

***4211**

Crespo Nalgo, María Dolores

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***5399**

Cruces Iglesias, María Carmen

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***9982**

Díaz Beloso, Rosa María

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***5798**

Duarte Brandariz, María Soledad

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***5112**

Fariñas Valiña, Natalia

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***9809**

Fernández Castro, Consuelo

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***3464**

Fernández Fernández, Esperanza

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***1304**

Fernández García, Rafael

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***6830**

Fernández González, María Cruz

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***8399**

Fernández Hermida, María Mercedes

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

_

Pontevedra

***6907**

Fernández Iglesias, Andrés

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***5549**

Ferreira González, María Celina

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***7704**

Ferreiro Pacheco, Jesús Antonio

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***2344**

Fuentes Barrán, José Antonio

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***5409**

García Carrascosa, Rosario

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***0780**

García Pacho, María Begoña

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***6997**

García-Luengo Álvarez, Susana

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***2381**

Garrido Fariña, María Teresa

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***6671**

Gavino Fernández, María Teresa

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***7411**

Gómez Vilacoba, María Soledad

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***4545**

González Costas, María Flora

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***5668**

González García, Amparo

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***4474**

González González, Juan Carlos

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***5338**

Iglesias Iglesias, José

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***4193**

Jul López, María Teresa

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***3140**

Lantes Louzao, María Sara

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***1878**

Lema Pardiñas, María Guadalupe

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***3675**

Martínez Mareque, Avelino

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***3254**

Montero Cibrián, José Ramón

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***4871**

Nieto Araújo, María

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***0354**

Osorio Prol, Margarita

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***0161**

Pablo Jarque, Isabel

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***2833**

Pais Pazos, Isabel

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***9193**

Parra Valle, María Isabel

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

_

Burela

***3780**

Pazos Sotelo, Celerina

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

_

Pontevedra

***4182**

Pena Puentes, Margarita Isabel

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***4341**

Penín López, Olga

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***0523**

Pérez Corredoira, María Luz

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***2481**

Pérez Manteca, María Isabel

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***4835**

Pontide Morales, María Jesés

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***5766**

Portela Fandiño, María Rosario

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

_

Pontevedra

***2845**

Rico Sainz de la Maza, María de la Paz

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

_

Ferrol

***8996**

Riveiro Currais, Ana María

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***1761**

Riveiro Pazos, María Sonia

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

_

Cee

***0564**

Rivera Rodríguez, Antonia

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***6510**

Rodríguez López, Ana María

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***7149**

Sánchez Delgado, Ana María

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***4028**

Sánchez López, Artemia

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital de Monforte

_

Monforte de Lemos

***7793**

Sánchez Vázquez, María Esperanza

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***5445**

Santas Arean, María Esther

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***5826**

Seijo García, María Jesús

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***1948**

Sierra López, Ana Rosa

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

_

Pontevedra

***1049**

Suárez López, Paula

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña

***3659**

Suárez Sueiro, María Jesús

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***6636**

Trujillo Jerico, Flora

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***9065**

Uz González, Carlos

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***6554**

Vallejo Curto, María del Carmen

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

***5285**

Varela López, Rosa María

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

_

Lugo

***9789**

Varela Mallou, Montserrat

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***7325**

Veiga Freire, Ramón Servando

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***5522**

Verdes Villanueva, María Asunción

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***3668**

Villar Iglesias, Marta

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

_

Vigo

ANEXO II

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Quenda

Localidade

Enfermeiro/a especialista en enfermaría de traballo

***2459**

González Sieiro, María Dolores

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

_

Ourense

***3128**

Monasterio Otero, Adolfo Alejandro

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

_

Santiago de Compostela

***4719**

Muñoz López, Horacio Antonio

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

_

Monforte de Lemos

***7385**

Vázquez Fidalgo, Juan José

EOXI de A Coruña

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

_

A Coruña