Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Venres, 12 de abril de 2019 Páx. 18461

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de marzo de 2019 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 63, do 1 de abril de 2019, é necesario efectuar as seguintes modificacións:

Na páxina 16685, na disposición adicional primeira, onde di:

«Poderá participar neste concurso de méritos o persoal docente que non reúna o requisito establecido no artigo 2.d) da presente orde. Estas persoas poderán ser seleccionadas naqueles centros en que non haxa persoas candidatas e o seu nomeamento farase coa obriga de realizar o curso de formación ou, se fose o caso, de actualización de competencias directivas que convoque a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2019/20».

Debe dicir:

«Poderá participar neste concurso de méritos o persoal docente que non reúna o requisito establecido no artigo 2.d) da presente orde. Estas persoas poderán ser seleccionadas naqueles centros en que non haxa persoas candidatas que reúnan os requisitos e o seu nomeamento farase coa obriga de realizar o curso de formación ou, de ser o caso, de actualización de competencias directivas que convoque a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional durante o curso académico 2019/20».

No anexo I, Centros con praza vacante de dirección para o curso 2019/20:

Na páxina 16692, no anexo I, débese eliminar, por duplicidade, o seguinte:

Código

Centro

Concello

Provincia

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

Vigo

Pontevedra

Na páxina 16696, no anexo I, débese eliminar, por duplicidade, o seguinte:

Código

Centro

Concello

Provincia

36020131

IES de Mos

Mos

Pontevedra

Na páxina 16694, no anexo I, onde di:

Código

Centro

Concello

Provincia

36000879

CEP de Nazaret

Cangas

Pontevedra

Debe dicir:

Código

Centro

Concello

Provincia

36000879

CEIP de Nazaret

Cangas

Pontevedra

Na páxina 16694, no anexo I, onde di:

Código

Centro

Concello

Provincia

36015068

CEIP Balaído

Vigo

Pontevedra

Debe dicir:

Código

Centro

Concello

Provincia

36015068

CEIP Balaídos

Vigo

Pontevedra

Na páxina 16693, no anexo I, débense engadir os seguintes centros:

Código

Centro

Concello

Provincia

36010009

CEIP Virxe do Rocío

Vigo

Pontevedra

36016607

CEIP Quintela

Moaña

Pontevedra

36024318

CRA Raíña Aragonta

Salceda de Caselas

Pontevedra