Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 72 Venres, 12 de abril de 2019 Páx. 18464

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 2 de abril de 2019 pola que se nomea profesorado de corpos docentes universitarios (CU1801).

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos de acceso convocados mediante a Resolución desta universidade do 19 de novembro de 2018 (BOE do 5 de decembro), e presentada polas persoas propostas a documentación á que fai referencia a base 7ª da convocatoria,

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (BOE do 24 de decembro), modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que se deberá efectuar no prazo máximo de vinte (20) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín oficial del Estado. Se o último día do prazo é inhábil na Universidade de Vigo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpor recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da dita publicación, de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

Vigo, 2 de abril de 2019

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

1

Código:

CU1801-C02-063-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0063 Botánica

Departamento:

D00C02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

DNI:

***8182**

Nome e apelidos

Francisco Javier Rodríguez Rajo

2

Código:

CU1801-C05-265-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0265 Estatística e Investigación Operativa

Departamento:

D00C05 Estatística e Investigación Operativa

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

***2523**

Nome e apelidos

José María Matías Fernández

3

Código:

CU1801-C07-750-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0750 Química Analítica

Departamento:

D00C07 Química Analítica e Alimentaria

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

DNI:

***0805**

Nome e apelidos

José Carlos Bendicho Hernández

4

Código:

CU1801-H04-345-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0345 Filoloxía Inglesa

Departamento:

D00H04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI:

***5163**

Nome e apelidos

Belén Martín Lucas

5

Código:

CU1801-H05-465-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0465 Historia da Arte

Departamento:

D00H05 Historia, Arte e Xeografía

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

DNI:

***0189**

Nome e apelidos

José Antonio Castro Fernández

6

Código:

CU1801-H05-490-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0490 Historia Moderna

Departamento:

D00H05 Historia, Arte e Xeografía

Centro de traballo:

102 Facultade de Historia

DNI:

***5215**

Nome e apelidos

María López Díaz

7

Código:

CU1801-T04-555-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00T04 Enxeñaría Química

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

***3835**

Nome e apelidos

María Ángeles Sanromán Braga

8

Código:

CU1801-T05-065-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0065 Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica

Departamento:

D00T05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Centro de traballo:

309 Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

DNI:

***6726**

Nome e apelidos

María del Carmen Pérez Pérez

9

Código:

CU1801-T06-505-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0505 Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

Departamento:

D00T06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Centro de traballo:

203 Escola de Enxeñaría Forestal

DNI:

***6110**

Nome e apelidos

Henrique Lorenzo Cimadevila

10

Código:

CU1801-T08-385-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

***7220**

Nome e apelidos

Julia Asunción Serra Rodríguez

11

Código:

CU1801-T13-560-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00T13 Enxeñaría Telemática

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI:

***6609**

Nome e apelidos

Cándido Antonio López García

12

Código:

CU1801-T17-596-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0596 Matemática Aplicada II

Departamento:

D00T17 Matemática Aplicada II

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI:

***6079**

Nome e apelidos

Ramón González Rodríguez

13

Código:

CU1801-X01-620-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0620 Metodoloxía de Ciencias do Comportamento

Departamento:

D00X01 Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación

DNI:

***0680**

Nome e apelidos

Antonio López Castedo

14

Código:

CU1801-X01-680-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0680 Personalidade, Avaliación e Tratamentos Psicolóxicos

Departamento:

D00X01 Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Centro de traballo:

105 Facultade de Ciencias da Educación

DNI:

***4724**

Nome e apelidos

María Lameiras Fernández

15

Código:

CU1801-X02-381-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0381 Filosofía do Dereito

Departamento:

D00X02 Dereito Privado

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito

DNI:

***6533**

Nome e apelidos

Pablo Raúl Bonorino Ramírez

16

Código:

CU1801-X04-215-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0215 Didáctica e Organización Escolar

Departamento:

D00X04 Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

DNI:

***5425**

Nome e apelidos

Margarita Rosa Pino Juste

17

Código:

CU1801-X06-225-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0225 Economía Aplicada

Departamento:

D00X06 Economía Aplicada

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

DNI:

***7346**

Nome e apelidos

Carlos María Fernández-Jardón Fernández

18

Código:

CU1801-X08-480-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0480 Historia e Institucións Económicas

Departamento:

D00X08 Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

DNI:

***8570**

Nome e apelidos

Rafael Vallejo Pousada

19

Código:

CU1801-X10-675-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0675 Xornalismo

Departamento:

D00X10 Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Centro de traballo:

204 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

DNI:

***0110**

Nome e apelidos

Aurora García González

20

Código:

CU1801-X13-150-CU-TC-01

Corpo:

catedrático de universidade

Área de coñecemento:

A0150 Dereito Financeiro e Tributario

Departamento:

D00X13 Dereito Público Especial

Centro de traballo:

103 Facultade de Dereito

DNI:

***1140**

Nome e apelidos

Roberto Ignacio Fernández López