Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 17 de abril de 2019 Páx. 19308

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 20 de marzo de 2019, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo, polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire, non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES8600815363200001082709 do Banco Sabadell Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producira o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte a esta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo esta cédula, quedando supeditada a eficacia desta notificación á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ferrol, 20 de marzo de 2019

Ángel Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Jiménez Cortiñas, Nazaret

Fra. 201800991

2.5.2018

401,94

Mendes da Costa Bica, Manuel

Fra. 201801770

24.7.2018

401,94

Conchado Conchado, Jenifer

Fra. 201802289

21.9.2018

256,87

Edlund --- Sofia Josephine

Fra. 201802293

21.9.2018

268,34

Edlund --- Sofia Josephine

Fra. 201802294

21.9.2018

361,59

Antelo Bello, Fernando

Fra. 201802656

22.10.2018

69,24

Ayala Angarita, Edgar Eduardo

Fra. 201802657

22.10.2018

401,94

32670146A

Fra. 201802668

22.10.2018

14,52

Karlen --- Timeo Kezia

Fra. 201802674

23.10.2018

256,87

32686119 Z

Fra. 201802675

23.10.2018

256,87

Marques --- Francois Olivier

Fra. 201802676

23.10.2018

256,87

11075940Z

Fra. 201802677

23.10.2018

69,24

Porras Espinosa, Gladys

Fra. 201802682

23.10.2018

69,24

Vázquez Montero, Jesús

Fra. 201802686

23.10.2018

302,96

Lucas --- Luis Gabriel

Fra. 201802850

31.10.2018

3.347,31

Anjos Francisco dos Santos Forreta, Jaime Andre

Fra. 201803057

28.11.2018

361,59

32738536Z

Fra. 201803058

28.11.2018

256,87

Ayala Castañeda, Fabio Nelson

Fra. 201803060

28.11.2018

361,59

Cadars --- Gilbert

Fra. 201803065

28.11.2018

256,87

Cadenas--- Jules

Fra. 201803066

28.11.2018

268,34

32455686 H

Fra. 201803067

28.11.2018

268,34

Essaadouny --- Mohammed

Fra. 201803071

28.11.2018

268,34

Esteves da Cruz Filipe Justino

Fra. 201803072

28.11.2018

256,87

Faria Sao Bento Domingos

Fra. 201803073

29.11.2018

256,87

Fourcault --- Michel Marcel

Fra. 201803074

29.11.2018

442,29

Gallego Requejo, Miriam

Fra. 201803075

29.11.2018

401,94

Geddie --- Sophie Winter

Fra. 201803076

29.11.2018

268,34

Y5850836H

Fra. 201803077

29.11.2018

256,87

Y5850836H

Fra. 201803078

29.11.2018

401,94

77190057X

Fra. 201803080

29.11.2018

268,34

32714310 F

Fra. 201803081

29.11.2018

401,94

Da Graça Pereira Diniz Andreia Filipa

Fra. 201803082

29.11.2018

723,18

Green --- Simon Geoffrey

Fra. 201803083

29.11.2018

361,59

Jovanovic --- Fatima

Fra. 201803087

29.11.2018

401,94

Juntunen --- Emma Eleanor Emilia

Fra. 201803088

29.11.2018

401,94

Laborde Sanches, Jamile

Fra. 201803090

29.11.2018

361,59

Machado dos Anjos, Francisco Yoel

Fra. 201803091

29.11.2018

69,24

32661036G

Fra. 201803096

29.11.2018

361,59

32700396P

Fra. 201803098

29.11.2018

175,11

Matsumoto --- Claudia

Fra. 201803101

29.11.2018

69,24

Mihalache --- Mia

Fra. 201803102

29.11.2018

723,18

Nieto Dueñas, Antonio

Fra. 201803103

29.11.2018

116,74

43485340E

Fra. 201803106

29.11.2018

401,94

53164376Z

Fra. 201803108

29.11.2018

361,59

32648158A

Fra. 201803109

29.11.2018

29,04

Roa Ramírez, Diana Carolina

Fra. 201803113

29.11.2018

361,59

Y01305481S

Fra. 201803116

29.11.2018

361,59

Turbe---Olivier

Fra. 201803120

29.11.2018

582,94

G62085285

Fra. 201803121

29.11.2018

256,87